De westerse cultuur staat in Europa onder druk. Onder invloed van massa immigratie van niet westerse allochtonen ontstaan er steeds meer buurten waarin de autochtone westerse bevolking de minderheid vormt. Door de verschillen in geboortecijfer zet dit proces zich de komende decennia versterkt door.

De dreiging

De buurten waar de niet westerse allochtonen de meerderheid vormen geven ons een blik op de toekomst. Is dit een toekomst die wenselijk is? Of is het zaak om in actie te komen om de westerse cultuur te beschermen voor deze verdwijnt?

Naast dit bezwaar tegen migratie is er de islamitische component en de cultuur van individuele vrijheid die onder druk staat.

Een groeiend deel van de autochtone bevolking komt tot de conclusie dat de islam een op expansie belust geloof is, dat geen concurrentie duldt. Ze zijn van mening dat een bepaald percentage van de islamieten geweld en terreur als legitieme middelen ziet om het geloof te verbreiden. Instroom van islamieten is dan een kortzichtige laffe politiek die uiteindelijk tot bloedvergieten zal leiden.

De westerse cultuur geeft de beste kans op individuele vrijheid. De Aziatische culturen zijn veel meer op ondergeschiktheid van het individu gebaseerd. Niet alleen de islam, maar ook de Japanse en Chinese cultuur zien de rol van het individu vooral als dienstbaar aan een groter geheel. Wil libertarisme ooit realiteit worden dan zal dat moeten gebeuren in Noord Amerika of in Europa. Andere culturen staan er niet voor open. Dit betekent dat het binnen halen van niet westerse allochtonen met hun cultuur die het individu veel minder centraal stelt zorgt dat het collectivisme in Europa zal zegenvieren

De noodzaak tot actie

De massa immigratie en de islam zijn voor veel Europeanen een centraal thema waar de klassieke politieke partijen geen antwoord op hebben. Sterker nog, ze hebben het veroorzaakt. Rechtse, liberale en zelfs libertarische personen zien hier een probleem. Een probleem waar ze een rol voor de overheid zien om dit op te lossen. De overheid dient een cultureel conservatieve politiek te voeren. Er dient een migratie stop te komen. Er dient te worden opgetreden tegen de islam, en de demografische tijdbom dient mogelijk zelfs te worden ontmanteld door het op de een of andere manier terugsturen van niet westerse allochtonen.

De tegenstelling

De overheid moet volgens steeds meer mensen een nieuwe rol op zich nemen. Die van hoeder van de westerse cultuur. Behoud van de westerse beschaving. Bescherming tegen de islam, wordt door velen als het belangrijkste politieke vraagstuk van deze tijd gezien.

De rol van hoeder van de westerse cultuur is erg ingrijpend. De doelstelling van de overheid gaat dan verder dan minarchisme, binnen en buitenlandse veiligheid. Gaat verder dan klassiek liberalisme. (minimale overheid met aandacht voor onder meer scholing). Neen. Er zit een maakbare samenleving component in de politiek. Er zal bevolkingspolitiek moeten plaatsvinden. Er zal een schifting moeten plaatsvinden waarbij de bevolking wordt geclassificeerd. Wie mag blijven, wie kan worden voorgelicht, en wie hoe dan ook niet westers genoeg is en waar remigratie wenselijk is. Er zal op religieuze basis gediscrimineerd moeten worden. Bijvoorbeeld een 1 kind politiek voor islamieten. En extra kinderbijslag voor de autochtonen. Islamitische uitingen zullen als propaganda verboden worden. Wil men daadwerkelijk resultaten boeken dan dient men zeer ingrijpende maatregelen te treffen.

Mijn punt is dit. Kunt u zich nog als liberaal kwalificeren indien u van mening bent dat er een grote rol is weggelegd voor de overheid om de westerse cultuur en de demografische structuur te herstellen? Zijn de benodigde ingrijpende beleidsmaatregelen en de grotere rol van de overheid verenigbaar met de liberale doelstellingen die u claimt te verdedigen?

