“Heeft u ooit een normaal mens ontmoet?… En, …… beviel het?”. Met deze postercampagne vroeg de stichting Pandora in de jaren 70 aandacht voor mensen met psychische problemen. De bron voor dit artikel is ouder, het is een leerboek voor verplegenden van zenuwzieken en zwakzinnigen uit 1938. Travestie en homoseksualiteit werden evenals zelfbevrediging als tegennatuurlijke perversiteiten beoordeeld. Behandelmethodes waren discutabel. Er volgt een tijdsbeeld, waarbij we echter wel moeten beseffen dat ook aan de huidige behandelmethodiek van mentale afwijkingen nog heel wat verbeterd kan worden.

Badbehandeling

Patiënten werden dagen achter elkaar gefixeerd en gedwongen de dag in een bad door te brengen, ik citeer:

Toen de badbehandeling vele jaren geleden voor het eerst in gebruik kwam. was bet de bedoeling, de patiënten, gehuld in een badhemd, zoals men in die dagen bii het baden placht aan te trekken. in een open badkuip te plaatsen en hen daarna wat te laten ploeteren. Deze, zeer humane wijze van verplegen bleek echter weldra bezwaren te hebben. Niet alleen hoosden onrustige patiënten het water bij emmers tegelijk uit het bad, maar vaak waren de patiënten maar al te weinig geneigd zich in hun bad op te houden. Zij liepen dan door de badkamer rond, smeten elkaar met water, stapten nu eens in, dan weer uit hun bad, kortom de permanente badkamer had vaak het aanzien van een natuurbad, waarin een gezelschap zeer enthousiaste jongelui zich amuseerde. Dat een dergelijke wijze van behandeling niet aan de gestelde eisen en verwachtingen voldeed, is duidelijk en daarom is men er wel toe moeten overgaan. om de patiënten te beletten, het bad te verlaten. Dit doel wordt bereikt door planken of een zeil over het bad te spannen, waar slechts het hoofd van den patiënt boven uit steekt. Op deze wijze is de patiënt in het bad gefixeerd en men kan hem aldus gedurende verscheidene dagen onafgebroken in het bad verplegen. Daarbij is de patiënt niet in staat zijn kleren te verscheuren, ontlasting en urine worden direct afgevoerd en ontegenzeggelijk bevordert het warme water de rust. Een nadeel is, dat bij langdurige behandeling de huid verweekt, ook al wordt deze met vaseline of een andere zalf ingesmeerd. Ook zal de huid van de hals door het schuren langs het zeil of de plank stuk gaan. Ondanks de voorzorgsmaatregelen, om de hals met een handdoek te omwikkelen, terwijl ook een gevoel van gewelddadige dwang aan deze behandeling onmiskenbaar verbonden is. Vandaar. dat een langdurige badbehandeling niet in alle opzichten ideaal genoemd mag worden.

 

Perversiteiten

De maatschappelijke normen en waarden hebben grote invloed op wat men als mentaal gezond beschouwd. Ik haal tekst aan over homo’s, travestieten en zelfbevredigers.

De meeste perversiteiten echter groeperen zich rondom het sexuele instinct. ….  Vele volkeren, waaronder de oude Grieken hebben homosexualiteit als geoorloofd beschouwd, de Joodse en Christelijke godsdienst daarentegen hebben haar als tegennatuurlijk veroordeeld. Wij mogen dus homosexualiteit als tegennatuurlijk veroordelen. … Bij mannelijke homoseksuelen, die tengevolge van hun tegennatuurlijke neiging in conflict zijn gekomen met de wet wordt soms op verzoek van den lijder castratie toegepast. …. Castratie tegen de wil van den lijder verricht heeft weinig kans op een gunstig resultaat.

Een perversiteit, die met homosexualiteit enige overeenkomst heeft, doch er overigens van verschilt is het transvestitisme. Hieronder verstaan we de neiging om in de kleren van de andere sexe rond te lopen.Transvestitisme is wettelijk niet toegestaan.

