Je kunt geen welvaart krijgen
door spaarders te ontmoedigen.

Je kunt de zwakkeren niet sterker maken
door de sterken te verzwakken.

Je kunt kleine mensen niet helpen
door grote mensen omlaag te halen.
Je kunt de armen niet helpen
door de rijken arm te maken.

Je kunt de werknemer niet verbeteren
door de werkgever te verslechteren.

Je kunt niet uit de moeilijkheden komen
door meer uit te geven dan je binnenkrijgt.

Je kunt geen samenleving bevorderen
door klassenhaat te prediken.
Je kunt geen degelijkheid baseren
op geleend geld.

Je kunt geen karakter en moed opbouwen
door initiatief en onafhankelijkheid weg te nemen.

Je kunt niemand voorgoed helpen
door datgene voor hem te doen wat hij zelf kan en behoort te doen

33 REACTIES

  • Wat je nu doet is vrij zinloos, in een wet of verdrag staat zoiets ambtelijk omschreven, en misschien ook nog eens indirect. Dit is net zoiets als stellen dat de gemeente geen lantaarnpalen meer gaat plaatsen omdat ze het zelf in hun regelgeving lichtmasten noemen.
   Het staat er waarschijnlijk wel in, alleen niemand wilde de moeite nemen het te lezen.

  • Ik heb het origineel hier heel vaak geplaatst, maar geloof wiki of het internet als dat je een goed gevoel geeft, kan er niets aan veranderen verder.

 1. Ratio hartelijk dank. Dat zetje was nodig. Ik nam het eigenlijk van ome Willem ook maar gewoon een beetje aan omdat die man maar blijft herhalen. Had wel eens gezocht maar wist toch niet helemaal goed hoe. Een gebrek aan mijn kant. Ik had jou gewoon eerder eens moeten vragen.

  Nu heb ik met jouw link ook nog gezocht op executie of executeren.
  Het enige wat geëxecuteerd mag worden is de vermogenswaarde van de bank.
  Ook nog gezocht op levens als in levens beëindiging. En andere woorden zoals demonstranten en schieten. En op straffe (van). Niks te vinden.

  @Willem
  Jij loopt hiermee al geruime tijd onder de arm.
  Tenzij je nu met bewijs komt dat wat jij zegt klopt danwel zegt dat je jezelf niet goed had geinformeerd kan ik niks meer van je aannemen.
  Want bij herhaling de claim maken dat doodstraf hier zal komen is natuurlijk niet zomaar een dingetje.

  • Je zult het mee maken, ik ben dom Ratio die even op wiki kijkt weet het beter. Politie geweld nog gevolgd de laatste tijd?

 2. Ik volg het niet helemaal meer 🙁

  Dus in die link van Jhon staat dat death penalty toegepast mag worden. Maar waarom is dit allemaal zo vaag. Ik begrijp geeneeens goed wie dat zegt. En waar je dat dan precies terug kan vinden. Want er wordt ergens uit aangehaald. Er is dus ergens een inlegvelletje ofzo waarop dat staat? En dat kan al dan niet opgenomen worden in de wet? Moet ik dat nou zo zien? Dat het engels is helpt nou eigenlijk ook weer niet perse mee. Ik heb nu toch liever gewoon klare taal.

  Ja noem me nou naief maar ik probeer het gewoon helder te krijgen nou ook.
  En nou zal Willem zeggen je hebt niet goed op zitten letten. En dat kan ook waar zijn. Ik ga nu mezelf herstellen en zelf ook verder kijken. IPV gewoon iets aannemen. Maar dan is er wel even iets meer nodig. Hoop je toch dat de heren dat begrijpen.

  Wie geeft mij antwoord? Of gaat Ratio nu toch een artikel schrijven, niet met moeilijke linkjes maar dat je uitlegt wat daar staat, dat we allemaal gewoon voor eens en altijd weten hoe dit zit?

