Verstopt binnen de torens der bureaucratie voert kleine groep EU ambtenaren dapper strijd tegen andere ambtenaren. Ze strijden voor de EU boeren. Met een beperkt budget van 200 mln euro per jaar werken ze aan voorlichting en promotie van de Europese landbouwproducten. Hun naam? Chafea. Ze doen belangrijk werk. Ze proberen de invloed van andere ambtenaren te niet te doen.

Volgens de gezondheidsraad eten Nederlanders ongezond veel vlees. In 2018 lanceerde het Voedingscentrum een campagne ‘Er is meer dan vlees’, om met name mannen aan te sporen om minder vlees te eten.

Daarnaast is volgens de Nederlandse overheid vleesproductie verre van klimaat en stikstof neutraal. Men zet in op minder, minder, minder boeren.

Chafea gaat hier tegen in. Met de “love lamb” campagne roepen ze op meer lammeren te eten. Maar ook konijnen, runderen, kippen en zelfs wild moeten meer gegeten worden.

de nutteloosheid der ambtenaren

Geregeld zien we dat verschillende groepen ambtenaren beleid ontwikkelen dat op zijn zachtst gezegd onderling niet goed is afgestemd. Hier zien we dat de ambtenaren die belast zijn met gezondheidszorg een totaal andere visie hebben op vleesconsumptie dan de groep ambtenaren van Chafea. Voeg de klimaat ambtenaren en de stikstofbeleid ambtenaren toe en je hebt groepen ambtenaren die elkaar flink tegenwerken.

de dwaasheid van voorlichten

Het uitgangspunt van een democratie is dat het volk bepaalt. De afgelopen tientallen jaren zien we ook een omgekeerde richting. Er is sprake van voorlichting vanuit de overheid. Dit betekent ofwel dat het volk niet doet wat de overheid wenst. Waarmee de overheid zijn democratische fundament verloochent. En daarmee haar gezag verliest, terwijl ze de burger toepredikt. Ofwel een meerderheid van het volk wil middels de overheid de overtuigingen van minderheden veranderen. Beiden zijn abject. In dit voorbeeld hebben we het over voorlichters van de overheid die vanuit bevoogdend motief beiden tegengestelde gedragsbeïnvloeding uitoefenen op de burgers.

Slot

Chafea gaat verder dan alleen de EU. Zie onderstaand kaartje. In alle groene naties liepen of lopen nog programma’s. Klik hier. En je hebt toegang tot de interactieve kaart en ziet dat de EU de afgelopen 10 jaar 35 miljoen heeft uitgegeven aan promotionele activiteiten in Rusland, ondanks de landbouw boycot… Hier nog wat leesvoer van wakker dier over dit onderwerp.

3 REACTIES

 1. Ik weet dat ik als kind al een naar gevoel had bij deze wereld waar ik in beland was.
  Het feit dat de voedselketen berust op elkaar opeten, zowel dieren onderling als mensen die dieren eten. En mensen die andere mensen doden.

  Dan het concept dat je verplicht bij je familie werd weggerukt vanaf dat je kon lopen. Om 5 dagen per week 8h per dag gegijzeld te worden door mensen die het zogenaamd allemaal beter weten. Dit niet vrijwillig, maar volledig tegen je wil in.

  Dan begon je als kind te vluchten in dagdromen en gedachten als, van wie is de wereld? Wie heeft dit systeem bedacht? Hoe komt het dat sommige families rijk zijne en blijven en andere arm? Hoe komt het dat sommigen het recht hebben om olie en andere grondstoffen uit onzer aller aarde te halen en daar flink aan te verdienen en anderen niet? Was de aarde niet van iedereen?

  Dan werd je al snel geconfronteerd met klasgenootjes die blijkbaar nergens over nadachten en alleen bezig waren met voetbal of stickers verzamelen. Ook maakte je kennis met de categorie pestkoppen en bullebakken die meer dierlijk als redelijk menselijk gedrag ten toon spreidden.

  Vervolgens zoeken naar een baas, waar je weer verplicht werd om je dagen te slijten met hoofdzakelijk repetitieve taken, iedereen specialist weet je wel. Terwijl je rechten en keuzevrijheden door steeds meer regels bedolven geraakten. Politiek bleek geen oplossing te bieden, eerder meer problemen.

  De menselijke samenhang en gezelligheid verdween ook onopgemerkt met het opkomen van het feminisme en de materialistische yuppies. De warme huismoeders, die koffieklets hielden met de buren en altijd thuis waren voor de kinderen werden ingeruild voor vrouwelijke yuppies en de kinderen kregen een sleutel onder de mat.

  En nu zitten we dicht bij het toppunt van ontmenselijking door de 1,5m en mondkapjes maatschappij gerund door regelaanbidders en ‘experts’, met de empathie van een rotsblok.

  Je zou denken, het kan niet meer erger, maar dan vergis je je. Want we zitten nog maar in het begin.

  Haat blijkt de nieuwe filosofie voor de toekomst. Iedereen wordt aangespoord om een of andere groep te haten. Terwijl we allemaal veel meer gemeen hebben dan verschillen. Maar dat moet verborgen blijven, anders valt het systeem.

  Dan valt het gordijn voor de Wizard van Ozz en komen de knoppen in zicht.
  https://www.youtube.com/watch?v=ubIpoPjBUds

  • Had iedereen het maar door Ozz, maar wanneer je het weet is het leven zeer onaangenaam.

 2. Ja voor wie is de EU? voor u of voor de EU-kliek? De ene afdeling predikt meer vlees, de andere afdeling geen vlees en nog zo wat afdelingen er tussenin. Alles betaald door …u.
  En om dat belangrijke onderling tegenstrijdige werk nog beter te kunnen doen, moet er nog een biljoen extra naar de EU.
  En ga er niet tegenin, want de EU weet beter wat goed voor u is, toch?
  Dank voor dit mooie ultieme voorbeeld van een nutteloze EU.

Comments are closed.