zondag, 21 januari 2018
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Gezond roken volgens de MSM #Fake news

Dwarsdenken. Kritisch zijn, niet de kudde volgen. Als eerste ontdekken wat de balk in de ogen van deze tijd is. Je praat niet iedereen na. Je zoekt de waarheid. Waar zitten we nu fout? Is dwaling van deze tijd het collectivisme? Is het klimaat fundamentalisme? Het nefaste gelijkheidsdenken? Wat het ook is, het is belangrijk dat er een platform is voor andersdenkenden, de vloekers in de kerk.

Ik presenteer tien advertenties en krantenartikelen uit de main stream media van iets meer dan een halve eeuw terug. Over het roken. Voor een historisch kader. Zeg nu zelf, wat is fake news? Een krant die stelde dat roken dodelijk is, was ooit fake news. De main stream media, en zelfs de communistische krant de waarheid, gaven maar al te graag een podium aan de adverteerders en de loopjongens van de tabaksindustrie. Zie hieronder. Dit geeft hopelijk aan hoe gevaarlijk de strijd van de huidige overheden tegen het zogenaamde fake news is. Hoe kunnen we ooit de balk in de ogen van onze tijd ontmaskeren als tegendraadse meningen verketterd worden?

Gezond roken volgens een advertentie in het Parool 25 juli 1955:

Gezond roken volgens het Algemeen Handelsblad 30 maart 1953

Geurig gezellig en gezond roken, Algemeen Handelsblad 6 mei 1957:

De waarheid, roken is volgens een arts gezond, 27 november 1982

Gezond roken op de Antillen volgens Dr Quigley van de Harvard universiteit, 7 november 1964:

De Telegraaf 5 november 1960:

Algemeen Handelsblad 30 maart 1957:

Algemeen Handelsblad, gezonde sigaren, 20 januari 1955

De Tijd, de mening van een arts, 26 januari 1957

Ach, dat gezever over een beetje nicotine. Ooit was opiumhandel te belangrijk voor de begroting van de Oost om kritische vragen te stellen, de Nederlansche Handelsmaatschappij, de voorloper van de ABN, handelde voor grote sommen in opium, en niemand die zich daar druk over maakte, de overwinsten van het monopolie van deze harddrug waren het belangrijkste, Algemeen Handelsblad 7 november 1843:

Weinigen weten overigens dat de koning Willem 1 zijn monopolie op opium heeft ingebracht in de Nederlandsche Handelsmaatschappij. Het huis van de Oranjes handelde ooit in opium. Vanuit libertarisch perspectief is er overigens geen enkel bezwaar tegen handel in sigaretten of opium. Maar daar gaat het hier niet om. Het gaat om het opsporen van de balk in onze oogtijd. Voorheen was het opiumhandel, daarna was het de claim dat roken gezond was. Is de huidige balk het geloof dat islam vrede is? Of dat er een algemeen belang is? Of dat er man made global warming is?

Iedere tijd heeft zijn eigen gekte. Door alternatieve meningen toe te laten en niet als fake news te betitelen en te censureren kan de mensheid progressie boeken. Ieder initiatief tegen fake news is niet alleen een aantasting van de persvrijheid, maar ook een doodsteek voor kritische geesten. Die moeten dan ondergronds gaan. Daarnaast zal het ontelbare slachtoffers maken. Als de signalen dat roken longkanker veroorzaakte als fake news waren behandeld, dan zouden we thans onnoemelijk veel meer mensen hebben met longkanker.

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. schreef op : 1

  Toen de nazi’s de communisten arresteerden heb ik gezwegen;
  ik was immers geen communist.
  Toen ze de sociaaldemocraten gevangenzetten heb ik gezwegen;
  ik was immers geen sociaaldemocraat.
  Toen ze de syndicalisten kwamen halen heb ik gezwegen;
  ik was immers geen syndicalist.
  Toen ze de Joden opsloten heb ik gezwegen;
  ik was immers geen Jood.
  Toen ze de katholieken arresteerden heb ik gezwegen;
  ik was immers geen katholiek.
  Toen ze mij kwamen halen
  …was er niemand meer die nog kon protesteren.

  Martin Niemöller.

 2. Nico schreef op : 2

  Friedrich Nietszche zei het al: “Alle dingen zijn onderworpen aan interpretatie; welke interpretatie op een bepaald moment de boventoon voert, hangt af van macht en invloed, niet van de waarheid”.