  • Hi Esther. Willem kan gelijk hebben maar toont dat niet aan. Het is mogelijk dat er ergens gesproken wordt over een verdrag tegen de doodstraf waarvan ik de naam niet ken. Stel dat dat verdrag heet “Conventie van Geneve 1962” en dat de inhoud daarvan is dat de doodstraf niet mag plaats vinden. Dat gaan jij en ik niet vinden als we in dit document zoeken op “doodstraf” of “executie”. Als er dan een artikel van het verdrag is dat luidt: “de conventie van Geneve 1962 is niet van toepassing indien het Europese Parlement hiertoe besluit”. Dan kan het EU parlement zo besluiten dat de doodstraf weer mag worden opgelegd. Want dat is wat dat betekent. In ambtelijke taal, de EU kan beslissen dat het verdrag niet van toepassing is en dat betekent weer dat ze de doodstraf kunnen invoeren. Vandaar ook dat ik niet zo stellig ben als Willem. Zijn stelling is waarschijnlijk onjuist. En dit is niet zomaar een wikipedia standpunt. We hebben zelf onderzoek gedaan in het bron document, het verdrag. Op de meest voor de hand liggende zoektermen. Maar we hebben geen zekerheid want ze kunnen ipv doodstraf en executie een andere term gebruikt hebben. Zoals de naam van 1 of ander verdrag. Als Willem zo zeker is, dan moet hij de zoekterm en het artikel in het verdrag kunnen produceren of de voetnoot. Als hij dat niet doet dan kan hij zijn stelling niet onderbouwen. Nogmaals, Willem kan gelijk hebben, dat sluit ik niet uit. Maar laat hij dan aantonen welk hoofdstuk, welk artikel, welke paragraaf zijn stelling onderbouwt. Zolang hij dat niet doet dan acht ik zijn stelling als waarschijnlijk onjuist.

   Nu is dit alles niet zo relevant, als de overheid iets wil doet ze het gewoon. Kijk maar naar Corona. Dus of het nu wel of niet in een verdrag staat doet er niet toe. Ze houden zich niet aan de eigen regels. Kijk maar naar de corona detentie centra in Duitsland. Gewoon kampen waar mensen zonder proces gaan worden opgesloten (onder het motto: “het is maar voor twee weken”). Zolang er een overheid is die je “beschermt” loop je het risico dat ze je zonder proces in kampen stoppen of doodschieten. Verdrag of geen verdrag, grondwet of geen grondwet.

  • @Esther. De staat is het kwaad. Het gaat hier echter om de vraag of in het verdrag van Lissabon staat dat een rechter je ter dood mag veroordelen. En dat is hoogstwaarschijnlijk niet het geval. Het “bewijs” dat is aangedragen door Willem klopt gewoon niet. Gaat terug op een eerder verdrag dat bovendien ingaat op het gedrag van politie tijdens een aanhouding. Dit wil niet zeggen dat je veilig bent, verre van dat. Maar de claim van Willem dat dit in het EU verdrag staat is nog steeds uiterst onwaarschijnlijk.

 3. Het lastigste is vaak om te bewijzen dat iets niet bestaat. Voor een bewijs dat iets bestaat is een foto, of een waarneming voldoende. Bewijzen dat iets niet bestaat is veel lastiger. Hoe kan je bewijzen dat er nergens op de wereld een mens is met 9 tenen aan iedere voet? Heel lastig. Je moet alle voeten op aarde bekijken.

  We moeten het verdrag van Lissabon dan doorzoeken op allerlei namen van verdragen die te doen hebben met de doodstraf en alle synoniemen voor doodstraf. En dan nog kunnen we iets gemist hebben.

  • Gezien je idee een verdrag te doorzoeken op een woord, schaar ik ook je conclusie onder kinderlijke naïviteit. Kun je 1 voorbeeld geven waar de EU uit principiële overwegingen een natuurrecht waarborgde, zonder er uitzonderingen op te maken?
   Ik zal je de moeite sparen, dat hebben ze nog nooit gedaan. Waarom denk je dat ze voor het doden van burgers geen uitzonderingen maken?

