Stel u wilt een appeltje voor de dorst. U krijgt het volgende voorstel:  wij schrijven automatisch maandelijks 20% van uw inkomen af.  We beloven het goed te investeren.  Maar u krijgt geen garanties op het uiteindelijke rendement, wij mogen dikke management fees in rekening brengen (lees: dure kantoorpanden, leaseauto’s, bonussen als we risico’s nemen met uw geld en het pakt toevallig goed uit etc.), af en toe laten we de overheid toe om een greep in de kas te doen als zij weer eens krap zit en we behouden ons het recht voor om de definitie van ‘ goed investeren’ eenzijdig aan te kunnen passen, zodanig dat uw financieel rendement ondergeschikt wordt aan de waan van de dag.  Zou u met een dergelijk voorstel akkoord gaan?

Ik gok van niet.  Toch wordt het gros van de werknemers in NL al decennia lang daartoe gedwongen.  Het % van het inkomen varieert en de werkgeversbijdrage komt niet van de werkgever maar gaat gewoon af van het loon dat je had kunnen ontvangen ware er niet die verplichting geweest,  maar het gaat om het principe.  Je wordt gedwongen een deel van de vruchten van je arbeid af te staan.  Zelfs al zouden pensioenfondsen daar prudent mee omgaan, dwang is immoreel.  Je wordt weer eens behandeld als een klein kind.  Of is het eigen keuze?  Je hoeft geen werknemer te zijn. Dat me een beetje denken aan een bepaald vaccin, maar ik dwaal af.  Gelukkig zijn die fabrikanten bij wanprestatie wel aansprakelijkheid in tegenstelling tot de pensioenfondsen, o wacht…

Dat andermans geld standaard weggepist wordt dat moge geen verrassing zijn. Van andermans leder is het goed riemen snijden.  Deelnemers van pensioenfonds PMT spannen nu een rechtszaak aan.   Dat is een interessante casus, want stel dat ze winnen,  waar moet dat geld vandaan komen?  Uit de reserves?  Dat is dan de hond in de pot voor de jongere deelnemers.  Gaan die dan ook weer een rechtszaak beginnen wegens de aantasting van hun eigendomsrecht zoals de advocaat stelt?  En komt dan de rekening dan bij de belastingbetaler?  Hebben die geen eigendomsrechten? Sorry, domme vraag.  Gaan de (oud) bestuurders van PMT de cel in? Sorry weer een domme vraag.  Die wijzen natuurlijk naar de DNB die hen verteld dat ze niet in goud, crypto etc mogen beleggen.  Krijgt de DNB dan een boete? En wie mag die boete dan ophoesten? Sorry, u raadt het al. 

Adding insult to injury,  gaan pensioenfondsen nu woke dingen doen met UW geld.  Een andere term voor woke is ‘ ESG’,  Environmental, Social and Governance.  Lekker vaag.  Kun je van alles mee.  In de Pensioenwet staat: 

in het beleggingsbeleid rekening wordt gehouden met milieu en klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen.” 

Zo stapte recentelijk ABP uit fossiel.  Wat nu als ik ‘ The moral case for fossil fuels’ van Alex Epstein heb gelezen en er van overtuigd ben dat fossil fuels voor de derde wereld van essentieel belang zijn om uit de armoede te komen?  Hoe zit het dan met hun mensenrechten en wat doet het met sociale verhoudingen als ‘ wij’ hen die mogelijkheid onthouden?  Hoe zit het trouwens met mijn mensenrecht/eigendomsrecht om niet bestolen te worden en verplicht te worden dit soort woke clubs/doelen te financieren?  Wat als ik streng christelijk ben en men gaat met mijn geld beleggen in Planned Parenthood (abortus klinieken)?  Misschien geloof ik wel in climate change, maar heb ik nog wel een paar hersencellen en wil ik dat mijn geld belegd wordt in nucleaire energievoorziening.  Gaat ook niet gebeuren want niet woke. Zoals gewoonlijk met collectieve regelingen ben je als individu altijd het bokje.  

