Droog artikel alert. De politiek wordt steeds meer bijgestaan door wetenschappers. Monetaire specialisten adviseren over de rentevoet. Virologen adviseren over lockdowns. Klimaatdeskundigen adviseren over broeikasgas uitstoot. Economen over economische politiek.

Er gaat steeds meer macht naar deze specialisten. Is technocratie een antwoord voor de toegenomen complexiteit van mondiale vraagstukken? Is dit geen betere oplossing dan kibbelende en draaiende politici of de markt economie?

Gevaar van maximaliseren

Vertrouw je op deskundigen dan is het gevaar dat ze hun doelstellingen maximaliseren. We zagen dit in de zestiger en zeventiger jaren toen vervoerseconomen ons land vol planden met autosnelwegen. De stedenbouwkundigen vonden galerijflats een prima oplossing, dit bracht ons onder meer de Bijlmer. Thans verschijnen overal windmolenparken en zonnecellen. Teveel luisteren naar deskundigen zorgt voor doordraven.

Sinds afgelopen maart zijn de medische technocraten aan het woord. En met name de virologen. We ondervinden de gevolgen van deze medische technocratie aan den lijve. Het voert tot een vorm van dictatuur. Het hele land buigt voor de adviezen van virologen.

Geen goede afwegingen

Technocratische oplossingen zorgen voor suboptimale maximalisatie van een specifiek doel. Klimaat ten koste van economie. Lockdowns ten koste van economie en vrijheid. Iedere specialist vindt zijn terrein het belangrijkste. De specialist internationale vrede en samenwerking heeft een heel andere kijk op de omvang van de defensie dan de defensie specialisten. Luisteren naar technocraten lost voor de politiek niets op want de adviezen van technocraten zijn maar al te vaak tegenstrijdig. De econoom wenst iets heel anders dan de viroloog.

technocratie voert tot een plan economie

Alle soms tegenstrijdige doelstellingen moeten worden uitgewerkt in wetgeving die normen stelt. Er komen zaken als melkrechten, emissierechten en CO2 rechten. Hierdoor wordt de vrije markt aan banden gelegd en ontstaat er een plan economie. Waarbij de overheid vaststelt wie hoeveel mag produceren. En hoe. En ook wat er mag worden geproduceerd. Een stelsel van boetes (heffingen) en subsidies ontstaat. Vrouwenquota’s, allochtonen quota’s en straks LHBGTI quota’s.

Er zijn tegenstrijdige doelen waar de politiek maar al te vaak de wetenschappers citeert die het politiek opportune beleid ondersteunen. Zonder een transparante afweging. We zien dat wetenschappers met een afwijkende mening worden gemarginaliseerd. Het zijn dissidenten. De wetenschappers die de politieke lijn ondersteunen krijgen de subsidies.

Gevolg is afnemende macht van de burger

Meningen van burgers die afwijken van de geselecteerde wetenschappelijke bevindingen worden steeds meer gemarginaliseerd. Je bent dan klimaat ontkenner. Of met Corona ben je gewoon een wappie. Het wetenschappelijk-politieke complex neemt de macht over. Door het beroep op de wetenschap kan er ook steeds strenger worden opgetreden. De politieke tegenstanders zijn per definitie asociaal. Want het beleid is wetenschappelijk ondersteund en daarom het beste voor ons allen. Je verkondigt niet langer een afwijkende politieke mening. Neen, je ontkent wetenschap en je afwijkende positie is gevaarlijk voor de stabiliteit. Je bent een dom, egoïstisch mens als je tegen hetgeen door politieke wetenschap objectief als juist is vastgesteld ingaat.

Gevolg is afnemende welvaart

We weten allemaal dat communisme niet werkt. Communisme was een plan economie met veel minder parameters dan de huidige plan economie. In de CCCP hielden ze geen rekening met het klimaat of het welzijn van arbeiders of een genderneutrale samenleving. De in het westen optredende overgang naar een planeconomie waar de markt steeds meer buiten werking wordt gesteld en eigendom wordt uitgehold, zorgt voor afnemende welvaart. De vruchten van de wetenschappelijke innovatie en toenemende internationale handel verdampen, en komen niet ten goede aan de burger. Die in Nederland al decennia lang op een soort nullijn zit. Sterker nog, een 1 kostwinner gezin is voor veel gezinnen niet langer weggelegd.

