silver shield2 - Copylongread alert, 1700 woorden. Frankrijk en Italië stellen vaccinaties verplicht. Vaccinatieweigeraars zijn in Frankrijk al veroordeeld tot celstraffen. De heer en mevrouw Larère zijn tot twee maanden gevangenisstraf veroordeeld omdat ze weigerden dat hun kinderen het DTP vaccin kregen toegediend. (bron).

In wat voor samenleving leven we? Een samenleving waarin ouders op basis van pseudo wetenschap hun kinderen in gevaar brengen? En waar de overheid de kinderen tegen de domheid van de ouders moet beschermen door gedwongen vaccinatie programma’s zoals in Frankrijk en in Italië?

Of leven we in een samenleving waarin de staat de burgers gaat dwingen “the blue pill” te slikken? En een staat die bezorgde ouders als Larère dwingt te kiezen tussen gevangenis en “vaccinatie”. Een staat als Italië waar vaccinatie weigeraars geen toegang krijgen tot scholing?

Dwang of voorlichting?

Voorstanders van vaccinatieprogramma’s stellen dat onwetenschappelijke theorieën ouders aanzetten hun kinderen niet langer te vaccineren. Achterdocht voor de staat en de farmaciereuzen is de reden van verzet. Als dat zo is, dan is juist voorlichting op zijn plaats. En zal dwang, zoals nu in Frankrijk en Italië, juist contra productief zijn. Niets voedt achterdocht voor vaccinatie programma’s zo sterk als dwang. Gedwongen vaccinatie is vanuit dat oogpunt wel het domste wat men kan doen. Eerlijke voorlichting heeft wel zin. Laat ik een poging wagen om eerlijke voorlichting te geven over kudde immuniteit en de betekenis van het reproductiegetal.

De hondsdolheid casus

Het is een feit dat bepaalde ziektes zijn verdwenen. En dat vaccinatie een belangrijke rol heeft gespeeld. Zo is rabies uit de België verdwenen. Niet door alle Belgen onder dwang te vaccineren. De ziekte was inheems onder de vossen. Doordat besmette vossen mensen beten, of honden die daarna mensen beten, werden mensen besmet. Men besloot eerst om de vossen af te schieten. Dit was niet echt effectief. Men heeft toen besloten tot een vaccinatie campagne onder vossen. Omdat het vangen van alle vossen nogal arbeidsintensief zou zijn heeft men een oraal vaccin verspreid. Kippenkoppen met rabies vaccin werden in de bossen verspreid. Op deze wijze is rabies uit de Benelux verdwenen. Niet door mensen gedwongen te vaccineren. En ook niet door alle vossen te vaccineren. Dat zou onmogelijk zijn. Toen ongeveer 75 procent van de vossen immuun was, stierf de ziekte uit. Hoe dat mogelijk was? Kudde immuniteit en het reproductie getal.

Kudde immuniteit

Dit is een beetje lastig uit te leggen. Maar ik doe toch een poging. Kudde immuniteit hangt onder meer af van de besmettelijkheid van de ziekte en de hoeveelheid mensen die immuun zijn door bijvoorbeeld vaccinaties. Stel dat je op een eiland woont met 100 man. Er komt een nieuwe ziekte op het eiland, bijvoorbeeld doordat er een bezoeker is langs gekomen die een ziekte introduceerde. In het verleden heeft een zendeling een vaccinatie programma opgezet. Nog steeds is door deze zendeling 75 procent van de eilandbewoners immuun voor deze ziekte. Wat gaat er nu gebeuren? Het hangt nu van de besmettelijkheid van deze ziekte af. Als 1 geïnfecteerd persoon gemiddeld 8 andere personen met ziektekiemen in aanraking brengt voordat deze persoon geneest, hoeveel mensen zullen dan ziek worden? Niet 8 want 75 procent van de populatie is immuun. Als ze in aanraking komen met de ziektekiemen dan zal dat geen effect hebben. Dus naar verwachting zullen er twee andere personen op dit eiland deze ziekte krijgen. Want 3 van de 4 personen op dit eiland zijn immuun. Deze twee zullen elk weer naar verwachting twee anderen infecteren. Dit proces kan een tijdje doorgaan. Maar zal stoppen voordat iedereen ziek is geweest. Het zal doorgaan totdat ongeveer 90 procent van de bevolking immuun is. Want ook de personen die deze ziekte gekregen hebben zullen immuun zijn. Dus de immuniteitsgraad neemt toe, als naast de 75 ingeënte personen 13 mensen deze ziekte hebben gehad, is 88 procent immuun. Een ziek persoon zal dan 8 anderen in aanraking brengen met deze ziekte, echter, 7 van deze 8 anderen zijn naar verwachting al immuun. Er zal dan naar verwachting minder dan 1 nieuwe persoon deze ziekte krijgen. Op deze manier zien we dat in een groep mensen, of vossen, waar een voldoende gedeelte van de populatie immuun is, de ziekte geen kans krijgt en vanzelf uitsterft. Zoals ook in België gebeurde met hondsdolheid.

