In de VS is weer eens een schietpartij geweest. Deze keer op een krantenredactie. Sommigen waren er als de kippen bij om president Donald Trump de schuld te geven. Journalisten die zich wel in de achtergronden van het voorval hebben verdiept, stelden vast dat het gaat om een actie van een persoon die al jarenlang een chronisch conflict met de krant in kwestie heeft.

De in de VS voortdurende discussie over gun control zal niet eindigen zolang zulke incidenten zich voordoen. In een land waar wapens betrekkelijk eenvoudig te krijgen zijn zul je altijd dit soort incidenten hebben, zodat de discussie wel nooit zal eindigen.

Achter de standpunten voor of tegen gun control ligt een culturele kloof. Aan de ene kant zien we de ‘progressieven’ die vinden dat alleen de overheid wapens zou moeten hebben, en dat wapenbezit door gewone burgers doodeng is, zelfs als het gaat om mensen die op het platteland leven en wapens voor de jacht willen hebben. Aan de andere kant van de kloof zien we meer traditioneel ingestelde burgers die een wapenmonopolie van de overheid als onnatuurlijk of zelfs bedreigend ervaren. Zij vinden dat burgers – mits niet crimineel of geestesziek – ook over wapens moeten kunnen beschikken.

De nadruk op de exclusiviteit van de overheidsmacht door de ‘progressieven’ is te verklaren vanuit hun idee over de relatie overheid-burger. De overheid heeft in hun visie als taak de ideale samenleving tot stand te brengen. Daarvoor is macht nodig en macht komt uiteindelijk uit de loop van een wapen, zo wist Mao uit China al. Wie eenmaal uitgaat van het principe van overheidsmacht als middel tot het bereiken van idealen, komt automatisch uit bij het ontwapenen van de burgerij. Het maakt niet uit of je ‘links-progressief’ (lees: socialist) bent, dan wel ‘rechts-progressief’ (autoritair cultureel-collectivistisch). Vanuit dit perspectief – de verhouding overheid-individu – hoorden de nazi’s net zo goed bij de ‘progressieven’. Beide varianten van progressief-zijn ontaardden in regressie, ook al zagen zij dat zelf niet of wilden zij dat niet zien.

In de 20e eeuw zijn meer mensen vermoord door hun eigen regering dan door loslopende gekken. Alleen daarom al is het idee dat wapenbezit exclusief voor de overheid moet gelden, niet echt wijs.

Ik ben voorstander van gun control in de praktische, non-ideologische betekenis van de uitdrukking, d.w.z. van wapens in handen van mensen die weten wat ze doen, weten hoe ze ermee om moeten gaan en – vooral dat – verantwoordelijkheid nemen voor wat ze ermee doen. Dat voorkomt ongelukken.

Paul Verhaegh

17 REACTIES

 1. “zelfs als het gaat om mensen die op het platteland leven en wapens voor de jacht willen hebben”m

  Niet alleen voor de jacht, gewoon voor je eigen veiligheid. Als je in de VS op het platteland woont duurt het soms een uur voor de politie arriveert na je telefoontje. Dat is te lang. Dan kan je al berooft, verkracht en vermoord zijn.

  En zelfs in een grote stad, waar de politie een aanrijtijd heeft van enkele tientallen minuten, ben je veiliger met een wapen. Immers, als een inbreker of een aanrander weet dat je gewapend bent, of kan zijn, loopt hij extra risico en zal hij liever een ongewapend doelwit kiezen.

  “wapens in handen van mensen die weten wat ze doen, weten hoe ze ermee om moeten gaan en – vooral dat – verantwoordelijkheid nemen voor wat ze ermee doen. Dat voorkomt ongelukken”

  Ongelukken zijn onvermijdelijk. Maar nog altijd te verkiezen boven de dood wegens het niet hebben van een wapen om jezelf en je gezin te beschermen. Bovendien zullen heethoofden die hun wapen onoordeelkundig gebruiken zelf al snel het loodje leggen.

  In een café vol gewapende bezoekers maakt een dronken idioot met een vuurwapen geen enkele kans. Die is dood voor hij het weet.

  Ook winkeldieven en inbrekers zullen het bijzonder zwaar krijgen als ze bij iedere actie zelf gedood kunnen worden. Nu is het gewoon de vos in het kippenhok met al die weerloze slachtoffers en de politie die pas arriveert lang na de misdaad.

