hubArtikel eerder gepubliceerd in 2007: Dat is op het gebied van de oer-Hollandse fiets.

En nu in het bijzonder met de fietsverlichting.

De operette hierover is al enkele dagen aan de gang, maar toen ik vanavond de Nieuwsbrief van de regering *) ontving, vielen toch echt mijn schoenen uit.

Na er uitgebreid over gesproken te hebben in het kabinet werd besloten dit probleem te delegeren aan het ministerie van Verkeer Waterstaat en het ministerie van Justitie. De hoofden hiervan, resp. Camiel Eurlings en Piet Hein Donner (beiden CDA) vonden een moeilijke doch logische oplossing: •Ze besloten om een gedegen onderzoek te laten doen naar het verschil tussen het lampje aan je kleren vastmaken, of vastmaken aan de fiets zelf.

Voor dit onderzoek plannen ze nu 4 (vier!) maanden. Maar vanwege de complexheid kunnen daar nog wel enkele maanden studie en onderzoek bij komen. Het moet natuurlijk degelijk gebeuren, en de belastingbetaler betaalt de diverse studie- en ingenieursbureaus toch wel.

Allerlei grote problemen moeten worden opgelost. De kleur, het gewicht, de bevestigingsmethode, hoe hoog van de grond het lampje moet zitten, welke stralingshoeken, de helderheid, hoeveel reserve brandduur, waar het reservelampje opbergen, levensduur en schokbestendigheid, en vooral of het lampje ook mag/moet flikkeren en zo ja in welke frequentie.
Hoe zullen de lampjes gekeurd worden en wie mag de certificaten van goedkeuring uitreiken. Hoe lang de certificaten geldig zijn en hoe zeker te maken dat een certificaat bij een bepaald lampje hoort, en nog enkele nu onvoorziene problemen.
Het is praktisch zeker dat dit allemaal niet binnen die vier maanden kan gereed komen. En wie gedurende die tijd de andere taken van Camiel en Piet Hein moet waarnemen, is ook nog niet beslist.

En dan zijn we er nog niet. Dan hebben ze, net als bij andere belangrijke projecten, nog negen maanden nodig om alle ontdekkingen in te voeren.
Als de gebruikers dan nog een beetje tijd krijgen om zich aan te passen, dan ligt er al een taak voor het volgende kabinet om het allemaal te controleren.
Al zullen ze natuurlijk eerst het er over eens moeten worden gedurende de volgende kabinetsformatie

En ondertussen brengen ze de politieagenten in gewetensnood doordat Camiel ook nog verklaart:
‘We kunnen ons voorstellen dat de politie hogere prioriteit geeft aan vervolging van fietsers zonder lichten, dan fietsers met een alternatieve verlichting’.
—————————————————————-
*) Het bericht van de regering volgt:
Onderzoek naar fietsverlichting
Nieuwsbericht | 07-11-2007
De ministers Eurlings en Hirsch Ballin laten onderzoek doen naar fietsverlichting. De wet schrijft nu voor dat fietslampjes moeten zijn bevestigd aan de fiets en niet mogen knipperen.
Dit schrijft minister Eurlings (VenW) in een brief aan de Tweede Kamer.
De ministers Eurlings en Hirsch Ballin (Justitie) willen het onderzoek vanwege nieuwe ontwikkelingen bij fietsverlichting, zoals losse lampjes die kunnen worden vastgemaakt aan fiets, kleding of tassen.
Zij verwachten over ongeveer vier maanden de resultaten van het onderzoek. Eventuele aanpassing van de regels duurt dan nog zes tot negen maanden.
In de tussentijd wordt de wet gehandhaafd. ‘We kunnen ons voorstellen dat de politie hogere prioriteit geeft aan vervolging van fietsers zonder lichten, dan fietsers met een alternatieve verlichting’, aldus Eurlings.