Politiek wordt speelbal

Helaas dient dit alles slechts 1 doel, het overleven van politici. De samenleving wordt echt niet beter van het zwalkende beleid waarin overdreven aandacht wordt besteed aan de politieke waan van de dag. Politici omarmen door de wetenschap en deskundigen aangebrachte grote bedreigingen. Of het nu klimaat is, terrorisme, ISIS, Rusland, werkloosheid, of stikstof of Corona. Vervolgens vertalen ze de bedreigingen maar al te vaak in het meest stompzinnige beleid. Denk aan biomassa centrales. Denk aan de mondkapjes. Bij de uitvoering wordt diezelfde wetenschap als het de politici niet uitkomt buiten spel gezet.

Conclusie

Een echte technocratie is onmogelijk omdat de technocraten vanuit hun vakgebied verschillende vaak tegengestelde doelstellingen nastreven. Het gevolg is dat politici die wetenschappers uitkiezen die de meest politiek opportune mening verkondigen. Doemscenario’s waar politici zich als verlosser kunnen profileren, of als redder van de aarde of de mensheid, doen het de laatste jaren verrassend goed. Hierdoor ontstaat een disfunctionele samenleving waarbij risico’s enorm worden uitvergroot. En een planeconomie wordt opgedrongen. Met alle economische gevolgen van dien. En waar burgers die een afwijkende mening verkondigen mogen worden gemarginaliseerd omdat ze het wagen tegen de “wetenschap” in te gaan.

15 REACTIES

 1. Planeconomie oude stijl; voorschrijven gewenste hoeveelheden consumenten produkten. Planeconomie nieuwe stijl; bepaal de randvoorwaarden waaronder produkten gemaakt mogen worden.

 2. Niet alleen wat in het stuk geschreven wordt, wetenschappers zijn het haast per definitie oneens met elkaar. Virologen zijn het oneens, economen, planologen en ga zo maar door. Het maakt nogal verschil of je advies ontvangt van een Keynesiaan of een ‘Oostenrijker’. Politici zijn vanzelfsprekend evenmin in staat om ‘de juiste keuze’ te maken. Bovendien is een ‘volkswil’ noodzakelijk voor algemene beslissingen. Anders voelen grote groepen mensen zich benadeeld. Democratie kan nooit werken voor grote groepen mensen. Rousseau wist dat al te vertellen. Voor een volkswil is een uniforme groep mensen noodzakelijk. Dat is met een min of meer uniforme moraliteit. Hebben we niet en gaan we zeker niet krijgen met de politieke schaalvergroting die de voornaamste drijfveer lijkt te zijn van de hedendaagse politieke elites. Geheel voorspelbare problemen en onvrede in het vooruitzicht.

  • @Youp. Je stelt: Bovendien is een ‘volkswil’ noodzakelijk voor algemene beslissingen. …. Democratie kan nooit werken voor grote groepen mensen. …. Voor een volkswil is een uniforme groep mensen noodzakelijk Die uniformiteit is niet echt nodig. Wat zou je zeggen als ik een voorbeeld geef van een van de welvarendste landen van Afrika. Een land dat een stabiele democratie is. Welvarend. BNP in koopkrachtpariteit boven de 20 k dollar. Gemengde bevolking. Ongeveer 70 procent van de bevolking afkomstig uit India, een paar procent uit China, een paar procent Fransen, en de rest voormalige slaven uit Afrika? Gemengde religies, incl islam. 50 procent hindoe, 30 procent christen, en de rest islam?

   https://de.wikipedia.org/wiki/Mauritius

   multiculturele democratie kan werken, voor zover een democratie kan werken, uniformiteit is geen noodzaak voor democratie of welvaart

   Hiermee verdedig niet het NL immigratie beleid

   • Ach, het zou goed kunnen zijn dat de regering van Mauritius zich beperkt tot maatregelen waar wel consensus over bestaat tussen de verschillende groepen. Maar waarschijnlijker is dat het een redelijk welvarend land is dankzij toerisme en ondanks de democratische instellingen, net als Nederland bv.

    Verder is het niet meer dan een voorbeeldje en geen argument van principe. Analoog aan: mijn grootvader rookte als een schoorsteen en dronk als een vis en is desalniettemin 95 jaar oud geworden. Dus, er is geen probleem met zwaar roken en/of alcoholisme. Dat de beste man 125 had kunnen worden zonder zo zwaar te roken of te drinken zullen we wel nooit te weten komen.