  ==============

  “Armed people are free. No state can control those who have the machinery and the will to resist, no mob can take their liberty and property. And no 220 pound thug can threaten the well-being or dignity of a 110 pound woman who has two pounds of iron to even things out.”

  – L. Neil Smith

 2. Eerste alinea: Chronisch conflict. Uiteindelijk afgehandeld met een wapen.

  Chronische conflicten worden veroorzaakt doordat sommigen door anderen in een onmachtige positie worden gehouden.

  Heeft iemand in de gaten dat socialisme ook zo’n soort tijdbom is? Iedereen in een dwangbuis totdat de bom barst?

 3. Zie ook hier over bespelen. Er wordt op allerlei manieren gekeken of iemand ergens voor te porren valt, maar wie zich laat porren is hoogstens een pion in het spel van anderen.

 4. Bij dit soort onderwerpen zie je hoe er om de werkelijkheid heen gecirkeld wordt. Maar niet meer dan dat.

  In het bovenstaande artikelen worden progressieven vergeleken met conservatieven. De progressieven zouden dan vooruitgang willen brengen die uit de loop van een wapen zou moeten komen. Onderwerping aan andere wetgeving, een andere gedragscode.
  Als je naar het niet besproken gedrag van conservatieven kijkt, wordt toch wel gemeld dat ze niet geestesziek moeten zijn of crimineel. Naar het oordeel van anderen, want pas dan komen ze in aanmerking voor een wapen. Waarbij inschattingsfouten worden gemaakt. Merk op dat er ‘crimineel’ staat, niet ‘misdadig’. Oftewel gezagsgetrouwheid aan een bestaand regime is een vereiste. Alleen wie gezagsgetrouw is mag zich vanuit conservatieve ogen beschermen. Of bedoelde de auteur dit niet?

  Door naar de laatste 2 alinea’s. Kennelijk wenst de auteur toch wel bescherming tegen perversiteiten van eigen regering. Gezagsgetrouwheid kent kennelijk grenzen?

  Wapens in handen die weten wat ze doen. Da’s niet moeilijk, want dat kan geleerd worden. Hoewel het de vraag is of iemand gaat doen wat ‘ie geleerd heeft.

  Andere dimensie: Je kunt een wapen aanschaffen, of een wapen zijn. Mentale weerbaarheid die argumenten als projectielen kan lanceren is voor ‘gezagsdragers’ vooral lastig.

  Andere dimensie: Wie in de derde stand (burgerij) is ingelijfd wordt kennelijk vooral beschermd als ‘assets’ die bruikbaar gemaakt en verhandeld kunnen worden. Dat geldt voor ‘ordinary people’ (ordinals, nummers) die een ‘pool’ van ‘commoners’ vormen die een soort gemeenschappelijke bron van arbeidskracht zijn.
  Om nu vanuit die ‘assets’ stemkannonen zoals lijsttrekkers en ministers te produceren, moet eerst capitalization plaatsvinden. Daarbij wordt dan kennelijk gekeken naar de kracht en potentiële levensduur van een dergelijk ‘wapen’.
  Waarom hierover eventjes uitweiden? De uitspraak dat wapens in handen moeten zijn van degenen die weten wat ze doen krijgt hierdoor een andere betekenis.

  Adel creëert van oudsher instrumenten, of laat dat door instrumenten doen. Om het spel van bespelen van anderen door te kunnen laten gaan, moeten die instrumenten natuurlijk wel een bepaald liedje produceren. Maar wat is het uiteindelijke doel? Een never ending story dat telkens maar weer op herhaling gaat, in weer een andere variant? Zodat posities gehandhaafd en versterkt kunnen worden? Of… een eind maken aan het spel van allerlei perversiteiten? En dat… is iets om over na te denken.

  Wij hebben lang geleden geleerd: Als je mentaal gezond wil worden of blijven, dan impliceert het dat je je fysieke en sociale gezondheid in ieder geval deels af kunt schrijven. Dat duidt de aard van een perverse sociale orde en maatschappelijk systeem.

 5. Waarom schreef ik dat net niet? Dat je als invloedrijke regisseur geen kanon op zak hoeft te hebben, als je maar een kanon IN je zak hebt? Beveiliging kent vele gedaanten.