  Daarmee kun je de tijdsgeest beter duiden. Hoewel je daar geen Friedrich voor nodig hebt. De heersende macht beslist wat waar is, allerlei ‘voorbeeldfiguren’ spelen dat spel mee om bevolkingen daarvan te overtuigen. Een mechanisme dat op gezonde of juist schadelijke manieren aangewend kan worden.

  V.w.b. roken kan inderdaad een verschuiving worden waargenomen. In oorlogstijd en kort daarna is roken gezond, ontspannend. Daarna is de jacht op de roker geopend, is een soort heksenjacht ontstaan. Hoe kan dat verklaard worden?

  De psychologie kan neergezet worden als een individu die gefrustreerd raakt (reactiekrachten). Als die frustratie er via de mentale weg niet afdoende uit kan door stoom af te blazen, wordt een fysieke uitweg gezocht. Die uitweg wordt nu langzamerhand steeds meer ontmoedigt. Als de frustraties niet afdoende zijn weggenomen (oorzaken), dan treden andere gevolgen op. De betrokkene explodeert (bijv. fysiek geweld) of implodeert (terugtrekken in de schulp, omgeving afschrijven).

  Qua volksgezondheid is het ook interessant om naar doodsoorzaken te kijken. Volgens officiële gegevens staat kanker met stip op 1, gevolgd door op nr. 2 hart- en vaatziekten. De omvang van deze doodsoorzaken is van epidemische proporties. Hoe kan dat verklaard worden?

  Als je in de filosofie van geneeskunst duikt, dan zie je dat mentale conflicten en spanningsvelden zich via psychosomatische weg fysiek uiten.
  a) Gedragen teveel mensen zich in een sociale omgeving als een sociale kanker (wegdrukken, verstikken, voeding afromen of wegzuigen), dan ontstaat… fysiek kanker.
  b) Wordt iemand te vaak aangevallen inzake aangelegenheden van het hart, dan… kan iemand bijvoorbeeld een hartaanval krijgen.

  Tsja… bij een een beschaving die wankelt of in een beschaving in de vervalfase is het niet vreemd dat er allerlei ongezonde verschijnselen opduiken. Eerst mentaal, daarna fysiek.

  Mrbleusky [28] reageerde op deze reactie.

 3. schreef op : 3

  De anti-rookcampagnes zijn maar de zoveelste stap in de richting van de totale controle van het privé-leven door de Overheid. Op verschillende plaatsen mag je al niet meer roken op de stoep, in parken en op het strand. Het zal ook nog verboden worden in je eigen wagen en in je eigen huis. Waar je tevens moet isoleren, spaarlampen gebruiken, rookmelders installeren en waar mettertijd slimme meters automatisch de verwarming lager of zelfs afzetten. Nu wordt al het zoutgehalte in het brood voorgeschreven, dan volgt het alcohol-, suiker-, vet- en vleesverbruik. En op de duur zit je als een batterijkip je supergebalanceerd overheidsrantsoen binnen te lepelen, waaraan ondertussen ook al het vrolijkheidspilletje is toegevoegd, zoals Aldous Huxley voorspelde in zijn “Brave New World”.

  Als je nee zegt tegen zo’n toekomst, steek dan bewust je sigaret of sigaar aan en hou ze brandend en uitdagend in de hoogte, zoals het Vrijheidsstandbeeld : in de ene hand de sigaar (of is het fakkel ?) van de Vrijheid, in de andere arm het Boek met de natuurlijke rechten van ‘We The People’ dat de grenzen van de Staatsbemoeienis bepaalt.

  ratio [4] reageerde op deze reactie.
  Nico [6] reageerde op deze reactie.
  johannes [13] reageerde op deze reactie.

 4. ratio schreef op : 4

  @Zé [3]: Je hebt in een aantal landen al gedwongen vaccinatie programma’s. En moet je je kinderen laten vaccineren, anders ga je de gevangenis in: www.vrijspreker.nl.

  Het is een mensenrecht om dat te eten of te drinken wat jij wenst, maar dit mensenrecht wordt steeds meer met de voeten getreden.