   • Beste Youp *** Verder is het niet meer dan een voorbeeldje en geen argument van principe. Analoog aan: mijn grootvader rookte als een schoorsteen en dronk als een vis en is desalniettemin 95 jaar oud geworden. Dus, er is geen probleem met zwaar roken en/of alcoholisme***

    OK. Valide argument. Meer voorbeelden dan. Wat is het machtigste land ter wereld? De Verenigde Staten van Amerika. Verre van cultureel homogeen. Negers, Hispanics en blanken. Alles door elkaar. Kijk naar Canada. Franstalig icm Engelstalig. En andere culturele waarden. Of Duitsland? Democratie en protestanten en katholieken. Saksen en mensen uit Beieren. Nogal verschillend. Italie. Onder Rome begint Afrika volgens de bevolking van Lombardije.

    Cultureel homogeen is derhalve geen criterium. En je zou zelfs heel politiek incorrect kunnen zijn en wijzen op Afrikaanse landen waar een minderheid van blanken is, van een paar procent. Die het vaak veel beter doen dan de landen zonder die blanke minderheid.

   • @Ratio Ik wil er toch nog even op reageren. Omdat we het in je eerdere artikel daar ook over hadden.
    Want we weten dus niet wie het economische succes in Mauritius geïnitieerd heeft. Ikzelf gok op de paar procent blanken.
    Als het succes van Mauritius van de aanwezigheid van die paar procent afhangt is het dan wel een voorbeeld van een multicultureel succes?
    Of is het meer een voorbeeld van een groep slimme ondernemers die weten wat bouwen aan een economie en samenleving betekent?
    (Een andere vraag die later bij mij opgekomen is. Gaan al die bevolkingsgroepen ook goed met elkaar om? Of zijn er aparte wijken etc.? En is dat misschien ook ‘gewoon’een kwestie van goed management dat dat goed gaat?)

    Maar belangrijker. Blijft het op termijn ook succesvol voor die paar procent die aansturen? Of krijgen mensen afgunst?
    Want die president van de EFF zingt er nog steeds naar hartelust op los dat alles wat van de blanken is kapot en dood moet.
    Terwijl dat toch die paar procent zijn die de mensen kansen geven op een goed bestaan.

    Dat Afrikaanse landen zonder blanke minderheid het minder goed doen dan de landen waar wel een blanke minderheid is zegt natuurlijk veel.
    Maar het zegt mij niet dat diversiteit succes maakt. En ook niet dat homogeniteit nodig is voor succes. (Wel is homogeniteit nodig om te kunnen bepalen hoe succesvol oorspronkelijke bewoners van een land zijn zonder inmenging van anderen )

    Wel zegt het mij dat blanke mensen meer dan gemiddeld ondernemers zijn. Met een handvol kun je dus succes behalen op een heel land.
    Dat is een heel mooi iets. Want daar wordt iedereen dus beter van.
    Ik zou dat willen laten prevaleren boven het argument dat mulitculturele democratie kan werken.

   • @Ratio. De discussie dwaalt af naar economisch succes en de mate van culturele homogeniteit. De stelling die ik eerder poneerde was: om een gemeenschappelijke maatregel zinvol te laten zijn is het noodzakelijk dat de mensen die bestuurd worden min of meer hetzelfde willen. Er moet sprake zijn van een volkswil. Er kan alleen sprake zijn van een volkswil als de groep min of meer cultureel homogeen is. Nu kun je zeggen dat ze die maatregelen wel uit zichzelf zouden nemen als ze het er toch al met elkaar over eens zijn; en daar heb ik weinig tegenin te brengen. Ik maak, kortom, een argument tegen democratie en in het bijzonder tegen de globalistische, dat is de niet-nationalistische democratie. Wat een verslechtering is van een toch al niet zo goed idee.

    Met betrekking tot multiculturalisme en economisch succes. Het maakt nogal verschil of redelijk hoog-IQ christenen met elkaar samenwerken of hoog-IQ christenen en laag-IQ Sub-Sahara Afrikanen voor wie het moeilijk is zich aan te passen aan een setting van eigendomsprotectie en arbeidsdeling, uitgestelde beloning, lange termijn investeringen in je toekomst als decennialang onderwijs, beter bekend onder de term: lage tijdsvoorkeur. En vervolgens al snel tot tegenwettelijke handelingen vervallen of in een uitkeringsnetje blijven hangen. In de VS, wat tot 1960 een overwegend protestant-christelijk land was, hebben ze daar tegenwoordig grote problemen mee. Velen spreken van een nakende burgeroorlog. In Mauritius komt de dominante bevolkingsgroep uit India. Dat zijn over het algemeen hele vriendelijke, hardwerkende mensen en bijzonder geschikt voor de toeristenindustrie. Wat islam op Mauritius gaat doen zal afhangen van de imams die Saoudi Arabie daarheen gaat sturen. Of en wanneer dat gebeurt. Het zijn natuurlijk niet de mensen zelf. Daar moet wel aan gemanaged worden.