Minimale vaccinatie graad

Uit het versimpelde eiland voorbeeld blijkt dat er een minimale vaccinatie graad bestaat. Die is afhankelijk van onder meer de besmettelijkheid van de ziekte. Stel dat er onze ziekte minder besmettelijk is, 1 primaire infectiebron brengt gemiddeld 2 andere mensen met de ziektekiem in aanraking. Dankzij onze zendeling en het vaccinatieprogramma is de kans groot dat de de 2 personen die met de ziekte worden geconfronteerd immuun zijn. En is de kans groot dat niemand ziek wordt. En als er al iemand ziek wordt is de kans klein dat deze persoon de ziekte daarna kan doorgeven. Ik geef hier een simpele voorstelling van zaken, maar het moge duidelijk zijn dat er een minimale vaccinatiegraad bestaat die zorgt dat de ziekte geen kans krijgt om uit te groeien tot een epidemie en dat de besmettelijkheid van de ziekte daarin een grote rol speelt.

De politieke keuze voor dwang

Als we de basis begrijpen van kudde immuniteit dan snappen we ook dat het een politieke keuze is om vaccinatie verplicht te stellen. Het is helemaal niet nodig om 100 procent van de bevolking te vaccineren.

Mazelen

Thans wil men in Europa mazelen uitroeien. Mazelen is in Europa in de praktijk niet langer een dodelijke ziekte, griep is dodelijker, in Duitsland schijnt één op de tienduizend patiënten te sterven. Als de vaccinatie graad te sterk daalt, dan zal deze ziekte steeds vaker uitbreken. En sterven mogelijk enkele kinderen aan deze ziekte. Kinderen die een vaccin hebben gekregen lopen over het algemeen geen of nauwelijks risico. (men krijgt 2 keer het vaccin toegediend om 99 procent bescherming te krijgen). Een uitbraak zal mogelijk enkele slachtoffers maken onder de kinderen die niet zijn ingeënt. Door de mazelen zelf of door andere ziektes die soms samengaan met de mazelen. En dat risico is een keuze van hun ouders die een kosten baten afweging maken. De ouders dienen een keuze te maken op basis van feiten over de risico’s. Daar gaat het om, ouderlijke verantwoordelijkheid. Zo is er deze pagina van de overheid die stelt dat vaccinatie risico’s wel meevallen. Deze pagina stelt ook dat het meevalt. Beide pagina’s zijn opgesteld door organisaties met een belang bij vaccinatieprogramma’ s. Ofwel door budget ofwel doordat ze geld verdienen aan vaccinaties.

Freek Hagoort

Organisaties die een belang hebben bij vaccinatie programma’ s stellen dat er geen risico is, of dat die verwaarloosbaar klein zijn. Ze kunnen zich op wetenschappelijke onderzoeken beroepen die vaak in het voordeel van vaccinaties uitvallen. En ze kunnen met wetenschappelijke bewoordingen de wetenschappelijke onderzoeken die vraagtekens zetten bij aspecten van het vaccinatie programma onderuithalen. Aan de andere kant staan vaak emotionele ouders. Die stellen dat de dood van hun kind gerelateerd is aan een vaccinatie. Neem Freek Hagoort. Zo zijn er ieder jaar een handvol Freeks. Of flink wat meer, indien er een onderrapportage is bij het RIVM. Die onderzoek doet naar de sterfgevallen die in verband worden gebracht met vaccinaties.

Wiegedood / SIDS of toch iets anders?