  Sigaren roken is overigens niet eens zo slecht als je het maar niet over je longen doet, je hebt wel een hogere kans op keelkanker. Wat volgens mij veel erger is voor de gezondheid zijn de totaal dichtgeisoleerde huizen van tegenwoordig, waardoor het binnenklimaat ongezond wordt. Gewoon geregeld je ramen openzetten en niet teveel isoleren.

 5. johannes schreef op : 5

  Ik heb tot mijn 60 igste gerookt, en vond het lekker, buiten dat gaf het me rust, als ik s’avonds thuis kwam, ging ik lekker achter mijn bureau zitten, stak een sigaret op, schonk mezelf een wiskey in, al relaxen overdacht ik de dag, op eens was het slecht en veroorzaakte kanker, volgens mij wordt de kanker gebracht door de algehele vervuiling, wij hadden familie in Swanenburg wonen, daar waar iedere 5 minuten een vliegtuig over bulderd, je woont in een wolk van verbrande kerosine, ieder één overleden aan kanker, gezwellen in de hersenen, botkanker, we worden ons hele leven gepiepelt, door de overheid, Nederland met zijn 17 millioen inwoners is het zwaarste vergiftigde landje in Europa, grote landbouw expoertateur, lees wat ze gebruiken aan bestrijdings middelen, heb een boekje overwestland, de augurken werden in huiten tonnen verstuurd, en werden afgevult met slootwater, vanwege de hoge zuurgraad van het veenwater, nou toen was roken nog geen probleem, en het is in en in zielig, dat ze het niet willen zien de mensen, sigaretjes zijn geworden tot grote hoeveelheden tranquilizers, valium etc, groet !

 6. Nico schreef op : 6

  @Zé [3]: Je schreef over toenemende dwang en controle, steeds fijnmaziger.

  De (filosofische en sociale) ontwikkeling is wel interessant. In vroegere beschavingen werden bepaalde denkwijzen en gedrag gestimuleerd of juist begrensd. Kennelijk omdat dat geen gewenste uitkomsten opleverde werd er doorgeschakeld naar denkwijzen en gedrag afdwingen. Dat is een hellend vlak, want hoe vaker er dwang plaatsvindt, hoe meer frustraties die veroorzaken. Die dan vervolgens bestreden worden met meer controle en dwang. Totdat blijkt dat het sociale experiment mislukt is doordat een beschaving implodeert en explodeert. In zo’n geval kan gesteld worden dat de onderliggende filosofie niet deugde.

  In Europa zie je die ontwikkeling ook. Gezien het steeds verstikkender dwangbuis waarin steeds meer denkwijzen en gedrag worden afgedwongen…

  Tabak, alcohol en drugs (medicijnen) zijn controlled substances. Die controle dient ertoe om ervoor te zorgen dat ze aan bepaalde vereisten voldoen, zoals de vereiste dat er van overheidswege van de opbrengsten meegeprofiteerd kan worden (accijnzen, andere belastingen zoals invoerheffingen, BTW en inkomsten- en vennootschapsbelasting).

  Als je vanaf de andere kant van de spiegel naar ditzelfde thema kijkt, dan werkt de macht om gedrag af te dwingen kennelijk op eenzelfde manier uit. Op bepaalde momenten:
  Stoom afblazen (roken) door anderen dwingend de wet voor te schrijven, dronken worden (alcohol) van die macht annex mogelijkheid waardoor als het ware in een bepaalde roes wordt opgetreden, knetterstoned (versteend raken) of high (in hogere regionen van macht ver van de dagelijkse realiteit ‘op de werkvloer’ verwijderd) raken van de mogelijkheid om hard als een ijsblok en ijskoud veronderstelde medicijnen voor sociale problemen voor te schrijven en te injecteren of door andermans strot te kunnen duwen.
  Werkt voor sommigen onbehoorlijk verslavend uit.

  Zo zie je, ieder verhaal heeft een paar kanten en kan vanuit verschillende perspectieven bekeken worden.

  Macht (mogelijkheden) is net als kennis, voedsel en poen handig als je er een voorraadje van hebt. De vraag is alleen, als je het aan gaat wenden, hoe je dat doet; waarom, waartoe. Het is niet verstandig om nieuwe problemen te veroorzaken. Veel problemen die door technologie en (handels)imperia worden opgelost veroorzaken namelijk weer nieuwe problemen. Het zijn net bomen waar steeds meer takken aan groeien.

