Objectief, onpartijdig nieuws is de leugen waar de journalistiek tegenwoordig zélf in is gaan geloven. Media en de journalisten die er werken, geloven écht dat ze onafhankelijk en onpartijdig zijn. Dát is nog de grootste leugen die men het publiek verkoopt.

Het onderscheid tussen objectiviteit en subjectiviteit is het verschil tussen harde feiten en meningen, in ‘het nieuws’ tegenwoordig zien we echter feiten en meningen dwars door elkaar heen lopen. Zelfs de schijn van objectiviteit is er niet meer. In de filosofie en sociologie wordt de mogelijkheid van échte objectiviteit betwijfeld. In de media worden bij verslaggeving áltijd keuzes gemaakt: welke onderwerpen men wil brengen en welke niet, welke feiten, standpunten men wil belichten en welke niet, hoe diep men doorvraagt of niet, het taalgebruik, het beeldgebruik enz. Omdat óók media net als ieder mens blootstaan aan belangenstrijd en denkbeelden, is verslaggeving daarom altijd gekleurd. Om te kunnen spreken van onafhankelijk, objectief nieuws moeten er dáárom áltijd véél ‘aanbieders’ zijn die nieuws en hun mening daarover onder het publiek brengen. Alléén dán kan de diversiteit van niet-objectief nieuws de ‘objectiviteit’ zo dicht mogelijk benaderen. In het verleden van de reguliere media bestond deze situatie ook, er wás veel verscheidenheid.

Er waren in Nederland altijd verschillende, onafhankelijke vormen van nieuws en opinie, die vaak flink van elkaar verschilden; een traditie reikend tot ver in de geschiedenis…. tot voor relatief kort. In 1980 waren er 40 uitgevers in Nederland, in 2021 zijn zo goed als álle kranten in Nederland van nog maar 2 uitgevers: DPG-group en Mediahuis Groep. Er wáren ruim 10 Tv-omroepen met tótáál andere actualiteitenprogramma’s, waardoor er veel verschillende meningen en visies te zien waren. Nu zijn álle Tv-zenders in Nederland van nog maar 2 organisaties: RTL-group en NPO.

De ‘Tv-omroepen’ zijn er alleen nog in naam, de NPO-zendermanagers bepálen. De media zijn van onafhankelijke, pluriforme bedrijven afgegleden tot een uniforme eenheidsworst met hooguit verschillen in hóe het gebracht wordt, inhoudelijk is het inwisselbaar, terwijl er geen censuur is.

Mediaconcerns

Journalisten zijn allemaal in dienst van een krant, tijdschrift of Tv-zender, waar er zo op het eerste oog genoeg van zijn, dus ook veel verschillende meningen en visies zou je denken… toch? Niet dus.

Tegenwoordig zijn bijna alle media van nog maar twéé papieren uitgevers en twéé ‘Tv-uitzenders’.

De ‘zelfstandige pers’ bestaat in feite niet meer. Vrijwel álle nationale én regionale kranten, streek-kranten en steeds meer weekbladen zijn allemaal eigendom van 2 media-multinationals: Mediahuis-Groep en DPG-Group. Het nieuws op Tv is van NPO en RTL-group. De diversiteit van onafhankelijke media, die enkele decennia geleden nog bestond uit dus 40 uitgevers en ruim 10 ónáfhankelijke Tv-omroepen en nog de nodige regionale is wég, verdwenen, overgenomen door media-Molochs.

Maar vier grote mediabedrijven hebben het monopolie op ál het Nederlandse nieuws. Is dan alleen wat zíj aan nieuws brengen ‘de waarheid’ en wie dat tegenspreekt onwaarheid?

Ooit van het spreekwoord: ‘wie betaalt, bepaalt’ gehoord?

Eenheidsworst

Voor wie goed kijkt is het nieuws erg voorspelbaar geworden. De media zijn áltijd uitgesproken tegenstanders van bijvoorbeeld: Trump, Baudet, Orban, Polen, Rusland, de Brexit….

Zij bestrijden deze áltijd door ze extreemrechts te noemen. Zij die kanttekeningen zetten bij het globalisme, hoe genuanceerd ook, worden áltijd populisten en antidemocraten genoemd, of juist extreem-links. Mediabedrijven berichten áltijd positief over: energietransitie, globalisering, ‘diversiteit’, de Democratische Partij in de USA en vul het lijstje maar aan…. Het maakt niet uit welke krant je leest of welke zender je ziet, de toon is wel wat anders, maar de inhoud niet. Toen de Brexit in voorbereiding was, was de toon áltijd dat Groot-Brittannië economisch in het ongeluk zou storten, nu blijkt dat dat niet zo is, hoor je niets meer… Over migranten is er zelden ook maar het kleinste kritische stuk over de gevolgen van de komst van tiendduizenden puberjongens naar het Westen.