Het onderzoek van het RIVM geeft meestal aan dat er sprake is van SIDS, wiegendood. De term wiegendood is geen oorzaak van overlijden, maar een benaming voor gevallen waarbij de doodsoorzaak van een baby, ook na uitgebreid onderzoek, niet aangetoond kan worden. Het RIVM stelt dus keer op keer “we weten niet waaraan de baby gestorven is”. Dat is iets anders dan dat men stelt dat er geen relatie is tussen vaccinatie en de sterfgevallen! Daarnaast worden er vraagtekens gezet bij de lange termijn effecten van vaccinaties. Ook kunnen vraagtekens gezet worden bij het proces van registratie bij het RIVM, wat dat betreft is de link naar het verhaal van Freek aan te raden. Zijn ouders “We belden het RIVM om een melding te doen en gelijk werd er door de telefoon verteld: dat ligt niet aan de vaccinatie”. In hoeverre is het RIVM dan nog onafhankelijk?

Aantal sterfgevallen vanwege vaccinaties

Gezien de onderrapportage bij het RIVM zouden er flink wat meer dan 5 babies per jaar na een vaccinatie kunnen sterven. Waarbij het RIVM de doodsoorzaak niet kan vaststellen. En dan maar classificeert als wiegendood. Het is zelfs voorgekomen dat er in anderhalve week drie babies na een vaccinatie stierven. Aan de andere kant redden vaccinaties levens, de dodelijke ziekte hondsdolheid is verdwenen evenals de builenpest. Het is aan de ouders om de afweging te maken welke vaccinaties die het rijksvaccinatie programma aanbiedt worden geaccepteerd. Deze risico inschatting is aan de ouders en niemand anders.

Conclusie

1] Vaccinaties hebben veel mensenlevens gered

2] Vaccinaties zijn echter niet onschuldig, ze komen met een risico

3] Er is veel onzin over nut en noodzaak van vaccinaties, ook de overheid verzwijgt feiten als kudde immuniteit om tot 100 procent vaccinatie campagnes te kunnen overgaan

4] Onderzoeken naar de sterfgevallen ten gevolge van vaccinaties geven stelselmatig onbevredigende antwoorden, de autopsies geven steeds SIDS als oorzaak. SIDS is geen oorzaak van overlijden maar falen van de medische wetenschap de oorzaak van overlijden op te sporen

5] Overheidsdwang is niet nodig om de gevaccineerden te beschermen tegen de niet gevaccineerden

6] Overheidsdwang gaat voorbij aan het (vaak genegeerde) mensenrecht van zelfbeschikking over je lichaam, en wat je erin stopt.

7] Samen met het voorstel van D66 dat je lichaam na overlijden aan de staat behoort, is dit een andere kritische grens die overschreden wordt. Wat dat betreft is dit wellicht geen fysieke blue pill, maar is het een mentale. Acceptatie van deze dwang verhoogt het niveau van onderwerping. Niet aan machines maar aan de overheid. En wel in het bijzonder aan de commissie die bepaalt welke stoffen de staat in het kader van het algemeen belang in ons lichaam mag inspuiten

8] Dwangmatig vaccineren is contra productief, want het versterkt het wantrouwen van de burger in de overheid, die bij de aangedragen mogelijke sterfgevallen van vaccinaties stelselmatig een nietszeggende conclusie trekt (wiegendood)

9] Het enige dat constructief is, is voorlichting. Dat is wat ik hier probeer te brengen.

10] Dwangmatige vaccinatieprogramma’s komen tegen een te hoge prijs. Mensen die bewust een eigen risico afweging willen maken wordt die vrijheid ontnomen. De prijs om mogelijk enkele levens te redden is totale onderwerping van een bevolking. Een bevolking die moet toestaan dat een commissie bepaalt dat de overheid datgene in hun aderen gaat spuiten wat de staat wenselijk acht.

Advies over vaccineren?

Vaccineren hoort een persoonlijke afweging te zijn. Een volgens mij redelijk eerlijk en duidelijk verhaal vindt u hier. U kunt ook terecht bij de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken. Zo kan u voorkomen dat uw baby mogelijk een statistiek wordt.

 

28 REACTIES

 1. “Het enige dat constructief is, is voorlichting.”
  Mee eens.

  Voor het overige valt me op dat de epistemologie in dit artikel rammelt. Niet vreemd, gezien de bergen informatie waardoor men zich moet worstelen om dit onderwerp te begrijpen.

  Zwakke punten in veel redeneringen:

  – Als een baby nog geen volgroeid immuunsysteem heeft, kan het ook niet middels een vaccinatie getriggerd worden. Er moet dus niet te vroeg gevaccineerd worden.