We zullen tenslotte enige woorden wijden aan een perversiteit, die, vooral bij jeugdige personen, zeer veelvuldig voorkomt en weinig ernstig van aard is. Wij bedoelen de onanie, ook wel masturbatie of zelfbevrediging genoemd. Deze neiging is onnatuurlijk en daarom pervers te noemen.

Behandelingen met electriciteit.

De gedachte dat electrische schokken de patiënt kon genezen, was nog breed gedeeld. En als het niet genas, dan wat het in ieder geval een probaat strafmiddel:

In sommige klinieken beschikt men over electrische baden. ……De zinken platen kunnen met de electriseermachine verbonden worden, zodat men de stroom door het badwater en door het lichaam van hem, die in het bad zit, kan voeren. ….. Sterke stromen echter worden als zeer onaangenaam ondervonden en worden daarom wel gebruikt als afschrik – of strafmiddel

Het nut van opium

Opium en het gezuiverde preparaat, het pantopon, vinden aanwendingen bij het bestrijden van angst. Het oefent een remmende werking op de darmen uit, zodat patiënten, die dit middel gebruiken, vaak aan verstopping gaan lijden. Opium en het pantopon zijn minder schadelijk en minder gevaarlijke middelen dan morphine. Opium wordt aangewend bij melancholische patiënten en ter bestrijding van angst.

Nawoord

De bepaling van mentale afwijkingen is een spiegel van zowel de normen als ook de krachten in de samenleving. Thans is de medicalisatie doorgeslagen, DSM 5 is volgens velen niet voldoende objectief en niet voldoende normen en waarden vrij. Over 80 jaar zal men met net zoveel bevreemding de DSM 5 doornemen als we thans ervaren bij het leerboek voor verplegenden van zenuwzieken en zwakzinnigen waar dit artikel op is gebaseerd. In de tussentijd geldt nog steeds de verzuchting “je zal maar in een gesticht terecht komen“.

***************************************

bron: Dr A P Timmer, LEERBOEK voor verplegenden van zenuwzieken en krankzinnigen, eerste druk, 1938. Er zijn de nodige herdrukken, hier te koop tussen 7 en 25 euro.

Kritiek op DSM V

The British Psychological Society stated in its June 2011 response to DSM-5 draft versions, that it had “more concerns than plaudits”.It criticized proposed diagnoses as “clearly based largely on social norms, with ‘symptoms’ that all rely on subjective judgements… not value-free, but rather reflect[ing] current normative social expectations”, noting doubts over the reliability, validity, and value of existing criteria, that personality disorders were not normed on the general population, and that “not otherwise specified” categories covered a “huge” 30% of all personality disorders.

It also expressed a major concern that “clients and the general public are negatively affected by the continued and continuous medicalisation of their natural and normal responses to their experiences… which demand helping responses, but which do not reflect illnesses so much as normal individual variation”.

17 REACTIES

 1. A whole branch of science turns out to be fake

  By Jon Rappoport

  Devotees of science often assume that what is called science is real and true. It must be. Otherwise, their faith is broken. Their superficial understanding is shattered. Their “superior view” of the world is torpedoed.

  Such people choose unofficial “anti-science” targets to attack. They never think of inspecting their own house for enormous fraud.

  For example: psychiatry.

  An open secret has been slowly bleeding out into public consciousness for the past ten years.

  THERE ARE NO DEFINITIVE LABORATORY TESTS FOR ANY SO-CALLED MENTAL DISORDER.

  And along with that:

  ALL SO-CALLED MENTAL DISORDERS ARE CONCOCTED, NAMED, LABELED, DESCRIBED, AND CATEGORIZED by a committee of psychiatrists, from menus of human behaviors.

  Their findings are published in periodically updated editions of The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), printed by the American Psychiatric Association.

  For years, even psychiatrists have been blowing the whistle on this hazy crazy process of “research.”

  Of course, pharmaceutical companies, who manufacture highly toxic drugs to treat every one of these “disorders,” are leading the charge to invent more and more mental-health categories, so they can sell more drugs and make more money.