   Ongetwijfeld in vele documenten te vinden, maar Jhon geeft het hierboven al aan: https://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2008-3106&language=NL

   “In relation to Article 2 of the Charter, ‘Right to life’, the explanations quote in particular Article 2(2) of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR), which states that ‘Deprivation of life shall not be regarded as inflicted in contravention of this article when it results from the use of force which is no more than absolutely necessary: (a) in defence of any person from unlawful violence; (b) in order to effect a lawful arrest or to prevent the escape of a person lawfully detained; (c) in action lawfully taken for the purpose of quelling a riot or insurrection’.”

   Jouw argument is dus het EU argument: het is geen “doodstraf” want het is een uitzondering die op het recht te leven wordt gemaakt bij het onderdrukken van rellen.

   • Beste Bombari. Zo ongeveer het laatste dat ik wens is de EU verdedigen. De link van John verwijst niet naar het verdrag van Lissabon dat in 2007 is opgesteld. En in 2009 tot wet is geworden. De link van John verwijst naar een heel ander verdrag. “It is worth noting that Protocol No 13 to the ECHR is in fact intended to abolish the death penalty in all circumstances, even in time of war or of imminent threat of war. This Protocol was signed on 5 May 2002

    Dit onderbouwt je stelling dus niet.

    Wat het wel doet is een opsomming geven van situaties waarin dodelijk geweld kan worden gebruikt. (a) betekent dat ze bijvoorbeeld gijzelnemers mogen doden. (b) betekent dat ze op ontsnappende gevangen mogen schieten. (c) is dat de politie een opstand met dodelijk geweld mag neerslaan.

    Dodelijk geweld gebruiken door de politie is heel iets anders dan een doodstraf. Die door de rechter wordt opgelegd. Natuurlijk is dodelijk geweld niet goed. Maar het is fundamenteel anders.

    Je maakt zoals ik het zie 2 fouten. (1) een verdrag dat voor het verdrag van Lissabon is opgesteld verwissel je met het verdrag van Lissabon (2) dodelijk geweld van politie of leger is heel iets anders dan de doodstraf ten gevolge van een juridische procedure. Oke het eindigt beide met dode burgers. En het is fout. Dat is de overeenkomst.

    Ik verdedig hiermee niet de verdragen, noch de EU, maar wijs er slechts op dat de stelling dat de doodstraf in het verdrag van Lissabon is opgenomen zeer onwaarschijnlijk is.

    Dit doe ik niet omdat ik van de EU houd maar omdat ik van de waarheid houd. Vrijspreker moet zich niet verlagen tot het niveau van de MSM.

   • @ Bombari. Nogmaals, dodelijk geweld door politie is fundamenteel anders dan dat er in het wetboek van strafrecht is opgenomen dat een rechter de doodstraf mag opleggen. Als de staat je wil doden moeten ze dat doen als ze je oppakken, en je vlucht. Of als de agent beweert dat je vluchtte of dat je hem aanviel en hij “helaas” geen andere optie had dan je van voren neer te schieten. Daar hebben ze hun kans. Dan kunnen ze je executeren. Daarna kunnen ze je niet meer doden. Een agent kan geen straf opleggen in de overigens brak functionerende trias politica. Een agent kan slechts dodelijk geweld gebruiken. Dus. Straf = rechter. Dodelijk geweld is agent. Dodelijk geweld is helaas legitiem. De doodstraf gelukkig niet. Ik hoop dat ik het zo begrijpelijk heb verwoord. Ik verdedig hier niet de EU maar wat volgens mij de waarheid is. Uiteraard zullen de heersers als ze zich bedreigd voelen in het kader van een extreme situatie de doodstraf “tijdelijk” in proberen te voeren. Maar dat is niet gebeurd met het verdrag van Lissabon.

   • Je hebt het fout Ratio, Jhon’s link is het antwoord op de vraag die IN het EU parlement, na aanleiding van de waarschuwing van prof. Slachtsneider, uit Willems artikel hierboven, gegeven werd:

    https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2008-3106+0+DOC+XML+V0//EN

    Je verdediging is puur semantiek. Het is geen “straf” om door de politie doodgeschoten te worden bij een betoging, omdat de wet dat nou eenmaal toe staat, of zegt dat het geen straf is? Heb je het afgelopen jaar gezien waar de politie zich voor leent ?