De Friedman Doctrine (The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits) is kennelijk iets uit het verre verleden. Zelfs in het verschrikkelijke vrije markt kapitalistische USA staat dergelijke regelgeving op stapel.  Simon Black schrijft:

“ For example, the rule allows employers to invest your savings in a stock based solely on that company’s “progress on workforce diversity [and] inclusion. . .” as opposed to, you know, profit and growth potential.” 

Welkom in de wondere wereld van woke.  “You will own nothing and be happy”  ligt aardig op koers.  Over dat happy gedeelte valt nog te twisten, misschien kan Pfizer daar iets op verzinnen.

Update:  hier een Southpark clip die mijn gezwam op briljante wijze samenvat.

Hijseenberg, November 2021

7 REACTIES

 1. Heerlijk stukje realiteitswaanzin. Ik ben blij dat ik niet de enige ben die de hedendaagse debiliteit inziet.

 2. Als ik als individu de keuze had beslissingen to mogen nemen omtrent mijn pensioen dan zou ik bijvoorbeeld long-term crypto’s kunnen gaan “staken”. Uiteraard heeft de overheid hier niets aan want voor hun is er dan geen verdienmodel, dus heb je nu deze ESG deugdfondsen waar we het mee moeten doen.
  Alex Epstein laat zich overigens behoorlijk gelden tijdens de klimaattop deze week https://www.youtube.com/watch?v=9dIUYY_Dq4E
  Heerlijk om die man aan het werk te zien, het gemak waarmee hij zijn punt op kinderlijk eenvoudige wijze naar voren weet te brengen en daarmee de woede in zijn oponenten weet aan te wakkeren is een genot om te mogen aanschouwen!

 3. Geheel mee eens.
  De S in ESG staat overigens voor Social, dus mensenrechten en zo.
  Om die redenen kope men dus geen overheidsobligaties immerd het verdienmodel van de overheid is afpersing van belastingslachtoffers alsook valsmunterij waarmee ze de koopkracht van spaarders afroomt (d.w.z. steelt).
  Bij deze dus een oproep aan alle woke/ESG pensionfondsen om per direct alle overheidsobligaties van de hand te doen en hun geld te beleggen in schone energie zoals bv. uranium.
  De grootste spelers zijn KAP.L en CCO.TO
  Particulieren kunnen zonder zelf de markt te verstoren ook nog kiezen uit een paar honderd junior miners.

 4. Overigens is alle sparen in wezen pensioensparen.
  Immers sparen “voor iets” (bv. een auto, een studie of een wereldreis) is in wezen helemaal niet sparen, doch het aanleggen van een voorziening t.b.v. geanticipeerde uitgaven.
  Dus het enige echte sparen is per definitie wat overblijft zonder concreet korte of middellange termijndoel.
  Maar iedereen weet dat zijn capaciteit (en lust?) tot productieve arbeid ooit werken en het vergaren van een salaris onmogelijk zal maken.
  Een vooruitziend verantwoordelijk persoon besluit dus om tijdens zijn productieve jaren niet alle geld uit te geven doch een strategisch hoop geld (of investeringen) te accumuleren teneide later financieel onafhankelijk te zijn/blijven, ook wanneer men niet meer kan werken (fysiek) of er totaal geen zin meer in heeft.
  ECHT sparen (i.t.t. het aanleggen van een voorziening voor een begrote uitgave) is dus in wezen ALTIJD pensioensparen. Een pensioen dat mogelijk pas ingaat op je 70e of … reeds op je 45e als je daar zin in hebt en reeds vroegtijdig over voldoende reserves beschikt cq. meent te beschikken want tenslotte weet men nooit met 100% zekerheid hoe nominale rendementen, inflatie en overige belastingen de komende 50 jaar zullen evolueren. M.a.w. in de praktijk bouw je dus best een flinke marge in want wie te scherp aan de wind zeilt zou later wel eens voor onaangename verrassinggen kunnen komen te staan.