  – Er wordt vanuit gegaan dat ziekten (op te splitsen in aandoeningen en gebreken) uit de lucht komen vallen. Dat is echter niet het geval. Ze worden veroorzaakt. De epistemologie is dan: Waarom kan bijv. een bacterie of virus bij de één vrij spel hebben, terwijl dat bij een ander niet het geval is?

  Als je er logisch over nadenkt, dan kan mentale vaccinatie er als volgt uitzien: Ouders voeden hun kinderen op, wat ook voorlichting impliceert. Daardoor ontwikkelt het mentale immuunsysteem zich, omdat er mentale hygiëne ontstaat. Wie met de waarheid is ‘gevaccineerd’ is immuun voor leugen (of juist andersom).
  Dat kan vervolgens verstevigd worden door er een (gecontroleerde) test op los te laten. Dan wordt het immuunsysteem niet alleen getriggerd, maar worden de lessen er ook steviger in gegraveerd.

  Een fysieke vaccinatie kan er ongeveer hetzelfde uitzien. Een lichaam wordt gevoed. Daarnaast wordt fysieke hygiëne aangeleerd. Van een steriele omgeving wordt een lichaam wel sterk, maar niet immuun.
  Als spelende kinderen hun lolly in het zand laten vallen, dan veegden ouders het vroeger af om het vervolgens terug in de mond van hun kind te stoppen. Een (gecontroleerde) test van het immuunsysteem die bij aanwezigheid van een bacterie triggert en versterkt. Dus niet rigide doen, zoals tegenwoordig veel ouders, die dan direct een lolly gaan afspoelen of weggooien.

  Voorlichting helpt om de fysieke en mentale hygiëne op te krikken en een immuunsysteem te bouwen. Gecontroleerde tests helpen om dat immuunsysteem te versterken.

  Inentingen kunnen voor reizigers wellicht zinvol zijn, omdat ze al een operationeel immuunsysteem hebben, dat dan getriggerd wordt om in andere gebieden waar exotische aandoeningen en gebreken rondwaren niet te snel besmet te raken.

  Ratio [2] reageerde op deze reactie.
  Nico [16] reageerde op deze reactie.

 2. @Nico [1]:
  het artikel doet geen uitspraak over de leeftijd waarop kinderen moeten worden gevaccineerd, het zijn meestal babies dus dat heb ik aangehouden, maar 1 van de links stelt ook dat het goed is op wat latere leeftijf te vaccineren, bovendien stelt het artikel dat vaccins in een aantal gevallen hebben geholpen ziektes uit te roeien. Het artikel gaat inderdaad niet in op diepere oorzaken.

  Verder, je hebt gelijk, het is complexe materie en het artikel was een lastige bevalling, heb er bijna een dagdeel aan moeten besteden

  Nico [4] reageerde op deze reactie.

 3. Er gaan overigens stemmen op dat vaccinaties, overdreven hygiëne (richting steriliteit) en rigiditeit (zoals ouders die overspannen op een gevallen lolly reageren) juist contraproductief zouden zijn. Mensen worden er juist kwetsbaar door.

  Wat er ook zij, mentaal werkt dat wel zo. Als mensen altijd maar lief behandeld worden, dan raken ze helemaal overspannen als er eens een kritische vraag of corrigerende opmerking komt. Ze zijn door poeslief te doen kwetsbaar geworden. Even blazen en ze zijn uit hun mentale evenwicht.

 4. @Ratio [2]: Wees gerust, ik viel je artikel niet aan. Daarom schreef ik ook: “Zwakke punten in VEEL redeneringen”.

  Het vaccineren van een baby berust op een veelvoorkomende redeneerfout, dus wilde ik ‘m wel even noemen.

  Goed dat je denkprocessen en discussie op gang wilt brengen over dit onderwerp!

 5. Op Vaccin vrij een serie gratis eBooks met daarin geschiedenis van vaccins. En de inhoud, die blijkens etiketjes gif bevat.

  In een bepaalde periode, waarin begonnen werd met vaccineren, daalden allerlei aandoeningen en gebreken. Dit eBook werpt de vraag op of dit aan vaccinaties was te danken, of aan de activiteiten van de hygiënisten.