    Evengoed is dat niet hetzelfde waar de prof voor waarschuwt. Hij zegt dat het verborgen staat als voetnoot in de voetnoten en dat dit niet zomaar te vinden is.
    Maar jij denkt dat hij met zo’n onpopulair verhaal zijn 15 minuten wil opeisen?

   • Ratio jij zegt
    ** Dodelijk geweld gebruiken door de politie is heel iets anders dan een doodstraf. Die door de rechter wordt opgelegd. Natuurlijk is dodelijk geweld niet goed. Maar het is fundamenteel anders.**

    Maar wat komt er nu eerst. Het principe of de preciese letters van de wet? Want je kan dit ook omdraaien. Fundamenteel is het hetzelfde. Want een burger word vermoord door de overheid. Dat de een geschoten wordt of een waterkanon krijgt en de ander een procedure is feitelijk een detail. Het verschil is dat de ene methode zo mogelijk net nog iets kwaadaardiger is dan de ander.

    Wat jij hier doet doen meer mensen hier. Laatst ook weer pcrs bij het artikel over private censuur. Die zegt dan zelfs dat er niet zoiets bestaat als de vruchten van je arbeid plukken. Maar die laat ook als eerste komen wat als laatste zou moeten zijn. En principes zijn niet leidend. Maar worden eerder gebruikt om het standpunt van de tegenpartij te rechtvaardigen.
    En precies dat doe jij hier nu ook. En ik mis daarin gewoon libertarische overtuiging.

    Je uitleg begint ahw aan de overzijde. Maar zou moeten beginnen bij jou en jouw principes. Je principes zijn je bril waarmee je kijkt. Doe je dat niet dan kun je snel recht gaan trekken wat krom is. En verslappen principes. Want als je zo redeneert als jij nu doet zou je feitelijk ook kunnen zeggen: Het vaccin voldoet aan alle wettelijke eisen. En dat maakt het fundamenteel anders dan een vergif wat zonder registraties zomaar aan mensen gegeven wordt.

    Maar ik ben hier ook de fout ingegaan. Niet alleen naar jou maar ook naar Willem. Waarvoor excuus.

    Een wettekst is geen CAO boekje. En zo had ik dat wel bekeken. En dus mijn vragen gesteld. Maar het moet gelezen en overall geduid worden. Juist kunnen concluderen moet je dan wel kunnen ook. Ratio zie je het zitten nog eens te heroverwegen?

    Ik moet dat wel vragen want als jij hier de lamp niet goed op scherp hebt staan verliest de libertarische boot weer opnieuw koers. Waar we nu net zo mooi bezig waren het kompas goed te zetten op principes. Is toch leuker als we daar gewoon mee door kunnen. 🙂

    Off topic
    https://ourtube.co.uk/watch/UIawpstyY9TbHFv

   • @ Beste Bombari. Voor degene die zijn leven verliest is het wellicht semantisch. Je claim die stelt dat in het verdrag van Lissabon staat dat de doodstraf geldig is, is ondanks alles dat je beweert nog steeds niet bewezen. Er staat voor zover ik het kan controleren nergens dat een rechter gemachtigd is de doodstraf uit te spreken. Het enige dat je hoeft te doen om je stelling te bewijzen is het hoofdstuk, het artikel en de paragraaf te benoemen in het verdrag van Lissabon dat stelt dat rechters de doodstraf mogen uitspreken. Dat is het enige dat ik van je vraag en het enige dat bewijskracht heeft. Je stelt dat de doodstraf in het verdrag van Lissabon is opgenomen. Geef dan aan waar dat staat. Ondanks alle ontwijkende reacties heb je nog niet kunnen leveren. Hoofdstuk, artikel, paragraaf. Bewijs. Geen Amen webpagina van meer dan 10 jaar geleden. Geen verdrag uit 2002.

    Je hebt nu lang genoeg om de hete brij gedraaid en me naief genoemd. Lever nu je bewijs, Hoofdstuk, Artikel, Paragraaf. Van het verdrag van Lissabon.

    Of zwijg.

    Ik zou het mooi vinden als ik ongelijk heb en de kwaadheid van de EU nog groter is dan ik denk, doe mee een lol en bewijs je standpunt.