  Maar goed na deze filosofische noot, waarbij ik erop wilde wijzen dat alle echte sparen pensioensparen is (voor een pensioen wat niets met een arbitrair juridisch getal 65 te maken heeft maar gewoon met eenieders voorkeuren en omstandigheden), is de vraag dus, hoe er in de pratkijk mee om te gaan.

  Wel, sinds aanvang van mijn loopbaan zo’n 25 jaar geleden heb ik me nooit geinteresseerd voor “waar ik recht op had” qua AOW, noch qua werkgeverspensioenen, simpelweg omdat ik toen reeds terdege besefte dat ze .t.z.t. onhoudbaar zouden zijn en dat tegen de tijd dat ik aan de beurt ben, ik vermoedelijk helemaal niets zou krijgen OF zodanig veel minder (mogelijk nominaal, maar zeker qua koopkracht) dat ik er niet “op bouwen kon”. M.a.w. ik was voornemens om 100% zelf voor mijn pensioen te zorgen (in eigen beheer anders word je slachtoffer van nodeloze fees en moedwillig mismanagement volgens rendementstechnisch irrelevante criteria zoals hoeveel weirdo’s er in de board van een bedrijf zetelen o.i.d.) en zou later toevallig blijken dat ik toch nog een paar honderd euri per maand kan vangen uit dit of dat overheids- of bedrijfs(tak)potje, nou dan is dat een leuke meevaller.
  Maar het punt is dus: vertrouw niet op wat je nu voorgehouden wordt dat je later zal krijgen, want als je daar je keuzes op baseert (bv. om niet van werkgever te veranderen uit schrik voor pensioenbreuk cq. om niet te emigreren naar een land met lager kosten of een gunstiger belastingklimaat), dan laat je mogelijk ee hoop concrete voordelen schieten omwille van de hoop op een toekomst gebaseerd op beloftes van … [pas op, er volgt nu een verschrikkelijk woord] DE OVERHEID.

  Ik heb dus ooit berekend hoeveel ik in inflation adjusted terms nodig heb en streef ernaar dit bij mekaar te vergaren (en vervolgens goed te beleggen met inbegrip van inflatiehedges e.d.) en ik heb mentaal elke vorm van AOW of aanvullend pensioen volledig afgeschreven. Ontvang ik later uit die hoek plots toch nog een paar honderd euri? Nou, da’s dan een mooie meevaller.

  LBNL even over de vraag wat ons te wachten staat qua uitkeringen.

  Kijk, de in gouden tijden voorgespiegelde beloftes, kan men gewoon niet houden dus die zullen sowieso gebroken worden.
  De vraag is natuurlijk hoe precies?
  Wel, indien men zou besluiten om de kaasschaaf boven te halen en voor eenieder er pakweg 40% af te halen, dan zouden zovele relatief arme bejaarden in de problemen komen dat dit tot een electorale afstraffing zou komen van jewelste bij de eerstvolgende verkiezingen. Geen kabinet dat zich daaraan zal wagen.

  Maar … men zou dus aan “means testing” kunnen doen en besluiten dat wie “rijk” is, het geld “niet nodig” heeft. Je kan de slogans nu al dromen: “Het is toch te gek, dat in tijden als deze de staat zomaar maandelijks geld zou schenken een miljonnair in een dikke villa en met een vette bankrekening”.
  En voila, zo zal men het stelsel ombouwen naar een soort bijstand (OCMW) waarbij “rijken” niets krijgen.
  Om dit in te voeren, zal men de grens aanvankelijk dermate hoog leggen dat slechts een handvol mensen hierdoor betroffen zijn en dus is de electorale impact gering, zeker als degene die het invoerde sowieso links was.
  Maar cruciaal is dat hiermee het nieuwe principe is geintroduceerd. Da’s altijd een lastige not om te kraken. Maar eenmaal die gemeengoed is geworden, is het een koud kunstje voor de volgende kabinetten om de grensbedragen steeds weer net een beetje aan te passen (en sowieso zouden die als absoluut nominaal bedrag in de wet geschreven staan, dus inflatie zal ook zijn werk doen om die grenzen de facto fors te verlagen).

