In alle discussies rondom corona, vaccinaties, QR-codes en wat nog meer, zie ik in grote lijnen twee groepen. De eerste en grootste groep wil vooral een net en gecontroleerd land waarin we ons allemaal braaf aan dezelfde regeltjes houden. Deze groep deinst er ook niet voor terug om regeltjes te maken of te bedenken die een dwingend karakter hebben. Met andere woorden, volgens deze groep zijn er situaties denkbaar waarin je je als burger moet voegen naar de wil van de grootste groep. Dus als ‘we’ met z’n allen afspreken dat vaccinaties verplicht worden voor iedereen, dan zijn er ook geen uitzonderingen mogelijk. Ja, misschien nog voor een kleine groep met een bepaalde medische indicatie, maar verder niet.

De tweede groep bekijkt het van een hele andere kant. De mensen in deze groep hechten aan individuele (keuze)vrijheid en wederzijds respect, en krijgen rillingen van de gedachte dat anderen voor hen bepalen wat ze wel, maar ook wat ze niet mogen. Deze groep leeft bij de gedachte dat echte vrijheid de mogelijkheid is om ook nee te kunnen zeggen, omdat ze een andere mening zijn toegedaan. Vaak zijn dit minderheden.

Beide groepen staan zo te zien lijnrecht tegenover elkaar. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat het debat rondom corona, vaccinaties en QR-codes nogal gepolariseerd is. Uitspraken als ‘het is de schuld van de ongevaccineerden’ helpen daar natuurlijk niet bij. Ik denk dat veel mensen zich wel herkennen in het beeld dat beide ‘kampen’ eigenlijk geen normaal gesprek meer met elkaar kunnen voeren als het gaat om corona en alle maatregelen.

De hele situatie roept bij mij de vraag op in wat voor soort land we willen leven met elkaar. Wat voor samenleving willen we eigenlijk? De eerste groep zoekt voor mijn gevoel een soort collectivistische samenleving, waarin je (gedwongen) meedoet, of afvalt. Deze mensen vinden daadwerkelijk dat als de meerderheid een vaccinatieplicht wil, dat ook afgedwongen moet worden. Hoever men hierin wil gaan is nu nog niet duidelijk, maar in de geschiedenis zijn wel voorbeelden te vinden. Meestal beweegt zo’n samenleving zich op een glijdende schaal, waarin (dwingende) maatregelen een steeds strenger karakter krijgen. Deze groep zal zich blijven voorstaan op het democratische principe, omdat de meerderheid nou eenmaal beslist.

De tweede groep is ook voorstander van democratie, maar met toevoeging van een rechtsstaat, onwrikbare grondrechten en een scheiding der machten (trias politica), waarin wetgevende macht, uitvoerende macht en rechterlijke macht ook daadwerkelijk (financieel) onafhankelijk zijn. Waar de eerste groep er geen probleem mee lijkt te hebben dat grondrechten (tijdelijk) opgeschort worden ‘in het belang van de volksgezondheid’, is de tweede groep van mening dat juist die grondrechten ervoor moeten zorgen dat er in de samenleving plek is voor iedereen. Geen uitsluiting dus, maar juist bescherming van alle mensen en groepen, bovenal minderheden.

We weten eigenlijk al waar beide ‘bewegingen’ uiteindelijk toe zullen leiden. Als de eerste groep haar zin krijgt, zullen we eindigen in een uniforme totalitaire samenleving waarin daadwerkelijk de meerderheid beslist, echter ten koste van minderheden. Daar is immers geen plek meer voor. In hoeverre er in zo’n samenleving nog ruimte is voor echte democratische waarden valt nog te bezien, omdat afwijkende meningen niet getolereerd zullen worden. Of denkt u dat het huidige beleid nog steeds gericht is op het gezond en weerbaar maken van de bevolking, om vervolgens weer het ‘oude normaal’ op te pakken en dat die QR-code-controle-maatschappij van tijdelijke aard is?

De tweede groep zoekt een samenleving met kernwaarden als respect en tolerantie, eigenlijk het Nederland wat ik als kind en als jongvolwassene dacht te kennen: een gezellige smeltkroes van allerlei minderheden waar men zich druk maakt over de baard van onze koning en verder alles lekker voortkabbelt. Natuurlijk is zo’n samenleving niet perfect. Het zal een uitdaging blijven. Maar in Nederland losten we dat altijd op met consensus, het beroemde poldermodel, waarbij altijd ruimte bleef voor minderheden en andere meningen.

Ik vraag me af hoe groot de eerste groep eigenlijk is. Ik denk dat deze groep in de kern eigenlijk vrij klein is, maar dat de meerderheid om diverse redenen meedoet. Dat de kern goed vertegenwoordigd is in de politiek zal daar zeker aan bijdragen. Het schaamteloze gebruik van de NPO voor het verdedigen van het hun beleid en het uitvoeren van een psychologische angstcampagne, waarbij er nauwelijks ruimte is voor kritiek, zorgt ervoor dat de meeste mensen in een soort massahypnose zitten waardoor ze eigenlijk niet goed meer kunnen weten waar ze mee bezig zijn en waar ze voor kiezen. Ik zie dat zeker niet als een soort steun aan de harde kern, eerder als een zwakte. Het klakkeloos dragen van een mondkapje zou door deze groep gezien kunnen worden als een tijdelijk ongemak, maar niet als een opmaat naar verdere conformatie, zoals de coronapas en de verplichte vaccinatie. Ik denk dat veel mensen niet beseffen dat ze straks misschien wel 4x per jaar een prik moeten halen omdat anders hun groene vinkje vervalt.

