PiratenPartij_NLVandaag begint de tweede, definitieve fase van het verzoek aan de Kiesraad om een raadgevend referendum te houden over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Mensen kunnen hun steun uitspreken voor het referendum door in de komende zes weken een handtekening te zetten via de internetsite sleepwet.nl. Om het referendum door te laten gaan, moeten op maandag 16 oktober 300.000 geldige handtekeningen zijn ingediend bij de Kiesraad.

Deze website is een onafhankelijk initiatief van een groep Amsterdamse studenten die bezorgd is over de Wiv. De inlichtingendiensten krijgen middels de nieuwe wet het recht ongericht telecommunicatie af te tappen, alle elektronische apparaten te hacken en een geheime DNA-databank bij te houden. Bovendien biedt de nieuwe wet minder controlemogelijkheden voor toezichthouders dan nu het geval is. Hoewel de wet is aangenomen om de inlichtingendiensten te helpen bij terrorismebestrijding, is nooit bewezen dat grootschalige surveillance hiertoe bijdraagt.

De Piratenpartij is tegen het grootschalig en ongericht verzamelen, bewaren en delen van data van mensen. “Er zijn genoeg middelen om gericht mensen af te luisteren in het geval van specifieke verdenking die op dit moment niet ingezet worden. Deze nieuwe wet is een atoombom tegen een mug”, aldus woordvoerder David van Deijk. De partij is daarom een landelijke campagne begonnen om het initiatief te steunen.

In 2013 zei de minister zelf nog het volgende: “Het is goed om kritisch te kijken of het zomaar willekeurig vissen is, of dat het gaat om het gericht in de gaten houden van zaken waar een goede reden voor is” en “Het kan niet zo zijn dat overheden zo’n beetje gaan afluisteren wat mensen ergens van vinden”. Dat was minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) in 2013 tegen de NOS in reactie op het NSA afluisterschandaal. Toch was het diezelfde Plasterk die in 2016 samen met minister van Defensie Hennis-Plasschaert de nieuwe Wiv indiende. Deze is vervolgens op 14 maart 2017 – één dag voor de Tweede Kamerverkiezingen – goedgekeurd door de Tweede Kamer, en op 11 juli door de Eerste Kamer.

********

Artikel verschaft door de piratenpartij

49 REACTIES

 1. Het is dus duidelijk waarom de partijen in de formatie haast willen maken met het afschaffen van het referendum; men wil ongestoord iedere burger kunnen volgen. De toestemming die daarvoor nodig is kan achteraf worden gegeven.

  Stel je voor dat kiezers iets te zeggen hebben over het beleid van de overheid; dat is de privé speeltuin van de politiek en die dulden geen inspraak.
  Met democratie heeft het allang niets meer te maken; met dictatuur des te meer. Wie een verkeerde mening heeft wordt in de gaten gehouden.

  ergboos [3] reageerde op deze reactie.

 2. Zoals gewoonlijk draait alles om de manier waarop een idee verkocht wordt.

  Er bestaat een chemisch stofje waardoor (volgens een wetenschapper) zelfs stront tot een schijnbaar smakelijk hapje omgetoverd kan worden.
  Een dergelijke magie passen ook politici toe, een nogal onsmakelijke bedoening.

 3. Er wordt gesproken over een vlag op een strontschip, alleen is de regering als strontschip op een vlag minder bekend.

  Een regering verzamelt alle stront die ontstaat wanneer mensen onder de vlag van een staat optreden, en zet wetgeving in om die stront gelijkelijk over de bevolking heen te kieperen. Zodat niet alleen de pamper bevuild wordt, maar ook de rest van een mensenleven. Gelijke monniken, gelijke kappen. Met dien verstande dat overheidsdienaren tot de ‘brotherhood’ (Big Brother) behoren en de burgerij tot de sisterhood die als sissies* (Engels voor mietjes) dienen te kwijlen en jammeren.

