hubHub schreef 10 jaar geleden het volgende over Thanksgiving: Vandaag vieren de meeste Amerikanen hun “Thanksgiving Day”

Op die dag wordt gevierd dat de immigranten eindelijk een goede oogst hadden. En dat was in feite te danken aan hun manier van werken.

En niet alleen aan het goede weer of de gunst van God.

De eerste immigranten hadden een socialistisch/communistisch systeem van samenwerken. En, net als we ons nog herinneren van de Sovjet unie, leidde dat tot misoogsten en armoede.
Pas toen een “kapitalistisch” systeem werd ingevoerd, lukte de oogst en kwam er overvloed.

Lees daarvoor het artikel van Debi Ghate:
www.theatlasphere.com

Ook John Stossel schreef er een lezenswaardige column over:
THANKSGIVING VS. SOCIALISMHoliday Column by John Stossel

Think Thanksgiving is about “sharing”? Think again. The first Thanksgiving couldn’t happen until the colonists learned to forgo communitarian principles and, instead, live on private property. Go here to read the full article:
www.theatlasphere.com

Het is goed dat we ons deze werkelijkheid in Nederland ook realiseren en de ontwikkeling naar steeds meer staatsinvloed van Den Haag en Brussel trachten af te remmen en om te keren.

22 REACTIES

 1. Oh oh het socialisme. De eeuwige fata morgana. Van het paradijs dat voor sommigen zichtbaar is maar nooit bereikbaar. Dus blijven de dromers en drammers (en massamoordenaars) het proberen.

  De belastingen (o.m. op energie) gaan weer eens extra omhoog. Het doet je afvragen: Wie zijn die autisten die menen dat zij beter kunnen omgaan met mijn geld dan ik zelf? En dat niet met zoveel woorden durven te zeggen? En waarvoor? Zodat men nog meer hoge torens voor zichzelf kan bouwen in Den Haag? Ik liep er laatst rond. Het is een kille en nare buurt waar mensen maken dat zij er snel weer weg komen.

 2. Sorry hoor…over de doden niets dan goeds , maar deze – HOLYDAY – heeft echt niets te maken met bovenstaande reden.

  De stichters der VS waren alle ( bijna alle ) maçonniek , en dan zijn hun gedenk momenten dat ook .

  De nonsens die soms uitgekraamd word op dit forum……brrrrrr.

 3. Tsja… over Thanksgiving circuleren allerlei verhalen. Over de oorsprong en het doel ervan. Eén van de versies:

  The 1619 arrival of 38 English settlers at Berkeley Hundred in Charles City County, Virginia, concluded with a religious celebration as dictated by the group’s charter from the London Company, which specifically required “that the day of our ships arrival at the place assigned … in the land of Virginia shall be yearly and perpetually kept holy as a day of thanksgiving to Almighty God.”

  Thanksgiving wordt veelal gekoppeld aan oogst, het is één van de vele oogstfeesten. De vraag is traditioneel; wie of wat maakt die oogst mogelijk? En zitten daar in het verborgene nog wat adders onder het gras?

  In het geval van Thanksgiving werd de kolonisatie van de Amerikaanse continenten mogelijk gemaakt door bestaande beschavingen, van Native Americans, te vernietigen en de restanten te onderwerpen. Het nieuwe Lebensraum in de Nieuwe Wereld voor Europeanen en hun oogst werden mogelijk gemaakt door te moorden, doelbewust ziekten te verspreiden. Aldus historici. Niet iets om trots op te zijn.

  Dit ‘omploegen’ en ‘cultiveren’ van het ‘sociale terrein’ werd gedaan in de ‘heilige naam’ van de paus, die vorsten en daarmee edelen vrijbrieven gaf om dat te doen. Waarom? In Unam Sanctam verklaarde een paus doodleuk het pausdom wereldheerser; er is nergens ter wereld verlossing [van wetgeving] mogelijk zonder onderwerping aan het pausdom. Een ordinaire oorlogsverklaring voor alle mensen wereldwijd, opgeleukt met mooie woorden.

  Waarom is er zoveel ellende in de wereld, zoveel onnodig lijden? Daar zit een verklaring achter. Heersers hebben de strategie verkozen om schadelijke figuren te laten groeien en bloeien tussen gezondere mensen. Pas bij de figuurlijke ‘oogsttijd’ worden bruikbaar en onbruikbaar van elkaar gescheiden. Dit mechanisme / protocol is diep in bijv. het Judaïsme, christendom, islam en hindoeïsme geworteld.

  Merk op dat heersers en elites zich traditioneel gedragen als gebruikers van mensen en dieren, die ze als potentiële instrumenten beschouwen en behandelen. En dat niet-gecommercialiseerde gewassen veelal als te bestrijden onkruid beschouwd worden, ondanks dat een deel ervan bijv. medicinale capaciteiten heeft. Het verschijnsel heksenjacht heeft meerdere dimensies, omdat verdienmodellen (iets anders dan gezondheid) beschermd dienen te worden. Eerst komt het verdienmodel, daarna gezondheid voor de ‘happy few’, zo werkt dat al eeuwen.