Het is niet voor niets dat in de tweede groep vaak de term ‘wakker’ gebruikt wordt. Wakker slaat hier op het ontwaken uit de hypnose. Er zijn mensen die hier nog veel verder in gaan en vinden dat we eigenlijk al heel lang, soms duizenden jaren, in een hypnose gehouden worden. Zover wil ik hier niet gaan. Het belangrijkste voor nu is volgens mij dat de meeste mensen zich twee dingen moeten realiseren, namelijk dat de overheid per definitie niet betrouwbaar is en dus ook niet altijd het beste met je voorheeft, en ten tweede dat we voortdurend via media gemanipuleerd worden. Ik denk dat de meeste mensen ergens wel weten dat er iets niet klopt, maar dat het luisteren naar de onderbuik lastig is als je mentaal opgeslokt wordt door angst. Angst om op een pijnlijke en wrede manier te sterven aan de gevolgen van een besmetting (lees positieve PCR test) met een zeer snel muterend ‘killervirus’ waar bijna niet tegenop te prikken valt. Goed verhaal. Misschien iets te veel Hollywood films gezien?

Ik ben ervan overtuigd dat steeds meer mensen uit die hypnose gaan ontwaken en gaan inzien dat de ingeslagen weg een heilloze is. Wat overblijft is een harde kern van communisten, met name in de politiek (D66, PvdA, CU, GroenLinks, CDA, maar ook de VVD), die gestuurd door de EU en het WEF een agenda willen doordrukken die we niet willen. Het is nog maar de vraag of verkiezingen ons uit die patstelling zal halen. Die verkiezingen worden immers door diezelfde onbetrouwbare overheid georganiseerd. Maar we kunnen altijd nog NEE zeggen. Er gewoon niet meer aan meedoen. Niet meer gaan stemmen bijvoorbeeld. Geen mondkapje meer dragen. De coronapas niet gebruiken. Als we dat massaal doen, met liefde en respect voor onszelf en voor elkaar, dan valt de laatste steen vanzelf om en krijgen we de samenleving die wel goed voelt. Het zal en hoeft voor mij niet per se het oude vertrouwde Nederland te zijn, maar wel een vrij en tolerant land met ruimte voor ons allemaal.

Victor

38 REACTIES

 1. Veel mensen willen niet zelf hoeven denken, want een denkfout kan gevolgen hebben. Bovendien kun je dan niemand verwijten maken dat diegene er voor gezorgd heeft dat je iets fout hebt gedaan. Gebrek aan ruggengraat zorgt ook dat er houvast gezocht moet worden en het verenigen in een groep is dan ‘veilig’.
  Meegaan in een grote massa, de meerderheid, biedt bescherming, je kan binnen de meerderheid ook steeds een stapje verder gaan omdat de massa om je heen bescherming biedt.
  Gustave Le Bon schreef er over, psychologie van de massa, waarin beschreven wordt hoe de “massa” zich onaantastbaar voelt en steeds een stapje verder gaat, vaak onder leiding van iemand die de massa weet op te zwepen.
  Ik denk dat de huidige maatschappij op dezelfde manier wordt aangedreven, vanuit de politiek wordt geroepen, de media neemt dit groots over en de volgelingen reageren. Kijk bijvoorbeeld naar voetbalrellen hoe massa werkt, het begint met zingen, dan spreekkoren, daarna vliegen de wc rollen rond en op een bepaald moment voelt iemand binnen de groep zich zo sterk dat de eerste steen of zwaar vuurwerk doelgericht gegooid wordt. In ww2 hetzelfde, ook daar waren mensen die dingen deden die ze als individu nooit gedaan zouden hebben.
  Hoe lang gaat het duren voordat de eerste volgelingen van het huidige corona/eu/wef beleid met de eerste stenen gaan gooien?

  • Het is zeker zo dat veel mensen niet eens willen nadenken. Van degene die dat wel willen is er slechts een klein deel dat ook daadwerkelijk verstandig kan nadenken. Ook is duidelijk dat de media worden aangestuurd, mogelijk vanuit de politiek, maar dat hoeft niet eens. Wel lijkt mij dat een flink deel van de politiek ook weer wordt aangestuurd vanuit de MSM. Als ik zo af en toe een deel van een debat met een FvD-er zie, dan is het wel duidelijk waar de tegenstanders hun informatie vandaan halen: TV, kranten en RIVM. Allemaal onbetrouwbare bronnen, maar dat wordt al niet begrepen.

   Het feit dat de meeste mensen niet willen of niet kunnen nadenken is een pleidooi, zowel tegen de democratie, als voor de slavernij. Het is geen pleidooi voor vrijheid, want dat willen mensen helemaal niet.

   • Naast dat mensen niet willen nadenken of de hersens er niet voor hebben, moet je ook verrekte eigenwijs zijn. Het voor de hand liggende argument is vanzelfsprekend: en jij denkt het beter te weten dan de leidende virologen, immunologen en pharmareuzen? Een argument wat je vaak genoeg te horen krijgt en inderdaad, ik meen het beter te weten. Niet dat ik verstand heb van microbiologie of een serieuze positie bekleed bij een pharmareus, maar omdat mijn bullshitdetector al bijna twee jaar lang diep in het bloedrood staat.