  Het lijkt erop dat de elite de moed heeft opgegeven om als opvoeders te werk te gaan, kennelijk aanleiding om bevolkingen in hun sop te laten gaarkoken; een strontschip op een vlag. Een verschijnsel dat ook wel bekend staat als Men going their own way. Gebeurt iets dergelijks in een huwelijk, dan is dat aanleiding voor een echtscheiding. Eventueel gevolgd door een reparatiehuwelijk als mannen hun verstand weer terugkrijgen.

 4. @ergboos [6]: In Nederland zijn er ruim 5.5% (bijna 6%) overheidsdienaren op de totale bevolking.
  Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2008/06/09/hoeveel-ambtenaren-zijn-er-en-waar-werken-ze

  Big Brother is in verhouding tot de rest van de bevolking dus eigenlijk een miezerig ventje.
  Gezien overspannen inspanningen kennelijk bang voor zijn voortbestaan.
  Gezien pogingen om het net telkens weer wat strakker aan te spannen en vaker in te zetten wat krampachtig bezig.
  Op gezonde sociale verhoudingen duidt het in ieder geval niet.
  Iets dergelijks is ook in andere landen gaande.

 5. Een zijdelingse opmerking: Als een kleine groep mensen angstvallig informatie moet inzamelen om vervolgens repressief op te kunnen treden… zou je denken dat in het gunstigste geval dat alleen noodzakelijk is omdat de grote groep mensen krachteloos en machteloos zijn gemaakt. Overheveling van macht en kracht van de een naar de ander, bij de gratie van degenen die dat toelaten.

  Bij gezonde sociale verhoudingen is ieder individu en gezin alert en weerbaar.
  Bij bestuur als community project (zoals van nature de bedoeling) komt de last inzake veiligheid niet op enkelingen neer. Zwitserland bewandelt kennelijk een middenweg tussen weerbare gezinnen en een weerbare nationale staat.

 6. De lijst met hantekeningen land bij de aivd en de uitslag van het referendum land in de prullebak. En de wet wordt er op een ander tijdstip (tijdens een voetbalwedstijd of zo) onder een andere naam doorgedrukt, of misschien nemen ze die moeite niet eens.

  De enige reden die ik kan verzinnen om toch mee te doen is andere mensen bewust maken, maar ik ben vrij sceptisch…mocht je het nog niet gemerkt hebben.

 7. @jhon [13]: Het effect van de activiteiten van geheime diensten is dat niemand meer anderen vertrouwt. We hebben in een land achter het vroegere IJzeren gordijn gewoond en dat effect was zeer duidelijk merkbaar. Dodelijk voor sociale cohesie. Anderzijds maakt dat regimes geen moer uit. Zolang er belastingopbrengsten geproduceerd worden maakt het echt niet uit hoeveel levens erdoor verziekt worden. Een beschamende vertoning. De communisten hebben een dramatische klimaatverslechtering bewerkstelligd. Maar ja… dat hebben westerse industriëlen en technocraten ook voor elkaar gekregen… eveneens een beschamende vertoning.

 8. @ergboos [11]:

  De redenen zijn er ook niet, althans niet gelieerd aan de fopspeendemocratie die we nu hebben, behalve dat je niet wilt dat er geen geweld tegen je wordt gebruikt door de overheid.

  Als dat geweld niet gebruikt zou worden, zou er geen reden zijn o bijvoorbeeld niet gewoon wiet te roken en verhandelen, geweldloos te smokkelen, of andere nu illegale maar geweldloze dingen te doen, enkel omdat een meerderheid er tegen is. Wat ethisch wel of niet juist is wordt namelijk niet bepaald door de meerderheid.

 9. @jhon [13]:

  Het probleem met de uilskuikens die claimen niets te verbergen te hebben, is:

  1) Dat het een leugen is. Vrijwel iedereen overtreedt weleens de wet. Wie download er geen films of andere media waar copyright op zit? Wie neemt er niet eens een pen mee van het werk? Wie loopt er niet eens door een rood stoplicht? Enzovoort.
  Ik KEN mensen die zeggen niets te verbergen te hebben. En raadt eens wat? Dit zijn mensen dit gedownloade films kijken en uitlenen aan anderen.