 6. ‘Het volk’ gaat ervan uit dat vaccinaties anderen beschermt tegen besmetting.
  Ouders durven hun kinderen niet meer naar school te brengen als er een of meer kinderen niet gevaccineerd zijn.
  Maar ook als je wel gevaccineerd bent kun je drager van een virus zijn.
  In bijvoorbeeld de griepprik zit formaldehyde (zegt men).
  Wil je dat in je lijf?
  Vroeger kreeg ieder kind waterpokken. Geen probleem.
  Je bleef gewoon een paar daagjes thuis.
  Nu wordt er gelijk een quarantaine zone en een reisverbod ingesteld.
  Mensen zijn zó panisch bij het minste of geringste.
  Maar bij werkelijk gevaar kijken we de andere kant op.
  De kerncentrales in Thiange en Doel bijvoorbeeld.
  En het nog altijd niet opgelost probleem van Fukushima, om maar een voorbeeld te noemen.
  Daar wordt totaal niet meer over bericht.
  Maar we houden elkaar wel in de gaten, of ze geen verdacht hoestje laten horen.

  Ratio [7] reageerde op deze reactie.

 7. @John [6]: de griepprik is een verhaal op zich, waar je tal van artikelen over kan schrijven. Het belangrijkste effect van de griepprik lijkt niet medisch maar eerder financieel te zijn. Denk ook eens aan de Mexicaanse griep, https://nl.wikipedia.org/wiki/Mexicaanse_griep. Het zou erg gevaarlijk zijn echter Er zijn in totaal 17483 wereldwijd bevestigde sterfgevallen geweest in 2009. In Nederland waren dit er 60.[11] Bij de ‘gewone’ Nederlandse seizoensgriep ligt dit tussen de 250 en de 2000

 8. Er zijn in Nederland scholen waar de meerderheid van de kinderen niet is ingeënt. Volgens uw overheid profiteren zij van de groepsimmuniteit van anderen en zijn tegelijkertijd een gevaar voor die anderen.

  In Japan zijn ze inmiddels gestopt met het inenten van kinderen onder de twee jaar. In Israël zagen ze snel af van het inenten van meisjes tegen baarmoederhalskanker toen ze zich bewust werden van de bijwerkingen.

  Wanneer wordt het inenten van volwassenen verplicht? Ik doe niet mee. Verzet is gerechtvaardigd.

 9. Verplichte vaccinatie is een onacceptabele aantasting van iemands identiteit. Ook zou je mogen verwachten dat vaccinatie effectief en veilig is. Aan geen van beide voorwaarden wordt voldaan. Zeker de vele meest vreemdsoortige adjuventen maken vaccins ronduit gevaarlijk. Stoffen als timerasol en alluminium horen er niet in thuis en leiden tot autisme. Een normaal lichaam heeft een immuunsysteem dat vaccinatie weinig zinvol maakt, temeer daar er geen immunisatie optreedt, maar in het gunstigste geval, tijdelijke bescherming.
  Zowel gevaccineerden als ongevaccineerden kunnen de ziekte dus oplopen. Vaccinaties zijn nooit veilig en gegeven de huidige hygiene gewoon overbodig.
  Doodeng dat dit niet meteen afgeschoten wordt. Maar ja de MSM zwijgen, of laten een ghostwriter aan het woord en de politiek doet helemaal niets. Zeker een mevrouw Schippers, die gewoon een verlengstuk is van Big Pharma, zwijgt als het graf.

  Ratio [10] reageerde op deze reactie.

 10. @Hoeder [9]: Doodeng dat dit niet meteen afgeschoten wordthelemaal mee eens. In wat voor land leef je als de staat bepaalt wanneer je welke spuitjes krijgt?

  Vandaar dat ik soms een beetje tegenstribbel door dit soort artikelen te schrijven. De media voeren hun rol niet langer uit. Het zijn de alternatieve media die deze rol nog wel proberen te vervullen, maar die worden meer en meer als fake news weggezet.

 11. En hoe zit het met lichamelijk integriteit? Mag een mens zelf beslissen welke voorwerpen het lichaam ingebracht worden of is de mens een speelbal van figuren die naar eigen goeddunken handelen en daarbij met twee maten meten?

  Zonder toestemming door de huid prikken of snijden is zoiets als een verkrachting.

  Nico de Geit [12] reageerde op deze reactie.

 12. Ik heb inmiddels zeer veel gelezen over vaccinaties. Het ishet aderlaten van de huidige tijd. Maar dan nòg gevaarlijker. Niet ofin ieder geval te weinig effectief en niet in verhouding tot de risico’s op bijwerkingen.

