De euro als motor voor de integratie in Europa is mislukt. Dat zeggen nu zelfs economen van de ECB in een studie. In Die Welt een interessant artikel hierover dat nooit door de Nederlandse media gebracht gaat worden. Sinds de invoering in 1999 heeft de euro geen landen economisch samen gebracht maar juist uit elkaar gedreven.

Het is frappant, melden de opstellers van het rapport, dat de gemeenschappelijke munt de economische benadering tussen de 12 oorspronkelijke euro-zoneleden niet vergroot heeft. ‘Anders dan oorspronkelijk verwacht, heeft de invoering van de euro als katalysator van een snellere conversie nauwelijks gewerkt’, volgens de auteurs.

Dat betreft met name het verschil tussen het noorden en zuiden van de euro-zone. Zo heeft Spanje in die 18 jaar zijn gemiddelde achterstand niet in kunnen halen. De aanvankelijke groei is door de schuldencrisis weer te niet gedaan.

Bruto Binnenlands Product per hoofd van de bevolking verandering door de invoering van de euro in procenten per land:

Quelle: Infografik Die Welt

Italië is sinds de euro steeds verder teruggevallen. Het land is van een welvarende natie afgezakt naar de armere landen. De gevolgen van de financiële crisis in 2008/9 verklaren dit slechts gedeeltelijk.  De cijfers zijn alarmerend. Het inkomen per hoofd was nog 122 % van het Europees gemiddelde in 1999. 18 jaar later was dit nog maar 96 %. Spanje verbeterde zich von 93 % met 10 punten naar 103 %. Echter dit valt grotendeels op de tijdelijke onroerend goedboom terug te voeren.

Ook Duitsland is niet de grote Eurokampioen maar gaat langzaamaan achteruit. In 1998 lag het bruto binnenlands product op 125 % en eind 2016 was dit 123 %. Grote verliezers zijn Griekenland, Portugal, Italië en Cyprus. De winnaars Ierland, de Baltische staten en Malta.

 

10 REACTIES

 1. Hier wordt een patroon zichtbaar. Voorbeelden:

  1) De ‘unie’ tussen de eerste en tweede stand (geestelijkheid en adel) waarbij de derde stand betrokken raakt, biedt de eerste twee standen mogelijkheden om van de derde stand te profiteren. Echter… blijven proletariërs netto onder de streep bezitloos, want de grond blijft netto onder de streep onder het hoogste gezag van hogere standen.

  2) De ‘unie’ tussen de Eerste en Tweede Wereld (grofweg Europa en Rusland) waarbij de de Derde wereld betrokken wordt, biedt de eerste twee werelden mogelijkheden om van de Derde Wereld te profiteren. Echter… blijven Derde Wereld landen netto onder de streep onderontwikkeld, want de beste technologie is alleen beschikbaar voor de hogere werelden. De Derde Wereld krijgt de afdankertjes.

  3) De ‘unie’ tussen bijv. het IMF en Griekenland resulteerde in een catastrojka oftewel een leegverkoop. Uitpersen als een citroen, lijkt veel op de eerste twee voorbeelden.

  De Grootste Gemene Deler is m.i. het ontbreken van de liefde voor de Liefde. Want anders zou er niet zoveel dieren- en mensenleed veroorzaakt worden.

 2. @Rien [2]: Dat is de klassieke smoes van heersers. De teneur:
  “Zonder ons ben je niets”
  “Zonder ons had je jezelf niet kunnen ontwikkelen”

  Eigen ervaring: Ontwikkelen is mogelijk ondanks tegenwerking van heerszuchtige figuren, als je maar zelf de Sherlock Holmes en wetenschapper uithangt, zelf kennis verzamelt of genereert. Heerszuchtige figuren voorkomen effectief dat kennis een community project wordt, waardoor ontwikkeling ongehinderd kan plaatsvinden, voor zover die niet schadelijk wordt. Dat is voor zover ik weet de andere kant van de medaillen. Het zou voor heersers en aanverwante profiteurs gezonder zijn om een toontje lager te zingen…

 3. Politiek, economisch, cultuur en technisch verschillen landen, kun je niet zomaar ‘optellen’ of gelijk trekken.
  Zolang het een handelsblok was, ging het redelijk goed, nu het een politieke unie MOET gaan worden, is Europa in de greep van politieke denkwijzen en de gekte daarom heen.
  Een gezamenlijke munt was van het begin gedoemd tot mislukken. Er is niet geleerd van het verleden. De laatste gemeenschappelijke munt was de latijnse munt, en ook deze munt ging ten onder door politieke, economische en culturele verschillen tussen landen. En dat gaat nu weer gebeuren.

 4. Ik weet niet of de euro de economische integratie tot doel had. Wel heeft de euro het valuta risico teniet gedaan. Waardoor het voor kleine bedrijven minder risicovol werd om te exporteren. Bedrijven als Philips hadden bankiers in dienst die wisten hoe om te gaan met dit soort risico’s. Als dat het doel was, is de euro geslaagd te noemen. Maar een ander ding staat ook vast. Op vele fronten is de euro een onding gebleken.

  Zé [6] reageerde op deze reactie.

 5. @Zé [8]: De klassieke gang van zaken is dat als je je eigen verantwoordelijkheid wilt nemen en bijv. je lichaam en geliefden wilt beschermen, je de wapenen moet opnemen, meedoen aan de wapenwedloop. Kennelijk zijn er toch altijd figuren die weer wat meer bloed willen vergieten om hun perverse zin door te drijven.

  Dat ging door t/m stoere uitroepen over hoeveel keer een partij de wereld wel niet kon vernietigen. Daar heeft niemand wat aan, maar tegelijkertijd houden partijen elkaar op die manier gevangen in een situatie die in feite onvrij is. Hoewel over vrede en vrijheid wordt gekletst. Op de één of andere manier klopt de filosofie van de leiders van machtsblokken niet. Waarvan de volgers en onderdanen de dupe worden. Want het verziekt de atmosfeer wel.

 6. Wat ik wel weet is sinds de invoering van de Euro dat ik er 35% op achteruit ben gegaan op loon door de eco-TAX, belastingen, de huur die ieder jaar met 6% duurder wordt, de invoering van de suiker Tax ook op flessen water, en alle overige sluip belastingen van de overheid. De Euro is makkelijke als je op vakantie gaat is ons verkocht nu moet ik in ieder land stoppen om een vignet te kopen voor de autobaan of milieusticker en dit komt volgens de regering allemaal door Brussel. Als NL niet in de Europese eenwording was gestapt zal het ook zo erg zijn geweest dat de mensen uit hun huis worden gezet omdat de huur met 6% ieder jaar duurder wordt en net zo lang dat je je huis uit ben gegaan bent om plaats te maken voor die zielige Afrikaantjes en hou jij het mag rooien dat zal de overheid een worst zijn, ook met dank aan Brussel en de milieu lobby die vondt dat we te weinig huur betaalde. Nee, Brussel daar mag een atoombom opgegooid worden.

Comments are closed.