   • Beste Youp. Ik ben het eens met je democratie argument. Hoe kleiner de groep hoe beter het werkt, en waarschijnlijk inderdaad hoe homogener hoe beter. (of eigenlijk wordt democratie dan minder schadelijk). Wat ik wil benadrukken is dat homogeniteit geen conditie is “sine qua non” voor een succesvol land. Heterogeniteit kan ook werken.

    Verder merk ik dat je waarschijnlijk Hoppe hebt gelezen omdat je de term “tijdsvoorkeur” gebruikt. Ik ben het meestal eens met Hoppe. Een lage tijdsvoorkeur is inderdaad denken aan je toekomst en investeringen doen. Het nadeel van democratie is dat het een “get rich quick” oplossing biedt die populistische socialisten maar al te vaak als verkiezingsprogramma presenteren. Er moet een eerlijkere verdeling komen van de welvaart. Maar afijn, we zijn het volgens mij over deze punten eens.

   • “Wat ik wil benadrukken is dat homogeniteit geen conditie is “sine qua non” voor een succesvol land. Heterogeniteit kan ook werken.”

    En daar ga je dus de mist in. De enige voorbeelden van succesvolle multiculturele samenlevingen zijn: het Byzantijnse Rijk en het Habsburgse Rijk. de eerste had een Griekse leitkultur, de tweede een Duitse. Ook de VS, als immigrantenland, hadden een protestant-Britse leitkultur. Dat geeft andere resultaten dan Brazilie, met een katholiek-Portugese leitkultur of Argentinie met een katholiek-Spaanse leitkultur. Bovendien gingen de verschillende bevolkingsgroepen bij elkaar wonen. De Fransen in het zuiden bij New Orleans, de Scandinaviers en Duitsers in het Noorden, Minnesota en omstreken. Zelfs in de steden had je Chinatown, little Italy enz. En dat zijn dan nog Europese christenen met meer overeenkomsten dan tegenstellingen.

    Deze discussie komt steeds weer terug op dit forum. Blijkbaar is het heel moeilijk om in te zien dat naast de politieke structuur ook de poppetjes die bestuurd worden, of geacht worden zichzelf te besturen, van belang zijn. Het zijn geen onderling uitwisselbare human resources. Het ene poppetje is het andere poppetje niet. Van belang is het poppetje zelf met zijn genetische materiaal en het poppetje als onderdeel van de grotere familie met hun bijbehorende overtuigingen. We noemen dat eerste meestal biologie en dat laatste meestal cultuur. Er is kortom, meer dan Rothbardiaanse economische dogma’s en de politieke consequenties die daaruit getrokken kunnen worden. Hoe correct die verder ook mogen zijn.

    Een eenvoudig gedachtenexperiment kan dit verduidelijken. Als je de bevolking van Nederland omwisselt met de bevolking van Somalie. Dan zal er in Somalie plotseling uitstekend bier gebrouwen worden. Er zal een levendige handel met omliggende handel optreden. Het land zal welvarend worden waar je bovendien ongeneerd homoseksueel kunt zijn. Terwijl Nederland zal veranderen in een Jihadistisch roversnest aan de Noordzee. Overheid of geen overheid is irrelevant in deze.

   • Beste Larissa. Libertarisme is gelukkig niet rechts, of links. Libertarisme schrijft niet voor dat een land cultureel homogeen moet zijn. Vandaar dat ik me soms uit de tent laat lokken als mensen over culturele homogeniteit beginnen. Libertarisme gaat uit van het individu. En de rechten van het individu. Dat staat centraal. Niet het volk, de volkswil of de culturele homogeniteit of diversiteit. Niet het IQ.

    Volgens mij heb je gelijk met je constateringen van die paar procent blanke ondernemers (of ondernemers met bijvoorbeeld een Indische, Libanese of Joodse achtergrond). En heb je gelijk met het afgunst argument. En speelt IQ een rol. Maar dat mag je allemaal niet zeggen, want iedereen is gelijk. Wat onzin is, want iedereen is uniek. De politici die claimen het beste met iedereen voor te hebben negeren deze punten. Liever werkt men in op blank schuldgevoel.

   • Beste Youp. Libertarisme gaat vooral om het individu, niet de som van individuen. Wat dat betreft heb ik soms wat moeite met dit soort discussies. Ik wil me niet conformeren aan de verstikkende politieke correctheid. Die naar steeds meer supra nationale organisaties gaat, en gelooft in de ontkenning van cultuur. Die gelooft dat multicultureel per definitie beter is. Daar ben ik om meerdere redenen tegen.