  Er zijn allerlei ‘machten’ die problemen veroorzaken; denk aan bijv. de geestelijkheid, pseudo-wetenschap, overheidsmachines (waarin de macht ook weer in brokjes is verdeel, de trias politica), media (vooral kranten, film, TV).

  Nico [7] reageerde op deze reactie.

 7. Nico schreef op : 7

  @Nico [6]: Ik moet mezelf corrigeren:

  “Veel problemen die door technologie en (handels)imperia worden opgelost veroorzaken namelijk weer nieuwe problemen. Het zijn net bomen waar steeds meer takken aan groeien.”

  Geen bomen, maar woekerende struiken. Zoals braamstruiken die een terrein laten verbramen.

 8. schreef op : 8

  Symptomen onderdrukken heeft nog nooit gewerkt.
  De causa genezen echter wel.
  Je ziet het overal, en de bijkomende leerprocessen worden niet be-leefd.
  Vandaar de opmerking van Nietzsche dat de mens niets leert van zijn/haar verleden, Nietzsch dus.

 9. ratio schreef op : 9

  Nog even deze zinnen als nuancering. Ik bedoel dit artikel niet als anti rook artikel, maar als anti censuur artikel. De strijd tegen roken komt overigens wel met een prijs.

  Ik ben van mening dat het leven voor veel mensen lastig is, mentaal. En dat daardoor veel mensen verslaafd zijn. Ofwel aan drank, ofwel aan roken, ofwel aan werken, ofwel aan teveel eten. Er is een waterbed effect. De gezondheidswinst die men denkt te realiseren middels anti roken campagnes zorgt er vooral voor dat de obesitas epidemie toeneemt, en die is wellicht nog schadelijker dan die van roken. En heeft ook een grotere impact op het leven van mensen, die gevangen in hun eigen vet niet meer volwaardig kunnen functioneren.

  Waar de roker vaak tientallen jaren zo goed als normaal kan functioneren hebben obesitas lijders die mogelijkheid veel minder. Je zou bijna een pro rook campagne opzetten. Stop met teveel eten, ga roken! Of iets in die trend. Geen tussendoortjes, geen snacks, maar steek er nog eentje (al dan niet electronisch) op.

  johannes [11] reageerde op deze reactie.
  Nico [16] reageerde op deze reactie.
  Nico [20] reageerde op deze reactie.

 10. schreef op : 10

  Als je voor het eerst binnenshuis een sigaret opsteekt en oprookt, heb je het gevoel van een zware overtreding te begaan. Op dat moment besef je hoe diep indoctrinatie, ‘social engineering’ en mediabeïnvloeding doordringen in je denken, voelen en handelen.
  We doen allemaal meewarig over de taboes die nageleefd werden of worden onder invloed van de godsdienst, maar we beseffen niet hoe sterk de staatstaboes in ons werken.
  Het doet me denken aan een anekdote uit Julian Stryjkowski’s boek “Stemmen in het duister” :
  “Er was eens een jood met wie het erg slecht ging, slechter kon gewoon niet. Hij wilde niet langer leven. Hij geloofde, net als alle anderen zoals hij, dat als je met Pesach (=Pasen) maar een stukje brood at, je zou sterven. Nou, dat deed hij en toen is hij in bed gaan liggen. Hij strekte zijn armen en zijn benen. En ging liggen wachten op de dood. De volgende ochtend werd hij gezond als een vis weer wakker.
  “Nou”, zei hij, “is dat het geheim ?”
  En sindsdien eet hij niet alleen chameets (brood met gist of desem) met Pesach, maar heeft hij zijn geloof in al dat andere opgegeven.”

  Maar probeer bij ons eens een sigaar of sigaret op te steken tijdens een receptie of zelfs in een café : de niet-rokers deinzen achteruit alsof ze ter plekke kanker gaan krijgen !