  But we have a mind-boggling twist. Under the radar, one of the great psychiatric stars, who has been out in front in inventing mental disorders, went public. He blew the whistle on himself and his colleagues. And for several years, almost no one noticed.

  His name is Dr. Allen Frances, and he made VERY interesting statements to Gary Greenberg, author of a Wired article: “Inside the Battle to Define Mental Illness.” (Dec.27, 2010).

  Major media never picked up on the interview in any serious way. It never became a scandal.

  Dr. Allen Frances is the man who, in 1994, headed up the project to write the latest edition of the psychiatric bible, the DSM-IV. This tome defines and labels and describes every official mental disorder. The DSM-IV eventually listed 297 of them.

  In an April 19, 1994, New York Times piece, “Scientist At Work,” Daniel Goleman called Frances “Perhaps the most powerful psychiatrist in America at the moment…”

  Well, sure. If you’re sculpting the entire canon of diagnosable mental disorders for your colleagues, for insurers, for the government, for Pharma (who will sell the drugs matched up to the 297 DSM-IV diagnoses), you’re right up there in the pantheon.

  Long after the DSM-IV had been put into print, Dr. Frances talked to Wired’s Greenberg and said the following:

  “There is no definition of a mental disorder. It’s bullshit. I mean, you just can’t define it.”

  BANG.

  That’s on the order of the designer of the Hindenburg, looking at the burned rubble on the ground, remarking, “Well, I knew there would be a problem.”

  After a suitable pause, Dr. Frances remarked to Greenberg, “These concepts [of distinct mental disorders] are virtually impossible to define precisely with bright lines at the borders.”

  Frances should have mentioned the fact that his baby, the DSM-IV, had unscientifically rearranged earlier definitions of ADHD and Bipolar to permit many MORE diagnoses, leading to a vast acceleration of drug-dosing with highly powerful and toxic compounds.

  Here is a smoking-gun statement made by another prominent mental-health expert, on an episode of PBS’ Frontline series. The episode was: “Does ADHD Exist?”
  PBS FRONTLINE INTERVIEWER: Skeptics say that there’s no biological marker-that it [ADHD] is the one condition out there where there is no blood test, and that no one knows what causes it.

  BARKLEY (Dr. Russell Barkley, professor of psychiatry and neurology at the University of Massachusetts Medical Center): That’s tremendously naïve, and it shows a great deal of illiteracy about science and about the mental health professions. A disorder doesn’t have to have a blood test to be valid. If that were the case, all mental disorders would be invalid…There is no lab test for any mental disorder right now in our science. That doesn’t make them invalid.

  Without intending to, Dr. Barkley blows an ear-shattering whistle on his own profession.

  So let’s take Dr. Barkley to school. Medical science, and disease-research in particular, rests on the notion that you can make a diagnosis backed up by lab tests. If you can’t produce lab tests, you’re spinning fantasies.

  These fantasies might be hopeful, they might be “educated guesses,” they might be launched from traditional centers of learning, they might be backed up by billions of dollars of grant money…but they’re still fantasies.

  Dr. Barkley is essentially saying, “There is no lab test for any mental disorder. If a test were the standard of proof, we wouldn’t have science at all, and that would mean our whole profession rests on nothing—and that is unthinkable, so therefore a test doesn’t matter.”

  That logic is no logic at all. That science is no science at all. Barkley is proving the case against himself. He just doesn’t want to admit it.

  Psychiatry is all fraud all the time. Without much of a stretch, you could say psychiatry has been the most widespread profiling operation in the history of the human race. Its goal has been to bring humans everywhere into its system. It hardly matters which label a person is painted with, as long as it adds up to a diagnosis and a prescription of drugs.

  300 so-called mental disorders caused by…what? No lab evidence. No defining diagnostic tests. No blood tests, saliva tests, brain scans, genetic assays. No nothing.

  But psychiatrists continue to assert they are the masters of causation. They know what’s behind “mental disorders.” They’re in charge.