    Als je kijkt naar de DDR vs BRD, Noord vs Zuid Korea. Dan heb je dezelfde poppetjes, homogeniteit, en een heel verschillende uitkomst. In Zimbabwe hebben ze een zuivering uitgevoerd en de blanke boeren verjaagd. Werkte niet echt.

    Als je de economische vrijheid bekijkt zie je een redelijke correlatie met welvaart. Ook in Afrika is dan opeens welvaart mogelijk: https://www.fraserinstitute.org/studies/economic-freedom

    Het kan ook een mix zijn van tijdsvoorkeur, IQ en achtergrond. Waarbij sub sahara landen in Afrika met een klein aandeel blanken het beter lijkt te doen dan landen die bijna exclusief uit Bantoes bestaan.

    Maar nogmaals, het gaat mij vooral om individuele vrijheid. Wil je maximale economische groei dan is individuele vrijheid geen vereiste, zie bijv Singapore.

  • Eensluidendheid/totale overeenstemming krijg je nooit. Vandaar dat men genegen is genoegen te nemen met een meerderheidsbeslissing. Pech voor de minderheid.

 3. Planeconomie huidige stijl: we spreken aan een klimaattafel (ondemocratisch achterafkamertje) een doelstelling af voor 2050 en dan baseren we daar vandaag wetgeving op.

 4. Ohm namo narai !

  In het land van de vermoorde onschuld, waar wapens, drugs en kinderen soms één en dezelfde deal zijn dient zich een unieke mogelijkheid aan om ons zelf naar betere tijden te brigadieren …..

  Krijgen de puppet masters de poppetjes nu eindelijk aan het dansen?