  De vaak giftige stoffen breken het immuunsysteem juist af..

 13. Momenteel wijst de overheid iedere aansprakelijkheid af, want je hebt er zelf voor gekozen je kind in te laten enten – inenten is niet verplicht. Dat verandert natuurlijk bij verplicht inenten.

  De overheid gaat die schade helemaal niet betalen, want: zij bepalen de schade en de overheid heeft altijd gelijk. B. het geld raakt op.

  Nico [15] reageerde op deze reactie.

 14. @Nico de Geit [12]: In algemene zin: De dwang die van overheidswege op mensen uitgeoefend wordt heeft allerlei schadelijke uitwerkingen en gevolgen. De boel is zo geregeld dat niemand die dit heeft gepland en/of uitgevoerd verantwoordelijk wordt gesteld en aangesproken wordt om dit voor zover mogelijk recht te zetten.

  De een heeft een plannetje, de ander voert het uit, weer een ander wordt opgescheept met de schadelijke gevolgen. In die ‘chain of command’ ontbreekt een ‘keten van verantwoordelijkheid’ zoals in de Wet Ketenaansprakelijkheid. In feite een vrijbrief voor misdaden.

  @Nico de Geit [13]: Het afschuiven van verantwoordelijkheid is een oeroude tactiek. Of deze nu afgeschoven wordt naar voorgaande generaties of derden in de huidige generatie doet niet ter zake. Het is best goedkoop om iets te promoten en als er iets fout gaat te ontkennen of een toeleverancier de schuld te geven.
  Vorsten en politici staan erom bekend dat ze hun handen in onschuld wassen (zie bijv. het oude verhaal van Pontius Pilatus en Jezus).

  @pcrs [14]: Om het wassen van de handen in onschuld te vergemakkelijken, is immuniteit van toeleveranciers een instrument. Niet alleen politici hebben voor zichzelf immuniteit geregeld, ook toeleveranciers zoals internationale bankiers en de farmaceutische industrie. De verklaring is eenvoudig; bij immuniteit blijft het deksel bijna gegarandeerd op de beerput. Alleen als de inhoud voldoende pruttelt en stinkt gaat een bevolking over tot het uitspreken van een oordeel.

  Aan vaccinaties zit een onverkwikkelijk luchtje en een bijsmaak.
  Er wordt niet zonder reden gedwongen, niet zonder reden informatie achtergehouden, niet zonder reden immuniteit verleend.

  Op dit moment geldt: “Het enige dat constructief is, is voorlichting.”
  Daarna komen, indien noodzakelijk, corrigerende maatregelen. Niet alleen voor een zondebok, maar voor alle planners, politici en bestuurders die zich hebben bezondigt aan het aanrichten van ellende en schade.

  Als er genen verkeerd zijn geschoten, dan duw je die terug in het gareel of vernietig je de drager om erfelijke aandoeningen en gebreken te voorkomen.

  Als er een virus (zoals een denkwijze) rondwaart, dan roei je dat uit.

  Enz.

 15. Omdat educatie zo constructief is, hier een dieper inzicht inzake geneeskunde. Relevant in de context van vaccinaties (veronderstelde preventie).

  Om dit diepere inzicht te kunnen volgen is het noodzakelijk een bepaald beeld door te laten dringen:

  Een masseur vertelde ons dat spieren door een verkeerde houding een zodanige spanning kunnen uitoefenen dat er tussen ribben en ruggenwervels een spanning ontstaat, die in pijnklachten resulteert.
  Vergelijk ribben met een gedragscode en ruggenwervels met sociale klassen. Als de houding (moraal) niet klopt, ontstaan er spanningen die in doorzeurende emotionele pijn resulteren.

  Inenten is zoiets als op voorhand proberen het ontstaan van spanningen en pijn te voorkomen. Zie mijn reactie [1] over gezonde preventie.

  Deze gang van zaken is vergelijkbaar met de hype om het cholesterol-niveau te verlagen. Cholesterol is een steroïde die via de lever gal aanmaakt, die opgeslagen wordt in de gal. Komt er voedsel aan, dan wordt het gal gebruikt om dat te verteren. Als er teveel onverteerbare zaken voorbij komen, dan gaat iemand gal spuwen of krijgt iemand, na het opgeven van de moed, mentale cholera (vanuit Grieks voor ‘zwartgalligheid’).