  2) Het draait ook niet om wat je NU te verbergen hebt, maar in de toekomst. Wat nu volgens de wet toegestaan is, kan morgen verboden zijn. En dan kun je daar wel over klagen, maar op dat moment zou zo’n sleepwet al gemeengoed zijn, mede dankzij de “ik heb niets te verbergen” schapen die altijd het goede in de overheid zien. Dus daar ben je dan, iemand die iets doet wat eerder legaal was maar later illegaal, en die dan slachtoffer kan worden van massa-surveillance door een politiestaat. Noem maar een voorbeeld: wie zegt dat bepaalde dingen zeggen in de toekomst niet gewoon verboden wordt?
  Dat blinde vertrouwen in een overheid die altijd het goede met jou voorheeft, nu EN in de toekomst, maakt me kotsmisselijk.

  Nico [17] reageerde op deze reactie.

 10. @Individualist [16]: Het probleem wat je beschrijft gaat veeeeeeel dieper dan dat. Onderstaand een stukje van de psychologie. Hoewel niet iedereen zich hiervan bewust is, functioneert dit mechanisme desnoods in het onderbewustzijn van ieder mens.

  1) Van nature is een mens ondergeschikt aan de wet- en regelgeving van ‘moedertje natuur’. Dat biedt veiligheid, hoewel op overtreding meedogenloze gevolgen komen te staan. Blijf je binnen de grenzen, dan gaat het goed, blijf je gezond en kun je gelukkig worden. Voor zover ook anderen binnen die grenzen blijven. En in dat laatste zit ‘m de kneep.

  2) Een beschaving is niet zozeer een sociaal systeem, maar een maatschappelijk systeem (besturen en regeren wordt als business-model benaderd). Er zijn methoden bedacht om:
  – de economische verhoudingen te regelen (verdeling van middelen)
  – de politieke verhoudingen te regelen (de wijze waarop mensen met elkaar omgaan)
  – de moraal daarvan te regelen (zoals staan mensen naast elkaar of is er sprake van verhevenheid vs. ondergeschiktheid, wat is de rol van agressiviteit; beschermen of veroveren)

  2) Een afschrift van de wet- en regelgeving van ‘moedertje natuur’ bevindt zich van nature in de innerlijke menselijke natuur. Dat was voor de ‘founding fathers’ (en latere architekten) van een beschaving echter niet aanvaardbaar, aanleiding om een verdraaide en vervormde versie van hun eigen wet- en regelgeving in te stellen.

  Bezien vanuit het perspectief van het eerste is de laatste wet- en regelgeving een perversiteit. Toch domineert en overruled het maatschappelijke het natuurlijke, want, gebaseerd op onderwerping. Om die reden is wat een overheidsmachine afdwingt meestal wel in conflict met de innerlijke menselijke natuur. En daarbij gaat het lang niet altijd om wetsovertreding (van een overheidsmachine), maar meer om wetsovertreding (van ‘moedertje natuur’). Inlichtingendiensten zondigen daar bijvoorbeeld tegen door de heiligheid van privacy niet te eerbiedigen. Een ieder die dat flikt wordt van nature als vijand gezien, ook al is dat misschien onbewust. Wie zegt ‘ik heb niets te verbergen’ aanvaard in feite mentale verkrachtingen die de intieme delen van de privacy penetreren.