  Hier volgt een vriendelijk verzoek van mij .
  Om niet permanent naar het computerscherm te blijven kijken ‘tot er weer eens iets gebeurd’. Maar om zoals vanouds weer eens een dagje in actie te komen.
  Gedurende een periode van meer dan 40 jaar zijn er overal op de wereld onafhankelijk van elkaar diverse personen en organisaties tot vergelijkbare conclusies gekomen.
  Los van elkaar zijn verschillende initiatieven genomen door personen en organisaties die zich verzetten tegen een geïnstitutionaliseerde vorm van kindermisbruik in het algemeen en satanisch ritueel kindermisbruik in het bijzonder. Zij hebben elkaar inmiddels op internet weten te vinden. Gedeeltelijk afgesproken werk.
  De afgelopen 10 jaar is er een stroom aan publicaties geweest. Het leek soms wel een estafette. Een aaneenschakeling van getuigenverklaringen en publicaties betreffende of gerelateerd met kindermisbruik in het algemeen en satanisch ritueel kindermisbruik in het bijzonder.
  De meeste personen werden gek schertsend als complottertjes weggezet omdat men stelselmatig niet op de feiten in wilden gaan. De ene naar de andere zaak verdween zo in de doofpot en de klokkenluiders werden als criminelen of psychiatrisch patiënten gestigmatiseerd. Sommige publicaties werden al op voorhand de doofpot in gestopt [ Dr.Phil ] en personen de mond gesnoerd.
  Rond de zaak Epstein en Maxwell is de storm nu ook weer geluwd en het lijkt alsof er niets is gebeurd. Recentelijk werd Lange Frans nog onderuit gehaald wegens het uitspreken van een bedreiging.
  Vaak zijn ‘ze’ daarop uit, een belediging of een bedreiging. Nogmaals, omdat ze inhoudelijk niet op de inmiddels geleverde feiten wensen in te gaan. Recentelijk nog met Farmers defence force bijvoorbeeld.
  Het gebeurt steeds vaker dat zielig of angstig huilende personen het televisiebeeld bepalen. Dat lijkt me geen goede ontwikkeling of prettig vooruitzicht…
  De Heer L.Frans wist gelukkig eindelijk het grote publiek te bereiken en daar hadden wij nu juist al zo lang op gewacht! ! Eindelijk de langverwachte doorbraak naar het grote publiek.
  Het grote taboe lijkt te zijn doorbroken en satanisch ritueel kindermisbruik is nu maatschappelijk bespreekbaar! !
  Helaas was niet iedereen daar even gelukkig mee. De critici ontzien elkaar blijkbaar niet.
  Het werd hem niet aan alle kanten in dank afgenomen. Toch stapelen de feiten zich al met al zo op. Het wordt steeds duidelijker dat er onzichtbare machten spelen die zich oppermachtig en onaantastbaar wanen.
  Machten die blijkbaar aan alle kanten hun bevoegdheden te buiten kunnen gaan en juist daardoor in vele gevallen gevrijwaard zijn van gerechtelijke vervolging.
  Een ondenkbare en uiterst onwenselijke situatie in een democratie maar helaas toch de dagelijkse realiteit. Niet alleen in Nederland maar overal op de wereld manifesteert zich dit steeds duidelijker.
  De contouren rondom een wereldwijde schimmige ondemocratische macht beginnen zich steeds duidelijker af te tekenen.
  Tot in de hoogste regionen van de wereldpolitiek worden blijkbaar nog steeds duistere zaakjes geregeld in de wandelgangen en achterkamertjes van het kinderdagverblijf.
  En dat is dan nog vriendelijk gezegd, voor zover mogelijk….
  Duizenden kinderen schijnen van de ene dag op de andere opeens van de aardbodem en zelfs uit de administratie te zijn verdwenen. Ook in ons land ! ! Het blijft gissen wat er met hen is gebeurd. .
  Het is hoognodig tijd om massaal maar eens om opheldering te vragen. De Heren moeten openheid van zaken geven.
  Zoals in het vorig millennium stukje bij beetje was afgesproken en stapsgewijs is uitgegroeid tot een wereldwijde beweging.
  De meest uiteenlopende personen en organisaties bleken op een nog nooit eerder vertoonde manier tot samenwerken bereid. Om ongewenste risicovolle administratie te mijden werd op datum afgesproken op internet.
  Zo hoeven er geen namen en adressen te worden uitgewisseld en kan er toch op afspraak worden gewerkt. Dit om de persoonlijke anonimiteit en veiligheid van de initiatiefnemers te waarborgen. Er spelen hier immers hoge machten die in menig geval niets of niemand ontziend zijn. Zij selecteren op een bepaalde vorm van psychopathie en houden zo hun kringen en rijen gesloten. Dat blijkt wel uit hun praktijken.
  Ik heb het hierbij nog steeds over kindermisbruik in het algemeen en satanisch ritueel kindermisbruik in het bijzonder.
  Het meeste is tot noch toe dan ook zonder al te veel moeite met gesloten beurzen of met weinig financiële mogelijkheden door verschillende personen en organisaties op eigen kracht ”geregeld”.
  Dit in tegenstelling tot de daders die in vele gevallen over miljarden en hoge functies beschikken.
  Psychopaten hebben om te willen en willen om te hebben.