  Waarom de hype voor cholesterol-verlagers? Als er minder cholesterol wordt geproduceerd, wordt er minder gal geproduceerd, gaan mensen geen gal spuwen. Dat betekent meer speelruimte voor de voedingsindustrie.

  Op eenzelfde manier wordt mensen aangeleerd om altijd maar lief te zijn. Het Engelse woord nice betekent zoiets als ‘dom, onwetend’. Wie heeft aangeleerd om altijd lief te zijn (‘we leven in een klotenwereld, aanvaard maar dat je dat niet kunt veranderen en geniet van de dag’). Logischerwijs zal iemand dan geen gal gaan spuwen. Terwijl juist dat nodig is om orde op zaken te stellen. Dat betekent meer speelruimte voor de regeerindustrie.
  Dit mechanisme wordt door politieke kopstukken inzet, waarbij zo af en toe (net als ooit bij Prometheüs) gekeken wordt wat mensen op hun lever hebben zodat bepaalde spanningen ingekaderd kunnen worden in een dwangbuis van wetgeving. Het houdt de bestaande gang van zaken in stand, bestrijdt symptomen maar geen oorzaken.

  Ga je helemaal terug naar het begin annex de werkelijke oorzaak van aandoeningen en gebreken, dan kom je bij datgene wat ik in reactie 1 in telegramstijl beschreef. Hoewel daar ook weer een belevingswereld achter zit. Dan zijn vaccinaties waarschijnlijk geheel overbodig.

 16. Laat niemand vergeten dat mensen eeuwenlang zonder (fysieke) vaccinaties hebben geleefd. Doden vielen voornamelijk door hongersnoden en oorlogen.

  Wie gezond wilde blijven en lang wilde leven diende zich niet alleen te voeden, maar ook mentale en fysieke hygiëne te betrachten. Zo simpel is het eigenlijk. Wat op individueel niveau geldt, geldt ook voor een sociale context (leefomgeving) en de mensheid als geheel.

 17. Nu verwachten ze het heil van verplicht inenten, ooit moest je verplicht gedoopt worden.

  Uitleg voor ongelovigen: de doop spoelt de zonde(n) van je af. Zonde is de oorzaak van alle ellende. Dus als je iedereen doopt ben je af van de ellende.

  Geen speld tussen te krijgen, en wie tegenwerkt wordt afgeslacht. Want dat is het oordeel Gods.

  Ik ben wel voor dopen, vooral van kleine kinderen. En voor de ongedoopte voorouders, die kunnen/moeten alsnog gedoopt worden.

  Dat het werkt is overduidelijk: het vergaat gedoopte mensen over het algemeen beter dan ongedoopten.

  En voor hen die dat niet willen, voor hen is er het welverdiende hellevuur. Graag doopstempels in alle paspoorten en registratie bij de burgerlijke stand.

  Zonder doopstempel niet naar school, rekeningen blokkeren en meer. Ongedoopten zijn een gevaar voor de maatschappij omdat ze vasthouden aan hun zonden en overal ellende brengen.

  Nico [19] reageerde op deze reactie.

 18. @Nico de Geit [18]: Dopen gaat gepaard met een dubbele moraal: Babies worden besprenkeld, meerderjarigen soms/vaak ondergedompeld. Kijk maar na in doopformulieren (katholiek, protestant) of vraag maar na in ‘vrije gemeenten’.

  In feite is dopen een uiting van animisme. Water staat voor kennis. Je kunt mensen ermee ‘besprenkelen’ of ze inwijden annex erin onderdompelen. Het ideaal is dat mensen ‘bronnen van kennis’ worden.

  Het onderdompelen kan ook rigoreus gebeuren. Gisteren beschreef ik hier de zgn. heksentest. Maar je kunt het ook zelf doen; jezelf onderdompelen en doordrenken met kennis.

  Als dopen in deze betekenis goed wordt uitgevoerd, dan werkt dat als een soort mentale vaccinatie. Je bent dan vrijwel immuun voor ongezonde, schadelijke denkwijzen.

 19. @KlaasDenHelder [21]: Volgens sommigen resulteert de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker in onvruchtbaarheid. Het RIVM ontkent. Wat is waar?