    Bij voorbaat dank

   • @Esther. Er is geen enkele twijfel dat de EU fout is. Het enige dat Bombari hoeft te doen is aan te geven waar het in het verdrag van Lissabon staat. Dat een rechter een doodstraf mag uitspreken. Hoofdstuk, Artikel, Paragraaf. Dat doet hij tot op heden niet. Natuurlijk is doodschieten fout net als de doodstraf. Maar zowel jij als ik hebben gezocht op de term doodstraf en die staat niet in het verdrag van Lissabon.

    Natuurlijk zal de EU de doodstraf invoeren als ze dat wensen. Maar mijn punt is dat dit NU niet in het verdrag van Lissabon staat. En het enige dat Bombari hoeft te doen is me te wijzen op het Hoofdstuk, Artikel en Paragraaf. In het verdrag van Lissabon. Waar dat wordt bewezen. En ik ben hem dan dankbaar omdat ik de slechtheid van de EU in vervolg artikelen kan bewijzen. Klaar. Bombari, lever svp. Ik wil overtuigd worden. Dat een rechter de doodstraf mag uitspreken. Hoofdstuk, Artikel en Paragraaf. Bij voorbaat dank.

   • “Je claim die stelt dat in het verdrag van Lissabon staat dat de doodstraf geldig is,”

    Niet mijn claim…

    “Het enige dat je hoeft te doen om je stelling te bewijzen is het hoofdstuk, het artikel en de paragraaf te benoemen in het verdrag van Lissabon dat stelt dat rechters de doodstraf mogen uitspreken. ”

    Drogreden, dit is precies wat Prof. Slachthauer zegt, het staat niet in een artikel maar als voetnoot tussen de voetnoten. Je hebt al een link gehad met een artikel dat zegt dat de politie mag schieten om te doden als ze dat noodzakelijk acht tijdens onlusten, wat op zich al de bewering van Willem bewijst.

    “Geen verdrag uit 2002.”

    Een verdrag uit 2002 kan nog steeds geldig zijn.

   • Ratio maar ik was dus tot het inzicht gekomen dat wetteksten geen cao boekjes zijn. Vond dat voorbeeld van A. Bombarie van de lantaarnpaal ook erg goed. Ik vond dus zelf dat ik daarom niet helemaal de goeie vragen had gesteld. Omdat ik was uitgegaan van een verkeerde zoekmethode.

    Denk dus ook dat vragen om info over preciese locatie zinloos is. Al helemaal omdat we nu weten dat het om voetnootjes van voetnootjes gaat. En er ook hulpbronnen zoals die prof zijn.

    En mijn punt naar jou was vooral op welk fundament sta je en vanaf welk punt kijk je.

    Want je conclusie

    **Dodelijk geweld gebruiken door de politie is heel iets anders dan een doodstraf. Die door de rechter wordt opgelegd. Natuurlijk is dodelijk geweld niet goed. Maar het is fundamenteel anders.* *

    is vast niet onwaar vanuit overheidswetten bekeken. Het ene heeft vast meer tekst en een meer zekere plek dan de ander.

    Maar vanuit de filosofie van de vrijheid is deze conclusie niet te verklaren.
    Dodelijk geweld door politie is niet iets heel anders dan doodstraf door procedure.
    Het gaat om moord en moord.

 4. Met het ingaan van een nood-, crisiswet of oorlogswet zal de onderdrukker alle kanten op kunnen. Er zullen subwetten zijn en clausules ergens in opgenomen die het toelaten mensen uit te schakelen op momenten dat er volgens de onderdrukkers ergens “de nood is om in te grijpen”.

  De onderdrukkers zijn de onverbiddelijke schaamte voorbij, hoeven er zelfs geen geheim meer van te maken de ze ons klaar hebben/maken voor de finale slacht.

  …. “Als men onder invloed van een ‘hevige gemoedsbeweging’ de grenzen van de noodzakelijke verdediging (bedoeld in het artikel betreffende noodweer) overschrijdt, kan er onder omstandigheden sprake zijn van noodweerexces. Noodweerexces is een schulduitsluitingsgrond. De verdachte handelde dus wederrechtelijk, maar daarvan wordt hem geen verwijt gemaakt….