  • Puk heeft gelijk

   Het zijn inderdaad griezelige groepsprocessen. De psychologie van de massa’s. Sociologen en psychologen kunnen het ons beter uitleggen, wat er precies gebeurt. Maar het is doodeng.

   De massa’s kunnen als het ware op hol slaan. Met ideologie heeft het dan niet eens zoveel te maken. Een linkse massa, een rechtse massa, het kan compleet ontaarden, ontsporen.

  • Gustave Le Bon was dé 1e psychiater die daarover schreef ja, al in de 19e eeuw. Sigmund Freud heeft ook een boekje uitgebracht van maar 94 pagina’s waarin hij de inzichten over de ‘ziel der menigte’ van Le Bon bijeen bracht: ‘Het ik en de psychologie der massa’ ISBN 9028410910. Hij beschrijft welke processen er in een menigte optreden en hoe sterk een massa op zoek is naar ‘leiding’. De moderne massa-psychologie heeft dat natuurlijk verder bekeken en overheden, marketing-psychologen én grote media maken ervan gebruik om ‘het volk’ te beïnvloeden en te sturen. Ik kan het boekje aanraden. Wat je nu ziet gebeuren is dat ‘de massa’ geen andere ‘leiding’ heeft dan de gewenste overheid-/big media-propaganda en daarom ook niets doet.
   De communisten (los van hun inhoud!) hadden dat láng geleden goed begrepen, hun verzet tegen de heersende machten (en later de nazi’s) was heel góed georganiseerd, al waren ze de (toen) modernste media vergeten, dus Goebbels won het. Uit het verleden kan men veel leren….

 2. Het opgeworpen model “mensen voor dwang”, “mensen voor vrijheid/tegen dwang” is te simpel. Regels scheppen niet slechts dwang. Regels scheppen ook een veilig gevoel, verschaffen objectieve criteria, verschaffen plezier (spelletjes zijn juist leuk vanwege de regels). Regels zijn veelal slechts de resultante van frustraties, de ander de wil op willen leggen, behoefte aan duidelijkheid, de behoefte aan zekerheid (mensen vinden het fijn dat afspraken worden nagekomen) bescherming tegen (overheids) willekeur en ga zomaar door. Ook een libertarier vindt het fijn dat afspraken nagekomen worden, dat de trein op tijd rijdt, dat de kapper zich houdt aan zijn prijzen. Regels zijn niet het punt. Vrijheid is niet slechts beperkt tot de afwezigheid van regels. Vrijheid is meer. Iemand die zich laat vaccineren, doet dat niet definitie uit gehoorzaamheid. Net zo min als de weigeraar dat slechts uit dwarsliggerij doet.

   • Dat klopt. Maar wat ik zeggen wil, is dat het libertarisme meer is dan “het zich afzetten tegen regels” alleen. Althans ik hoop dat het meer is dan dat. Het feit dat mensen doorschieten, is niet te wijten aan de regel op zich lijkt mij. Met of zonder regels, mensen zijn te manipuleren. (Dat zou verboden moeten worden 🙂

   • Of je makkelijk te manipuleren bent, hangt erg van je opvoeding af. In de jaren 60 was er een (links anarchistische) afkeer van autoriteit. Ouders die hun kinderen een anti-autoritaire opvoeding gaven, kregen erg individualistische (lees eigenwijze) kinderen.

    Soms was dit zo erg dat er geen land mee te bezeilen was en die kinderen later ook niet goed integreerden in de samenleving, maar meestal werden het maatschappij-kritische burgers die hun stempel hebben gezet.

    Overigens niet perse links, want veel hebben zich ook tegen de hippie ideeën van hun ouders afgezet. De huidige generaties (Millenials, gen X, Y, Z, en Alpha) lijken mij volgzamer, mits je hun interesse kan wekken (meeste politici slagen daar niet in). 😁

    Pennywise – Fuck Authority
    https://youtu.be/H2QRr1g8wEI

   • https://www.youtube.com/watch?v=VVMcYqVOeXE

    Jealous cowards try to control
    Rise above! We’re gonna rise above!
    They distort what we say
    Rise above! We’re gonna rise above!
    Try and stop what we do
    Rise above! We’re gonna rise above!
    When they can’t do it themselves
    Rise above! We’re gonna rise above!
    We are tired of your abuse
    Try to stop us; it’s no use!
    Society’s arms of control
    Rise above! We’re gonna rise above!
    Think they’re smart; can’t think for themselves
    Rise above! We’re gonna rise above!
    Laugh at us behind our backs
    Rise above! We’re gonna rise above!
    I find satisfaction in what they lack
    Rise above! We’re gonna rise above!
    We are tired of your abuse
    Try to stop us; but it’s no use!
    We are tired of your abuse
    Try to stop us; it’s no use!
    We are born with a chance
    Rise above! We’re gonna rise above!
    I am gonna have my chance
    Rise above! We’re gonna rise above!
    We are born with a chance
    Rise above! We’re gonna rise above!
    And I am gonna have my chance
    Rise above! We’re gonna rise above!
    We are tired of your abuse
    Try to stop us; it’s no use!
    Rise above!
    Rise above!
    Rise above!
    We’re gonna rise above!
    We’re gonna rise above!
    We’re gonna rise above!