  Wat bevindt zich in dat afgeschermde gebied van privacy?
  Inlichtingendiensten zijn uit op informatie die relevant is voor de nationale staatsveiligheid. Om de nationale staatsveiligheid te garanderen, wordt de individuele staatsveiligheid van de staat waarin een individueel mens zich bevindt grof vertreden. Van nature beslist iemand zelf wie wat over ‘m weet, door iemand toe te laten of niet; privacy.
  Daar hebben inlichtingendiensten volledig schijt aan. Ze proberen zich met alle beschikbare middelen als wormen een denkwereld binnen te wurmen, al eeuwenlang met een soort sleepnet achter zich, om te kijken of je misschien niet in opstand gaat komen. Terwijl heersers in opstand komen tegen zelfbestuur en die rebels aanvallen, een typisch gevalletje van projectie dus. Zoals de waard is vertrouwt ‘ie zijn gasten.

  Terwijl men inlichtingen over een onderdaan-tegen-wil-en-dank verzamelt, kan men ook privacy-gevoelige informatie tegenkomen. Informatie die misschien triviaal van aard is, maar van nature uitsluitend voor intimi beschikbaar. Het gaat daarbij om de ‘aangelegenheden van het hart’, zoals kleine brokjes informatie (geheimpjes) die bedoeld zijn om vertrouwen tussen twee mensen te bouwen en dus ‘onder ons’ dienen te blijven om dat vertrouwen te borgen.
  Een mens opent van nature zijn/haar hart uitsluitend voor diegenen die hij/zij zelf uitkiest. En het beschamen van vertrouwen ligt van nature uitermate gevoelig.

  Onderwerpers bemoeien zich dus niet alleen met ‘kustgebieden’ (kleding, handel) maar ook en zelfs met het ‘heartland’ van een mens. Waar ze niets te zoeken hebben, maar toch willen komen om eens te zien welke drukpunten aanwezig zijn om iemand later desgewenst in een bepaalde richting te kunnen dwingen (chantage).

  Het is precies die (poging tot) schending van de intieme delen van een leven die van nature een gevoel oproept van heiligschennis, van lieden die goor en smerig te werk gaan door datgene wat heilig is niet te eerbiedigen maar naar believen te willen schenden.

  Die schending heeft gevolgen. Het sociale klimaat wordt daardoor verziekt, omdat de sociale omgeving is besmet met verziekte denkwijzen.
  Als je bedenkt dat de kwaliteit van iedere relatie (vanaf bekenden via vrienden t/m de man/vrouw relatie) afhankelijk is van vertrouwen dat via inspanningen groeit, dan weet je dat in een op deze manier vergiftigde sociale context nooit kwalitatieve relaties ontwikkeld kunnen worden. Want wie op zijn hoede moet zijn, zal zeer terughoudend zijn v.w.b. de mate van vertrouwen jegens anderen.

  Reeds eeuwenlang is de ‘oplossing’ voor dit gecreëerde probleem dat een mens zichzelf volledig overgeeft aan de heersende macht, zijn/haar hart daaraan schenkt, zichzelf liefst volledig door die heersende macht laat assimileren om de rangen daar te versterken. In ruil daarvoor ontvangt de betrokkene surrogaat-liefde. Maar aangezien de heersende macht volledig schijt heeft aan de wet- en regelgeving van ‘moedertje natuur’ is dat een ‘oplossing’ die meer verziekt dan gezond maakt. Want dan blijft wat van nature heilig en puur is niet onbezoedeld en verschoond van verziekte denkwijzen.

  Kortom… de gewoonte om een bevolking tot op zekere hoogte te satureren met agenten of medewerkers van inlichtingendiensten is één van de factoren die mensenlevens verziekt, omdat een natuurlijke omgang met medemensen daardoor feitelijk onmogelijk wordt gemaakt. Behoedzaamheid vernietigt spontaniteit omdat er in eerste instantie een rol geacteerd wordt.
  In reactie [13] een symptoom van een verziekte omgeving: Er staat een linkje naar een verhaal van Martin Vrijland die aangeeft dat ‘ie zelfs niet meer onbevangen iemand op straat kan ontmoeten. De publieke ruimte vervuild door gladjakkers.