Nawoord

Vaak gaan discussies over de mate waarin er een dreiging is (ik zie een veel genuanceerder dreigings beeld dan ik in het artikel schets). En niet in hoeverre men linkse maakbaarheidsidealen in het kader van het algemeen belang vervangt door rechtse maakbaarheidsidealen. Die zo mogelijk nog dieper ingrijpen in de individuele vrijheid. Vrijheden die men juist wenst te beschermen.

Bovendien zien liberale en libertarische mensen juist in hoe beperkt de maakbaarheid van de samenleving is, en hoe beperkt de rol van de overheid daarin is. De overheid is vaak niet effectief. De overheid kan wel negatieve effecten produceren, maar zal zelden (liberaal) of nooit (anarcho kapitalist) een positieve bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Waarom dan de illusie dat het de overheid wel lukt een cultureel conservatieve agenda effectief uit te voeren? En dat dit netto positief uitpakt voor de individuen in Nederland?

Zelf zie ik een cultureel conservatief beleid als zeer grote bedreiging voor de individuele vrijheid. De overheden zijn in de twintigste eeuw veel dodelijker gebleken dan welk geloof ook. Een afbouw van de verzorgingsstaat en ontmanteling van het belastingstelsel zie ik als veel nuttiger en effectiever.

 

65 REACTIES

 1. Ik zou zeggen wat er nodig is, is een sociaal contract, zoals bv geleverd gaat worden door het freeprivatecities project: je kunt hier wonen vooropgesteld dat je de bijbehorende codes onderschrijft. Vind je het nodig het sociale contract te breken: opdonderen en bij voorkeur flink betalen.

  Dat dezelfde overheden die het eerst nodig hebben gevonden om de Europese samenlevingen te mengen, om het Grooteuropese Rijk te kunnen vormen, het nu weer zullen gaan ontmengen is als Satoshi Nakamoto vragen zijn gedecentraliseerde betalingsconcept te centraliseren. Gaat niet gebeuren, un farce.

  Het Westen staat niet alleen onder druk, het staat op instorten. Als de rente gaat stijgen zullen de overbeschulde staten, bedrijven en individuen het niet gaan redden. Dan zullen we zien of dat het einde van het Westen is, of dat er een wedergeboorte kan plaatsvinden waar de succesvolle elementen worden voortgezet en de vergissingen worden verwijderd. Dat is niet onmogelijk.

  Islam is als cultuur robuuster, maar heeft de wereld niets te bieden behalve morele richtlijnen die mogelijk goed van pas kwamen in een woestijn in het Midden Oosten anno 650. We leven niet in een woestijn in het Midden Oosten en al helemaal niet meer in het jaar 650.

  Het Oosten, China voorop, zal het wel goed blijven doen. Ze zijn intelligent en werken hard. Dat geeft altijd resultaat.

  rien [6] reageerde op deze reactie.
  js mill [18] reageerde op deze reactie.

 2. Er valt zo veel over dit onderwerp te zeggen dat het moeilijk is om een punt naar voren te halen.

  Laat ik deze eens kiezen:

  Een samenleving is of eugenetisch of dysgenetisch een tussenweg bestaat niet. Maar slechts één van deze twee kan op lange termijn stabiel zijn.

  Fundamenteel gezien begint het probleem echter niet met de immigratie, het probleem zit hem vooral in de democratie. Elke democratie lijkt onder te gaan aan hetzelfde process: dysgenetica van de kiezers populatie. In dit geval het toelaten van mensen tot de verkiezingen die onvoldoende of geen ‘skin in the game’ hebben.

  Ratio [3] reageerde op deze reactie.
  js mill [19] reageerde op deze reactie.

 3. @rien [2]:
  Goed dat je een onderliggend probleem benoemt. Twee nuanceringen echter mbt democratie.
  A] democratie met een census kiesstelsel hoeft niet dysgenetisch te zijn.
  B] democratie met kleine kantons in zwitserland die met elkaar concurreren kan zelfs positief uitpakken, de zwitsers hebben pp gemiddeld het hoogste vermogen.

