Walther was een van de stabiele stille krachten vanaf het begin van het libertarisme in Nederland. Walther en zijn vrouw Nel, waren werkzaam als fysiotherapeut en kwamen steeds meer in de verdrukking tussen hun eigen waarden en normen en de steeds meer groeiende regelbrei en opgelegde verplichtingen.

Hij en Nel hebben veel energie gestoken in het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor de Fysiotherapie om tegen die regelbrei en nationalisering te strijden, maar moesten toch constateren dat de overheid steeds meer ging bepalen hoe, wat en wanneer zij hun patiënten moesten behandelen; vaak tegenstrijdig met het patiëntbelang.

Uit de daaruit voortvloeiende onmacht, groeide een steeds diepere affiniteit met het objectivisme van Ayn Rand en de praktische toepassing er van: het libertarisme. Juist omdat daarin haarfijn verklaard werd wat er echt onder den Uyl en opvolgers gebeurde, maar ook werd aangegeven wat er nog meer ging gebeuren.

Het afpakken van zijn fysiotherapiepraktijk, ‘omdat dat nu eenmaal volgens de regels moest’ heeft zijn leven definitief in de richting van het objectivisme gestuurd.

Walther en Nel werkten heel veel voor het libertarisme, zoals o.a. het onvermoeibaar blijven organiseren van bijeenkomsten van de Libertarische Kring Schiedam e.o., welke jarenlang maandelijks bij hen in huis was. De Kring Schiedam was zeer actief, op markten, bespreking/verdieping Ayn Rand etc. Wat mede mogelijk was door de stabiele kracht van Walther, Nel en Truus de Wilde.

Maar ook werd jarenlang de Vrijbrief (de hard copy voorganger van deze blog de Vrijspreker) door Walther en Nel geproduceerd, gebundeld en verzendklaar gemaakt. Zonder klagen, maar gewoon de schouders er onder.

Ook stonden Walther en Nel aan de start en jarenlang in het bestuur van LIFHAS (link) Libertarian Institute for Human Assistence http://www.lifhas.nl/) een libertarische liefdadigheidsinstelling die inmiddels de ANBI status heeft en veel doelen over de gehele wereld heeft ondersteund.

Walther was er de man niet naar om de dingen op de spits te drijven, hij was een stille, vaste kracht waar je op kon bouwen. Confrontaties, ook op politiek gebied ging hij uit de weg, maar hij gaf wel gedegen, rustig commentaar. Zeg maar een pacifistisch Libertarier, ook al kookte hij soms van woede.

De laatste jaren was hij rustig, teruggetrokken en ging zijn eigen gang, met tot op het laatst een brede frisse blik op/tegen de algemeen gebruikelijke visies en hij was goed op de hoogte van alle actualiteiten.

We hebben aan Walther en Nel, zeker in de eerste 20 jaar van het libertarisme in Nederland, veel te danken.

Dankjewel Walther,

Louk Jongen

De afscheidsplechtigheid is op vrijdag 16 februari van af 14.50 uur in crematorium Pontes, Steenweg op Merksplas 68, Turnhout. Na afloop samenzijn.

3 REACTIES

  1. Ik kende Walther van Hulten niet maar mijn condoleances aan de nabestaanden.

  2. O ja, gelukkig dat ze er zijn geweest, en ZIJN, goed soort mensen,
    RIP en een laatste groet !

Comments are closed.