  What about the generalized “chemical imbalance” hypothesis stating that all mental disorders stem from such imbalances in the brain?

  Dr. Ronald Pies, the editor-in-chief emeritus of the Psychiatric Times, laid that hypothesis to rest in the July 11, 2011, issue of the Times with this staggering admission:

  “In truth, the ‘chemical imbalance’ notion was always a kind of urban legend—never a theory seriously propounded by well-informed psychiatrists.”

  Boom.

  Dead.

  The point is, for decades the whole basis of psychiatric drug research, drug prescription, and drug sales has been: “we’re correcting a chemical imbalance in the brain.”

  The problem was, researchers had never established a normal baseline for chemical balance. So they were shooting in the dark. Worse, they were faking a theory. Pretending they knew something when they didn’t.

  In his 2011 piece in Psychiatric Times, Dr. Pies tries to protect his colleagues in the psychiatric profession with this fatuous remark:

  “In the past 30 years, I don’t believe I have ever heard a knowledgeable, well-trained psychiatrist make such a preposterous claim [about chemical imbalance in the brain], except perhaps to mock it…the ‘chemical imbalance’ image has been vigorously promoted by some pharmaceutical companies, often to the detriment of our patients’ understanding.”

  Absurd. First of all, many psychiatrists have explained and do explain to their patients that the drugs are there to correct a chemical imbalance.

  And second, if all well-trained psychiatrists have known, all along, that the chemical-imbalance theory is a fraud…

  …then why on earth have they been prescribing tons of drugs to their patients…

  …since those drugs are developed on the false premise that they correct an imbalance?

  The honchos of psychiatry are seeing the handwriting on the wall. Their game has been exposed.

  The chemical imbalance theory is a fake. There are no defining physical tests for any of the 300 so-called mental disorders. All diagnoses are based on arbitrary clusters or menus of human behavior. The drugs are harmful, dangerous, toxic. Some of them induce violence. Suicide, homicide. Some of the drugs cause brain damage.

  So the shrinks have to move into another model of “mental illness,” another con, another fraud. And they’re looking for one.

  For example, genes plus “psycho-social factors” cause mental disorders. A mish-mash of more unproven science.

  “New breakthrough research on the functioning of the brain is paying dividends and holds great promise…” Professional PR and gibberish.

  Meanwhile, the business model demands drugs for sale.

  So even though the chemical-imbalance nonsense has been discredited, it will continue on as a dead man walking, a zombie.

  Two questions always pop up when I write a critique of psychiatry. The first one is: psychiatric researchers are doing a massive amount of work studying brain function. They do have tests.

  Yes, experimental tests. But NONE of those tests are contained in the DSM, the psychiatric bible, as the basis of the definition of ANY mental disorder. If the tests were conclusive, they would be heralded in the DSM. They aren’t.

  The second question is: if all these mental disorders are fiction, why are so many people saddled with problems? Why are some people off the rails? Why are they crazy?

  The list of potential answers is very long. A real practitioner would focus on one patient at a time and try to discover what has affected him to such a marked degree. For example:

  Severe nutritional deficiency. Toxic dyes and colors in processed food. Ingestion of pesticides and herbicides. Profound sensitivities to certain foods. The ingestion of toxic pharmaceuticals. Life-altering damage as a result of vaccines. Exposure to environmental chemicals. Heavy physical and emotional abuse in the home or at school. Battlefield stress and trauma (also present in certain neighborhoods). Prior head injury. Chronic infection. Alcohol and street drugs. Debilitating poverty.

  Other items could be added.

  Psychiatry is: fake, fraud, pseudoscience from top to bottom. It’s complete fiction dressed up as fact.

  But the obsessed devotees of science tend to back away from this. They close their eyes. If a “branch of knowledge” as extensive as psychiatry is nothing more than an organized delusion, what other aspect of science might likewise be parading as truth, when it is actually mere paper blowing in the wind?

