Verstopt binnen de torens der bureaucratie voert kleine groep EU ambtenaren dapper strijd tegen andere ambtenaren. Ze strijden voor de EU boeren. Met een beperkt budget van 200 mln euro per jaar werken ze aan voorlichting en promotie van de Europese landbouwproducten. Hun naam? Chafea. Ze doen belangrijk werk. Ze proberen de invloed van andere ambtenaren te niet te doen.

Volgens de gezondheidsraad eten Nederlanders ongezond veel vlees. In 2018 lanceerde het Voedingscentrum een campagne ‘Er is meer dan vlees’, om met name mannen aan te sporen om minder vlees te eten.

Daarnaast is volgens de Nederlandse overheid vleesproductie verre van klimaat en stikstof neutraal. Men zet in op minder, minder, minder boeren.

Chafea gaat hier tegen in. Met de “love lamb” campagne roepen ze op meer lammeren te eten. Maar ook konijnen, runderen, kippen en zelfs wild moeten meer gegeten worden.

de nutteloosheid der ambtenaren

Geregeld zien we dat verschillende groepen ambtenaren beleid ontwikkelen dat op zijn zachtst gezegd onderling niet goed is afgestemd. Hier zien we dat de ambtenaren die belast zijn met gezondheidszorg een totaal andere visie hebben op vleesconsumptie dan de groep ambtenaren van Chafea. Voeg de klimaat ambtenaren en de stikstofbeleid ambtenaren toe en je hebt groepen ambtenaren die elkaar flink tegenwerken.

de dwaasheid van voorlichten

Het uitgangspunt van een democratie is dat het volk bepaalt. De afgelopen tientallen jaren zien we ook een omgekeerde richting. Er is sprake van voorlichting vanuit de overheid. Dit betekent ofwel dat het volk niet doet wat de overheid wenst. Waarmee de overheid zijn democratische fundament verloochent. En daarmee haar gezag verliest, terwijl ze de burger toepredikt. Ofwel een meerderheid van het volk wil middels de overheid de overtuigingen van minderheden veranderen. Beiden zijn abject. In dit voorbeeld hebben we het over voorlichters van de overheid die vanuit bevoogdend motief beiden tegengestelde gedragsbeïnvloeding uitoefenen op de burgers.

Slot

Chafea gaat verder dan alleen de EU. Zie onderstaand kaartje. In alle groene naties liepen of lopen nog programma’s. Klik hier. En je hebt toegang tot de interactieve kaart en ziet dat de EU de afgelopen 10 jaar 35 miljoen heeft uitgegeven aan promotionele activiteiten in Rusland, ondanks de landbouw boycot… Hier nog wat leesvoer van wakker dier over dit onderwerp.

2 REACTIES

  1. Ja voor wie is de EU? voor u of voor de EU-kliek? De ene afdeling predikt meer vlees, de andere afdeling geen vlees en nog zo wat afdelingen er tussenin. Alles betaald door …u.
    En om dat belangrijke onderling tegenstrijdige werk nog beter te kunnen doen, moet er nog een biljoen extra naar de EU.
    En ga er niet tegenin, want de EU weet beter wat goed voor u is, toch?
    Dank voor dit mooie ultieme voorbeeld van een nutteloze EU.

  2. Had iedereen het maar door Ozz, maar wanneer je het weet is het leven zeer onaangenaam.

Comments are closed.