  Niet dat ik het voor de democratie wens op te nemen, maar er zijn minder schadelijke varianten

  Wat me echter opvalt is dat zich liberaal of klassiek liberaal noemende mensen, en soms ook libertarische, een hang hebben naar cultuur conservatisme en een grotere rol voor de staat in deze zien. Daarom schreef ik dit artikel. In hoeverre ben je dan nog liberaal? Je wil liberale waarden verdedigen, maar doet dat met een politiek die niet echt liberaal is.

  rien [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Ratio [3]:
  A] Nee het hoeft niet, maar in de praktijk ontaard het altijd (?) in die richting.
  B] Zwitserland loopt gewoon een beetje achter op de ontwikkeling in de rest van europa.

  Liberaal] Ik ben van mening dat men zijn voortplantingsstrategie stemt. Alle bla bla is niet meer dan post-hoc rationalisering. Daarbij is de deze rationalisering alleen ‘logisch’ voor de persoon zelf. Anderen hoeven dit in het geheel niet logisch te vinden. Zowel liberalisme als ook libertarisme zijn beide ideologieën, waarbij het libertarisme consequenter is dan het liberalisme. Maar elke ideologie wordt vaak even op ‘pauze’ gezet om ‘even’ iets anders te doen: “ik eet principieel geen suiker… behalve nu even dit ijsje… maar daarna…”. Mensen zijn nu eenmaal geen computer(programma’s).

 5. Kennelijk is een gestadige vernietigingsaanval uitgevoerd op een aantal filosofische concepten, zoals het traditionele gezinsmodel dat na wat wis- en scheikunde met genderrollen in elkaar werd gesleuteld. Een koekje van eigen deeg voor de heersende macht; destabiliseren om op de knieën te dwingen.

  En ja hoor, kennelijk begint het gevoel van urgentie te groeien. Maar wat dan? Geen nood, er is allang een draaiboek gemaakt, als een script voor acteurs op bijv. het politieke toneel. Na de these en antithese komt synthese aan de beurt. Nog wat nuttige idioten in positie brengen en een soort Salvation Army kan deze gaan uitrollen.

  Volgens Corrie ten Boom, in religieuze taal:
  “God heeft plannen, geen problemen. In de hemel heerst nooit paniek.”

  Seculier uitgedrukt wordt paniek overgelaten aan degenen die bestuurd worden, terwijl plannen worden gemaakt waar macht resideert. Zo werkt dat traditioneel.

  Anders uitgedrukt is het niet verstandig om jezelf gek te laten maken.

 6. De Moslims hangen geen religie aan, maar hun bestaan, hen denken berust niet op liefde maar op haat, dagelijks aangewakkerd,
  wij de pseudo hansworsten die ons zelf vrijdenkers menen te moeten noemen, verdedigen ons zijn en denken niet, en dat is tegen natuurlijk, dat wordt door hen de Moslims uitgelegt als zwakte, terwijl in wezen wij qua denken ook IQ ver boven ze staan, dat is de reden dat wij niet bang zijn en ook niet hoeven te zijn, maar het opschikken moet ophouden, en worden vervangen door een puss back politiek, misschien ons verenigen in een denkwijze patroon, gebaseerd op ONZE beschaving en samenleving, zo niet loopt dit uit op een burgeroorlog ! waar in zekere omstandigheden ik zeker achter sta !

  js mill [20] reageerde op deze reactie.

