Weliswaar moeten deze dijken gefinancierd worden, maar het meeste dat met de belastingopbrengsten gefinancierd wordt, is niet veel moois.

Een greep uit de doos:

01.

Prachtige uniformen.

PB bezat er dertig en Willem Alexander heeft er te oordelen naar de foto’s die ik zie, ook wel een paar.

02.

Gratierijke balletvoorstellingen met veel statie(geld) om de massa te verheffen tot een hoog cultureel peil.

03.

Reserveringen

Reservering van VIP-kamers op luchthavens voor onze belangrijke politici.

04.

Veel geld voor ontwikkelingslanden waarvan er nog nooit een ontwikkeld is geraakt.

05.

Salarissen voor ambtenaren die dagelijks losgelaten worden om mensen te controleren op dingen die zij willen doen, maar niet mogen doen.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden, die ieder zal kunnen aanvullen met voorbeelden uit zijn eigen leven.

Hugo van Reijen

11 REACTIES

 1. Bezuinigen op indexering pensioengelden, spaargelden worden enorm leeggezogen etc. kan er nog meer worden uitgewrongen?
  Je fiscus is je grote vriend?
  Maar dat ze deze gelden in nutteloze projecten als multinationals(grootste vervuilers) belasting-vrij-stellen maken defensie en salarisverhogingen voor bank en overheids-top-personeel stoppen vind ik gewoonweg niet kunnen?

 2. Voetbalrechten aangekocht door de publieke omroep met geld ook van mensen zonder interesse in sport of toch niet in de patriotische propaganda gepaard gaande met het fenomeen “nationaal elftal”.

 3. Imoraliteit wordt wettelijk gelegaliseerd Moord, diefstal, repressie etc…

 4. Waarom zouden dijken gefinancierd moeten worden via belastingen? Dat blijkt nergens logisch uit.

  Ten eerste waarom zouden mensen op elke gevaarlijke plaats op aarde moeten kunnen wonen? Net als het leven in de bergen of in de woestijn brengt het leven nabij zee en rivieren gevaren met zich mee. Het is een keuze om in een relatief gevaarlijk gebied te gaan wonen.

  Ten tweede blijkt uit de historie dat mensen wel degelijk dijken aan konden leggen en onderhouden zonder enige hulp of tussenkomst van een overheid. Dit zagen wij al in het Duitse deel van Frisia gedurende de vroege middeleeuwen, waar vrije mensen rondom de kuststreek ringdijken bouwden om het eigen grondgebied. Door vrijwillige samenwerking begonnen mensen deze ringdijken met elkaar te verbinden om zo groter gebieden te beschermen tegen de zee. Middels brijwilluge (contractuele) afspraken zorgde men ervoor dat mensen wier grondgebied beschermd werd door zo’n dijk ook mede verantwoordelijk was voor het onderhoud ervan. Ook werd er land gewonnen van de zee dat met dijken werd beschermd werd. Het gewonnen gebied werd in kavels verdeeld die vervolgens verhuurd of verkocht werden met daarbij de (contractuele) afspraak dat er meebetaald moest worden aan het onderhoud van de dijk.

  https://mises.org/library/can-dikes-be-private-argument-against-public-goods-theory

  hugo [7] reageerde op deze reactie.

 5. @hugo [7]: Wie weet:

  “Over the years the villages grew and with them the ring dikes. As the ring dikes became connected to each other, the total amount of newly wrested land increased. By 1300, the land between the ring dikes in Frisia was fully connected and a sea castle, the “Golden Ring” was formed […] This magnificent result stemmed from the choices of free individuals, forming cooperatives without any state involvement.”

  De Delta Werken zijn een overheidsproject gefinancierd met geld dat gedwongen is afgestaan. De overheid zet hier het risico op overstroming af tegen kosten die gemaakt moeten worden om die overstroming te vermijden. Zij doet dit met andermans geld (ook van mensen die geen enkel risico lopen omdat zij in hogergelegen gebieden wonen)en namens anderen. Dat levert altijd een suboptimale uitkomst op. Hoe kan de overheid bepalen welk risico niet meer gelopen mag worden en welk risico wel, afgezet tegen de kosten om dergelijke risico’s “tot nul te reduceren”? Dat valt niet te bepalen voor anderen, aangezien waarde subjectief is. Bovendien dient men ook de oppertunity costs mee te nemen in een dergelijke beschouwing. Met het geld dat nodig was voor de Delta Werken hadden de mensen zelf ook andere dingen kunnen doen die hun leven aangenamer hadden kunnen maken of kunnen verhuizen naar minder gevaarlijke gebieden. Daarnaast zijn er ook middelen en arbeid in het immense project gestoken die ook voor andere zaken aangewend hadden kunnen worden door private ondermemers. Deze zaken zien wij nu niet.

 6. Het schildpad en de walnoot regelen hun bescherming, harde noten om te kraken. Zodat ze volgende schildpadden en walnoten(bomen) kunnen produceren. Niemand die daar problemen mee heeft, behalve degenen die graag schildpadsoep eten of een notenkraker willen hanteren.

  Wie eenmaal tegen de natuur gaat vechten, blijft ermee in gevecht. Het is nog een duur gevecht ook, waar onnodige levensenergie en levensjaren mee door het putje gaan. Bezint eer ge begint.

  Er zijn verschillende methodes om vaste grond onder je voeten te krijgen of juist je eigen graf te graven. Je op top-2 met ergste vijanden: Je zelf (gebrek aan zelfbeheersing, onwetendheid, onwilligheid etc.) en medemensen (met dito gebreken die aandoeningen veroorzaken).

  Vergis ik me nu of was het koningin Wilhelmina die erop aandrong dat mensen emigreerden om Nederland te redden? Als er maar genoeg inwoners van dat gebied de vliegende Hollander uit gaan hangen, of de ondernemende Hollander die elders mensen wijzer maken, verandert de woningmarkt zodanig dat er ook niet meer tegen de natuur gevochten hoeft worden, er ook geen onnodige belastingen meer geheven hoeven te worden voor een oeverloze strijd.

  hugo [11] reageerde op deze reactie.

 7. de chronische Dutch disease , nee niet groningse, alhoewel er veel gelijkenis is

Comments are closed.