 11. Als je het bovenstaande goed leest, dan begrijp je dat verhevenen bang zijn voor de gevolgen van datgene wat ze zelf veroorzaakt hebben door tegennatuurlijk op te treden oftewel de wet- en regelgeving van ‘moedertje natuur’ te overtreden in plaats van te handhaven. Dat veroorzaakt tegenreacties.

  Wanneer verhevenen onderworpenen of ondergeschikten dwingen de wet- en regelgeving van ‘moedertje natuur’ te overtreden, dan wordt gif in levens geïnjecteerd. Dat gif blijft in de sociale omgeving circuleren, tenzij het doelbewust geëlimineerd wordt.

  Stel nu dat verhevenen berouw krijgen en voortaan de wet- en regelgeving van ‘moedertje natuur’ gaan naleven en handhaven, dan zal het vanaf dat moment waarschijnlijk nog een aantal generaties duren om de mensheid volledig te ontgiften. Aangezien natuurlijke denkwijzen (puurheid) is geschonden, moet iedere generatie weer een stukje verder ontgift worden. Want iedereen krijgt in de opvoeding (vooral via scholing, media en event. de geestelijkheid) wel gif geïnjecteerd en raakt op die manier besmet met tegennatuurlijke denkwijzen.

  Bertuz [19] reageerde op deze reactie.

 12. @Bertuz [19]: Val een dier aan en je hebt een goede kans dat z’n tanden in je huid verdwijnen.
  Anders uitgedrukt; als dieren als handhaver van natuurwetten kan optreden, dan moet de mens dat al helemaal kunnen.
  Een simpele natuurwet is: Val me niet lastig of ondervind de gevolgen.

  De adder onder het gras zijn natuurlijk overheidsmachines die mensen ertoe dwingen in een machteloze positie te verkeren.

  Een dier is desnoods rechercheur (onderzoek doen), politieagent (aanhouden), rechter en beul. Taken die in een ‘beschaving’ zijn overgenomen door clubs die garant staan voor onrechtvaardigheid en stelselmatige vertreding van natuurwetten. Vandaar dat de vroegere Grieken begonnen te praten over natuurrecht, want het is echt niet zo dat heersende figuren de allerhoogste macht zijn. Er is niets opgewassen tegen natuurkrachten. Dat geldt ook voor ontspoorde beschavingen en tirannieke regimes.

 13. @Bertuz [19]: Je stelde een goede vraag. Het antwoord is in feite uitgebreider dan ik gaf. Het is voor mij altijd de vraag hoeveel ik hier schrijf…

  Wat in het bovenstaande antwoord gaf is een factor waardoor er volgende ellende ontstaat; rechtvaardige vergelding die ontaard in wraak.

  Het grote verschil tussen die twee is dat bij het eerste iedereen opgelucht ademhaalt en bij het laatste het zaad wordt gezaaid voor volgende conflicten.

  Voorbeeld; het lukte de aristocratie maar niet om bevolkingen tot gezonder gedrag te bewegen. Vanaf het Romeinse rijk is daarom overgeschakeld naar een regeermethode waarbij voortaan ook de goeden (gezonden), of in ieder geval degenen die dat wensten te zijn, onder het gedrag van kwaden (verziekten) dienden te lijden.

  Op die manier verwerd vergelding voor uitsluitend degenen die dat verdienden tot wraak nemen waarbij onschuldigen gedupeerd werden. Vanaf toen werd het leven van velen preventief verziekt omdat ze heel misschien weleens iets verkeerd zouden kunnen gaan doen.

  Dat is steeds verder ontspoord en verwerd tot een onderhuids etterende wond, totdat bij de Franse revolutie de bom barstte. Het heeft vorsten en aristocraten het leven gekost. Waar ze vervolgens weer chagrijnig en bang van werden, reden om de preventieve maatregelen op te schroeven. Zodat er nu allerlei technologische geavanceerde preventieve maatregelen bestaan; onderwerping aan eerst scholing dat geen goed onderwijs biedt en vervolgens bureaucratische terreur is goor, smerig. Logischerwijs zet ook dat weer kwaad bloed. Het ging dus van kwaad tot erger, een cyclus van mishandelden die mishandelaar worden.