 2. Gisteren staakte de redactie van Vrijspreker even, dan nu vandaag… gekkenwerk. En dat vereist denkwerk.

  Als ik het artikel en de citaten zo lees… dan valt als eerste op dat een ieder vroeger in en om het thuisnest een genezende en/of stichtelijke behandeling kreeg. Ziekenhuizen en gestichten bestonden nog niet. En da’s zo gek nog niet, want bijvoorbeeld een goed gesprek in de eigen omgeving is een uitstekende preventie voor een bezoek aan een huisarts of psycholoog.

  Als tweede valt op, een logisch vervolg op het eerste, dan door de introductie van gesloten inrichtingen zoals ziekenhuizen en gestichten (en kastelen en paleizen) een soort rassenleer ontstond, waaruit segreratie voortvloeit. Rassen moeten wel gescheiden blijven, nietwaar? Apartheid is ‘gezond’.

  Alleen… is de maatstaf goed/fout zoals in de DSM-5 zeer discutabel. En om dan ‘fout’ ‘ziek’ te noemen is gekkenwerk. Hoewel de DSM-5 wel uitgaat van ‘disorder’ oftewel verstoringen van de sociale orde. De discutabele filosofie van heersers als spiegel, met ethische / ‘medische’ grenswaarden zoals bij een bloedsuikerspiegel. Daar kunnen heersers werkelijk alle kanten mee op, dus ook de ongezonde en schadelijke.

  Als derde valt op, een volgend stapje verder, dat het creëren van ‘rassen’ en rassenscheiding bepaald niet gezond is, eerder schadelijk. Zo hebben geesteszieken er baat bij geestelijke gezonde mensen te kunnen ontmoeten. Da’s wat anders dan pillen slikken, of ‘gezonde’ mensen die pillen zoals boeken produceren. Waarom zouden ontmoetingen en goede gesprekken taboe verklaard worden voor degenen die het nodig hebben? Waarom zouden mensen verplicht aan behandelingen onderworpen moeten worden die vooral broodwinning voor ‘behandelaars’ impliceert?

  Gezondheidszorg lijkt meer op een ziekte-industrie. Waarom bijvoorbeeld iemand met gebroken botten in een duur ziekenhuisbed laten liggen als thuis aansterken met een verpleegkundige die misschien eens een keer komt kijken een stuk minder poen kost en nog veel prettiger is ook? Een bed is een bed, waar het ook staat. Kosten verveelvuldigen is niet in het belang van de betrokkene, hoogstens in het belang van een ziekte-industrie. Waarvoor toch echt een verplichte ‘zorgverzekering’ nodig is om kosten te kunnen camoufleren. Iemand met gebroken botten ziet declaraties immers toch niet voorbij komen, wel zo fijn om de geldstroom onzichtbaar in gang te houden…

  Bah. Walgelijk. Uitbating van veroorzaakte ellende onder het mom van naastenliefde. Er wordt toch wat afgeluld over liefde en zorg… maar bij pure liefde ben je eerlijk en heerlijk bezig met liefhebben, niet met punten scoren. Want wie het in de liefde om punten scoren (of zelfs registreren, uitbaten) gaat is een goedkope vervalser.

 3. Meeste mensen zitten totaal onterecht in gestichten

  Ze zitten daar omdat ‘de normale’ mensen ze niet snappen

  Ze worden niet begrepen, omdat ze intelligent, creatief of gevoelig zijn

  Dat geeft de psychiaters ( fascisten ) , macht over die mensen

  Dit omdat de psychiater wel simpel , voorspelbaar en lomp is, net als de massa

  Nico [6] reageerde op deze reactie.

 4. Ten vierde valt op dat het produceren van gekken en het scheppen van gekkenwerk geïnstitutionaliseerd is. En nog geautomatiseerd ook.

