Vrijdag was het dan eindelijk zover: Catalonië verklaarde zichzelf onafhankelijk van Spanje. Het valt nog maar te bezien hoe dat gaat aflopen, maar het was een mooi moment voor de voorstanders van onafhankelijkheid. Bij dat kamp horen opvallend veel Nederlanders, zo blijkt uit de reacties op het nieuws. Voor hen heb ik een vraag.

In de afgelopen weken heb ik uitgebreid betoogd waarom de Catalanen gebruik moeten maken van hun recht op zelfbeschikking. Ik ben er dus blij mee dat zoveel Nederlanders er hetzelfde over denken. Maar toch knaagt er iets, namelijk: hoe consistent zijn die Nederlanders in hun steun voor het recht op zelfbeschikking?

Als je vindt dat de Catalanen het recht hebben op zelfbeschikking, vind je dan ook dat de Friezen zich mogen afscheiden van Nederland als zij dat willen? En dat Leeuwarden zich dan weer mag afscheiden Friesland om een onafhankelijke republiek te vormen? Als je antwoord op beide vragen ‘ja’ is, sla dan de volgende twee alinea’s over.

Als je antwoord op één of beide van deze vragen ‘nee’ is, waar leg je dan de grens? Waarom mag Catalonië wel onafhankelijk worden en Friesland of Leeuwarden niet? Eigenlijk is iedere grens die je stelt compleet arbitrair en niet goed te onderbouwen.

Laten we als voorbeeld het aantal inwoners nemen. Als je vindt dat Catalonië groot genoeg is om onafhankelijk te zijn, maar Friesland en Leeuwarden niet, vind je dan ook dat ministaatjes als Luxemburg, San Marino en Andorra geen bestaansrecht hebben? En als je de grens op bijvoorbeeld 1 miljoen inwoners legt, waarom vind je dan dat een staat met 999.999 inwoners niet mag bestaan?

Wie daadwerkelijk voorstander is van het recht op zelfbeschikking, die stelt geen grenzen. Die vindt dat zowel Catalonië als Friesland als Leeuwarden als een klein dorpje als je buurman een onafhankelijke staat mogen vormen. Dat is zelfbeschikking. En als je dat vindt, dan ben je een libertariër, misschien zonder het zelf te weten.

De politieke filosofie van het libertarisme staat namelijk voor het recht op zelfbeschikking van iedereen. Ieder mens is soeverein en heeft daarom de vrijheid om te doen wat hij wil, zolang hij daar de rechten van anderen niet mee inperkt. Dat betekent dat je niet mag stelen, mishandelen, moorden en bedriegen, maar verder vrij bent om je leven in te richten zoals je wilt.

Voor degenen die meer over het libertarisme willen weten, kan ik mijn boekje ‘Een Pleidooi voor Vrijheid – libertarisme in ‘t kort’ aanraden, waarin je in minder dan honderd pagina’s intensief kennismaakt met deze politieke filosofie en ook antwoord krijgt op allerlei praktische vragen.

En de mensen dan die toch grenzen stellen? Die wel vinden dat Catalonië onafhankelijk mag zijn, maar niet Friesland of Leeuwarden of een dorp of je buurman? Die moeten zich nog eens goed afvragen of zij wel echt voorstander zijn van het recht op zelfbeschikking. Want anders zijn ze op zijn zachtst gezegd inconsistent, en eigenlijk ook gewoon hypocriet.

Gale Boetticher

18 REACTIES

 1. “Natie” komt van “nasci”, geboren worden, in het Latijn en als je geboren wordt spreek je een enkele taal, je moedertaal. Als “we” op deze planeet, nu eens met iedere natie als staat te erkennen. In het Nederlandstalige deel van Zuidelijke Nederlanden is het zo dat ieder dorp zijn eigen taal (“dialect” genoemd) heeft. Wel laat de Vijand (niet wij of “we” zoals ik stelde) beginnen met elke natie te erkennen. Daarna kunnen gaan ijveren voor de onafhankelijkheid van eenieder. Wie zal dan de wegen bouwen?