  Verder is van belang dat mensen niet de twee oudste beroepen van de mensheid uitoefenen, en daarbij ook nog eens de twee oudste misdaden begaan. Die beroepen en misdaden afgemeten aan natuurlijke mechanismen en natuurwetten. Niet alleen vanuit onwetendheid, maar ook nog eens omdat ze daartoe gedwongen worden door een maatschappelijke omgeving.

  Kort samengevat zijn deze beroepen en misdaden van de mensheid:

  1) Het oudste beroep is schoonmaker. Een vrouw reinigt haar man van een overdosis dominantie, als ze het goed doet door die overdosis naar haarzelf over te hevelen zodat er gezond evenwicht ontstaan.

  Andersom reinigt een man zijn vrouw van haar door mannen aangepraatte denkwijzen, tegennatuurlijk van aard. Waarom zou een vrouw zich bijvoorbeeld voor een man mooi moeten maken als ze van nature al mooi ís? Een vrouw is geen mannequin die de denkwijzen van een man dient te weerspiegelen. Wie het innerlijke van een vrouw niet eert, is haar uiterlijk niet weert

  In de context van het bovenstaande moeten man en vrouw elkaar ook reinigen van wraakzucht (iets anders dan vergeldingsdrang).

  Deze twee beroepen oudste beroepen van de mensheid zijn van nature een ware roeping!
  Zo je wilt een goddelijke roeping.

  2) Tegenover de twee oudste beroepen van de mensheid staan de twee oudste misdaden: Het ontkennen en proberen te ontlopen van eigen verantwoordelijkheid om bijvoorbeeld de twee oudste beroepen uit te oefenen.

  Als nu deze twee oudste beroepen niet worden uitgeoefend, oftewel de twee oudste misdaden worden begaan, dan verspreidt allerlei karakterbederf zich. Dan ontstaan besmette denkwijzen die zich als een virus verspreiden omdat slechte voorbeelden nagevolgd worden. Verval en bederf werkt aanstekelijk. Dat geldt voor alle lagen van bevolkingen, er blijft uiteindelijk niets of niemand meer over die er geen last van heeft.

  Bertuz [23] reageerde op deze reactie.

 14. De sleepwet verleken met het vorenstaande: De sleepwet dient in het gunstigste geval hoogstens om dreigingen vlotter in beeld te krijgen. Begrijpelijk, maar het richt zich op symptomen.

  Ondertussen wordt de werkelijke oorzaak van allerlei wangedrag wordt niet bestreden. Verziekte denkwijzen worden niet genezen. Verre van dat. Integendeel, het tegenovergestelde vindt plaats. Via allerlei kanalen wordt het denken (en daarmee uiteindelijk ook het gedrag) van mensen steeds verder verziekt. Systematisch.

 15. @Nico [21]: Dank voor reactie. Ik heb drie vragen gesteld overigens.

  Aanhakend op je voorbeelden; is de neiging van de vrouw zich mooi te willen maken, een natuurwettelijk iets of niet?

  Zo ja, waarom behoeft dat dan correctie? Immers, het is toch iets natuurlijks.

  En zo neen, waarom behoeft dat dan correctie? Immers, wat geeft de correctant (de man) het recht om in te grijpen? Ontleent de correctant (de man) dat recht aan iets natuurwettelijks?

  En hoe weten mensen dat iets natuurwettelijks bepaald is of niet?

  En als de neiging je op te maken iets natuurwettelijks is en de neiging dat te willen corrigeren ook, waarom gaat dan het ene natuurrechtelijke boven het het andere natuurrechtelijke? Bestaat er een rangorde? Hoe kun je die kennen?

  Bertuz [24] reageerde op deze reactie.
  Nico [25] reageerde op deze reactie.