 3. https://youtu.be/_ui92cPxueM

  “The whole reason we have rights is that we are of intrinsic value and societies that don’t recognize those rights collapse very rapidly. It is not like they are granted to us. We fail to recognize our intrinsic value at our peril.”
  ~ Jordan Peterson

 4. Juist daarom is het zo schitterend dat er een filmpje gemaakt is waarin je ziet hoe Rutte, Gommers, Van Dissel en De Jonge hoegenaamd een kerstlied zingen (I’m dreaming of a white Christmas). En nee, dat wilden wij u natuurlijk niet onthouden. Kijk, en geniet… want zo valt er toch nog iets te lachen in deze duistere tijden:

  https://twitter.com/i/status/1471411849036017666

 5. Er zijn misschien helemaal geen twee groepen? De groep die een ander wil verplichten tot vaccinatie is ook maar wat wijs gemaakt immers? Die zijn niet rationeel, want anders zouden zij zien dat het om te beginnen niet om een vaccin gaat. Het is een medisch experiment en een ander kun je niet dwingen daar aan mee te doen. Dat begrijpt elke dokter, maar sommigen denken beter te weten. Dus daar begint het al mee.
  Ik denk dat een land regeren een zeker moreel kompas vereist. Dit doe je wel, dat doe je niet. Bijvoorbeeld manipulatie d.m.v. massamedia doe je eigenlijk niet. Dat is oneerlijk. Dat is moreel verwerpelijk.
  Het probleem (nu) lijkt dat het morele kompas verkocht is. De moraal is in de uitverkoop gedaan. God is vervangen door geld. God staat voor goedheid, eerlijkheid, rechtvaardigheid, naastenliefde. We hebben een tijdje genoten van een Christelijke samenleving en maken nu de sloop ervan mee. En je merkt het pas als het te laat is. Je mist pas iets als het er niet meer is.

  Dit probleem is al vrij oud. Ook Jezus wees de slechtheid van bepaalde groepen al aan de kaak. En dat vond men niet leuk. Helemaal niet. Men wilde heersen, desnoods met geweld en tegenspraak was ongewenst. Ook toen werden er voor de zekerheid duizenden baby’s vermoord. Ook toen moest men geteld worden.
  Ook al in de tijd van Plato moest Socrates zijn morele hoogheid duur bekopen. De senaat wenste toen ook al geen bemoeials. De ‘rijken zijn van stand, het plebs stinkt’, zou men zeggen.

  Het draait het in een landelijke samenleving om morele rechtvaardigheid. Zonder rechtvaardigheid, gestoeld op naastenliefde is het allemaal een kille bedoening. Maar zo was de wereld en zo zal die wel blijven, of er moet een wonder gebeuren.

  Ergo, ik wil een aardige regering die alleen het hoogstnoodzakelijke doet, maar morele beslissingen of gezondheidsbeslissingen horen bij het volk. Een lands-overheid mag de grote lijnen een beetje doen, zoals de wegen en de riolering. Het bestuur hoort lager te liggen. Bij het volk in de vorm van vertegenwoordigers op lokaal (stads/dorps) niveau.

  Maar dit is allemaal achterhaald door de realiteit. We gaan nu naar de Brave New World, als het aan de geldwolven ligt. Dus we zullen het weer een paar duizend jaar moeten verduren.

  Er is geen eenheid onder het plebs. Daardoor zijn ze krachteloos. De leeuwen onder hen zijn verdwaald en vet gevreten. De kippen voeren het hoogste woord.
  Wie het volk weet te verenigen, die is baas.

  Maar beter zijn kleine stammen in het oerwoud. Een man of 400 schijnt het optimum te zijn. Leven met de natuur. Geen gezeik met gif of kernwapens, hightech zooi. Of kleine autarkische samenlevingen op dorpsniveau.
  Weet u, je moet kijken wat de proleten niet willen. Dan is dát vaak het beste voor normale beschaafde mensen van vlees en bloed.

 6. ….”Dus als ‘we’ met z’n allen afspreken dat vaccinaties verplicht worden voor iedereen, dan zijn er ook geen uitzonderingen mogelijk”…

  Gifafgespoten is iets anders dan vaccineren. En zelfs vaccineren is ten zeerste af te raden i.v.m. zeer bedenkelijke toevoegingen of ‘onzichtbare’, zeg “niet vermelde hulpstoffen”.

  En het demonsionaire kabinet heeft voorkennis?? Kan niet anders dan dat zij weten dat we binnenkort voer voor de wormen zullen zijn. (jullie gaan geen wormen vreten, maar andersom, mit Grüße von Klaus Schwab) Hoe anders, los van hun psychopatische hersenbeschadigingen, zou je de arrogante en totaal minachtende houding van de politieke WEF acteurs naar het volk toe kunnen verklaren. Ze weten dat het alles toch niet meer uitmaakt, omdat ze beschikken over voorkennis en weten dat het paupervolk uiteindelijk als vee geruimd gaat worden en daarmee reeds history is? Zoiets als doorgesnoven recht in ieders smoelwerk spugen, waarna de halfdode goyim kadavers zich feestelijk en met liefde de ontblote bovenarm ter beschikking stellen voor de uitgestelde doodspuit-massaslachting.

