Burgemeester Bruls heeft zichzelf recentelijk in  de media “Papa Bruls” genoemd. De nieuwste variant van Big Brother en vadertje Stalin. De “driehoek” bestaat uit de chefs van de Politie, van het Openbaar Ministerie (de aanklagers) en van de Lokale Overheid. In de ogen van een libertarisch denkend skepticus representeert de driehoek bij uitstek het disciplineringsmechanisme van de staat. In de ogen van etatisten (ondersteuners van een machtige staat) en haar regelmakers is de driehoek echter vooral belast met het bestrijden van crises en wanordelijkheden, en zo wordt dit uitgelezen gezelschap ook door de inmiddels gelijkgeschakelde media aan het volk gepresenteerd.

Niets maakt duidelijker dan de prominentie van deze driehoek dat het hier niet alleen om een gezondheidscrisis gaat maar zeker ook om een machtscrisis: de overheid doet onnavolgbare dingen waarvan men bevreesd is dat “het volk” in opstand zou kunnen komen, en die mogelijke opstand moet in de kiem onderdrukt worden. De staat gebruikt de eigen organen hier vooral voor het beschermen van zichzelf: Politie, justitie en Papa Bruls zijn nodig om dissidenten te criminaliseren, te arresteren en het volk zo onder de duim te houden. Deze machten zijn er om het voortbestaan van de overheid veilig te stellen.Veiligheid voor burgers is echter iets geheel anders, en daarin wordt door de overheid en haar organen NIET in voorzien:

 • de bescherming van eigendom. Wat doet de overheid? Ze legt belastingen, boetes, bedrijfssluitingen en beslagleggingen op, Ze onteigent spaarders via inflatie in het fiat-geldwezen.
 • bescherming tegen ziektes. Wat doet de overtheid? Ze reduceert de ziekenhuiscapaciteit, ze belooft heil door het premature zoethoudertje “vaccin”, ze verbiedt medicamenten. Gezonde sport, vitamine D supplementering, en ventilatie worden ontmoedigd en de bevolking wordt in halfquarantaine opgehokt.
 • bescherming tegen geweld. De overheid laat haar Romeo’s, haar boa’s, kogelkegelaars, kopschoppers, nekbeukers en waterkannonniers, op vreedzame mensen los. Via Youtube en Twitter zijn we intussen getuige van verschillende totaal doorgedraaide staatsdienaars, en we horen niets over hun bestraffing, maar alles over de draconische bestraffingen van “overteders”. Absurd wie nog gelooft in goedwillende Papa’s van de overheid.
U verwacht van ons een libertair perspectief op het gebeuren? Welnu, niet de dissident maar de overheid diskwalificeert zich nu duidelijk zelf voor deelname aan ons maatschappelijk leven. Doordat zij zich volkomen richt op braafmaking levert de overheid op dit moment zelf de argumenten om haar af te zweren. De buitengeslotenen bouwen een geheel nieuwe structuur op. Een structuur met een omgekeerde machtspyramide, waarbij de soevereiniteit in dit land aan het individu behoort, die in vrijheid naar eigen goeddunken allianties smeedt. Individuen verbinden zich onderling, van liefdespaar, gezin en familie tot aan gemeenschappen die zich uit eigenbelang verenigen tot een verscheidenheid van ondernemingen en associaties. En ze komen tot de slotsom dat ze daarvoor geen overheid nodig hebben. Om gemeenschappelijke zaken te organiseren kunnen verenigingen zoals buurten, gemeentes, en provincies ontstaan, die zich uiteindelijk misschien wel voor een minimaal takenpakket tot landelijke dienstverlenende organisaties samensluiten. Zulke “geaggregeerde” samenwerkingsvormen baseren op consensus, niet op het beroven van vrijheden en eigendommen van minderheden door de meerderheid. Zij dwingen haar leden nergens toe. Iedereen kan zelf wel bepalen waaraan hij of zij wil meedoen. Het zijn zulke verenigingen  die vanuit het  eigenbelang van haar leden delegaties naar Europese en naar globale platforms sturen.Dat de huidige overheid zichzelf nu aan het diskwalificeren is, kunnen we vanuit libertair standpunt toejuichen. Hoe harder de repressie door de overheid* is, hoe beter de kiemen van een vernieuwd sociaal contract tussen zelfbewuste burgers gaan groeien. Libertairen ontvangen zeker geen bevelen van een “bovengestelde” landsregering of van een “veiligheidsdriehoek”. Libertairen houden zich aan het eigen gezond verstand. Niet aan onzinnige “maatregelen” van horendol geworden en zichzelf als “papa” beschouwende overheden. Libertairen laten zich evenmin manipuleren door gelijkgeschakelde media als door onnavolgbare speculaties. Libertairen hebben een “zelf”. Zonder dat “zelf” heb je misschien wèl een koning nodig met “zijn” regering om je te regeren. En laten we duidelijk zijn over onze principes: ons “zelf”, dat zelfvertrouwen, die zelfredzaamheid, die zelfbestemming, dat is ons alles waard. Het heeft geen zin om met “de overheid” over de validiteit van hun maatregelen en over hun “Great Reset” in discussie te gaan. Er is teveel bewijs dat de vertelsels niet kloppen. We kennen de agenda en die is niet de onze. Protesteren tegen “beleid” dat ons wil opsluiten en inkapselen in hun systeem heeft veel minder zin dan samen actief aan een toekomst te werken waarin we boven onze eigen overheid staan. Zodat, wanneer ook goeie mensen,  zoals Pieter Omtzigt, Caroline van der Plas en Wybren van Haga hun missie in dit verrotte systeem eindelijk opgeven, er een structuur bestaat om hen in vriendschap een alternatief te bieden.De Libertaire Partij is er om de rotheid van een maatschappij waarin “de overheid” domineert aan de kaak te stellen en vooral om alternatieven ervoor te ontwikkelen. Voor onze pionierarbeid claimen we  “Freiraum”, vrije ruimte. Niet van de overheid, maar van onze medemensen.* zie ook het artikel van LP lid Leonardo Pisano “De overheid bedient zich van dezelfde methoden als een psychopaat