 16. @Bertuz [23]: Die drie vragen heb ik beantwoord:

  1) Moeten natuurwetten wel gehandhaafd worden?
  Zie reactie 20.
  2) Die handhaven zichzelf toch?
  Zie reactie 20.
  3) Zijn het wel natuurwetten als ze zichzelf niet handhaven?
  Wetgeving heeft logischerwijs handhaving nodig.
  Als de wet “val me niet lastig” is, dan moet die gehandhaafd worden door bijvoorbeeld iemand weg te sturen.

  De neiging van een vrouw om zich mooi te maken voor mannen:
  Aangepraat door mannen (modebeelden). Die vervolgens deze denkfout dienen te herstellen. Maar als zij het niet doen, dan is de ‘eigen man’ eindverantwoordelijk om de rotzooi van andere mannen op te ruimen, misleidende denkwijzen te reinigen.

  Wil iemand zichzelf bekleden met kleding of versierselen, dan moet dat een gevolg zijn van een daadwerkelijke eigen keuze. Bijvoorbeeld om op afstand makkelijker herkend te kunnen worden, of om enige beschutting te hebben tegen koude.

  Hoe je weet of iets natuurwetten eerbiedigt:
  ‘Moedertje natuur’ heeft bij de biologische geboorte een afdruk van haar wet- en regelgeving in de menselijke natuur achtergelaten. Het is dus een kwestie van naar je innerlijke natuur kijken, maar dan wel de pure versie. Zo niet moet je jezelf eerst pureren (puur maken). Ieder mens heeft van nature een zelfreinigend vermogen!

  Natuurrechtelijk heeft de mens niet de neiging zich op te maken, maar wel om zichtbaar te maken wat achter de charade zit. Wat uitgevoerd wordt door te reinigen. Een vrouw die make-up afschminkt, heeft van nature de neiging om te denken ‘hé, nu kan ik weer mezelf zijn’. Bij sommigen die zich volplamuren is het echt een clownsmasker dat afgaat.

  Een man of vrouw puur natuur is een iemand zonder sieraden, make-up en kleding. Pas dan kan het werkelijke genieten beginnen, tot die tijd zitten die dingen in de weg. Vraag maar aan je vrouw, denk maar na wat er gebeurd als het tijd wordt om…

  @Bertuz [24]: Tussen soortgenoten (mensen) bestaat van nature geen rangorde. Want een rangorde impliceert onderworpen, ondergeschikt vs. verheven. Het aanbrengen van een rangorde schendt de gelijkwaardigheid (de erkenning; “jij bent een mens, net als ik”) tussen soortgenoten. Wel bestaan bijvoorbeeld:

  a) Ouders die voor hun kinderen ‘voorgangers’ zijn; mensen die al een bepaalde weg zijn voorgegaan en nu op grond van ervaringen en inzichten de weg wijzen.

  b) Gezonde en zieke mensen. Zowel mentaal als fysiek kunnen mensen gezond zijn (de natuurlijke norm) of verziekt.
  Ziekte is de perversie van gezondheid.
  Een verziekte denkwijze is daarmee pervers en een overtreding van de natuurlijke norm (gezondheid).
  Een mens kan zichzelf verzieken of door derden verziekt worden. Verzieken is een misdaad jegens ‘moedertje natuur’ en de betrokkene. Ook (en misschien vooral) als die misdaad door verhevenen uitgevoerd wordt.

  Een mens is van nature verantwoordelijk om te onderzoeken (recherche) of er sprake is van een misdaad annex schending van natuurlijke gedragsnormen en mechanismen. En ook om een situatie te bevriezen (aanhouding, de politieagent) en te corrigeren (officier van justitie, rechter en beul).

  Helaas heeft de heersende macht volledig schijt aan alles wat gezond en natuurlijk is. Kennelijk worden privileges en verheven posities preventief beschermd door stelselmatig te zieken en verzieken.