  Ze hadden zodoende geen rekening gehouden met het feit dat velen uit empathie tot samenwerking bereid zijn en te doen wat binnen hun mogelijkheden ligt om iets te ondernemen tegen kindermisbruik in het algemeen en satanisch ritueel kindermisbruik in het bijzonder.
  Gewoon uit menselijke overwegingen, menigeen gesterkt door hun geloofsovertuiging. Alle gelovigen hebben problemen met satanisme en aan de hiermee verbonden praktijken.
  Velen hadden inmiddels hun afkeurende stem al laten horen. Personen en organisaties hebben zo voor een onophoudelijke stroom aan publicaties en getuigenverklaringen gezorgd.
  De afgelopen 10 jaar leek het wel een estafette van personen en organisaties die om de beurt iets van zich lieten horen. Een aaneenschakeling van publikaties en getuigenverklaringen schetste een duidelijk schrikwekkend beeld. Stukje bij beetje kregen we de puzzel compleet .
  We hebben dat nu ook van de diverse officiële kanten bevestigd gekregen. Zoals ik onder andere kan opmaken uit de oproep van Melchior Verbon.
  Hier dient zich een uitstekende gelegenheid aan om, zoals in sommige gevallen was afgesproken gezamenlijk wereldwijd een een luidende stem te laten horen tegen kindermisbruik in het algemeen en satanisch ritueel kindermisbruik in het bijzonder. Wie kan daar nu iets op tegen hebben?
  Voor mensen die door omstandigheden normaal gesproken maar matig tot onderlinge samenwerking bereid zijn kan dit een bindende factor zijn zodat we gezamenlijk politieke wijzigingen en correcties kunnen afdwingen.
  Zo komt de oproep van Melchior Verbon precies op het juiste moment. Ik zie het al helemaal voor me.
  De meest uiteenlopende organisaties sluiten zich aan en dragen bij aan de mars. Op eigen initiatief ,naar eigen inzicht en goeddunken maar wel in overleg en samenspraak met de initiatiefnemer.
  In iedere provincie hoofdstad één of meerdere initiatieven lijkt mij nu in de praktijk wel haalbaar. Wereldwijd welteverstaan. Om gezamenlijk onze afschuw uit te spreken over de manier waarop de huidige elite zijn grip op de macht heeft gedaan en consolideert. Hierbij is geen revolutie of staatsgreep gewenst. Het middel kan dan wel eens erger blijken dan de kwaal.
  De bezem moet maar eens goed door de huidige overheden. Blijkbaar zitten er nu teveel foute personen op verkeerde posities. Sleutelposities.
  Verschillende personen dienen daarom uit hun functies te worden ontheven en vervangen worden door mensen met een betere staat van dienst. De voorkeur gaat hierbij uit naar de personen die in het verleden hun conclusies al hadden getrokken en waren opgestapt. Zowel bij de overheden als wel in de burgermaatschappij . Zij kunnen worden gerehabiliteerd en kunnen de vrijgekomen posities bij de overheid innemen.
  Zonder al te radicale veranderingen kunnen we zo in elk geval ons land gaan ‘herdemocratiseren’. Het huidige staatsbestel blijft dan behouden. In een democratie is iedereen immers naar behoren vertegenwoordigd.
  De vele hiërarchisch gestructureerde organisaties die ons land kent zijn op zich niet democratisch georganiseerd en dat blijkt steeds duidelijker te wringen… Als er in de top iets fout gaat…..
  Het lijkt mij voor de hand liggend dat een groot aantal personen inmiddels waren opgestapt om soortgelijke redenen. Zo verliezen we ‘de goeden’ en blijven we met ‘de slechten’ zitten . . .
  De wereld op zijn kop met name bij justitie. Hoeveel personen in ons land zijn gevrijwaard van rechtsvervolging of jurisprudentie loos juist door dit soort uiterst verwerpelijke praktijken?
  Ik heb het hierbij nog steeds over kindermisbruik en nog erger. Hooggeplaatste geestelijken, werknemers bij justitie of bij bureau jeugdzorg, vrijmetselaars en zelfs sommige maffiosi blijken merkwaardigerwijs gevrijwaard van gerechtelijke vervolging in de praktijk. Niet alleen voor maar juist door hun verwerpelijke praktijken. Een uiterst kromme situatie is zo ontstaan.
  Ik heb soms wel eens het idee dat er als vanouds nog steeds handelsbrieven , wit brieven en kaperbrieven worden uitgeschreven. In een land waar wapens drugs en kinderen soms één en dezelfde deal zijn…
  Na enig redeneren en deduceren is het analytisch voor de hand liggend dat hier hoge aardse machten in het spel zijn. Zo hoog dat de spoeling dun wordt als het om het traceren van de hoofddaders gaat.
  Er blijven nog maar een paar mogelijkheden over. Oordeel zelf aan de hand van de publicaties en getuigenverklaringen. Internet staat er inmiddels vol mee en de bewijzen stapelen zich op.
  Wordt de wereld inderdaad in een verstikkende greep gehouden door een schimmige kliek van satanisten?
  Officiële rapporten bevestigen dit. In verschillende landen wordt dit nu dan ook officieel bekend gemaakt.