Als er spanningen zijn in het Midden-Oosten is dat áltijd de schuld van Israël. Wie de mening van de media niet deelt of er vragen bij stelt, is extreemrechts, anti-globalist, fascist, complotdenker, extreem-links of wat dan ook, men vindt wel een gelijkdenkende ‘deskundige’ die komt uitleggen wat er met ‘deze mensen aan de hand is’. Elke krant, elk medium, verkondigt dezelfde boodschap voor een andere doelgroep op een iets andere wijze.

Objectieve mediaconcerns ?

Met de verkiezingen van Trump, werd het velen voor de eerste keer duidelijk dat ‘de objectieve media’ allesbehálve objectief zijn. Wat men ook van Trump denkt, het viel gewoon op dat nieuws en talkshows niet eens meer moeite deden om zelfs maar een schijn van objectiviteit op te houden.

Echt álles wat ze maar aan negatiefs konden vinden werd meteen, zonder verder onderzoek en zonder wederhoor als ‘nieuws’ gebracht. Toen Obama president was kreeg hij al de Nobelprijs zonder dat hij iets gedaan had, slecht nieuws over deze president was er bijna nooit. Zo gaat het bij media, ze hebben hun mening en voorkeuren al van te vóren klaar. Het publiek heeft echter recht op informatie van zowel voor- als tegenstanders. Niemand zit te wachten op de mening van die paar eigenaren van een mediaconcern. Dat manipuleren van nieuws gaat subtiel. Dit gebeurt door het stellen van bepaalde vragen, framen, in de rede vallen van gasten of door het uitnodigen van ‘deskundigen’. Zo mocht de schoonzoon van Democratisch kopstuk Nancy Pelosi  als ‘Amerika-deskundige’ bij RTL Late Night keer op keer zijn mening geven over Trump. Bij Covid zien we precies hetzelfde. Zéér voor de hand liggende vragen die men zou móeten stellen stelt men niet: hoe verhouden de zéér grote bezuinigingen op ziekenhuis- en IC-bedden zich tot de druk op de zorg die er met Covid is; en tot de beperkende ‘maatregelen’ voor burgers die alléén moeten vanwege ‘de druk op de zorg’. Andere feiten, meningen, voorstellen en oplossingen; hoe goed onderbouwd ook; hoort en ziet men niet bij de mediaconcerns.

Framing

‘Framing’ is een bepaalde techniek waarmee woorden, foto’s en nieuwsbeelden zó gekozen worden dat daarbij alléén maar een bepaald (gewenst) aspect eruit wordt gelicht, in een ‘frame’ of lijst wordt gezet. Men probeert via woorden en beelden de manier waarop het publiek naar de werkelijkheid kijkt zo te beïnvloeden en sturen. Het ‘frame’ wordt zo een bril waardoor we bepaalde informatie wel zien en andere juist niet. Dit helpt om een bepaalde versie van ‘het nieuws’ te propageren. Framing zorgt ervoor dat het publiek de wereld alleen nog maar vanuit een bepaald perspectief ziet. Dit ziet men in de ‘objectieve’ media b.v. met het woord ‘conservatief’, eerst was het nog ‘conservatief’, toen ‘rechts’ en de laatste tijd is dat opgeschoven naar ‘extreemrechts’… Orwell noemde dat in ‘1984’: ‘Nieuwspraak’, feiten en gebeurtenissen worden zo geframed en gebracht dat iedereen denkt dat alleen maar dát ‘de werkelijkheid’ is. Er was in ‘1984’ een heel ‘Ministerie van Waarheid’ dat ervoor zorgde dat ook álles op dezelfde manier ‘geframed’ werd. Orwell had in 1948; toen hij zijn boek schreef; nooit kunnen denken dat media dit ooit uít zíchzélf zouden gaan doen, maar dat is nú ook gemakkelijk, als alle media nog maar in een paar (machtige en rijke) handen zijn… en beslist niet in handen van de doorsnee burger.