 7. Om een probleem op te lossen, moet je een probleem eerst omschrijven en begrijpen. En zorg er dan ook direct voor de taal en definities ook juist zijn.
  Waarom komen buitenlanders naar het Westen?
  – zij worden uitgenodigd c.q. gemotiveerd om naar het Westen te komen door politieke partijen en haar leiders.
  – er worden oorlogen gevoerd in het midden oosten en Afrika. Voor grondstoffen en hulpstoffen. En wie start deze oorlogen, dat zijn onze lieve democratische overheden maar ook alle andere machtsblokken zoals china, japan, india, Rusland en Amerika.
  – Europa heeft verzorgingsstaten, allemaal in de ogen van de buitenwereld, gratis geld landen.
  – een schuldcomplex, veel mensen denken dat kolonisatie en slavernij onze schuld is en wij moeten er voor boeten. Het leuke hiervan is dat degene dit willen oplossen met verzorgingstaatgeld zich kunnen wanen, om boven de rest te staan, kijk hoe GOED wij zijn en doe je niet mee, ben je een racist.
  – Het Westen is nog steeds ‘rijk’, en rijkdom nodigt uit. Mensen gaan wonen waar geld is. Alleen deze stroom van mensen is niet erg, omdat zij willen werken en niet een handout willen hebben. Maar, wie nodigt de handout mensen uit, dat zijn onze overheden en NGO’s. Allemaal instituten die wij subsidieren met belastinggeld en natuurlijk leningen.
  Nu ik het probleem in stukken heb beschreven, wat is nu de probleemdefinitie?
  Probleemstelling: de ongewilde immigratie wordt veroorzaakt door officiele instituten en NGO’s, gefinancierd door de eigen burgers, die een agenda hebben, die niet overeenkomt met de wil van haar eigen bevolking.
  Dus een oplossing vragen van onze eigen overheid is zinloos, want onze overheid en NGO’s zijn degene die de ellende veroorzaken en de nieuwe groepen uitnodigen en actief binnenhalen. Hoe kunnen deze instituten nu een oplossing zijn, als zij nu juist de oorzaak van het probleem zijn?
  Het oplossen van het probleem begint met het afschaffen van de verzorgingsstaat en al haar subsidies aan NGO’s.
  De overheid kleiner maken en vooral minder machtiger maken, zal gevolgen hebben voor het gedrag en denken van haar eigen burgers. Zij moeten dan namelijk op eigen benen leren staan. Zij moeten dan weer zelfstandig en weerbaar worden. Dat zal bijvoorbeeld de politieke islam niet leuk vinden. Want weerbaar en zelfstandig denkend mensen laten zich niets voorschrijven, door fantasten en zealoten.
  De burgers in het westen zijn de afgelopen 100 jaar omgetoverd van mensen naar volgzame, betrouwbare, dociele burgers. Burgers die vooral de WIL van de overheid uitvoeren. De politieke islam heeft dit begrepen, en probeert dus ook de politieke instituten in haar greep te krijgen. Kijk maar de resultaten van deze werkwijze in Turkije. Als mensen niet leren minder afhankelijk te worden van de overheid, is de strijd door islam gewonnen. Niet vanwege de islam zelf, nee, vanwege de slaafsheid van de bevolking van het westen. Of je nu een slaaf bent van een politiek systeem of een geloof, het maakt niets uit, je bent een slaaf, en je krijgt andere meesters, maar wel met dezelfde orders.
  Het westen heeft een dominant systeem en de islam is ook een dominant systeem. Zolang er nog geld is, heerst er een zekere rust, maar als de economie echt gaat stagneren, dan zal de concurrentiestrijd echt losbarsten.

  Ratio [10] reageerde op deze reactie.
  js mill [21] reageerde op deze reactie.

 8. Kijk hoe het Europese publiek wordt misbruikt door de Media, het prachtige bezoek van Putin aan Oostenrijk en daarna aan Duitsland (Merkel), wordt dood gezwegen, onze media’s zijn niet meer van ons, maar van de bezitters van Europa !
  En dat is een veel groter probleem als dat wij toe willen geven, zij sturen en besturen 80 a 90% van de bevolking, die ze geloven, bij mijn Nederlandse familie bezoeken zelf geconstateerd !

 9. @Easymoney [8]: ***Het oplossen van het probleem begint met het afschaffen van de verzorgingsstaat*** mee eens.
  ***De overheid kleiner maken en vooral minder machtiger maken, zal gevolgen hebben voor het gedrag en denken van haar eigen burgers. Zij moeten dan namelijk op eigen benen leren staan. Zij moeten dan weer zelfstandig en weerbaar worden*** mee eens.
  ***De burgers in het westen zijn de afgelopen 100 jaar omgetoverd van mensen naar volgzame, betrouwbare, dociele burgers*** Bingo!

 10. Quote: “De massa immigratie en de islam zijn voor veel Europeanen een centraal thema waar de klassieke politieke partijen geen antwoord op hebben. Sterker nog, ze hebben het veroorzaakt.

  Precies! Onze volksvertegenwoordigers hebben deze situatie zelf veroorzaakt. Niet omdat het volk dit wil maar omdat politici deze verdeel en heers situatie zelf nodig hebben.