6 REACTIES

 1. In dit geval gaat het niet om het fiestlampje of de hele onzin die erna komt. Het gaat om het scoren bij de kiezer. De politiek, het systeem, denkt ook aan de burger, aan zijn veiligheid.
  En wij, de overheid, de 2 Kamer, oftewel ik het kamerlid, vindt dit belangrijk.
  Dit is een van de uitwassen van democratie. Dit soort onzin.

  johannes [2] reageerde op deze reactie.

 2. Tsja… wie het kleine niet eert… is het grote niet weert.
  Maar wie het kleine wél eerst, heeft niet zo’n behoefte aan het grote. Dat wordt volgens dit artikel kennelijk opgelost door aandacht te schenken aan het kleine.

  Wel een interessante omkering aan het einde trouwens. Wie geen licht aan heeft valt zo weinig op dat er niet naar om wordt gekeken. Maar alternatieve verlichting, oei, daar moet achteraan gegaan worden! Zoals een regering achter een productieproces en certificering gaat en het geblaat op straat achter alternatieve verlichting, want daar kan in een hogere versnelling best wel over geblèrd worden 🙁

  Omdat ik geen behoefte heb om nog extra reacties te verspillen iets voor Peter de Jong, die het verschil tussen een werknemer en een ZZP kennelijk niet snapt:

  1) Een werknemer kan door een werkgever als een politie-agent bewaakt worden, zodat de betrokkene de werkprocedure precies op de manier uitvoert die de werkgever vereist. Na het ondertekenen van een arbeidscontract is een werknemer in een functie geplaatst, waarna de werkgever het ‘gezag’ gebruikt (of misbruikt) om de werknemer tot een bepaalde werkprocedure aan te zetten of zelfs te dwingen, zoals politie-agenten dat bij burgers doen.
  Gehoorzaamt de werknemer niet aan een ‘dienstbevel’ om een werkprocedure op een bepaalde manier uit te voeren, dan kruipt de werkgever in de rol van ‘verheven rechter’ en dient de betrokkene boete te doen of volgt ontslag op staande voet wegens dienstweigering. Ook al had die werknemer misschien wel een betere procedure voor ogen met dezelfde of betere uitkomsten.

  2) Een ZZP maakt afspraken over een te leveren dienst of product. Hoe en waar dat geproduceerd wordt doet niet ter zaken, het gaat alleen om de uiteindelijke uitkomst die aan vooraf afgesproken specificaties dient te voldoen. Een afnemer zit in de rol van partner, iets anders dan politie-agent. Bij afname van het eindresultaat kruipt de partner ook nog even in de rol van rechter, hoewel op gelijke voet met de ZZP.

  Terug naar fietslampjes is het mooie ervan dat die dingen als een ZZP functioneren, en het uiteindelijk alleen maar gaat over de uitkomst (licht verspreiden), niet over de magie die ervoor nodig is om die uitkomst te produceren 😀

  Een stapje verder zijn alle ouders eigenlijk een magische fietslampjesfabriek, want als het goed is verlichten hun kinderen ook de leefomgeving van anderen, die misschien wel in duistere onwetendheid leven. Je weet maar nooit. Goede opvoeders herken je aan kinderen die het licht van kennis verspreiden, iets anders als opvoeders die hun kinderen aanleren om anderen in duistere onwetendheid te houden zodat er van die anderen geprofiteerd kan worden.

 3. Lampie, kind van willy wortel. Ik heb goed gegeten bij mijn opvoeders, wat ze me trachten aan te leren nam ik kritisch tot mij, heb wel eens jehova’s aan de deur gehad die hun kinderen bij zich hadden. Die noemen dat ook licht. Dan zijn er ook nog oplichters. Ik heb vele goede werkgevers gehad, ze hadden een talent voor organiseren en wisten goede werknemers te waarderen. Topkwaliteit werd geëist en daar heb ik veel van geleerd. Ben ook nog drie jaar zzp geweest. Een derde voor mij en de rest verplicht kwijt aan zittende stropdasdragers. Werd toen zzb, zelfstandige zonder belasting. Veel lichter. Soms zelfs met personeel. Kwaliteit wordt goed betaald.

Comments are closed.