 2. Feiten relaas !
  1* Art.155 van de Spaanse Grondwet is niet van toepassing.
  2* De Europese Grondwet (verdrag van Lissabon) is van toepassing.
  3* Art.155 is géén onderdeel van de Europese Grondwet (Brexit).
  De afscheidingen van Catalonië/Baskenland/Schotland/Wallonië en Friesland is onzinnig, na de afscheiding is toetreding tot de EU onoverkomelijk (kosten op het sterfhuis betaald met belastinggeld!

  Ivo Cerckel [5] reageerde op deze reactie.

 3. Ik denk dat de onafhakelijkheid van Catalonië, op dit moment, moet afhangen van de, door de Catalanen, gewenste strategie. Is een Catalonië onafhankelijk van Spanje maar als directe provincie van de EU beter af dan een Catalonië dat deel is van Spanje en indirect provincie van de EU? En is de huidige strategie de beste manier om dat te bereiken?

  Het lijkt er op dat je nu ziet dat vrijheid iets is dat je zelf opeist en misschien voor moet vechten in een bloedige (burger-) oorlog. Want als je aan een heerser vraagt of je iets mag kun je lang op een “ja” wachten als de belangen tegenstrijdig zijn.

  De Friezen (wie zijn dat precies?) gun ik hun onafhankelijkheid. Van Egmond aan Zee tot Denemarken. En mijzelf ook.

 4. @jhon [2]:
  Catalan Parliament lawyers see article 155 as an “attack against the rule of law”
  http://www.elnacional.cat/en/news/catalan-parliament-lawyers-article-155_205866_102.html
  “The ability to give instructions to all the authorities of an autonomous community, as defined by section 2 of article 155, cannot include their dismissal or cessation, because the supreme representation of the government of Catalonia and the ordinary representation of the [Spanish] state corresponds to the president [of Catalonia], and only to him”.
  MAAR
  Ivo: Hij blijft President van een Spaanse regio en kan niet omgetoverd tot staatshoofd.
  Zijn fout is geweest om de staatsVORM, de republiek, uit te vaardigen op het hetzelfde moment dat hij de onafhankelijkheid uitriep.

  Ivo Cerckel [5] reageerde op deze reactie.
  Ivo Cerckel [5] reageerde op deze reactie.
  Overnight [9] reageerde op deze reactie.

 5. @Ivo Cerckel [5]:
  Look, if you are an anarchy, no foreign invader can take over your non-existent institutions. Conversely, if you secede from the state “as region” of the state and you keep the same personnel (president, vice etc) after the secession, it’s easy for the Leviathan from which you seceded to retake control. Look, if you are an anarchy, no foreign invader can take over your non-existent institutions. Conversely, if you secede from the state “as region” of the state and you keep the same personnel (president, vice etc.) after the secession, it’s easy for the Leviathan from which you seceded to retake control.
  http://bphouse.com/honest_money/2017/10/29/

 6. @Ivo Cerckel [5]:
  SORRY, INDIEN DUBBELPOST
  Look, if you are an anarchy, no foreign invader can take over your non-existent institutions. Conversely, if you secede from the state “as region” of the state and you keep the same personnel (president, vice etc) after the secession, it’s easy for the Leviathan from which you seceded to retake control. Look, if you are an anarchy, no foreign invader can take over your non-existent institutions. Conversely, if you secede from the state “as region” of the state and you keep the same personnel (president, vice etc) after the secession, it’s easy for the Leviathan from which you seceded to retake control.
  http://bphouse.com/honest_money/2017/10/29/

 7. Als er één staat is die als zijnde onafhankelijk erkend moet worden, dan is dat wel de staat waarin een individueel mens verkeert. Zij het dat een individuele man en vrouw kunnen fuseren tot één nieuwe staat, een nieuw individu. Dat is het filosofisch concept achter het yin/yang symbool, het hexagram (of omringd het Zegel van Salomo), etc. Een oeroude gedachte, zeer gezond van aard.