15 REACTIES

  • De overheid heeft zichzelf in anderhalf jaar corona gediskwalificeerd, met De Jonge en Rutte als ultieme miskleunen.
   Het overheidsgezag is weg; niemand neemt die clowns nog serieus.

 1. Die Grapperhouse zegt dus: na de rellen in Rotterdam, moeten we misschien even afzien van het demonstratierecht

  En dat vind iedereen dan prima, in Nederland. Ik ben doodgegooid met verhalen over democratie en rechtstaat en grondrechten. Maar als Grappenhouse zegt dat we best wel eventjes het demonstratierecht kunnen wegnemen, vind iedereen dat prima. Het is blijkbaar een klein stapje, van democratie naar dictatuur. Een Grappenhuis zegt iets en weg zijn je theoretische ‘rechten’.

  Een de Jonge zegt dat we naar vaccinatieplicht moeten en weg is je recht op lichamelijke integriteit. Iemand zegt iets en een massa moet dat ondersteunen en het gebeurt. Het verhaal over ‘rechten’ en ‘democratie’ is blijkbaar flinterdun

  Mensen hebben in NL verdomme demonstratierecht, altijd…onder wat voor omstandigheden dan ook. Mensen mogen tegen het covid beleid demonstreren, of voor het covid beleid. Tegen Rutte, of voor Rutte. Dat was het hele idee van een liberale democratie. Maar we zien dat in Nederland ook een sterke feodale onderstroom aanwezig is. De Nederlanders zijn er nog niet aan toe, aan die liberale democratie, blijkbaar. De Nederlander zit liever bij papa Bruls op schoot. In Nederland was/is altijd sowieso altijd een hyper conservatieve onderstroom aanwezig geweest, belichaamd door iets als het CDA. Het CDA, het anti vrijheid instituut.

  Demonstratierecht, vrijheid van meningsuiting, demonstratie recht, lichamelijke integriteit, het zijn belangrijke peilers onder het Nederlandse systeem. Ze worden nu allemaal weggehaald.

