De Nederlandse bijdrage aan militaire operaties zijn niet altijd even succesvol. De bescherming die geboden werd aan de burgers in Srebrenica bleek onvoldoende, rond de zevenduizend inwoners zijn vermoord. Ronduit genant was de vernietiging van een fotorolletje met mogelijk bewijs van oorlogsmisdaden.

Veel minder slachtoffers zijn er gevallen bij het bombardement in Hawija. Ongeveer 70 burgers stierven.

Defensie is nu in de positie om een volgende zwarte bladzijde te voorkomen. De tientallen tolken en hun families in Afghanistan, die de Nederlandse militairen bijstonden, lopen na het vertrek van de buitenlandse troepen een groot risico.

Trouw meldt: Nederland beloofde in 2019 om Afghaanse tolken in veiligheid te brengen als zij in gevaar verkeren omdat ze hebben samengewerkt met westerse troepen. Sindsdien lijkt dat echter maar mondjesmaat te gebeuren. Dat terwijl de Taliban actief jacht maken op de tolken, die zij beschouwen als verraders en ongelovigen……De vakbonden en Vluchtelingenwerk gaan ervan uit dat er nog meer dan vijftig tolken en hun gezinnen in gevaar verkeren.

In de Volkskrant:

Wij vinden dat Nederland moet voorkomen dat zich opnieuw een humanitaire ramp voltrekt. Dat we binnenkort moeten constateren dat we té laat waren om de tolken en hun gezinnen op tijd naar Nederland te halen. Dat onze collega’s en kameraden van toen vermoord worden door de Taliban terwijl de Nederlandse regering dat had kunnen voorkomen door hen nu zo snel mogelijk naar Nederland te halen en alle bureaucratische procedures opzij te zetten…..Onze kameraden van toen beschermden onze levens. Dat schept een band en dat brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Het wordt tijd dat wij hén nu in bescherming nemen. ‘We laten niemand achter’ is altijd ons motto, dat geldt wat ons betreft óók voor de Afghaanse tolken en hun gezinnen

Ook de Amerikanen laten hun tolken in de steek:

USA TODAY meldt: But the program is backlogged and limited. It takes an average of nearly three years for Afghans’ applications to be processed, in part because of the rigorous vetting involved, according to the State Department. Right now, there are about 18,000 Afghans waiting for approval – and fewer than 11,000 slots…..“They’re in a panic right now because there’s been such a backlog of these visas,” said Rep. Michael Waltz, R-Fla., a former Green Beret who served multiple tours in Afghanistan. “They’re afraid they’re going to be left behind and massacred.”

Slotwoord

Dit is geen oproep om in actie te komen. Maar een constatering dat we in een bizarre wereld leven. Het westen is 20 jaar bezig geweest om de Afghanen te beschermen en te bevrijden. Kennelijk tegen hun zin. Maakt dat de tolken landverraders? Of zijn het mensen die bewust geloofden dat westerse waarden de Afghanen een nieuwe toekomst zou verschaffen? Of waren ze op geld uit? Ik heb geen idee. Feit is dat met het vertrek van de overwegend westerse troepen een bijltjesdag nakende is. En dat de Nederlandse regering en haar bureaucratische instellingen waarschijnlijk niet tijdig en effectief zullen ingrijpen. De Taliban zullen wel in actie komen. En als het gestroomde bloed voldoende stof doet opwaaien, dan zal er mogelijk een Nederlands antwoord komen. Met als hoogtepunt Thierry Baudet die in battle dress de kamer vermanend toespreekt. En als dieptepunt een rapport van een parlementaire enquête waarin geconstateerd wordt dat Rutte het zich niet allemaal kon herinneren, en dat door de gedeelde verantwoordelijkheid eigenlijk niemand schuldig is.