  En de dreigementen aan mijn adres, met het geblaat over verplicht gifafspuiten, inclusief Go Vacc. yourself Ausweis, door o.a. Ursula von der Leyen c.s. met schuim op de mond gepropageerd. Deze orale EU sluitspieren beginnen zo langzamerhand heel akelige en zeer vervelende vormen aan te nemen die ons terug in de tijd willen brengen, naar de tijd van “Maul halten!!” und “Arbeit macht frei”, en dat alles gegoten in AI digitale concentratiekampen, met meerdere razziaspuiten per seizoen.

  Voor Ursula c.s. misschien de normaalste zaak van hun wereld, want deze EU Smurfen mogen zonder tegenspraak klaarblijkelijk het hele riool na 80 jaar weer open gooien en wordt daarbij door een soort wat zich onder stenen schuil hield, de 90°arm hulptroepen in bruinhemdenformaat, met luid applaus en grote steun bijgestaan.

  Goliath is erop uitgestuurd door de hogere macgten om Europa te verkrachten, te slopen en piest daarbij miljoenen David’s in de nek?? De EU op lemen voetjes geplaatst. Dit alles stinkt zeer naar rottende fundamenten en – lijken en een dramatische mislukking en einde.

 7. Je dacht zeker dat Ruttesleer voorbij was, hij is pas begonnen, eerst alle sociale voorzieningen afbouwen, daarna vaccinatie plicht invoeren en als beloning daarna mogen de overblijvenden de slaven van de elite zijn, waaronder die Rutte uiteindelijk ook toe behoort!

 8. Zeer goed artikel en idem reacties! Hadden ‘de politiek’ en media nog maar dít niveau. Maar het gaat inderdaad naar een totalitaire samenleving met een zéér groot aandeel van de grote ‘objectieve’ media hierin.
  Objectief, onpartijdig nieuws is de leugen waar de journalistiek tegenwoordig zélf in is gaan geloven. Dát is nog de grootste leugen die men het publiek verkoopt. Er waren in Nederland altijd verschillende, onafhankelijke vormen van nieuws en opinie, die vaak flink van elkaar verschilden; een traditie reikend tot ver in de geschiedenis…. tot voor relatief kort: in de jaren ’80 waren er 40 uitgevers in Nederland, in 2021 zijn zo goed als álle kranten in Nederland van nog maar 2 uitgevers: DPG-group en Mediahuis Groep, beide in handen van slechts een paar Vlaamse families. Er wáren behoorlijk wat Tv-omroepen met tótáál andere actualiteitenprogramma’s, waardoor er veel verschillende meningen en visies te zien waren. Nu zijn álle Tv-zenders in Nederland van nog maar 2 organisaties: NPO en RTL-group.
  Bij de NPO is er een dictatuur van een paar zendermanagers, RTL-group is van het Duitse Bertelsmann, het grootste mediaconcern van de EU. Uit historisch onderzoek over Bertelsmann bleek dat de groei van dat concern kwam door het Nazi-regime, ervoor was het een obscuur drukkertje. Bertelsmann zorgde voor méér nazistisch drukwerk en anti-joodse propaganda dan de eígen NSDAP-uitgeverij….
  Dé voorwaarde voor een totalitaire bestuurvorm is nú al op zijn plaats: media zijn níet meer veelvuldig, onafhankelijk een in véle handen, net als onder Goebbels in de jaren ’30. Het nieuws lijkt momenteel wel beheerst door ‘framing’; een bepaalde communicatietechniek waarmee teksten, foto’s en nieuwsbeelden zó gekozen worden dat daarbij alléén maar een bepaald (gewenst) aspect eruit wordt gelicht en als het ware in een ‘frame’ of lijst wordt gezet. Men probeert via woorden en beelden de manier waarop het publiek naar de werkelijkheid kijkt zo te beïnvloeden en sturen. Het ‘frame’ wordt zo een lijst of bril waardoor we bepaalde informatie wel zien en andere juist niet, wat buiten de lijst of randen van de bril is ziet men niet meer .
  Hiermee kan men alleen een bepáálde versie van ‘het nieuws’ brengen. Het verschil met Goebbels wordt steeds kleiner, alleen wordt nu niet gepropageerd om joden te vermoorden, dus de vele ‘volgertypes’ denken: ‘het is toch allemaal niet zo erg’. Het ‘niet zo erg’ vinden is weer een stapje op de helling die eindigt in het eraan meewerken en worden tot een ‘Eichmannetje’, de Banaliteit van het Kwaad’.

  • “Er waren in Nederland altijd verschillende, onafhankelijke vormen van nieuws en opinie, die vaak flink van elkaar verschilden”

   Daar mogen vraagtekens bij geplaatst worden. Onze huidige tijd is goed te vergelijken met de 16e eeuw toen de boekdrukkunst is uitgevonden, of dan toch voor het eerst op grote schaal werd gebruikt. Plotseling konden mensen zelf de bijbel gaan lezen en waren zij niet langer afhankelijk van de duiding door de priesterkaste. Met als gevolg de buitengewoon bloedige Reformatie waarna de natiestaat ontstaan is. Daarvoor was er nauwelijks sprake van een staat zoals we die nu kennen.

   Tegenwoordig hebben we dankzij het Internet, voor het eerst en inmiddels gedurende een paar decennia, toegang tot ongefilterd nieuws. Voorheen werd door de New York Times en haar klonen bepaald wat nieuwswaardig is en wat je ervan moet vinden. Ik heb de pre-Internet tijd nog meegemaakt en ofschoon er wat verschil in duiding was afhankelijk van de zuil van de zender, zo verschillend waren die inzichten nu ook weer niet. Maar het klopt dat het nieuws sindsdien alleen maar meer gecentraliseerd is en zo mogelijk nog meer uniform.