  En zo zijn er meer van dat soort wettelijje zijwegen waar niet wij, maar de onderdrukkers zich op kunnen beroepen. We staan nog maar aan het begin van veel en grotere door de onderdrukker aangwakkerde conflicten, confiscatie, repressie, moord en doodslag.

  Als een onschuldige jonge meid op straat met een door de onderdrukker ingezette waterkanon bijna gedood en de schedel gekraakt wordt en overheid en justitie doen alsof zij dat recht hebben en vervolgens alle aandacht, door koning en staat, uitgaat naar een ‘arme’ winkelier die staat te jammeren om haar overhoop gehaalde toko, maar vergeet dat ze kaltgestellt is door diezelfde personen die haar komen troosten, dan lijkt het mij duidelijk dat we zijn verloren en de onderdrukker heeft gewonnen als de massa, de slaven, buigen voor de onderdrukker, de vijand, ook nog eens kruipend en onderdanig ze de stinkende straat uitlikt.

  Ieder morgen bij het opstaan denk ik dit is een heel zieke grap en dat er elk moment iemand komt die ons dat vertelt. ….”Sorry, sorry, mensen, hadden we zo niet moeten doen, het was maar een heel zieke grap en het spijt ons”…

  Dit had ik in ergste dromen niet kunnen bedenken, dit slaat werkelijk alles. Ben vooral totaal verbijsterd, maar niet verbaast, hoe makkelijk en vooral ook eensgezind mensen de leugens, onderdrukking en het geweld van de overheid accepteren en zelfs accepteren dat ze uiteindelijk gedwongen zullen worden zich met een experimenteel middel te laten injecteren. ….To boldly go where no one has gone before….De mensheid is volledig doorgedraaid. Maar ja, dat waren ze incidenteel al, als ze bijv. weer met vlaggetjes langs de kant van de weg stonden te zwaaien naar een goudkleurige vehikel. Dit is de weg naar een totale reset/ondergang. Akkoord, deze ronde winnen ze met gemak, zoals blijkt, en zal zeker leiden naar de grote beoogde wereldwijde herstart/ondergang, maar is zeker niet ‘de’ herstart zoals de onderdrukkers willen. De echte herstart zal komen na de aanstaande demonische vernietiging en herstart, daarna, als deze is oogeruimd, zal de wereld weer het weldenkende en gezonde verstand kunnen terugvinden…Eerst totale vernietiging van volk en haard. Zo denk ik zal de aanstaande geschiedenis verlopen.

  Mieke Mosmuller gooit er nog een heldere schep bovenop en legt eventjes uit welke wetten of rechten er werkelijk nog zijn en wie de macht heeft en welke ‘herscheppende’ weg we ingaan.

  https://youtu.be/Gm72Rb7wdN8

  In mijn optiek: de gewillige en leeghoofdige slaven zijn de ware vijanden en zijn we daarmee verloren. Overtuigen wat niet is te overtuigen, zinloos en daarmee Schluss.

 5. Off topic

  Is niet elke wet, of gehoorzamen ergens in het proces, of de dood? Je verzetten is er niet bij, de staat zal het geweld altijd escaleren. Als je een boete/gevangenisstraf krijgt zou je kunnen zeggen, zie, niet elke wet heeft de dood to gevolg, maar dan heb je al gehoorzaamd,

 6. ….Up! Network.
  https://youtu.be/CPkRQ7Bw12c

  Schakelde daarna over na DeinTube.
  https://dein.tube/watch/lc5XAYvBRSkgLD1

  En vond daarnaast nog een factcheck.
  https://correctiv.org/faktencheck/2020/11/30/nein-der-berliner-senat-hat-nicht-bestaetigt-dass-pcr-tests-betrug-sind-und-keine-infektion-nachweisen-koennen/

  Bij het lezen van de factcheck: staat daar dat de pcr test niets anders doet dan schieten op lichaamseigen afval of wie gelooft in killervirussen, de pcr test een hagelgeweer is die positief ‘schiet’ op afval
  van zogenaamde virussen allerlei aard, zoals bijv. hepatitis, aids en influenza.