  Stel je dus voor dat men in eerste instantie begint met:
  – Wie beschikt over meer dan 1.300.000 aan vermogen komt niet in aanmerking voor een pensioen. (De gezinswoning wordt neit meegenomen bij de berekening van dit bedrag).
  (NB een tijgerbrood kost momenteel 0.59 bij de AH: https://www.ah.nl/producten/product/wi53734/ah-tijger-bruin-half)

  Na de volgende verkiezingen (tijgerbrood aan 95ct) komt de eerste aanpassing:
  – Wie beschikt over 1.000.000 aan vermogen, krijgt niets. (De gezinswoning telt maar voor de helft mee in dit bedrag)

  4 jaar later na de volgende verkiezing (en Tijgerbrod aan 1.45):
  – Wie over meer dan 800.000 beschikt, krijgt niets. (Van de gezinswoning is de eerste 200k vrijgesteld voor de berekening van dit bedrag).

  4 jaar later (en Tijgerbrood aan 1.95):
  – Het grensbedrag ligt op 650.000 (Wegens adminsitratieve vereenvoudiging gelden geen vrijstellingen meer).

  Kortom, nog voor ik de zg. pensioengerechtigde leeftijd bereik (die ondertussen bovendien ook wel opgetrokken zal worden) is het systeem omgevormd tot een soort Bijstand en elkeen wie in koopkracht van vandaag over meer dan pakweg 170k beschikt (inclusief de eigen woning), wordt als “vermogend” bestelmpeld en krijgt gewoon niets. Die moet eerst maar zijn kapitaal opeten. Maar uiteraard zal da wel gemonitord worden, dus even in een half jaar alles over de balk smijten om dan alsnog je uitkering te komen opeisen, zal niet lukken. Als u (in real terms) over pakweg 500k beschikt zal men voor uw gezin van 2 beslissen dat inclusief huur 2k per maand meer dan redelijk is en u dus maar 24k per jaar “verantwoord” mag uitgeven. Komt u dus over 15 jaar maar eens terug bij ons aankloppen (NB 67 + 15 = 82). Bent u eerder door uw geld heen, dan was het uw eigen schuld dat u zo onverantwoord met uw geld omsprong: daar moet de samenlveing niet voor opdraaien.

  M.a.w. als t.z.t. het grensbedrag (in koopkracht van vandaag) zo laag ligt, dan moet je eigenlijk behoorlijk arm zijn om in aanmerking te komen voor je maandelijkse 900 euri. Zo wil je niet leven.
  MAAR … wil je meer, dan krijg je ook niks.
  MAAR wil je wat krijgen (omdat je er recht op hebt na al wat ze je ooit hebben afgetroggeld), dan moet je zo arm zijn, nou dat was niet de oude dag waar je je hele leven hard voor gewerkt hebt, om zo te eindigen.
  M.a.w. wil je toch een mooie oude dag, dan moet je er gewoon VOLLEDIG zelf voor zorgen, want van de staat zal je niks krijgen als je “zo rijk bent” dat je … over meer dan 170 beschikt (incl. eigen woning).
  DUS … je krijgt in principe niks. DUS je moet voor de volle 100% zelf ervoor zorgen.

  OK, terug naar het begin van deze bijdrage: ALLE (echte) sparen is in feite pensioensparen waarbij jijzelf bepaalt wanneer je ophoudt met werken: toevallig op je 67? Dat kan. Mogelijk ook later of eerder. Beslis maar wanneer je er zelf financieel klaar voor meent te zijn.