  Hoeveel vrouwen krijgen uiteindelijk baarmoederhalskanker en waardoor wordt dat eigenlijk veroorzaakt? Slaat de afweging zodanig door naar vaccineren dat het geen probleem wordt geacht om jonge, gezonde meiden bloot te stellen aan gezondheidsrisico’s?

  Hierbij moet aangetekend worden dat een bureaucratisch apparaat zoiets is als een chemische fabriek, die de chemie tussen mensen tracht te regelen, en mentale castratie/sterilisatie veroorzaakt (voor zolang mensen ermee te maken hebben). Wat van overheidswege ontkend wordt. Wat is waar?

 20. @KlaasDenHelder [21]: het artikel zou dan nog langer worden, zo heb ik het ook niet over de jaarlijkse griepprik gehad. De belangrijkste boodschap die ik wou overbrengen is dat gedwongen vaccinatie geen wetenschappelijke keuze is maar een politieke. Als je met voorlichting en gratis vaccinaties de bevolking boven de minimale vaccinatie graad kan krijgen of houden voor de betreffende ziekte dan is dwang om iedereen in te enten helemaal niet nodig. Ik heb daartoe een iets versimpeld model gegeven om kudde immuniteit duidelijk te maken.

  KlaasDenHelder [24] reageerde op deze reactie.

 21. @ratio [23]:

  Dat het een politieke beslissing wordt is ook waar ik een beetje op doelde.

  Die vaccinaties die onvruchtbaarheid in zich hadden zijn voor zover ik weet voornamelijk toegepast in afrika.

  De politieke agenda die daar achter zit lijkt me duidelijk, en daarmee zeer gevaarlijk.

 22. Ik herhaal even wat ik eerder stelde; galbakken kweken etterbakken. Te grote concentraties (zoals bij machtconcentratie) werken zeer ongezond uit.

  -Preventie is in een gezonde situatie het best.
  – In een ongezonde situatie moeten er eerst infecties (van denkwijzen) worden opgeruimd. Dan ontstaan er geen etterbakken die door toedoen van galbakken maar door blijven etteren.

 23. Vaccinaties zijn nooit in de praktijk getest ivm ethische bezwaren. Een kind enten tegen polio en er vervolgens aan blootstellen is in geen enkele wet toegestaan. Oftewel, enten wordt niet getest en is op geen enkele wijze een bewezen wetenschap. Dat het aantal ziektes afneemt klopt inderdaad, maar dat is sinds de invoering van stromend schoon water en ingegraven riolering. Het RIVM heeft zelf toegegeven dat het afweersysteem van een niet geënt kind beter is dan dat van een geënt kind… Dat vind ik wel erg typerend. En vergeet niet dat er enige tijd geleden een nieuwspost is geweest waarbij de werking van de griepprik onderuit werd gehaald.
  Of mensen nu geloven in de werking of niet, de beslissing van het enten van een kind ligt in mijn optiek altijd bij de ouders. Een overheid die beslist over het lijf van een kind mag zich wat mij betreft naast het Nazi regime van A. Hilter voegen. Zij voerden ook tests uit op de kinderen van Joden. Nu wordt alleen de bevolkingsgroep Joden uitgebreid naar Iedere burger. Ik zie geen verschillen…

  ratio [27] reageerde op deze reactie.

 24. @Eagle_Eye [26]: vaccinaties zijn prima op dieren te testen, daarmee is volgens mij voldoende aan te tonen dat vaccineren werkt. Het verhaal van hygiene gaat deels op, maar is niet van toepassing op de hondsdolheid casus. De verbeterde hygyene en riolering en stromend water zijn aan de vossenholen voorbij gegaan. Pas toen men de kippekoppen met rabies vaccin uitstrooide, toen verdween rabies bij de vossen. Mbt polio, er zijn vooral uitbraken van polio in gemeentes in de bible belt gteweest waar niet is gevacineerd. Dus we hebben sterke aanwijzingen dat polio vaccin werkt.

  Ik zie de vaccinaties uit het verleden die de pest de wereld uit hebben geholpen, en de vaccinaties tegen rabies, als grote winst voor de mensheid. Gezien de risico’s van vaccineren, zie ik niet in waarom voor relatief onschuldige kinderziektes als de mazelen vaccinaties nodig zijn.

  Een overheid die onder dwang stoffen in de lichamen van al zijn onderdanen wil spuiten is volgens mij zelf ziek van geest. Daar ben ik het helemaal met je eens.

Comments are closed.