 9. De meeste partijen ter linkerzijde (voor zover die nog bestaat), neigen inderdaad naar communisme. Clubs als PvdA, GL en SP hebben sterk communistische roots en zien het liefst dat de overheid beslag legt op alles van waarde om “eerlijk te verdelen”. D66 is hierop een uitzondering: deze partij neigt van alle Nederlandse partijen het meest naar fascisme. Mensen mogen van D66 nog wel bedrijven runnen, mits deze bestierd worden naar het inzicht van De Grote Leider (in het geval van D66 is dat de EU). Ayn Rand waarschuwde jaren dat sociaaldemocratie op “natuurlijke” wijze zal veranderen in fascisme. Waarbij een paternalistische regering voorschrijft hoe alles geregeld moet worden, zonder ruimte over te laten voor andere meningen. Hex Kaag kwam vandaag weer met opmerkingen over de kiesdrempel, bang als zij is dat de zetels die het politbureau momenteel verliest naar nieuwe partijen (Pieter Omtzigt!!!) zal gaan.

  Hoe dan ook: communisme en fascisme zijn beiden het onvermijdelijke eindpunt van socialisme. Mensen denken bij beide termen aan gruwelijkheden en omdat ze die (nog) niet zo ervaren, vinden ze het maar belachelijk om de gevestigde partijen aan communisme/fascisme te linken.

  Denk bijvoorbeeld aan Baudet die de ongevaccineerden vergelijkt met de joden vóór WO2. Hij wijst duidelijk op de periode begin jaren ’30, toen joden telkens minder mochten deelnemen aan de samenleving. De gevestigde orde beschouwt zijn uitspraken echter als het vergelijken met de holocaust. Maar die holocaust kwam pas 10 jaar later! Net zoals nu niemand weet wat er over 10 jaar met de mensen gebeurt die nu een prik weigeren. Zullen zij de enige overlevenden van dit decennium blijken? Of worden ze tegen die tijd ook vernietigd? Of is iedereen deze periode dan vergeten, gewoon omdat epidemieën sowieso na 3, 4 jaar verdwijnen, vaccinaties overbodig geworden zijn en iedereen weer doorgaat waar hij/zij/hen mee bezig was?

  Terugkomend op dat vergelijk: we zitten als een kikker in een pan die opwarmt. Springen we er op tijd uit om onze vrijheden terug te nemen? Of worden we gaar gekookt waar we bij staan? Wie het weet, mag het zeggen.

  • De jaren zeventig sociaal democratie, leidde toch niet tot fascisme/communisme. Nee, het ging over in het neoliberalisme (of liberalisme, in jullie woorden)

   Of vind je het neoliberalisme ook een sociaal democratisch systeem?

   • Neoliberalisme is corporatisme met een sterke overheid die alle aspecten van de samenleving controleert. Er is concurrentie, maar binnen de kaders die de overheid aangeeft. Feitelijk fascisme dus.

    De belangrijkste politieke stroming in NL is echter het marxisme. Het kabinet Den Uyl viel nog vanwege de (socialistische) grondpolitiek, maar daarna zijn alle 10 de beleidspunten van Marx om burgers hun rechten te ontnemen toch nog geïmplementeerd. NL is daarmee de facto een communistisch land geworden.
    https://youtu.be/fQmRhZWGCk0

   • De wijze waarop de sociaal-democraten van de PvdA de oude stadswijken van onze steden hebben weggegeven aan buitenlanders is ook typisch fascistisch.

    Zij hebben de arbeiders die in die wijken woonden gewoon een mes in de rug gestoken. Die stemden vervolgens CD of PVV en de PvdA kwijnde weg, want de nieuwkomers kozen liever hun eigen partijen (islamitisch fascisme).

    https://www.wyniasweek.nl/toen-ik-terugkwam-in-de-schilderswijk-was-er-iets-verschrikkelijks-gebeurd/

   • Feitelijk fascisme dus.

    Ben ik met je eens. Al is het wel een minder gewelddadige vorm van fascisme. Een fascisme light. Daarnaast is het ook opportunistischer, dan het oude fascisme was.

   • Dezelfde fascistische omvolking staat op de lat voor heel NL. De autochtone bevolking vergrijst en krimpt, terwijl het aantal allochtonen groeit en de immigratie onverminderd doorgaat.

    In het nieuwe regeerakkoord staat er weer niets over, terwijl de immigratie ieder denkbaar beleidsterrein beïnvloedt.

    In alle grote steden is de meerderheid inmiddels allochtoon. In de 2e helft van deze eeuw zal dat voor heel NL gelden.

    https://www.ad.nl/binnenland/twintig-miljoen-inwoners-in-2060-met-name-migratie-is-oorzaak-van-toenemende-bevolkingsgroei~a777e1fd/

   • In alle grote steden is de meerderheid inmiddels allochtoon.

    Dit willen jullie niet horen natuurlijk. Maar het kan mij niets schelen, dat de meerderheid daar allochtoon is. Het kan mij namelijk NIETS schelen, of je Hollander bent, of Zweed, of Deen, of Turk.