 5. iemand een idee hoe je straks zonder fossiele brandstof een aluminium fabriek of hoogovens draaiend kunt houden.
  ff voor het gemak , wat is er aan m3 waterstofgas nodig op een windloze en bewolkte dag(en) en wel een voorraadje voor 5 dagen. Hoe sla je dit op? Door Groningen te ontruimen en vol te zetten met tanks?
  Wat zou er nodig zijn aan kernenergie? En als je dan weet hoeveel M3 waterstof gas je nodig hebt , zijn dan de middelen om dit te produceren toereikend dan wel andere helft van Groningen vol bouwen.
  Maar hopen dat de zee-pegel niet dus danig gestegen is dat er niemand meer in NL kan wonen.
  Tip voor dit cabinet, is er al overleg met het oosten zodat wij daar probleemloos kunnen intrekken.
  Schaften wir dass Frau Antje?
  Welkom in Amersfoort-aan-Zee en als het zover is wil de laatste Hollander het licht uitdoen.

 6. Ik heb pensioen van PMT en PME en ik ben lid van de stichting Pensioenbehoud.
  Die stichting is een van de organisatoren van deze rechtszaak. Ik steun de stichting ten volle en ik zal mijn indexatie opeisen als ze winnen. Mijn pensioen is volgens de EU-regels mijn eigendom en niet dat van toekomstige generaties.
  Dat ons land shopt in de EU-regels, door alleen die van toepassing te verklaren die ze goed uitkomt en voor de rest haar eigen regels navolgt, is onwettig en geeft meteen de onbetrouwbaarheid van de overheid aan; en ook die van de EU die deze diefstal accepteert.
  Pensioenfondsen hebben geld genoeg om te indexeren maar het mag niet van DNB.
  Mijn pensioen is daardoor al ruim 20% minder waard dan toen ik 13 jaar geleden met pensioen ging.

  • Ik ken de ellende bij PMT. Een familielid van mij heeft ook zijn zuurverdiende centen zien verdampen.

   Derhalve hoop ik dat u en de vele andere geleadeerden compensatie krijgen. Dit zal dan wel ten koste gaan van de dekkingsgraad (argument DNB) en dat is nadelig voor de jongeren die gedwongen bij dit pensioenfonds zitten. Die zullen dan meer bestolen moeten worden om de boel op peil te houden. De vraag is of dat nou zo rechtvaardig is. Als de lage dekkingsgraad de schuld is van verkeerde beleggingen (en/of het artificieel laag houden van de rente door ECB) waarom zouden zij daar de dupe van moeten worden. Deze casus kent vele facetten dus zal deze met belangstelling volgen. Laat onverlet de portee van mijn verhaal: stop met het bestelen van mensen en laat ze zelf hun financien regelen.

   Overigens dat shoppen dat klopt niet. EU recht is supranationaal recht en gaat zelfs boven de grondwet. Enige is dat soms is het een verordening met direct werkende kracht en soms een richtlijn die in nationaal recht moet worden omgezet. De ‘ handhaving’ vindt uiteindelijk plaats bij EU hof. Dus dan zal blijken of de EU deze diefstal accepteert. Ik ben geen jurist maar heb er een hard hoofd in. Meestal vinden ze wel een uitzondering die het rechtvaardigt. Algemeen belang, stabiliteit financieel/pensioenstelsel, intergenerationele solidariteit, inherente risico’s behorende bij beleggen , pensioenuitvoerder heeft zich als een ‘ prudent person’. gedragen bij de uitvoeren van haar taken, discretionaire bevoegdheid nationale overheid bij inrichting pensioenen etc etc blablabla , AAAAaaaaaanndd your money is gone!

   https://www.youtube.com/watch?v=-DT7bX-B1Mg&ab_channel=HubertFarnsworth

Comments are closed.