  Om die staat te erkennen is het niet van belang dat er sprake is van een enorm hoog IQ. Met een IQ van 100 kunnen man en vrouw samen een gezond bestaan leiden, mits dat IQ gevuld is met de juiste informatie. En precies daar ontbreekt het aan. Mensen worden volgestopt met allerlei misleidende, onnutte informatie, verziekte denkwijzen.

  De erkenning van een onafhankelijk individu dient gepaard te gaan met de vaststelling dat die onafhankelijkheid ook onschendbaar dient te zijn. Daar ontbreekt het aan, overheidsmachines schenden naar believen, met werkprocedures, wet- en regelgeving als smoes. In feite worden individuele mensen onderworpen aan willekeur, ook al zal dat ten stelligste ontkend worden door de organisatoren en uitvoerders.

  Logischerwijs is het ook noodzakelijk om het gezin als onafhankelijke staat te erkennen, met kinderen als ‘satellietstaten’ die om de ouders cirkelen totdat ze hun eigen huishouden kunnen opzetten. Ook daar ontbreekt het aan. Verplichte scholing is een voorbeeld. Thuisonderwijs is ofwel wettelijk verboden, ofwel dienen ouders door allerlei hoepels te springen. Terwijl thuisonderwijs opgroeiende kinderen veel, veel beter voorbereid op een gezonde toekomst. Omdat ze geen kadaverdiscipline door de strot geduwd krijgen, maar leren om te leren. Zelfstandig.

  Schakel je door naar andere niveaus, gemeentelijk, regionaal, nationaal, federaal, dan is het lood om oud ijzer. Mensen maken ruzie om verzinselen. Je kunt in steeds kleinere cirkel onafhankelijkheid uitroepen (en inderdaad, waar is de grens?) of juist gemeenten uitbouwen naar regio’s, naar landen, naar federaties totdat je wereldwijd één enkele mensheid hebt die niet langer is opgedeeld middels (bestuurlijke) sociale breuklijnen. Alles is mogelijk, maar ruzie maken om verzinselen? Dat is verloren tijd, verloren energie. Hoeveel oorlogen zijn er wel niet gevoerd omdat drammertjes met mooie verhalen hun zin wilden hebben? Hoeveel ellende heeft dat wel niet opgeleverd?

  Uit wat boeken over het Mongoolse rijk, specifieker over de keizer Genghis Khan, maakte ik op dat de strategie vroeger was om letterlijk te vuur en te zwaard de wereldveroveraar uit te hangen. Van veroveren en onderwerpen komt veel ellende. Tegenwoordig bedient men zich van economische dwang, met dezelfde uitkomsten zij het in een ander jaste.

  Degenen die tegenwoordig het leven van Genghis Khan bestuderen (er is een bepaalde filosofische school en zelfs een religie rondom hem opgetuigd) hebben geconcludeerd dat er ook andere strategieën zijn. Zoals samenwerking zoeken, fuseren. Noem het maar de romantische benadering. Misschien een geschikt concept voor een volgende fase van de wereldgeschiedenis?

 8. ALs je onafhankelijk wilt dump je als eerst de banksters.
  Zolang de banksters blijven zitten, mag je doen wat je wilt maar zal er weinig veranderen.
  Helaas voor de catalanen, maar de onafhankelijkheid is maar een illusie..

 9. Uitgaande van het zelfbeschikkingsrecht, zijn natie staten van 1 persoon het ideaal en principe. Dat die dan in concurrentie met elkaar vrijwillige verdragen sluiten, denk aan blockchain, of gezamenlijke projecten aan gaan, zo veel te beter. Daar is geen democratie ( de dictatuur van de meerderheid) voor nodig.