Veelvoorkomende framing:

Cameratechniek: knippen en plakken in een opname om iets positiever of juist negatiever te laten lijken.
Herhaling: slogans, zinnen en beelden steeds maar weer herhalen, waardoor mensen ze voor waar gaan aannemen.
Negatief labelen: extreemrechts, antiglobalist, fascistisch, relschoppers, complotdenkers, ondemocratisch
Bangmakerij: (kleine/grote) rampen en doemscenario’s afschilderen en ‘voorspellen’
Misleiding: zaken zo verbuigen/ verdraaien dat men een onjuiste indruk ervan geeft
Trucs: op een slimme, behendige manier iets voorstellen, b.v. ‘goochelen’ met ‘harde’ statistieken en cijfers
Eufemismen: iets positiever noemen dan het is: b.v. ‘efficiency’ in plaats van: wegbezuinigen
Groepsdruk: omdat: ‘iedereen het doet’, ‘de meeste mensen vinden…’, iets moeten doen omdat men anders ‘asociaal’ is
Autoriteit-gebruik: een bepáálde ‘deskundige’ of ‘instituut’ opvoeren om respect af te dwingen voor de eigen mening
Gewone ‘man’: zich voordoen als iemand van ‘het volk’ door zo te praten of af en toe zo gekleed zich te laten filmen

De voortdurende onderbelichting van belangrijke onderwerpen

Er zijn thema’s waar media, zouden ze onafhankelijk de belangen van haar publiek dienen, haar tanden in zou moeten zetten. Bijvoorbeeld over een aantal grote invloedrijke organisaties met uitgesproken ideeën over de toekomst van de hele wereld; bekende organisaties als het Wereld Economische Forum en de Verenigde Naties. Media claimen over het Westen dat we democratisch zijn en inspraak in ontwikkelingen over heden en toekomst hebben. Hoe vreemd is het dan dat over zulke invloedrijke organisaties die plannen maken voor de toekomst van de hele wereld niets bericht wordt. Het is geen geheimdoenerij, die organisaties hebben dat gewoon open op hun eigen websites staan. Het zou de taak van de media moeten zijn om zoiets onder de aandacht van het publiek te brengen. Dat doen ze echter niet. Integendeel. Ze vallen degenen die dat wel doen aan. Wie vragen stelt bij grote ontwikkelingen, wordt als aanhanger van complottheorieën, extreemrechts of anti-globalist weggezet. Wie ziet wát mainstream media over de grote thema’s van onze tijd berichten, ziet dat zij précies dezelfde ideeën verkondigen als die organisaties zélf en nooit kritiek leveren.

De handvol mediaconcerns

De onafhankelijke media in 2021 zijn nagenoeg ter ziele. De media in Nederland zijn nog van geen handvol bedrijven. Op een enkele uitzondering na, zijn de media overgenomen door alsmaar grotere corporaties. Waarheidsvinding, diversiteit en eerlijk informeren van het publiek zijn niet meer van belang. De opgekochte media van ooit een heel diverse signatuur worden ‘geharmoniseerd’: naar allemaal dezelfde grijze middenmoot en zowat dezelfde mening: 50 tinten grijs.

Deze inhoudelijke eenheidsworst is bereikt door journalisten die een afwijkende kleur vertonen te ‘vervangen’. Wie opgelet heeft, heeft gezien dat de afgelopen 10 jaar veel, zelfs bekende, mediafiguren en journalisten met uitgesproken afwijkende meningen weg zijn. De ‘fusies’ van mediagroepen gaan zó snel dat op dit volgende internetsites vaak nauwelijks nog te volgen is wat nu van wie is. Duidelijk is wel dat de ‘onafhankelijke’ media nú al geconcentreerd zijn in nog maar drie multinationale mediagiganten en het einde van de concentratie is nog niet in zicht. Meestal worden ze geleid door slechts enkele CEO’s en bijna allemaal zijn ze in bezit van slechts enkele rijke families. Vaak betreft het families met goede connecties en een dubieus verleden. De hele onafhankelijke en objectieve media zijn zo feitelijk in handen gekomen van nog een handvol machtige mensen…

Het ANP, het Algemeen Nederlands persbureau, voorziet als grootste persbureau vrijwel alle media van nieuws: omroepen, kranten, tijdschriften, websites. Op hun beurt reproduceren de media, ook de ‘kwaliteitskranten’, dat nieuws zonder verder te vragen. Het ANP staat voor objectiviteit en betrouwbaarheid, tóch…. Het ‘vrije’ Persbureau ANP is echter ook al ruim 20 jaar van investeerders en is in 2021 weer overgenomen door een nieuwe investeerder, de voormalige DSW-topman Oomen. Net als in Nederland is ook een groot deel van het wereldwijde nieuws-landschap in handen van maar een paar grote spelers. Naast b.v. Reuters, Bloomberg en AP is het grootste mediabedrijf ter wereld intussen Alphabet Inc., (Google) met een jaarlijkse omzet van tegen de $ 200 miljard.