  Vroeger waren mensen niet zo overgevoelig en keken ze niet zo op van mensen die wat gek deden. Want iedereen is wel een beetje vreemd, nietwaar? Zolang het maar niet te lastig werd. Bij overlast volgde een uitbrander of desnoods een knal voor de harses. Dat was prima leefbaar. Tegenwoordig moeten er toch echt professionals aan te pas komen om overgevoelige zieltjes tevreden te stellen. Die ‘marktvraag’ wordt op gang gebracht en gestimuleerd via media zoals kranten en TV.

  Daarnaast maken politici en bestuurders er een hobby van om anderen lastig te vallen met gefossiliseerde werkprocedures, of procedures die via wet- en regelgeving heilig zijn verklaard. Ze spannen bijvoorbeeld bureaucraten voor hun karretje om ‘zondaars tegen hun wilsbeschikking’ te treiteren, overigens afgekeken van edelen die dergelijke zondaars de hel lieten bezorgen. Tot zover is het geïnstitutionaliseerd, maar geautomatiseerd kan het ook. Bureaucratie die geautomatiseerde briefjes produceert, met eisen om gekte te verspreiden. Filtspalen en parkeerterreur via rondrijdende auto’s met camera zoals voor Google Maps, om de nationale boetemachine te voeren met munitie voor afpersing.

  Wil je gewone mensen gek maken, trek ze dan een dwangbuis van wet- en regelgeving aan, val ze lastig met bureaucratie, boetes en zo meer. Is het eenmaal zover, dan kunnen allerlei industrietakken opdraven om de reddende engel uit te hangen. Maar het is en blijft gekkenwerk, geesteszieken die gekken proberen te produceren om daarna te kunnen profiteren.

  Uiteindelijk… gaat het allemaal om de controle over de levens van anderen om te kunnen uitbuiten. Terwijl, andersom, een ieder volledige controle over het eigen leven zou moeten hebben. Niks buit en uitbuiten.

 5. @jaas [4]: Ja, dat is het. Onder controle brengen en houden als het hoogste doel. Door figuren die zichzelf nog niet eens onder controle hebben, de gevolgen van eigen optreden niet onder ogen willen zien of anders wel willen ontwijken. Het ‘voordeel’ van fascisme oftewel gebundelde krachten is dat het vanwege rugdekking nog mogelijk is ook. Voor zolang het duurt.

 6. @Bert Peters [7]: Voor de een lopen alle mafketels buiten, voor de ander zitten ze ergens binnen. Of moeten ze opgesloten worden, beveiligd en al. Sociale breuklijnen, segregatie, apartheid. Hoewel in werkelijkheid in alle kringen geesteszieken rondlopen, al wordt dat lang niet altijd erkend om gezichtsverlies te voorkomen.

  Dat afweren en projecteren doet ook denken aan een compartimentsyndroom. Als er bijvoorbeeld bestuurders van de werkvloer gescheiden zijn door een compartiment, met secretaresses of een bureaucratische muur als scheidingswandje… is het hoofd (of zijn bestuurlijke hoofden) gescheiden van het ‘lichaam’ van de organisatie.

  Een voorbeeld van gekte, want vroeger leerde ik bij EHBO dat je maar één manier zeker kunt zijn dat iemand dood is en er niet meer gereanimeerd hoeft te worden: Als het hoofd van de rest gescheiden is. Wat electriciteitsleidingen tussen die twee partijen leggen helpt daar niet aan.

  Ook politici, regeringen en staatshoofden leven meestal wel middels beveiligingsmaatregelen of ordinaire afkeer gescheiden van gewone mensen, nota bene volgens de theorie van staatsinrichting het ‘lichaam van de staat’. Wat electriciteitsleidingen tussen die twee partijen leggen helpt daar niet aan.

  Werkt ongeveer als homo’s en lesbo’s die hun eigen weg gaan. Als er eenmaal een onvruchtbare situatie is ontstaan werkt adoptie (zoals bij transgender) hoogstens nog als lapmiddel, een noodvoorziening die eigenlijk niet de moeite waard is. Het moge duidelijk zijn wat ervoor nodig is om alsnog een vruchtbare situatie te creëren.