  Dat is nu de macht van indoctrinatie. In plaats van een aantal regels te volgen die door een goddelijke autoriteit gegeven zijn, interioriseren we nu regels gegeven door een autoriteit die evenveel invloed op ons dagelijks leven wil hebben als vroeger de godsdiensten : de Staat.
  In theorie delegeren de burgers alle macht aan vertegenwoordigers die kunnen beschikken over een administratief apparaat.
  In de praktijk heeft een kleine elite de macht en gebruikt het bestuursapparaat om zijn macht uit te oefenen.
  En daarmee zijn we bij onze tweede vraag aanbeland : wat wil de roverheid bereiken met de strijd tegen het roken ?
  Wij vermoeden dat er zowel een exoterische reden is als een esoterische.
  Uiterlijk gezien is het de zoveelste stap om de mensen gewoon te maken aan een Big Brother-Overheid die alle facetten van het privéleven van de burgers wil controleren en sturen.

  johannes [12] reageerde op deze reactie.
  johannes [15] reageerde op deze reactie.

 11. johannes schreef op : 11

  @ratio [9]: Ja dat geef ik toch aan in mijn schrijven, vervuiling werkt dieper als dat men wil toegeven, wat er gebeurt is dat de Schilklier anders of liever gezegt slechter gaat werken waar door er hyperthyroïdie ontstaat, het hele metabolisme van het lichaam cq geest is uit balans, is met homeopathie goed bij te sturen en genezen !!!

 12. johannes schreef op : 12

  @Zé [10]: niet zo moeilijk wat ze willen, een rookgordijn tegen de enorme vervuiling, die zonder hele ingrijpende economische veranderingen niet terug te dringen is, van daar de pressie naar electrische auto’s toe !

 13. johannes schreef op : 13

  @Zé [3]: Ik heb altijd cigaren in huis, als aaallsss mijn vrienden en ik nog eens bij elkaar komen, wordt er na de maaltijd een digustief gedronken, en dan paffen we een cigaar, heerlijk die odeur, zelfs de oude meisjes vinden het heerlijk, en zeggen het zeer mannelijk te vinden, o yes old boy’s !

 14. johannes schreef op : 14

  Veel van het voelen, de menselijke gevoelens dan, liggen opgesloten in de opvoeding van het individu, heb me nog nooit aangesproken gevoelt door welke indoctrinatie ook, ben altijd mijn cq onze weg gegaan, heb dit ook door gegeven aan mijn kinderen,
  niet je kont tegen de krib gooien, gewoon je eigen/zelf zijn en blijven, onder welke omstandigheid ook, en bijsturen waar nodig, makkelijker gezegt dan gedaan, maar al doende leert men, groet !

 15. johannes schreef op : 15

  @Zé [10]: Zé, wat je laatste paragraaf betreft ; reden exoterisch – esoterisch, ga je verder gewoon te maken aan een big brother overheid, die alle facetten van het privéleven van de burgers controleren en sturen.
  Vind jij niet dat wij de Avant Garde van internet gebruikers hen dan in de hand spelen, of is het juist zo hoe beter je je tegenstander kent en zijn stratediën, hoe gemakkelijker het wordt hem te verslaan, met zijn Eigen middelen.
  Wat dat exoterische en esoterische betreft, dit kan ik niet plaatsen, kun je me uitleggen hoe je dit bedoelt beste Zé, verder prettige zondag !

 16. Nico schreef op : 16

  @ratio [9]: Je opmerking over het waterbed-effect is treffend. Als oorzaken niet weggenomen worden duiken symptomen overal op. Frustratie (reactiekracht) zoekt nu eenmaal een weg. Gaat het niet via rechts, dan maar via links. Maar naar buiten moet en zal het. Dat is de aard van de menselijke natuur. Actie van buitenaf genereert reactie van binnenuit. En andersom.

  Als je weet dat dieren een vetlaag kweken om bestand te raken tegen winterkoude, begrijp je ook iets makkelijker waar obesitas vandaan komt; ten diepste pogingen om bestand te zijn tegen een kil cultureel klimaat en/of een kille leefomgeving. Symptoombestrijding dus, veelal onbewust, want iemand die zich van bepaalde mechanisme bewust is probeert er niet in te trappen.

  Zé [18] reageerde op deze reactie.

 17. Hang Bejaarde schreef op : 17

  Wat te vinden van de epidemie aan voorgeschreven opiaten? Is helemaal legaal, de dokter geeft een briefje, de apotheek vind het best en alleen op de bijsluiter verneem je dat het spul verslavend is en niet in de positieve zin van het woord.