 17. Bertuz, voor de duidelijkheid, ik waardeer kritische vragen zeer. Het zijn kansen om even denkwijzen te controleren, te verbeteren, aan te vullen, aan te scherpen, op andere (betere?) manieren onder woorden te leren brengen.

  Bertuz [28] reageerde op deze reactie.

 18. Er schiet me nog wat te binnen. Er zijn ook natuurwetten die zichzelf handhaven. Voorbeeld:

  Na zaaien volgt oogsten, een cyclus, maar als er roofbouw wordt gepleegd zegt ‘moedertje natuur’ als het ware:
  “Jij rotzak, dit was niet de afspraak en daarom lever ik je na zaaien geen oogst meer”

 19. @Nico [26]: Zo zie ik dat ook.

  Om even bij de vrouw te blijven. Wellicht is de neiging zich op te maken een uitvloeisel van de biologie. De vrouw wil zich onderscheiden van de andere vrouwen. En is het haar niet aangepraat door de man. De correctie van haar neiging door de man vindt zij lief van hem, maar wellicht gelooft zij hem niet en geeft zij toe aan haar neiging. Maakt dat de man dan niet een dood ordinaire bemoeial met een gebrek aan zelfvertrouwen?

  Nico [29] reageerde op deze reactie.

 20. @Bertuz [28]: Het zijn waarschijnlijk de nuances die het ‘m doen. Inderdaad heeft ieder mens de (natuurlijke) neiging om zich op de een of andere manier te onderscheiden van anderen. Als iedereen hetzelfde is (uniform), dan zou het een saaie bedoening worden.
  Tegelijk… als vrouwen aangepraat wordt dat ze dienen te voldoen aan modebeelden, dan is er iets ongezonds gaande.

  Zojuist kwam ik iets tegen, naar aanleiding waarvan ik iets een voorbeeld schreef van zelf-handhavende natuurwetten:

  —-

  Als Venus, de godin van de liefde, besluit om schendingen van natuurwetten te corrigeren… dan blijkt dat ze desnoods tot een Mars, de god van de oorlog wordt. Hels. Uiteraard alleen gedurende de noodzakelijke (menstruatie)periode 😀

  De vraag “Ben je weer ongesteld?” is vergelijkbaar met de vraag “Ben je weer boos?” Het antwoord is logischerwijs “Ja, natuurlijk! Dat weet je toch? Heb je een plaat voor je harses of zo?”

  Tussen een man en vrouw worden eigenschappen uitgewisseld. Het enige afdoende medicijn voor misstanden is een gezonde man/vrouw relatie!

  —-

  Ga je dit verder uitdiepen, dan merk je een paar natuurlijke mechanismen op:
  – Hoe vaker natuurwetten geschonden worden, hoe heviger een menstruatie.
  – Krijgt een vrouw van haar man te horen “Hee, dat je ongesteld bent is jouw probleem, val mij er niet mee lastig!” dan komt de man pas écht op de hitlist van de vrouw. Want een man die niet naar een vrouw luistert is hoogstens goed genoeg om geëxecuteerd (ex-cute) te worden, bijvoorbeeld middels een echtscheiding.

  Het huwelijk tussen een man en vrouw is geen gevangenis, maar het afgedwongen kind-huwelijk met ‘moedertje staat’ helaas wel.

  Bertuz [30] reageerde op deze reactie.

 21. @Nico [29]: Leuk voorbeeld. Ze durft in elk geval voor zichzelf op te komen. En de reactie lijkt mij een natuurlijke. Maar als een vrouw dat niet durft, leeft ze dan ook in een gevangenis? En is ze niet veel beter af dan het kind huwelijk met moedertje staat?

  Of leeft een kind dat zich verzet tegen “moedertje staat” niet ook als in een goed huwelijk? Met andere woorden komt het aan op verzet? Is vrijheid niet meer dan dat? En wat als je je lot accepteert, niet uit angst, maar uit een authentieke overtuiging? Ben je dan (toch) onvrij?

  Nico [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.