 7. @mario [9]: Het is niet alleen dat de zorg voor veronderstelde gekken geld oplevert, het houdt de betrokkenen ook (en vooral) bezig. Volgens koning James V of Scotland:
  “I think a man only needs one thing in life. He just needs someone to love. If you can’t give him that, then give him something to hope for. And if you can’t give him that, just give him something to do.”

  Als dat omgedraaid wordt en veronderstelde gekken beziggehouden worden, dan vervliegt liefst alle hoop om met het hoogste doel bezig te gaan. Is dat eenmaal bereikt, dan kunnen veronderstelde gekken ook nog eens ‘maatschappelijk nuttig’ ingezet worden en belastingopbrengsten produceren. Want een baan (inclusief belastingheffing) is voor iedereen het gestelde doel.

  Recent kwam ik iemand van het ‘ras’ Duitser tegen die dat treffend illustreerde. Tevens lid van een ander ‘ras’ genaamd ‘hoog IQ’ vond hij het helemaal prachtig dat het ‘ras’ genaamd ‘gewone mensen’ complottheorieën geloven (“ze geloven ook alles, heerlijk!”). Volgens hem zitten ze dan ’s avond tenminste achter de computer om zich daarin vast te bijten, wat een bepaalde rust oplevert. Een verschijnsel dat overigens veel lijkt op lekker maken voor bijvoorbeeld sport, om daarin vast te bijten, ter afleiding van het echte leven.

  Die denklijn volgend zou je bijna aan een samenzwering gaan denken, door de ene groep, om bij de andere groep bedwelmende roezen te veroorzaken á la opiaten.

  Wij (man vrouw) zien liever dat anderen niet in een roes leven maar gewoon nuchter zijn. Hoewel dat emoties beslist niet uitsluit. Maar ook de roes die kennelijk veroorzaakt wordt door de mogelijkheid anderen aan te sturen (dronken van de macht) is een gevaarlijke met schadelijke uitwerking. Stel je voor dat bestuurders in bijvoorbeeld een vergaderzaal last hebben van een gezamenlijke roes die veroorzaakt is door een gepresenteerd pakketje lulverhalen en op grond daarvan anderen aan het werk zetten zonder in de gaten te hebben wat erdoor veroorzaakt wordt? Da’s net zoiets als een dronken bestuurder, daar komen ongelukken van. Daardoor kunnen anderen zelfs in het ongeluk gestort worden.

  mario [12] reageerde op deze reactie.

 8. @mario [12]: Je doelt op de ultieme onwetendheid van figuren die over anderen praten, op veilige afstand over hun hoofden beslissingen nemen, geen benul hebben wie dat eigenlijk zijn en dat niet willen weten ook?

  Zo ja, dan ligt er nog een leuk klusje voor de Luchtmacht van alle landen ter wereld, om bijv. regeringsgebouwen en paleizen plat te bombarderen. Gevolgd door een klusje voor de Landmacht, ook weer van alle landen ter wereld, om te garanderen dat een ieder ongehinderd als zelfstandige te werk kan gaan, niet gehinderd door groepen van welke aard dan ook. Initiatieven die later door community initiatieven overgenomen kunnen worden om de boel schoon te houden.

  Het is gekkenwerk om anderen onder controle te brengen en te houden, een perversiteit. Als een ieder aan het eigen leven kan bouwen en dat kan beschermen, beide zonder anderen als dienaar of werknemer voor het karretje te spannen, zou dat veel gezonder zijn.

 9. In het christendom wordt tekeer gegaan tegen zo’n beetje alle natuurlijke aandriften. Maar als het op seksualiteit aankomt word je opeens geacht ‘de natuurlijke aandriften’ te volgen.

  De natuurlijke aandriften leiden tot een hoop ellende. Wie heeft die natuurlijke aandriften, waar onmogelijk aan voldaan kan worden, eigenlijk in de mens gelegd? God? Of heeft de duivel dat gedaan?

  Het is inconsequent. Of je verheerlijkt de natuur met alles dat daarbij hoort, of je keurt het af. In het christendom gebruiken ze wat van pas komt, soms is de natuur goed, meestal slecht.