  Ik ging laatst naar de dokter met een kwaaltje en tadaa… voorgeschreven opiaat. Het spul heeft geholpen maar ik ben er voortijdig mee gestopt. Ik voel er weinig voor om een junkie te worden. Bij bekenden van mij net zo. Pijntje hier, kwaaltje daar en hoppaa… morfine, codeine en hoe al die zooi ook heten mag. Op Amerikaanse blogs lees je er meer over dan hier maar mijn indruk is dat het op even grote schaal voorkomt. Big Pharma als de ‘pusherman’.

  ratio [21] reageerde op deze reactie.
  johannes [24] reageerde op deze reactie.

 18. schreef op : 18

  @Nico [16]: En door te trachten er niet in te trappen er vaak toch in terecht komt.
  Het blijft soms ingewikkeld…….

  Fijne dag.

 19. schreef op : 19

  Oftewel staatsdrugs.
  Vandaar dat bewustzijnsveruimende middelen steevast aan banden worden gelegd, van natuurlijke oorsprong zijnde…..

 20. Nico schreef op : 20

  @ratio [9]: Terzijde, hoe gek het misschien ook klinkt, censuur kan twee kanten op werken.
  a) Forceren dat er informatie weggefilterd wordt
  b) Forceren dat er misleidende informatie toegevoegd wordt die gezonde informatie naar de mentale periferie verdringt zodat deze buiten beeld raakt.

  Dit zijn twee methodes om te voorkomen dat bepaalde, gezonde informatie tot een bewustzijn doordringt.

  Mrbleusky [30] reageerde op deze reactie.

 21. ratio schreef op : 21

  @Hang Bejaarde [17]: klopt, de big pharma heeft jarenlang aangedrongen op aandacht voor pijnbestrijding, naast genezen. Dit is verwerkt in wetgeving en protocollen. Ik kwam vorig jaar op de eerste hulp afdeling van een NL ziekenhuis, moest ik een pijninschatting geven, hoe erg de pijn was. Tip, zeg dat het een 3, 4 of 5 is op een schaal van 10. Met 10 als max pijn. Want ze volgen een protocol. En dringen dan bij een hoger cijfer aan op het slikken van pijnbestrijding. Ik heb toen maar een paracetamolletje geaccepteerd. Maar ze wilden me sterker spul geven.

  In de Verenigde Staten zijn mensen met chronische pijn behandeld met medicatie die zogenaamd niet verslavend was. Een opiaat dat langzaam werd vrijgegeven, zodat er geen plotselinge roes was. Dat middel bleek niet zo onschuldig. Foutje van onderzoekers. Daarnaast krijgen mensen voor tijdelijk ongemak wekenlang pijnbestrijding, en dan zijn ze opeens verslaafd.

  De huidige heroine epidemie in Amerika komt niet zozeer door de Mexicanen die het spul een stuk zuiverder en goedkoper aanbieden dan voorheen, maar vooral door de gevolgen van het voorschrijven van opiaten voor pijnbestrijding, veel mensen zijn daardoor verslaafd geraakt. En dan stopt de dokter de medicatie en dan is het alternatief pillen kopen op de straatmarkt, die duur zijn, of heroine die soms goedkoper is op de straat.

  Hang Bejaarde [43] reageerde op deze reactie.

 22. schreef op : 22

  Ah, het bewaken van de opiumvelden door de Verenigde Nazi’s in Afghanistan begint ‘ vruchten’ af te werpen…..

 23. Nico schreef op : 23

  Huishoudelijke mededeling:
  Als je de machtspyramide grofweg indeelt als ‘aarde’ (gewone mensen), wolken (managers en zo), de ‘blauwe lucht’ (bestuurlijke en politieke elites) dan hebben wij met ‘aarde’ en ‘blauwe lucht’ niet per sé een probleem.

  Uit de ‘wolken’ regent allerlei chemische troep waar we niet blij mee zijn, kom je buiten de ‘blauwe lucht’ dan stuit je op bestuurlijke filosofie waarvan de kern ons tegen de borst stuit.

  Waar je ook kijkt zie je mensen die gegeven de omstandigheden proberen op een gezonde manier te functioneren of dat juist niet doen. Omdat ze niet kunnen of willen. Het gevolg is dat ze overlast veroorzaken, frustraties genereren, waardoor sommigen (zoals wij) stoom gaan afblazen 😉

  Stoom afblazen is feitelijk een veiligheidsmaatregel ter zelfbescherming, want je kunt beter zo nu en dan wat stoom afblazen dan exploderen of imploderen.