Publieke media:

NPO: Nederlandse publieke omroep mét de regionale omroepen

Dríe bestuursleden, drie zendermanagers, pér zender een.

De NPO heeft een paar bestuurders en per net een netmanager. De diversiteit van omroepen die allemaal hun eigen bestuur hebben bestaat in de praktijk niet meer. De macht van de handvol  netmanagers van de NPO is de afgelopen jaren zó toegenomen dat onafhankelijke omroepen niet langer échte zelfstandige keuzes kunnen maken over hun programma’s of zélfs over de keuze van presentatoren. Formeel kan dat wel, echter de netmanager gaat over wel héél erg veel, in de praktijk is het een soort dictator van één persoon per zender. In Nederland bestonden ook ooit dertien onafhankelijke regionale omroepen. De overheid heeft in 2015 besloten tot ‘Het nieuwe publieke regionale mediabedrijf’, waarin zij gingen hergroeperen…. met de landelijke omroep (NPO). Een jaar daarvoor in 2014 zei Omroep West-directeur Milo nog: ‘Als de regionale omroepen worden overgenomen door de NPO, betekent dat het einde van de regionale Tv…’.

Commerciële Media:

Veel mensen denken dat de commerciële media dan tenminste nog ‘onafhankelijk’ zijn en hun eigen mening kunnen geven zonder overheidsbemoeienis. Nog maar een aantal decennia geleden wás dat ook zo, in 1980 waren er 40 uitgevers in Nederland. De kranten die Nederland nog heeft, worden uitgegeven door 2 Vlaamse uitgevers: Mediahuis-Groep en DPG-Media; álle commerciële Tv-zenders zijn eind 2021 van nog maar één bedrijf (Duitse Bertelsmann). Deze mediaconcerns, die hun publiek de maat nemen wat betreft hun ‘correcte’ en ‘juiste’ mening en al snel met de labeling: ‘gewelddadig’, ‘extreemrechts’, ‘neo-nazistisch’ komen, hebben deels zélf een racistische, koloniale en extreem-rechtse achtergrond. Bertelsmann (RTL-group) met een naziverleden is alléén dankzij de NSDAP uitgegroeid tot een groot mediabedrijf, DPG-media heeft een slavernij-verleden in Belgisch Congo en het verleden van een prominente Mediahuis-Groep familie bestaat uit ‘extreemrechtse’-sympathieën en een verleden bij de Vlaamse SS. De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet…

RTL Group:

Van mediacorporatie Bertelsmann die eind 2021 álle commerciële Tv-stations in Nederland bezit. Duitslands mediagigant beweerde altijd fel tegen de nazi’s te zijn geweest, maar uit historisch onderzoek over Bertelsmann tijdens de oorlog bleek dat de groei van het concern kwam door het Nazi-regime, ervoor was het een obscuur drukkertje. Bertelsmann zorgde voor méér nazistisch drukwerk dan de NSDAP-uitgeverij en was lid van de ‘SS Sponsor Cirkel’ die de SS financieel ondersteunde. Zij publiceerden veel anti-semitische werken én maakten gebruik van Joodse slavenarbeid in hun Baltische drukkerijen; Joodse slaven die de anti-semitische propaganda zélf moesten drukken … Bertelsmann is het grootste mediaconcern van Europa.

DPG Media:

DPG is voor 99% in handen van het Belgische ‘Epifin‘, een Antwerpse vennootschap, een postbus groot. Het is het grootste mediabedrijf in ons land met 6000 werknemers, dat ruim 90% van de Nederlanders bereikt volgens eigen zeggen. Het heeft in een vloedgolf van overnames in no time zowat de hele Nederlandse geschreven nieuws-media en -uitgevers opgeslokt: de Persgroep, PCM Uitgevers, VNU, Sanoma Media en Wegener Media. Epifin is volledig van één familie, die haar fortuin maakte met plantages in de oude kolonie Belgisch Congo. In Belgisch Congo werd op grote schaal genocide gepleegd, volgens historici miljoenen mensen; zij beschrijven plantagebezitters als ‘wreed en onmenselijk’. Zichzelf ‘kwaliteitskranten’ noemende dagbladen als: Trouw, NRC, Volkskrant, het Parool zijn momenteel dus, via vennootschappen, van een familie die hun grootste fortuin heeft gemaakt met dwangarbeid, racisme, marteling, moord en concentratiekampen in de 19e en begin 20e eeuw.