  Politici hebben een probleem nodig waar een groot deel van het volk al zijn/haar problemen aan ophangt en op projecteert. Eens in de zoveel tijd wordt 0,01 % van het probleem benoemd door een politicus en het volk ligt in katzwijm en adoreert die verraders. Daarna gaan politici weer snel verder met zakkenvullen.

  Het probleem islam en immigratie is heel simpel op te lossen maar het gaat niet gebeuren want als de rookgordijnen weg zijn dan gaat het volk de ware aard van politiek inzien en dat is niet de bedoeling. Bovendien is er met heel die immigratie van begin tot eind heel veel geld gemoeid. Opvang en asiel in het westen heeft niets met naastenliefde te maken maar alles met zakkenvullen en onze economie.

 11. @rien [6]:
  Dat zijn woordgrapjes die je alle gewenste kanten uit kunt draaien:
  1) Muslims ~ Proletariat ~ Vrijheidsliefhebbers
  2) Kuffar ~ Enemy of the proletariat ~ Vrijheidsbeknotters
  3) Caliphate ~ Dictatorship of Proletariat ~ Vrijemarktanarchisme
  4) Koran ~ das Kapital ~ NAP

 12. Leuke gedachten, maar allemaal hele oude gezichtspunten, toen in Gettisburg de zuidelijken verslagen werden door de noordelijken, de Rotschilds etc., werd het tijdperk waar we nu inleven geboren.
  Ook hier in deze discussie worden geen mogelijkheden of manieren geopperd of aangereikt om deze situatie te niet te doen, en de macht opnieuw bij het volk te leggen, groet !

  Keinstein [15] reageerde op deze reactie.
  prochrist [16] reageerde op deze reactie.
  js mill [22] reageerde op deze reactie.
  jhon [32] reageerde op deze reactie.

 13. @toute va bien [14]: Ik weet nog niet of ik daar zo blij mee ga zijn als de macht bij het volk ligt. Ik moet er niet aan denken als grote bedrijven door ‘het volk’ bestuurd zouden worden. Wat moet dat volk dan wel zo veel beter doen?

 14. @toute va bien [14]:
  De meeste mensen kunnen zich helemaal niets voorstellen bij een leven zonder politieke leiders. Net zoals iemand die vele jaren in de gevangenis heeft gezeten zich niets meer kan voorstellen bij een leven in volledige vrijheid.

  Dus je kunt oplossingen aandragen maar de meeste mensen kunnen zich daar niets bij voorstellen. Het is naar mijn mening beter om mensen bewust te maken zodat ze zelf gaan nadenken over mogelijkheden. Sommige mensen komen er dan misschien achter dat ze helemaal niet zonder politieke leiders willen leven. Ze willen iemand die bepaalt wat mag en wat niet mag en wat ze elke dag moeten doen. Sommige mensen weten zelfs niet eens wat ze moeten doen in hun vrije tijd als hun werkgever uit zicht is.

 15. Interessant stuk. Het uitgangspunt van cultureel conservatief beleid is echter niet nodig door inzicht wat de islam voor de niet moslim is: gruwelijke discriminatie politiek. Discriminatie is verboden, dus islam ideologie verbieden.
  Het probleem is dat mensen de islam doctrine blijven vergoeilijken door het over religie te hebben. Dat is de islam hoogstens voor de moslim. Voor de niet moslim is het politiek en daarmee ideologie. Mein kampf is valt in het niet bij de politiek van de islam. Kijk naar de geschiedenis van noord-afrika, midden-oosten, byzantijnse rijk, perzie, india. Ons voorland, en de politiek schuldigen van pvda, groenlinks, vvd, cda, d66 hebben dit over ons afgeroepen. Waar zijn de frankische hofmeiers en koningen als ze nodig zijn. Oh god, is dit wat je wil, deze zelf geimporteerden paarden van troye? Hield het verhaal met de dood van Hector maar op en kwam de aanval op de citadel maar nooit. Waarom zijn we (allen die het islam gevaar niet zien) ziende blind?

