Hoe verstandig is belasting betalen? Peter de Jong kwam de volgende uitspraak tegen. En deelde deze met vrijspreker. Peter, dank voor het insturen.

Attributie: Brainyquote.com