   • Niet slim van je. De kans dat je hier door een jonge Turk aan het mes geregen wordt, is aanzienlijk groter dan dat een oudere Zweed je berooft en vermoord.

   • Ook economisch is het niet slim van je. In een samenleving met mensen die een Westerse werkethiek en een westers IQ hebben, zijn er veel efficiëntere en innovatievere bedrijven mogelijk. Dan kan je zelf ook veel rijker worden. En veel gezonder door de betere voorzieningen.

   • Ik heb niets met die soort van groezelige ‘Blut und Boden’ ideologieën.

    Jakkes !

    Dit is toch niet stormfront? Dit is toch niet de site van de NVU?

    Ja, want in Turkije zijn geen bedrijven en alle Turken hebben ‘een laag IQ”? Wie heeft je dat geleerd? Konstant Custers?

    Jakkes…

    Voelt alsof ik in een verbale hondendrol sta, het lezen van deze post.

    Als ik buren heb….Dan wil ik dat ik geen overlast van ze heb……Verder maakt het me ‘geen flikker’ uit, of ze hetero, homo, donker, licht, Turks, Deens, Zweeds, Arubaans of Irakees zijn

    En nee, ik heb niet het gevoel dat ‘de turken’ mij heel graag ‘aan hun kromzwaard’ willen rijgen….

    Ik ben niet zo bang ingesteld. Ik kom ook weleens buiten en dan zie ik weleens ‘een Turk’ en dan schrik ik daar niet van. Dan bel ik zegmaar niet de politie.

    Al die FVD drek hier de hele dag. Jakkes.

   • Ik word niet ‘beroofd en vermoord’….Niet door een Turk en niet door een Zweed…

    En dan krijg ik weer zo’n ongevraagd FVD advies. Het advies van de dag

    Ga niet met ‘de Turken’ om, want ‘ze hebben een laag IQ’

    Goh, interessante bevinding. Had Theo Hiddema je dat uitgelegd?

   • “Als ik buren heb….Dan wil ik dat ik geen overlast van ze heb…”

    Dan moet je zeker niet naast niet-westerse allochtonen gaan wonen. Die veroorzaken aantoonbaar meer overlast dan andere mensen. Turken nog altijd bijna 3x zoveel als autochtone NLers.

    Verdachten van misdrijven 2019

    Antilliaans 4,1%
    Somalisch 4,0%
    Marokkaans 3,5%
    Eritrees 2,7%
    Surinaams 2,7%
    Iraaks 2,4%
    Syrisch 2,0%
    Afghaans 1,9%
    Turks 1,9%
    NL 0,7%
    https://longreads.cbs.nl/integratie-2020/criminaliteit/

   • Ja, dit zal vast weer vloeken in de FVD kerk zijn.

    Maar ik kijk niet zo naar je ‘ras’, of je zogenaamde ‘nationaliteit’. Ik kijk meer naar je persoonlijkheid.

    En de meeste mensen hebben niet eens een persoonlijkheid, dus dan valt er niet zoveel te zien verder

    Ojee, verdachten van ‘misdrijven’

    Waren de politionele acties geen misdrijven ? Nee, dat was een soort geschenk, toch? Een geschenk aan de inheemse bevolking? Een cadeautje?

    De state calls his own violence law, and that of the individual crime

    – Max Stirner

   • En ik weet dat dit niet in Thierry’s wereldbeeld past

    Maar ik heb verschillende buren gehad. Hetero’s, gay’s. Turken en Hollanders.

    Ik heb nooit last gehad van zowel de Hollanders als de Turken. Ik heb slechts een keer last gehad van een buurman en dat was een Hollander, met een blanke toet en blonde haartjes. Boreale overlast?

   • Onvoorstelbaar dit soort reacties. Je leeft, maar je hebt blijkbaar geen flauw idee van de wereld om je heen. Zelfs wetenschappelijke data dringt niet tot je door.

    Ik wed, dat je ook nog nooit iemand hebt ontmoet die een roofmoord heeft gepleegd. Die mensen bestaan voor jou blijkbaar niet. Lees eerst eens een boek over statistiek voor je weer dit soort onzin post. Dat datacentrum in Zeewolde gaat anders overuren draaien. Je hebt dan nóg meer dode vogels van al die windturbines op je geweten! 😝

   • Ik kijk niet naar mensen als ‘statistiek’. Ik zie mensen niet als cijfers.

    Als ik een donker persoon langs zie lopen, denk ik niet : aha, 0,01 procent kans dat deze persoon, die 1,67 meter is, mij vandaag (zondag 4 december, 10 graden Celsius) zal gaan beroven.

    Ik ben geen robot…

    Ik wed, dat je ook nog nooit iemand hebt ontmoet die een roofmoord heeft gepleegd.

    Misschien heb ik weleens iemand ontmoet die een roofmoord pleegde. Hij/zij zal het mij dan alleen niet verteld hebben.

    Natuurlijk bestaan er roofmoordenaars…Maar ik ben banger dat ik in het verkeer om kom, dan dat ik door ‘een roofmoordenaar/slechterik’ om zeep geholpen word. Die kans is namelijk groter.