  Demonstratierecht moet even opgeschort worden, want dat is veilig (in Nijmegen mocht men niet demonstreren, van papa Bruls). Meningen zijn misinformatie en worden van internet gehaald. Je kan filmpjes niet meer disliken tegenwoordig. En we moeten naar een ‘vaccinatieplicht’, vind men. En dan noemt men mij ‘de anarchist’, maar jullie zijn nu zelf je geliefde liberale orde aan het afbreken.

  • Mag ik voorstellen om “papa Bruls” voortaan te noemen “ambtenaartje Bruls”, “brullende muis” of gewoon “Bruls” te noemen?

   Dat ‘papa’ vind ik een geuzennaam die doet denken aan vadertje Stalin of Papa Doc (een dictator van lang geleden). Dat is echt teveel eer voor deze grijze muis.

   En inderdaad bizar hoe makkelijk de mensen hun vrijheid willen opgeven voor de illusie van veiligheid. De bange muizen staan nu uren in de rij, nu bekend is geworden dat je zonder afspraak je 3e spuitje halen mag.

   • Wel eng als je jezelf ‘papa’ noemt. Vreemd dat mensen niet inzien hoe griezelig dat is.

    Aan de andere kant, niemand koos deze Bruls. Hij is zo’n typische regent, die in alle kringetjes zit, die zich overal in heeft weten nestelen, maar niemand zit op hem te wachten. Dat bedoel ik dus met feodale trekjes, die Nederland nog heeft. Regenten die ons besturen, die we niet kozen en die dingen doen dit niemand wilt.

   • Regenten die wij ook niet kunnen wegsturen of kunnen terugfluiten. De ‘checks and balances’ van de “democratie” zijn erg afwezig in Nederland. Dat is een groot risico in dit soort tijden als men in totale paniek is…

   • Niko

    Het zit sowieso een beetje in de Nederlandse cultuur hé. Vergeet niet dat dit in de kern een zwaar christelijk land is. Men is gewend naar ‘ouderlingen’ en ‘dominees’ te luisteren. Hugo en Mark zijn als het ware de opper dominees. De mensen willen dit dus ergens ook. Veel mensen.

    Nederland heeft denk ik altijd een beetje tussen liberalisme en christelijk autoritarisme ingezeten. Nu neemt de autoritaire kant de overhand. Dat is dan mijn idee.

 2. De brullende muis uit Nijmegen… Wat stampt die hard op de Waalbrug.
  Maar houd dit soort types in de gaten. Want Hugo is een clown maar zo’n brullende muis (ook CDA lid) wil maar al te graag z’n baan overnemen en de medische dictator uithangen.

 3. Die papzak mart onmiddelijk naar een opvoedingskliniek gestuurd worden om zijn obesitasklacht te doen verminderen?

  • Dat is fatshaming !!!! Ga zelfkritiek uitoefenen, nu !!!

   (nee, grapje)

   hehehehe

   • Tuurlijk, een vetklep met een bmi van boven de 50 gaat een beetje lopen lullen wat goed voor ons is, val prettig dood dwaas bruls.

 4. Wat mij betreft bestaat er naast de trias politica in Nederland een vierde institutionele macht, die benoemd is door “de Kroon”: Burgemeesters, provinciale Commissarissen en op landelijk niveau de Raad van State. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken speelt er ook in mee. “Burgemeesters worden bij Koninklijk besluit benoemd. De commissaris van de Koning, de vertrouwenscommissie en de Minister van BZK spelen allen een rol bij het tot stand komen van de benoeming.” Ik zage deze vierde macht aan het werk toen de “zaak Palmen” in Brunssum speelde. Een zogenaamde Integriteitskwestie waarbij een lastige wethouder aan de kant gezet moest worden. De wethouder was lastig want hij hielp gewone mensen zich tegen beslissingen van de gemeente te weren en had daarvoor een bureautje opgezet. Bovendien was deze man niet gewild zich politiek correct uit te drukken en maakte hij van zijn hart geen moordkuil. De facto bleken juist de burgemeester Winants en de Commissaris van de Koning, meneer Bovens niet echt integer. Zelfs Mevrouw Ollongren kwam er aan te pas om toch maar vooral de integriteit van wethouder Palmen te betwijfelen. UIteindelijk trad Winants af, werd prompt burgemeester van Venray en wordt ook daar niet meer gepruimd: een delegatie van de gemeenteraad is naar waarnemend commissaris (gouverneur) Remkes afgereisd on hun petitie in te dienen waarom ze om het ontlag van Winants vragen. Bovens is inmiddels ook afgetreden. Hollanders die vertellen dat dit een typisch Limburgs verhaal is zien niet dat dit verhaal van weledelgestrengen en excellenties zich volledig aan democratische of juridische controles onttrekt.