 10. Donner had er indertijd geen bezwaar tegen als de meerderheid voor de sharia koos. Dat was een erg formele opvatting.
  https://www.volkskrant.nl/magazine/sharia-met-tweederde-meerderheid~a791436/

  De meeste politici vinden dat democratische grondrechten moeten worden gewaarborgd, ook als een meerderheid die zou willen afschaffen.

  “Individual rights are not subject to a public vote; a majority has no right to vote away the rights of a minority; the political function of rights is precisely to protect minorities from oppression by majorities (and the smallest minority on earth is the individual)”

  – Ayn Rand

 11. @Patio [6]: Hoezo dwingen?

  Bedoel je dat bijv. ik mensen dwing om mij vrij te laten?
  Is dat dwingen?
  Als een slaaf zich af zou scheiden van de meester (door een vrij individu te zijn) dwingt hij dan ook de meester (en de slaven om hem heen)?
  Of is dat niet wat je bedoeld?

  Patio [14] reageerde op deze reactie.

 12. @Patio [14]: Hij legt ze tenminste niet met geweld op. Ik zie er geen kwaad in, je kunt het met hem eens zijn of oneens zijn, dat is helemaal aan jou.
  Dat is voluntarisme mijn inziens.
  Het kunnen verschillen van mening zonder dat er geweld aan te pas komt. Dank je wel voor je reactie.

 13. De vraag die zich inmiddels opdringt is wat eigenlijk nog een volk is. Niet zozeer in normaal taalgebruik, maar in internationaal recht. Er is namelijk geen definitie.

  Dus het vastleggen van nobele prospecten als zelfbeschikking, etc, is leuk, maar indien onduidelijk is wie daar gebruik van kunnen maken, dan is er wel een vraagstuk.

  Wellicht dat het in het verleden eenvoudiger te beantwoorden was. Immers, mensen migreerden niet zoveel. Een Zeeuw was een Zeeuw, en een Groninger een Groninger. Ah, ja en je had de Westerling, voor iemand uit Den Haag of Amsterdam. Er was een taal, geschiedenis, cultuur, dat gemeenschapsgoed was. En je kon heel goed horen aan het taalgebruik waar iemand vandaan kwam.

  Maar wat zegt dat nog? Het is echt grappig om een marrokkaan Nederlands te horen spreken met een zachte g. Of met een groningse knauw. Betekent dat dan dat zo’n persoon ineens behoort tot het Limburgse volk? Of het Groningse of Friese volk?

  Dit soort van mensen zijn er nog steeds. Echter, de hoeveelheid zal een minderheid geworden zijn. Immers, dan heb je een baan in Groningen, en dan in Utrecht. Het maakt ook niet zoveel uit. Alle wetten zijn exact hetzelfde, behalve voor de provinciale opcenten.

  En met het mixen van de Nederlandse culterele erfgoederen, kwamen er andere niet Nederlandse ergoederen bij. Heerlijk dit kookpotje van cultuurbrei.

  Wat maakt nu een volk?

  Stel Groningers scheiden zich af, en de niet oorspronkelijke Groningers willen dat niet? Dat zijn er een stel! Import, allemaal. Dat geldt voor Friesland met de afschediingsperikelen. En in feite voor elke provincie.

  We zijn zover gekomen dat de provincies net zo goed opgeheven kunnen worden. Het is op een paar plekken na, een grote brei van multi culti drama.

  Wat is een volk?

  Ik heb zo het vermoeden dat Internationaal recht volkomen te kort schiet en dat er slechts 1 ding uit internationaal recht zegeviert: Territoriale integriteit van de bestaande staatsgrenzen.

  Tenzij, uiteraard, een grotere macht op aarde dit niet zo’n goed idee vindt. een beetje a la: His guns are bigger than mine, and he has more of them.

Comments are closed.