 6. @mario [10]: Hoe bedoel je dat? Want dit wordt vaak als een effectieve dood-doener jegens onwetenden misbruikt. Die kun je alles ‘wijs’ maken om hen de mond te snoeren. Al is dat onverstandig. Want bedrog wordt later toch wel ontdekt.

  Zelf-kennis leidt wel tot mensen-kennis en andersom. Tot zover klopt de uitspraak.

 7. Ik vind het ronduit bizar. Amerika. het Land van uitersten.Aan de ene kant mag je in sommige staten zonder strenge controle een vuurwapen kopen en in de andere staat is het volledig verboden. Hetzelfde geld voor drugs en gokken. Ik las laats nog een artikel hierover gepubliceerd door het Kroon casino Nederland . Net zoals met vuurwapens is het in zo goed als bijna alle staten verboden om tegokken, en dan heb je ineens Las Vegas…EN juist in Las Vegas (hoe frapant) was er onlangs ook weer dat verschrikkelijke bloedbald tijdens het concert. Verbie dtoch in hemelsnaam alle vuurwapens. Het is een droevige zaak..

 8. Ik kan mij niet voorstellen dat ik mij met een wapen in huis veiliger voel. Als de overheid zich tegen jou keert (of andersom). Komen ze toch met een heel leger. Wat doen criminelen als iedereen wapens in huis heeft? Zich nog zwaarder bewapenen en gelijk agressiever te werk gaan. De politie (in NL dan) durft amper naar een wapen te grijpen omdat ze er niet mee overweg kunnen.

  Peter de Jong [14] reageerde op deze reactie.

 9. @Maarten [13]: “Wat doen criminelen als iedereen wapens in huis heeft? Zich nog zwaarder bewapenen en gelijk agressiever te werk gaan.”

  Dat klopt, er ontstaat een wapenwedloop. Maar dan nemen de kosten voor de criminelen toe en het risico ook. Het kantelpunt of een misdaad dan nog wel de moeite waard is, komt dan verder te liggen.

  Talloze gelegenheidsdieven zullen opgeven en op een makkelijker manier aan hun brood proberen te komen. Alleen de professionele harde kern blijft over. Die zal zich echter concentreren op waardevolle prooien (overvallen op geldtransporten, ontvoeringen van rijke zakenlui of hun familie). De gewone burger heeft daar nauwelijks last van.

  Vergeet ook niet, dat we nu enorm veel tijd, geld en mankracht in het opsporen van misdadigers steken met nog een bedroevend laag succespercentage ook. De samenleving als geheel draagt de schade, vooral via de verzekeraars die steeds hun premies verhogen.

  Voorkomen is altijd beter dan genezen.

 10. Wat een onzin, zo lang wapens goedkoper zijn dan gezond eten kunnen criminelen zich blijven wapenen. Een AK47 is nog goedkoper dan een tweede hans fiets. Moet ik dan een raketwerper in huis hebben? Op het moment dat ik mij niet meer veilig voel zonder een lode pijp naast mijn bed is het tijd om te verhuizen denk ik.

  Peter de Jong [16] reageerde op deze reactie.

 11. @Maarten [15]:

  “Een AK47 is nog goedkoper dan een tweedehands fiets”

  Niet in Europa. In België koop je een AK-47 voor ruim een mille en online doen ze ruim 2.5 mille. Dacht je echt dat een winkeldief die uitgave gaat doen als de dagkas van de buurtsuper niet veel meer is en hij bovendien nog het risico loopt door het gewapende winkelpersoneel overhoop te worden geschoten?

  “Moet ik dan een raketwerper in huis hebben?”

  Voor het beschermen van je huis en je gezin zou dat tamelijk zinloos zijn. Binnenshuis is een klein kaliber waarmee je niet het risico loopt je kinderen aan de andere kant van de muur te raken veel veiliger en net zo effectief tegen inbrekers.

 12. Je hebt trouwens helemaal gelijk. Iedereen zou zijn huis vol moeten laden met zware wapens en lichte wapens voor rond de kinderkamer (met geluidsdemper, dan slapen de kinderen lekker door) dan komt er vanzelf wereld vrede. Toen alleen Amerika een atoom bom had werden ze meer gebruikt dan nu er een heleboel landen er een hebben.

Comments are closed.