  Raimond V. [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Raimond V. [4]: Ja, ik ken de gelijkenis van de zaaier (Mattheüs 13). Tegelijk is de Bijbel bepaald niet uniek in dit opzicht. Ook in bijv. het Hindoeïsme en culturen van Native Americans kom je dit mechanisme / protocol tegen. Kennelijk heeft het zich vanuit het vroegere Babylonië over de wereld verspreid.

  Of je van eer kunt spreken… is schending van natuurlijke mechanismen eervol? Je kent trouwens de traditionele paradigma’s?
  – Rechtvaardigheid – zonde (westers model)
  – Reinheid – bezoedeling
  – Eer – schande
  – Kracht – zwakheid

  Als je die bundelt, dan kun je daarmee een ‘nieuw’ (en tegelijkertijd oeroud) paradigma opzetten:
  – Gezond – verziekt

  Gezond is dan zoiets als rechtvaardig, rein, eervol, krachtig.
  Verziekt is dan zoiets als zondig, bezoedeld, schandelijk, zwak.

  Rechtvaardigheid heeft natuurlijk een maatstaf nodig, de wet- en regelgeving van ‘moedertje natuur’. Met natuurrecht om een gezonde(re) situatie te bewerkstelligen. Traditioneel hebben heersende klassen een bloedhekel aan gezond, hoewel ze het tegenovergestelde beweren.

  Raimond V. [8] reageerde op deze reactie.

 5. @Nico [6]:

  Hij die zonder zonde is werpt de eerste steen ……splinter oog en balk oog , er is er niet een rechtvaardig , niet een …..behalve die ene die niet meer bij ons is .

  En verder zijt u vlees en been , en onderhevig aan alle verlokkingen , welke de wereld bied , maar je moet trachten te meesteren , zodat u niet chantabel wordt , en geen gezag meer heeft over het toebedeelde lot .

  Nico [9] reageerde op deze reactie.
  Nico [10] reageerde op deze reactie.

 6. @Raimond V. [8]: Tsja… als iemand je probeert te overmeesteren dan heb je geen andere keuze dan te overmeesteren, tenzij je kiest voor capitulatie en overgave.

  Iedereen maakt fouten, het gaat erom dat je jezelf telkens weer herstelt en verbetert. En voor zover mogelijk korte metten maakt met schadelijke, verziekende omgevingsfactoren. Dat laatste kan hoog oplopen. Laten we eerlijk zijn, als handlangers van staatshoofden de dragers en belichaming van verziekte denkwijzen zijn, verziekende factoren, milieuvervuiling die zich opdringt, dan is het escalatieniveau niet gering. Toch is dat de huidige toestand in de wereld. Een mondiaal probleem, niet alleen voor individuele belevingswerelden maar ook voor de planeet aarde met alles wat daarin, daar op en daar boven is.

 7. @Raimond V. [8]: Op het moment lees ik het boek Ondergang van Isaac Aasimov. Een (bijna) klassiek scenario waarin een beschaving eens in de 2.049 jaar vernietigd wordt, zodat op de as ervan een nieuwe beschaving gebouwd kan worden.

  De moraal van dat verhaal is dat voor de goden de maat telkens vol raakt omdat de stervelingen telkens weer weigeren om deugdzaam gedrag te vertonen en in zonde (moreel verval) vervallen.

  In dat boek ook de typische scheiding van religie en staat. De staat organiseert, de kerk moraliseert en biedt tradities en ritueeltjes. Wel deugdzaam gedrag wensen, maar tot in de kern vervuilde denkwijzen propageren. Tot nu toe althans, ik ben ongeveer op drie kwart…

  Raimond V. [11] reageerde op deze reactie.
  frits [15] reageerde op deze reactie.

 8. @Nico [10]:

  En waar ik nog steeds op kauw : van alle bomen moogt gij eten , maar de boom midden in het hof niet , want die daarvan eet zal sterven .

  En dan verschijnt er een soort bronsachtig serpentijn wezen , welke aanzet tot kennis nemen van , het goed en kwaad deze wereld , u zult zijn als goden , klinkt het eufemistisch .

  Maar beseffende de rangorde der dingen , zou het niet zo kunnen zijn ?

  Dat die z.g. Nacash ( zo heet hij in het Hebreeuws ) , wel eens tot het lagere echelon der zaken reikt , die dorst naar de kennis van de hogere ranken , en een mediator zoekt .

  Om eerlijk te zijn , het is niet mijn theorie , maar speelt wel door mijn hoofd heen , en leid tot grappige conclusies.

  Nico [12] reageerde op deze reactie.

 9. @Raimond V. [11]: Wat je nu stelt kan ontleedt worden.

