Libertair perspectief is de nieuwsbrief van de libertaire partij die met toestemming wordt overgenomen, aanmelden, doe het hierPoliticus Pieter Omtzigt, ex-CDA, is een man van het politieke midden. Hij gelooft in het ideaal van een overheid die de burger dient. De titel van zijn boek “Een nieuw sociaal contract” heeft het concept van Jean-Jacques Rouseau, dat er een impliciet sociaal contract tussen de burger en de overheid zou bestaan, tot thema gemaakt. Dat dit “sociaal contract” een vrijbrief is geworden voor het legaliseren van een allesbeheersende overheid komt nu langzaam aan de oppervlakte. Omtzigt ergert zich daar aan en bijt zich in thema’s vast. Soms komt het voor dat hij meer wil weten dan wat het daglicht verdraagt.

Opmerkelijk was de korte speech van Pieter Omtzigt van 9 december, waarin hij van leer trok tegen de belastingdienst, die volgens hem een staat in de staat geworden is en volgens hem ontmanteld moet worden. We bevelen het bekijken van die speech aan onze lezers warm aan. We zijn er gelukkig over dat ook een man als Omtzigt begrijpt dat de institutionele wijzigingen die hij zelf heeft voorgesteld zeer machtige tegenstanders heeft. Het is niet voor niets dat de Libertaire Partij aan een Libertair Sociaal Contract werkt. Een korte en expliciete overeenkomst om vreedzaam samen te leven. Daar is niet echt een sociaal contract met de overheid voor nodig.

21 REACTIES

  • Het hoeft geen slecht idee te zijn. Zoals het door Rousseau is opgezet is het natuurlijk helemaal fout, er zijn cartoons van ongeboren baby’s die in de baarmoeder het sociale contract tekenen, want daar komt het op neer. Je zou echter als bijvoorbeeld 18 jarige een sociaal contract kunnen ondertekenen. Dit kan zijn een contract van onderwerping aan een almachtige staat die zorgt voor onder andere herverdeling en sociale zekerheid. Je zou ook een opt out clausule kunnen inbouwen voor sociale zekerheid en andere inkomensoverdrachten, dus dat je je onderwerpt en betaalt voor de dienstverlening van binnen en buitenlandse veiligheid. Dus een soort van service level agreement. Waarin je aangeeft wat de invloed van de overheid op jouw leven mag zijn. Je zou ook een outlaw status kunnen claimen waar je jezelf verdedigt met vuurwapens. Bij de verschillende niveau’s van dienstverlening horen verschillende belastingregimes.

   • Waarom zo’n beperkte keuze (NL SLA of DIY)? Wat als je liever een Zwitsers of Monegaskisch SLA wil, maar emigreren te veel gedoe is? Je hoeft nu toch ook niet altijd met de KLM te vliegen? 😁

   • @Peter. Uiteraard zijn er tussenvormen mogelijk. Ook is het mogelijk aanvullende contracten met gelijkgestemden of ondernemingen af te sluiten om de zaken die je niet van de overheid afneemt toch te regelen

   • Concurrentie tussen overheden in één en dezelfde regio om zo de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, is al een oud idee.

    Probleem is altijd de praktische uitvoerbaarheid geweest. Dat je huisvuil door een Zwitsers afvalverwerkingsbedrijf wordt opgehaald ipv een NL bedrijf is heel goed denkbaar. Maar hoe kan je concurreren op vaste infrastructuur, zoals wegen en telecom netwerken? Technische vooruitgang maakt dit echter steeds beter mogelijk (denk aan draadloze netwerken en vliegende luchttaxis ipv wegen).
    https://youtu.be/ZaKD6LYj5eE
    _________

    “My panacea, if you will allow this term, is simply free competition in the business of government. Everyone has the right to look after his own welfare as he sees it and to obtain security under his own conditions. On the other hand, this means progress through contest between governments forced to compete for followers.”