  Stoom afblazen kun je in stijl doen, desgewenst verschillende stijlen hanteren (wisseling van spijs doet eten) door humor te gebruiken, de gek uit te hangen, etc. Met kunst is het nu eenmaal zo dat iedereen erin ziet wat ‘ie wil zien, en wie de schoen past trekke hem aan. Reacties van buitenaf zeggen meer over degene die het zegt of doet dan degenen die zichzelf graag gezond houdt 😉

  Recent merkte iemand op dat er zomaar een gewapend team voor onze deur kan verschijnen. Over wie zegt zo’n opmerking iets? En wat zegt zo’n opmerking precies over oorzaken en gevolgen?

 24. johannes schreef op : 25

  Verleden week een vriend va me 82, tumor in hersenen geconstateerd, heeft gemo, ze kunnen niet echt wat voor hem doen, heb hem een flesje CDB canabisoil gestuurd, na twee dagen druppels nemen, eindelijk na maanden weer is een nacht geslapen, hij belde mij op, kreeg tranen in mijn ogen, nou ja wij hopen, wat kun je meer doen, en zijn behandelende geneesheer was niet tegen !

  Mrbleusky [26] reageerde op deze reactie.
  perspectief [34] reageerde op deze reactie.
  perspectief [35] reageerde op deze reactie.

 25. Mrbleusky schreef op : 26

  @johannes [25]: De behandelend geneesheer heeft misschien een eed van hypocritus afgelegd. Misschien werkt hij voor z’n leverancier. Ik heb liever een vrijwillig geneesheer, zoals U.

  johannes [29] reageerde op deze reactie.

 26. doc schreef op : 27

  Ding dong daar benne ik weer met mijn robotten verhaal,….yep die gaan het over nemen, niks kutislamisten die kunnen niks helemaal niks, worden volkomen ausgerroted un abgegaast net zoals gristenen en al die andere geloofsmafkesen,iedereen die ergens in geloofd wordt vakkundig de nek omgedraaid.

  Compared to the tired climate myth, the scary AI narrative has real potential. We have all seen movies where a malevolent AI does great harm.

  No mercy AI gaat het worden donder op met je linkse of rechtse fuckzooi!

  When will AI controlled robots steal all our jobs? What will contact with AI do to our children? Will militarised robots run amok and kill us all? Will AI help social justice warriors enslave us all, in a web of lies created by an intelligence we are helpless to resist? Do we have to regulate Facebook, Elon Musk and Google? Will AI deliver the stars, freedom, power and liberty beyond our ability to imagine?

  Al de boerelullen die nu nog werken hoppa vakkundig abgegaast!De robotten gaan het OVENEMEN!

  Will AI solve deep medical mysteries and deliver the secret of medical immortality?

  In eerste instantie wel en dan no mercy hak oprotten!

  The national security implications – what if your nation’s enemies get there first? How many senior politicians or bureaucrats would reject a credible offer of an extra 50 years of healthy life, with more to come if they remain loyal to their new masters? Or a cure for a lethal illness, which only the advanced AI medical technology of your nation’s enemies can cure?

  verder hier: wattsupwiththat.com

  ben benieuwd wat troemp er van vindt als die guts in zijn donder heeft keurt ie het af want dit is een verschrikkelijk kutspelletje van de new world ordah fasjisten….

 27. Mrbleusky schreef op : 28

  @Nico [2]: De bekende bij-verschijnselen ja.

 28. johannes schreef op : 29

  @Mrbleusky [26]: Take a cigare and welcome to the machine, bedoel je Hyppocratus, denk het wel, zeker weer te diep in je bierpul gekeken, of net wakker uit de klamboe gekomen, die van als ik in mijn klamboe lig te dromen, van the sunny people hier giet het day and night, sleepy wether, groet !

  Mrbleusky [32] reageerde op deze reactie.

 29. Mrbleusky schreef op : 30

  @Nico [20]: Ik laat alles binnen en gevoel is m’n filter. Er is veel goede informatie, maar das dan meestal zogenaamd alternatief. Ik heb in kranten uit 1910 dat radioactief materiaal aangeboden werd voor zelf-bestraling. Dat heeft niet lang geduurd.

  johannes [31] reageerde op deze reactie.