  Griep? Waar zijn de dodelijk griepgolven gebleven? O.a. 2017-2018 lagen ziekhuizen overvol en IC’s waren overbezet met grieppatienten. Als sneeuw voor de zon verdwenen.

  • Nog steeds is mij niet duidelijk hoe met een PCR test de verschillende virussen en mutaties kunnen worden aangetoond. Toont de pcr test aan dat er slechts virusafval is gevonden wat van iedere willekeurige virus kan zijn of kan deze klip en klaar helder en 100 procent de verschillende virussen aantonen en onderscheiden?

   Schemergebied en de miljarden revenuen binnenharkende fabrikanten zullen wel beweren dat er verschillende pcr testen zijn en de verschillende virussen of ontstekingen or whatsoever zullen kunnen aantonen…blablabla.

   Reken mij er maar op af, noem mij wappie of anti vaxxer, mag ook zwaar geestelijk behinderte zijn, maar dit figuur is niet overtuigd in het bestaan van virussen.

   ….”Het Latijnse woord virus (slijmerige giftige vloeistof, m.n. slangengif) werd namelijk al in de 17de eeuw in ons taalgebied geïntroduceerd ter aanduiding van ziekmakende vloeistoffen, zoals dierlijk gif. Zelfs toen virus in 1914 in Van Dale werd opgenomen, werd het gedefinieerd als ‘smetstof, vergif’.”….

   En mochten virussen daadwerkelijk in iedere mens existeren, waarom zouden deze per definitie schadelijk zijn?

   Mijn definitie is dat virussen de grootste hoax uit de geschiedenis zijn.

 7. De mens slaat met dit nieuwbakken zogenaamde ‘vaccin’, —letterlijk— een DOODLOPENDE weg in.

  Vergeet niet: eenmaal geïnjecteerd met dit ‘vaccin’ is een onomkeerbaar proces.

  Las volgende bericht: Uit een eerste analyse bij 26 mannen blijkt alvast dat er mogelijk imposante impact is op vlak van genetische schade, hoeveelheid zaadcellen en de beweeglijkheid van de zaadcellen. Bij een meerderheid is de kwaliteit aanzienlijk lager dan gemiddeld.

  https://m.gva.be/cnt/dmf20201118_98191780

  Geweldig toch, om zo de mensheid naar de behapbare hoeveelheid terug te kunnen brengen zoals Gates en de cabal dat promoten. Is deze test ook uitgevoerd na ‘vaccineren’? Zal de verklaring bij eventuele (verminderde) vruchtbaarheid dan worden gelegd dat men ooit besmet is geweest met corona?

  Het ‘vaccin’ zou volgens Gates toch helpen bij depopulatie? Interessant.

  Kudde-informatie…..”Hoe kan ik aantonen dat ik gevaccineerd ben?
  Je wordt opgenomen in het landelijke vaccinatieregister CoronIT. Ook krijg je een kaartje mee met daarop het merk vaccin, de datum van de prik en een QR-code met een link naar de bijsluiter.
  Is dat kaartje het bewijs dat ik gevaccineerd bent?
  Ja, en je kunt ook vragen om een brief met de registratie. Maar dat levert nog geen extra vrijheden op. Over enkele weken komt de Gezondheidsraad met een advies. De regering wil weten hoe we moeten omgaan met een samenleving die deels wel en deels niet is gevaccineerd”….

  Hier is niets te zien mensen, gewoon doorlopen…..

  Meer geweldige antwoorden op vragen hier:

  https://www.dvhn.nl/extra/Is-het-vaccin-tegen-corona-veilig-Wat-doet-het-precies-Welke-bijwerkingen-kan-ik-krijgen-en-wanneer-krijg-ik-mijn-prik-Dit-is-wat-je-wilt-weten-over-het-coronavaccin-26337359.html

  Het totale programmaatje duurt nog ongeveer 2 jaartjes?

  https://youtube.com/shorts/tKOwFI3JjSs

  En daarna of tijdens krijgen we het verhaal van de engnek en zijn glazenbol? Zie link in eerdere reactie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in