  Of homoseksualiteit ‘tegennatuurlijk’ is valt nog te bezien. Het leidt niet tot voortplanting, maar is het daarom meteen tegennatuurlijk?

  Hoe zag het seksleven van Jezus er eigenlijk uit? Geen seksleven? Is dat natuurlijk? Het is zo inconsequent.

  Seks met vrouwen tussen de 18 en 28 jaar – dat leidt tot gezonde voortplanting. Daar buiten dan maar geen seks (of de wens daartoe), want ‘onnatuurlijk’? Je kunt niet je hele leven bezig zijn met seks met vrouwen van vruchtbare leeftijd. Hoe natuurlijk dat ook mag zijn.

  Nico [16] reageerde op deze reactie.

 10. Nu we het toch over natuurlijke aandriften en seksualiteit hebben: wat te denken van volkeren die in piemeltjes van kinderen snijden? Het moest van God of zo? Knettergek?

 11. Dit artikel is op een bepaalde manier gerelateerd aan gestichten. Betreft hokjesdenken.
  Wanneer het probleem (generieke diagnose) de oplossing wordt (labeltje) en de oplossing (hokje) het probleem (vooroordelen).

  Dat komt ervan als de een niet de moeite wil doen om een ander te leren kennen.

  @Nico de Geit [14]: Vervang ‘drift’ voor ‘drang’ en je beseft dat voor voortplantingsdrang een deugde- en gevolgenethiek noodzakelijk zijn. Te weinig schaadt jezelf, teveel anderen. Driftig voortplanten schaadt anderen.

  Net als in andere religies zit in het judaïsme, christendom, islam (komen allemaal uit eenzelfde stam voort, Abraham) heus wel wijsheid. Je moet het alleen als punten tussen de misleiding uit filteren, daarna terugdraaien of binnenste buiten keren. Kennelijk vonden de bedenkers van die religies het wel een goed idee om te kijken of ze anderen gek konden maken.

  In het Evangelie van het Vliegende Spaghettimonster hebben de auteurs / bedenkers dit zowel eerlijk als ludiek aangepakt. Aan het begin is een disclaimer vermeld:
  “Hoewel pastafarianisme de enige religie is die gebaseerd is op empirisch bewijs, moet ook opgemerkt worden dat dit een geloof-gebaseerd boek is. Opmerkzame lezers zullen opmerken dat er in de tekst verscheidene gaten en tegenstellingen voorkomen. Ze zullen zelfs grove leugens en overdrijvingen vinden. Deze zijn daar geplaatst om het geloof van de lezer te testen.”

  Met geloof in pure wetenschap en puur natuurlijke processen is niets mis. Ook als je die laatste niet helemaal (of helemaal niet) kan doorgronden. Maar het geloof in wat in kerkelijke gebouwen of gebouwen van overheidsdiensten wordt bedacht… zet de deur open voor perversies. Geesteszieken die gekte stimuleren. Het moet niet gekker worden…

 12. Ook krokodillen belanden in een gesticht.

  Vanmorgen kopte de papieren versie van een krant over @deze monster-krokodil. Kennelijk in staat om gezinnen en families aan stukken te scheuren. De oplossing? Traditie volgen en in verzekerde bewaring opsluiten. Wel zo veilig. Maar niet praktisch, want dat slurpt vooral inspanningen en poen.

  Praktisch zou zijn het dier trainen, of zichzelf te laten trainen, om alleen ongeneeslijk geestesziekten te vreten. Dat scheelt weer wat milieuverontreiniging. Een beter klimaat begint bij zelfstandig nadenken, ongehinderd door traditie, nietwaar?

  Het is verstandiger om met puur natuurlijke mechanismen mee te gaan, en ze op een daadwerkelijk gezonde manier te benutten, dan er tegen te vechten. Dat is een energie slurpende strijd die op voorhand verloren is. Het draait op onnodige doden uit.

Comments are closed.