    Daarnaast zijn mensen er wel op ingesteld, om de omgeving te scannen/aan te voelen. Als ergens de sfeer niet goed is, dan verlaat je meestal die plek en dan voel je dat aan. Maar als ik door de stad loop, ben ik niet de hele tijd op mijn hoede voor ‘de roofmoordenaars’, die waarschijnlijk ‘gevaarlijke Turken’ zullen zijn. Zo sta ik gewoon niet in het leven, met of zonder jouw ‘statistieken’

 10. ‘La Psychologie des foules’ – 1895- Gustave Le Bon

  In de zich ontwikkelende ‘moderne maatschappij’ publiceerde de Franse psycholoog Gustave Le Bon in 1895 ‘La Psychologie des foules’. Hij beschreef hierin dat mensen in de massa hun kritische vermogens verliezen en zich primitief gaan gedragen. Hij observeerde dat in de massa de individuele persoon lichtgeloviger en ook vatbaarder voor propaganda is. In dichtbevolkte, verstedelijkte gebieden in Europa zag hij dat verschijnsel meer optreden dan in dunbevolkte gebieden.

  Van de 3 mechanismen die hij beschreef zie je er nú 2 duidelijk optreden:
  Besmetting: emoties verspreiden zich door de massa als een besmettelijke ziekte
  Suggestibiliteit: de massa accepteert suggestie eerder als waar zijnde (massa-media)

  In de moderne maatschappij staat de mens iedere dag bloot aan contacten met talloze vreemden en onbekenden. Men moet steeds weer tegen zijn natuur ingaan en in de openbare ruimte min of meer onsociaal gedrag tegenover de vele ‘onbekenden’ vertonen, anders raakt men totaal overprikkeld. Hoe meer onbekenden ieder om zich heen heeft des te dominanter is de roep om een leidende ‘figuur’, waarmee echter óók ieders ‘vrijheid’ aan banden gelegd wordt. Vrijheid geven we in onze steeds abstracter wordende maatschappij uit handen aan ‘leiders’ die onze conflicten beloven te reguleren, maar dit onmogelijk kunnen waarmaken. Hierdoor komt er nóg meer over-reglementering en onvrijheid. Om het ‘samenleven’ in vreedzame banen te leiden, worden burgers onderworpen aan steeds meer wetjes, regeltjes en bepalingen.
  Met reglementen, bewakingscamera’s en boetes voor dit en voor dat, krijgt de open-bare ruimte iets van een open-inrichting. In een ‘bedreigende’ wereld zullen burgers die verworden zijn tot angsthazen steeds vaker op die ‘vertrouwde leiders’ stemmen, die het ‘Heil’ beloven voor iedereen, maar meestal met uitsluiting van alle ‘anderen’, want de groepssamenhang van de bange massa moest eens verstoord worden.

  Aldous Huxley – schrijver van “Brave New World” (1931) – voorzag ook dat de democratie bedreigd zou worden door de roep om steeds totalitairdere bestuursvormen, die onstaat in drukke, moderne samenlevingen. Mensen raken in een ‘je-moet-dit en je-moet-dat-maatschappij’ steeds meer opgejaagd, maar zijn vaak te murw om dat zelf in de gaten te hebben. Er gaat tegenwoordig niemand meer demonstreren tegen ingrijpende zaken, men is apathisch geworden door de gejaagde levens en gedachten dat het toch niet helpt. Vervreemding van zichzelf komt zo tot uiting in cynisme, onverschilligheid en persoonlijke vervlakking; de prijs die men moet betalen voor de overgereglementeerde, overvolle levens. Het zal meestal leiden tot een soort massa die niet meer zelf nadenkt en hetzelfde wil als álle anderen in de massa: een zo gemakkelijk mogelijk, gedachteloos consumptie-leventje leiden. Dát zal de ‘Heilstaat’ worden als mensen niet uit hun diepe slaap wakker worden.

 11. Het geheugen van mensen is kort…….

  Kranteartikel 7 mei 2002

  Haags Binnenhof belaagd

  Na de moord op Pim Fortuyn gisteren belaagt een meute mensen het Binnenhof in Den Haag.
  Aan het begin van de avond, verzamelde een massa mensen zich bij het Binnenhof in de buurt van het Torentje van de premier. De stemming bij het Binnenhof, symbool van de gevestigde politieke orde, werd al snel grimmig. De politie werd met stenen bekogeld, dranghekken waarmee het Binnenhof was afgezet, werden omver geduwd, de garage onder het Plein stond in brand. Het scheelde weinig of de ministers hadden hun crisisberaad niet kunnen houden.

  De directeur-generaal veiligheidszaken had het Nationaal Coördinatie Centrum (NCC) geactiveerd. De staf van het NCC vergaarde informatie over de veiligheidstoestand in het land, regelde politiebijstand en voorzag vooraanstaande politici van lijfwachten, sluiproutes of geheime slaapadressen. De angst voor een regelrechte bestorming van het Binnenhof was reëel. Zelfs de minister van binnenlandse zaken maakte volgens collega-politici die avond een fletse en allesbehalve daadkrachtige indruk.

  Die avond was niemand in staat om de situatie in te schatten, om te bepalen of de emoties de overhand zouden krijgen en de Nationale openbare orde gevaar zou lopen. Net als op het Binnenhof kon op allerlei andere plaatsen de vlam in de pan slaan. De gebeurtenissen deden denken aan een revolutie, maar het was uiteindelijk een politieke revolte. Diverse politici, bestuurders en ambtenaren waren doodsbenauwd. Ze hadden achteraf het gevoel door het oog van de naald te zijn gekropen.

Comments are closed.