    ~ Paul Emile De Puydt (in juli 1860)
    http://www.panarchy.org

   • Begin 20e eeuw hadden we in NL nog volop tolwegen. Automobilisten die een langere trip maakten moesten toen om de paar km tol betalen aan een andere wegbeheerder.

    De automobilisten hebben er toen zelf, via hun vereniging de ANWB, bij de overheid op aangedrongen een wegenbelasting in te voeren voor het wegonderhoud, omdat dit makkelijker was.

    Sindsdien wordt er alleen maar méér wegenbelasting geheven en wordt het geld ook voor heel andere zaken gebruikt. 😁

   • Je hebt iets ondertekend, dat je niet ondertekend hebt. Het begint al lastig, het hele sociale contract verhaal. Maar heb blijft bestaan, zolang mensen blijkbaar massaal willen dat het bestaat. Of zolang de staat zo gewelddadig is, dat niemand zich ervan durft te onttrekken. Massaal conformisme of geweld, houdt het sociale contract in stand.

   • Ratio

    Proudhon sprak in de 19de eeuw al over het staatskapitalisme, vervangen voor een samenleving gebaseerd op contracten. Eigenlijk wilt libertarisme hetzelfde. Men wilde geen monopolie en dwang, slechts contracten en overeenkomsten en afspraken etc.

    In die zin is libertarisme gewoon een uitwas van de eerste anarchistische current, de eerste anarchistische lichting.

    Ik denk alleen wel dat dit heel geleidelijk moet gaan, dit overstappen naar een wereld gebaseerd op contracten. Maar ook Proudhon sprak over het heel langzaamaan losweken van de mensen, uit de oude orde.

 1. @Peter de Jong. Leuk idee. Een sociaal contract met bijvoorbeeld RyanDeal, met de garantie dat je op tijd betalen moet.

  Het enige sociaal contract dat ik ken dat gewerkt heeft bestond tussen adel en kerk: “Houd jij ze dom? Dan houd ik ze arm.” De rest werd niets gevraagd (behalve om geld en dochters). Misschien bestaat het nog steeds maar dan tussen politiek en media.

  Omtzigt lijkt mij iemand die er staat voor zijn kiezers. Maar hij lijkt mij naief. Hij gelooft in een goede, wijze en rechtvaardige overheid. Als er een regering zou zijn met alleen maar klonen van Omtzigt, dan zou hij aanlopen tegen de duizenden ambtenaren die hun eigen belangen hebben en hem zullen laten zien wie hier werkelijk het beleid bepalen.

 2. Ik heb ‘Du contract social’ van Rousseau ooit gelezen en vond het maar een niemandalletje. Er wordt zonder enige uitleg aangenomen dat de volkswil nooit verkeerd kan zijn. En er wordt zo maar aangenomen dat een volkswil bestaat en uniform is. Lijkt mij te makkelijk gedacht. Maar goed, een contract met rechten, plichten en een opzegtermijn is precies wat je nodig hebt om de overheidsservices te vervangen. Als de overheid daar nu mee zou beginnen en concurrentie toestaat, dan heb je je anarchokapitalistische staat al.

  Omtzigt stemt over het algemeen voor de globalistische agenda, ofschoon hij zich soms wel vastbijt in een kleiner technisch onderwerp. Zijn broer doet ook iets bij een van de globalistenclubs.

  • Er wordt zonder enige uitleg aangenomen dat de volkswil nooit verkeerd kan zijn.

   We hebben in de 20ste eeuw gezien wat deze ‘volkswil’ kan betekenen. De volkswil bepaalt dat alle intellectuelen vermoord moeten worden (maoïsme). De volkswil bepaalt dat alle Joden vergast moeten worden (fascisme)

   Zowel maoïsme als fascisme, hebben hun wortels in Rousseau. De aanname dat iets goed is, als heel veel mensen het vinden. Een levensgevaarlijk concept.

Comments are closed.