  Revolutie in de polder ?

  De bedoeling is dat er dat weer een werkbare situatie ontstaat zodat we niet van de ene crisis in de andere blijven rollen Crisis drijft de prijs op maar wordt op een gegeven moment onbetaalbaar voor jan met de pet.
  Crisis op de woningmarkt drijft de huurprijs op en crisis op de arbeidsmarkt houd de lonen laag. Oliecrisis drijft de benzineprijs op en wat hebben we er aan?
  Met een vrije markteconomie heeft het volgens mij nog maar weinig te maken. Het lijkt soms meer op een gereguleerde economie met oligarchische structuren.
  De burgers beginnen te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de pers en de overheden. In België blijven veel vragen rondom de Dutroux affaire onbeantwoord en de bende van nijvel bleken rijkswachters te zijn.
  Zij kwamen in actie om een begroting naar hun hand te zetten…
  Verliesgevende transacties op de Nederlandse aandelenbeurs zijn voor rekening van het pensioenfonds. Een kwestie van gewoon even een andere datum invullen en de heren hebben op de beurs weer goede zaken gedaan. Er is niemand persoonlijk gedupeerd en er kraait geen haan naar… Zo had ik wel eens uit onbetrouwbare bron vernomen.
  Met graancirkels en Ufo’s kun je geen maatschappelijke verbetering forceren. De verhalen rondom Corona en 5g zijn moeilijk te verifiëren.
  Kindermisbruik en satanisch ritueel misbruik kan een verbindende factor zijn om wereldwijd eens schoon schip te maken. Om de criminelen die langzaam onze overheden zijn binnen geslopen van hun posities te verwijderen en te vervangen door personen die inmiddels waren ‘uitgerangeerd’. Er liggen inmiddels genoeg getuigenverklaringen en bewijzen op tafel.
  Komt allen in actie eind 2020 zoals ooit eens voorzichtig en stilletjes gepland door de wat oudere co plotters . . . .
  Niet in de laatste plaats om het leed wat de kinderen in met name de armere landen op deze manier wordt aangedaan. Laat ik dat nog even vooropstellen.
  Alleen al uit de asielzoekers kampen in nota bene ons land verdwijnen al zo’n 2000[!!] kinderen per jaar…
  Bij deze een verzoek verzoek van mijn kant om de onderlinge geschillen even aan de kant te zetten te overbruggen en tot een eensgezind initiatief te komen met als verbindende factor onze afschuw ten aanzien van pedofilie in het algemeen en satanisch ritueel kindermisbruik in het bijzonder. Inclusief de daaraan verbonden randverschijnselen zoals organenhandel en adrenochrome.
  Ik zou de volgende organisaties waar dan ook werkzaam in de wereld dan ook willen verzoeken om eind november 2020 naar eigen inzicht en goeddunken met een initiatief te komen om in overleg aan de oproep van Melchior Verbon eensgezind gehoor te geven.
  De volgende organisaties wil ik vragen om dit in overweging te nemen. Om gezamenlijk een vuist te maken tegen de duistere machten achter de schermen en de door satanisten geïnfiltreerde overheden
  Er dient zich hiermee namelijk een prima en lang verwachtte mogelijkheid aan !
  Willen ;
  De alternatief nieuws mensen als complottheoretici van het eerste uur en bijvoorbeeld ;
  De Werkgroep Morkhoven, Het I.T.C.C.S., Me too, Pop Muzikanten, De gele hesjes, De Boeren [Farmers defence force] , Dwaze vaders, De Motorclubs, Q annon, De Kindertelefoon, Religieuze instellingen, Wikileaks, Sociaal en maatschappelijk werkers en werksters,Terre des hommes, Black lives matter, Antifa, juristen, [ex] Politie, en andere gerelateerd of overlappende organisaties en personen het in overweging nemen?
  Om op de één of andere manier gehoor te geven en/of bij te dragen aan de oproep van Melchior Verbon ?
  Om hun adhesie te betuigen en zich te bezinnen over ondersteunende acties ?
  Het lijkt mij niet onhaalbaar om geweldloos ondersteunende acties te voeren in alle regionale hoofdsteden.
  In elke provinciehoofdstad een ondersteunende actie naar eigen inzicht en goeddunken is volgens mij nu heel goed mogelijk. Wel in goed overleg met de initiatiefnemer zodat we elkaar niet voor de voeten gaan lopen of de initiatiefnemers voor nare verrassingen komen te staat.
  Zo kunnen we misschien zonder geweld maatschappelijke en politieke verbeteringen forceren en sommige kinderen uit hun benarde posities bevrijden…
  Om gezamenlijk voor eens en voor altijd een eind te maken aan deze misstanden en de wereld weer veilig te maken voor kinderen die in de praktijk nu eenmaal weinig rechtsbescherming hebben. Met name in de zogeheten 3e wereld maar ook in de westerse wereld is kindermisbruik een wijdverbreid schrijnend fenomeen gebleken.
  Dus bij deze nogmaals mijn verzoek om de onderlinge geschillen en rivaliteit even te vergeten en te overbruggen om gezamenlijk tot een uniek wereldwijd initiatief te komen.
  Het zou na 40 jaar voor mij persoonlijk en voor vele anderen geheel boven verwachting maar wel in de lijn der bedoeling liggen.
  Ik plaats dit verzoek op eigen initiatief, naar eigen inzicht en goeddunken.
  Bedankt voor je aandacht en alvast bedankt voor de medewerking !

  De groeten
  Sri sri Magnitude / Tsunami Giri Babba
  AardbevingsGroninger
  Donder en bliksem predikant

 5. One last thing. Notice that you can’t read the paper or study the data for this problem unless you pay $18 to Nature.com. That’s typical of the new science, hiding their data in expensive journals and propagandizing magazines. My critics like to chide me for asking for a $1 donation at the end of some of my papers, but they have no problem with mainstream physicists demanding money to see their data. [And this $18 is low, it is usually much more.] This despite the fact that the researchers are already well paid to do their research. I for one wouldn’t pay a plug nickel for the sort of article we got from Scientific American, and if experience is any guide, the paper at Nature is the same sort of mess.

Comments are closed.