 16. @rien [2]: Rien, wat is er zo moeilijk aan stelling nemen tegen de islam? Heb je niets over de islam gelezen? Begin eens met te googlen op ‘Bill Warner political islam’. Lees de doctrine. Stellingname wordt dan heel helder.
  Een voor de boeg: de islam doctrine discrimeneert tussen moslims en niet moslims. De islam doet daarmee geweld aan het westerse uitgangspunt van gelijkheid.

  rien [25] reageerde op deze reactie.

 17. @toute va bien [7]: Deze reactie geeft een prioriteitsstelling aan die door velen maar niet begrepen wordt. De tijd van actie is namelijk allang gekomen, praten over verheven individualistische idealen kan altijd nog later als je de zeer pragmatische handleiding en politiek uit de levenswijze van mohammed overleeft.

  ratio [26] reageerde op deze reactie.

 18. @Easymoney [8]: Goed stuk. En in combinatie met begrip wat de islam doctrine inhoud, zullen krachtdadige individuen opstaan en actie ondernemen.
  Maar hoe bereiken we de dociele burger en maken hem wakker? Voordat hij uit zijn slaap is, heb je tegenwoordig al conflicten. Men neemt niets meer aan wat niet ge-appt is door de meningen-media dat door een collectieve omerta over werkelijke waarheid tot niets lijkt te leiden.

 19. @toute va bien [14]:Een oppering: Er moet een politieke matrix-film gemaakt worden, een film waar de dociele burger ontwaakt en zich realiseert in welke bestuurlijke nachtmerrie hij zich bevindt. Een red pill voor de massa zodat wij in dit forum ons eigen gelijk niet in onze forum spiegel hoeven te spiegelen.
  Een remake van enemy of the state vind ik ook wel wat. Gene Hackman als Neo, helaas wat te oud nu, maar mogelijk is er een vrijspreker die casting director is en een alternatief zoekt?

 20. Interessante reacties. Lijkt wel wat op het verhaal van Cultuur onder Vuur, waar o.a. in een artikel wordt gesteld dat de Hongaarse president visie toont die de Nederlandse MP mist. En dan worden er wat onderwerpen opgenoemd, ter bescherming en herstel van de christelijk-Europese cultuur.

  In allerlei uitingen mis ik de constatering dat de islam een soort militantere kloon van het christendom is. Een ander jasje, dezelfde inhoud. Islam is inhoudelijk prima vergelijkbaar met de RKK, althans, de versie die bestond voor haar macht via de Reformatie gebroken werd. Waarvan de RKK nooit meer is hersteld en ook nooit meer zal herstellen.

  Reacties draaien om de hete brij heen. De vraag is niet welke ideologie het aantrekkelijkst is, maar wat voor leven je zelf wilt leiden met welke omgevingsfactoren. Voorbeelden:
  – Je wilt ademruimte, bewegingsvrijheid? Prima, maar dan moet je dat anderen ook gunnen. Je wilt toch niet zelf ‘vrij’ zijn terwijl anderen onder een juk leven? Dat zou niet eerlijk zijn, niet rechtvaardig.
  – Je wilt zelfstandig en weerbaar zijn? Prima, maar dan moet je dat anderen ook gunnen zoals bijvoorbeeld een opvoeder of goeie buur dat doet. Je wilt toch niet zelf ‘vrij’ zijn terwijl anderen als ondergeschikten, onderworpenen leven? Dat zou niet eerlijk zijn, niet rechtvaardig.

  Voor ons geldt dat we niet aan perversiteiten onderworpen willen zijn, maar dat we ook niet willen dat dat bij anderen het geval is. Want dat is voor ons niet om aan te zien, stuitend, weerzinwekkend, omdat we bij anderen liever gezondheid zien in elke denkbare dimensie.
  Verhalen vanuit allerlei ideologieën en religies gaan uit van meerdere maatstaven, een bron van ellende; breekijzer en hefboom voor misbruik van macht (mogelijkheden).

  Anders uitgedrukt moet het totaalbeeld deugen, van een zuivere aard zijn. Eerlijk, open, eerbaar, onvervuild, rechtvaardig en gezond voor alles en iedereen, niet alleen voor een ‘happy few’. Opmerkelijkerwijs heb ik nog nooit iemand gehoord of gelezen die een dergelijk beeld ventileerde. Vooral omdat alleen een dergelijk totaalbeeld de moeite waard is om jezelf voor in te spannen. Het overige komt neer op aankloten en aanmodderen, afhankelijk van verhevenheid of juist onderworpenheid.