  Eén van de elementen van wat je schreef is dat ‘hogere macht’ het soms wel nuttig vindt om een mediator te hebben, als instrument. In de Bijbel heet dat een profeet (mond van God). Zoiets als tegenwoordige PR-bureau’s, maar dan in turbo-mode 😉 Vurige betogen á la Martin Luther King jr. etc. Kenmerk van mensen die op een dergelijke manier ingezet worden, is dat ze gewoonlijk op allerlei manieren mishandeld worden en meestal van het leven beroofd worden.

  Een aspect om over na te denken is wat er gebeurt als er ‘goden’ gecreëerd worden. Die ‘goden’ zijn altijd in de minderheid t.o.v. stervelingen, gewone mensen. Terwijl iemand die zich ‘god’ waant nog steeds geen supermens is, hoogstens meer mentale capaciteiten heeft ontwikkeld en meer technologie (menselijke vindingen, van welke aard dan ook) beschikbaar heeft gekregen. Er is dan allerlei kunst- en vliegwerk nodig om een gecreëerde situatie in stand te houden.

  Je kan het ook anders benaderen, zoals ouders dat zouden doen. Ouders maken hun kinderen wijzer. In het begin is een ouder voor een kind als het ware een god, als die ouder bijv. het licht aandoet. Maar naarmate een kind groeit, kan het kind zelf ook het licht aan doen. Of dat nu middels een kampvuurtje is, een olielamp of een lichtschakelaar doet niet ter zake. Ouders weten… je hebt er veel meer aan om een kind op te voeden, wijzer en zelfstandig te maken dan een kind oeverloos afhankelijk te houden. En toch is dat laatste wat ‘goden’ doen, anderen in een afhankelijkheidstoestand brengen en houden.

  Een kenmerk van volwassen worden is onderscheidingsvermogen ontwikkelen, zodat je situaties kunt beoordelen (een besluit i.v.m. een toekomstige gebeurtenis is in feite hetzelfde als recht spreken over iets dat al gebeurd is). Waarom zou dat alleen bij veronderstelde goden mogen berusten, maar niet bij mensen mogen groeien, gewoon, zoals dat van nature gaat? Waarom de natuurlijke gang van zaken verstoren en verzieken, op achterstand zetten, in plaats van beschermen en voeden zodat zelfstandigheid ontstaat?

  Enfin, dit zijn zo een paar van de dingen die naar boven komen n.a.v. wat je schrijft. Allerlei aanknopingspunten om over na te denken!

 10. Uiteindelijk is alles, dus ook Thanksgiving, een kwestie van bewustzijn en daarna beoordeling. Zo zuiver als mogelijk.

  Waar komt een concept vandaan, hoe zit het in elkaar, waar gaat het naartoe? Oorzaken, mechanismen en principes, gevolgen.

 11. @frits [14]: Onderzoekt alles betekent alles. Dus geen uitzonderingen.

  @frits [15]: Vooralsnog lijkt je religie vooral fictie. Waarmee ik bedoel dat het kennelijk fictie is dat je begrijpt waarover je het hebt. Want wéér constateer ik dat je een eenvoudige vraag over Adams nog stééds niet hebt beantwoordt. Tot nu toe heb je jammerlijk gefaald als kandidaat voor serieuze communicatie.

 12. Oh ….ja , dat was ik nog even vergeten.

  Dankdag ( thanksgiving ) word altijd gevierd als de zon het teken sagittarius ingaat , dit is de ascendant in de natal chart van de US of A .

  Dus het zonneteken is kreeft ( cancer ) en het eerste huis ( identiteit ) sagittarius , https://www.astro.com/astro-databank/Nation:_USA_No.1

  Zoek maar eens op 911 and usa natal chart , je zult nog verbaast zijn , toevalligheden zijn niet van de lucht.

 13. Raimond jij snapt het het. De maconnieke orde is precies wat het is en deelt de lakens uit. Geen bijbel,koran of talmud heeft er iets over te zeggen want zijn een onderdeel van de maconnieke ORDE.

  Deze maconiekke orde komt morgen weer eens op de buis en meneer Robert Dijkgraaf die een spreekbuis is van de ORDE en rijkelijk beloont wordt door de maconnieke orde doet een spreek beurt over “HET NIETS” en hier hoort een altaar bij en dit altaar ziet er zo uit:

  [IMG]http://i65.tinypic.com/33vnhur.jpg[/IMG]

  Nico [21] reageerde op deze reactie.
  Raimond V. [22] reageerde op deze reactie.

 14. @Doc [18]: Vrijmetselaars lijken de drijvende kracht achter bepaalde geforceerde verschijnselen te zijn. Vooral deze twee:
  Animistische gebruiken in stand houden, vooral niet openlijk communiceren maar via beeldende verhalen.
  – Van alles zodanig regelen dat het één een afspiegeling van het ander dient te zijn á la een vloer in een Vrijmetselaars loge.

  Twee facetten die een doel hebben, maar ook rigide beperkingen en onnodige misverstanden creëren. Je zou kunnen stellen… recepten met een schadelijke bijwerking.

Comments are closed.