  Enfin, om nog korter door de bocht te gaan: kijk eens goed naar welke nauwelijks zichtbare kringen tegen de voorstellen zijn om de burgemeesters te laten kiezen door “het volk”.

  Anyway, ik denk dat in libertarische kringen alleen al de term “Burgemeester” de wenkbrauwen omhoog laat gaan. Het vertegenwoordigd in Nederland een van de restjes feodaal heerserschap. Hun taak is om “de stabiliteit” te waarborgen en WIllemien’s toespraken voor radio Oranje worden er nog steeds bijgehaald om te benadrukken hoe onmisbaar dit is.
  In de huidige maatschappelijke volatiliteit komt duidelijk naar boven wat de vierde macht in “crisistijd” in werkelijkheid doet. Zodra de politieke overheid haar grip op de samenleving aan het verliezen is moet deze vierde macht blijkbaar leiding geven aan de onderdrukking van opruiende en ontledende elementen.
  Bruls, als topzware top van het burgemeesterdom is gemakkelijk te karikatureren. Hij komt bij een hoop mensen allervriendelijkst over. Dat was het geval met heel veel “vadertjes”. Dat uitegerekend deze man zichzelf op TV als “Papa Bruls” betitelt. Ik denk dat hij zich er inmiddels voor schaamt.
  Overigens, sommige mensen storen zich eraan dat deze man in het artikel met vadertje Stalin wordt vergeleken. Welnu, libertairen weten als geen ander dat elk mens uniek is en dat vergelijkingen altijd slechts een deel van de persoonlijkheid betreffen. En dat deel betreft nu juist de perceptie van de uitspraak “Papa Bruls”, en niet de objectiviteit van een één op één vergelijking. Wie dat niet wil waarhebben heeft een overdosis aan “J” (Judgement) in zijn karaktertypologie. Dat wou ik even gezegd hebben.

  • Ja, die Bruls zegt dus bij die demo in Nijmegen laatst het volgende : er mag nu geen demonstratie plaatsvinden en de demonstranten moeten niet zeuren, want ze hebben dit te danken aan de relschoppers in Rotterdam

   Dus in dit geval zegt een ongekozen burgemeester : jij hebt geen grondrechten. Jij koos mij niet, maar ik bepaal dat jij geen rechten hebt.

   We zien dus op dat momentje een glimpje van het feodalisme, dat wat mij betreft altijd in Nederland gezeten heeft. Ik ken wel voorbeelden uit mijn eigen leven.

   Maar er zitten twee kanten aan de medaille, kameraad.

   Je hebt aan de ene kant autocratische, niet verkozen, extreem arrogante burgermeersters, die CDA lid zijn (CDA, de partij van sociale regressie). En aan de andere kant miljoenen, compleet dociele burgertjes, die létterlijk alles pikken.

   • Ik hang de denkrichting aan dat dat dociele gedrag aangeleerd is, dat kun je ook afleren, het gemakkelijkst als het een noodzaak wordt 😉

   • Ik hang de denkrichting aan dat dat dociele gedrag aangeleerd is, dat kun je ook afleren,

    Ik weet niet in hoeverre het aangeleerd is, ik zou hier geen uitspraak over durven doen.

Comments are closed.