 21. @js mill [18]: Het hangt er maar net vanaf wat er in dat contract staat. Daar kan ook instaan: geen islam. Daar kan ook instaan: inspecties bij vermoeden dat je de zaak bedondert.

 22. @js mill [19]: Moeilijk? dat is helemaal niet moeilijk. Integendeel, dat is wel heel gemakkelijk. Te gemakkelijk misschien? Makkelijke oplossingen en stinkende wonden?

  Waarom wordt de ene mens wel verkouden en de andere niet?
  Waarom krijgt de ene wel griep, en de andere niet?

 23. beste js mill [20]: Gelieve voor je prioriteitsstelling het volgende te overwegen. De twintigste eeuw heeft 1 zaak duidelijk gemaakt, de staat is vele malen dodelijker dan welke andere ideologie. Inclusief de islam.

  En dit is ook in deze eeuw relevant. Politici die de relatie met Rusland op scherp zetten, sturen bewust aan op een volgende koude oorlog tussen kernmogendheden. De dreiging van een nucleaire oorlog en totale vernietiging is een stuk ernstiger dan waar de islam ons mee kan bedreigen.

  js mill [29] reageerde op deze reactie.
  Keinstein [31] reageerde op deze reactie.

 24. Me dunkt dat aandacht beter naar de bron, de oorzaak van problemen kan gaan dan naar constructies en regelingen. Of die laatsten nu om een (gebrekkige) ideologie, religie of wapenarsenaal draaien doet eigenlijk niet te zake. En eerlijk is eerlijk, allerlei perversies en problemen beginnen innerlijk, in een individu.

  Misschien wel het grootste probleem zijn valse profeten. Of dat nu een paus of andere religieuze leider is, of Julian Assange, de valse profeet van de digitale transparantie doet eigenlijk niet ter zake. Valse profeten wijzen naar constructies en regelingen, niet naar innerlijke puurheid en het voeden en optimaliseren van noodzakelijke innerlijke leerprocessen.
  Voorkomen is toch beter dan genezen?
  Waarom wordt alle aandacht dan naar symptoombestrijding geleid en worden er geperverteerde, schadelijke methoden gepropageerd die vooral onvruchtbaarheid (in allerlei dimensies) veroorzaken?

 25. Lana over ‘ethno staten’:

  https://www.youtube.com/watch?v=CFwckUOZBGE

  Welvarende staten zie je nu overspoeld worden door problematiek uit derde wereldlanden. Mijn motto: red jezelf.

  Er is wel een oplossing voor de problematiek maar de wil daartoe ontbreekt. Dus blijft er niks anders over dan jezelf te redden. De wal gaat het schip keren, ooit. Zorg dat je je op tijd uit de voeten maakt, kom niet vast te zitten in het moeras.

 26. @ratio [26]: De islam is een staatsuitgifte, een staatsideologie, de politieke doctrine van het 1e kalifaat, volgens abu bakr.
  Mijn prioriteitsstelling is de juiste aandacht voor een van de meest geweldadige staatsvormen, nu actueel in onze landen, omdat de wording van kalifaten niet gaan volgens onze perceptie van de ontwikkeling van staten. Politici en imams/kaliefs zijn vergelijkbaar, de players in een systeem. Als de islam haar handen aan nucleaire techniek kan krijgen is het gevaar ernstiger dan in welke vergelijking dan ook. Maar waarom haal je een middel van de staat erbij? Daar gaat het niet om. Het gaat erom wat jouw perceptie is van de islam. Je typt nog steeds in de bedoeling dat de islam een religie is. Dat is niet zo.

  Nico [30] reageerde op deze reactie.
  ratio [33] reageerde op deze reactie.

 27. @js mill [29]: Bekende religies zijn zonder uitzonderingen afspiegelingen van een bestuurlijke filosofie. Waar een economische en politieke aard uit blijkt. Dat geldt dus niet alleen voor de islam.

Comments are closed.