(DPG: De Volkskrant, Het Parool, Trouw, AD, NU.nl, Intermediair, BN de Stem, Brabants Dagblad, de Gelderlander, de Stentor, Eindhovens Dagblad, PZC, Tubantia, ADR Nieuwsmedia, De Ondernemer, Synpact, Tweakers.nl, Hardware.info, MyChannels, IndeBuurt en nog eens 250 ‘regio-kranten’)

Mediahuis Groep:

Een Mediaconcern met 4000 werknemers. Het is van dríe Vlaamse families die zelfs de voorzitter van de raad van bestuur leveren. Mediahuis Ventures is een apart ‘Durfkapitaal’ onderdeel van datzelfde Mediahuis, een investeringsmaatschappij. De ouderlijke familie van de huidige voorzitter heeft een verleden van wat men nu extreemrechtse, nationalistische sympathieën zou noemen. Degenen die dit nú een beetje durven te zeggen worden als fascistisch uitgemaakt. De vader werd in de 2e wereldoorlog geselecteerd voor een opleiding aan de elitaire nazistische ‘Reichsführerschule’.

In Duitsland werd hij assistent-voorzitter van de Vlaamse organisatie René Lagrou (de Vlaamse SS).

(Mediahuis: Telegraaf, Privé, Metro, Vrouw, NRC Media, Noordhollands Dagblad, Leidsch Dagblad, Haarlems Dagblad, IJmuider Courant, De Gooi- en Eemlander, de Limburger, Limburgs Dagblad, Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad, Asser Courant, Balkster Courant, Bolswards Nieuwsblad, Coevorder Courant, de Feanster, de Krant van Midden-Drenthe, de Noordoostpolder, de Staphorster, Drachtster Courant, Eemsbode, Emmer Courant, Flevopost Dronten, Flevopost Lelystad, Franeker Courant, Groninger Gezinsbode, Heerenveense Courant, Hoogeveensche Courant, HS-krant, Jouster Courant, Kanaalstreek, Meppeler Courant, Nieuwe Dockumer Courant, Nieuwe Ooststellingwerver, Nieuwsblad Noordoost-Friesland, Noorderkrant, Roder Journaal, Sneeker Nieuwsblad, Steenwijker Courant, Stellingwerf, Veendammer, Westerkwartier, Westervelder Wolder Courant.);

Ingezonden door Carver. Auteur van onder meer Neurocity

111 REACTIES

 1. Ja, en de grote mediaconcerns schuiven weer aan bij Klaus Schwab waar de afstemming tussen big business en big government plaatsvindt. Er schijnen nogal wat subwerkgroepen te zijn bij het WEF waar mensen als Sigrid Kaag en andere overtuigde globalisten plannen maken en, naar ik aanneem, doorsturen voor uitvoering. Het begint zo langzamerhand te dagen hoe het spelletje gespeeld wordt waarover je al tijden vermoedens kon uitspreken. Uiteindelijk is het een kwestie van consent, zowel aan de politieke kant als aan de multinational kant. Zo kan het gebeuren dat Zweden wat eigenwijs is met hun covid maatregelen en Denemarken plotsklaps paal en perk stelt aan het opengrenzenbeleid. Dat Gilette woke reclame maakt en mediaconglomeraten wereldwijd het linksliberale narratief promoten. Het is daarmee inderdaad een revolutie van de elites.

  • Misschien moeten we zien dat dit een te verwachten, haast natuurlijk menselijk proces is in die zin dat zij die succesvol zijn en macht hebben bij elkaar aanschuiven en plannetjes gaan maken. Precies zoals dat ooit voorspeld is door Robert Michels met zijn ijzeren wet van de oligarchie. Het is nog niet zo eenvoudig te zien hoe je je daar tegen verdedigen kunt. Misschien middels een daadwerkelijke elite die het vertrouwen van het volk geniet, zou een reactionair kunnen zeggen. Ofschoon ook dat van de speculatie aan elkaar hangt. Wat me wel juist lijkt is dat de natuurlijke orde, die er wel is, zowel van onderen bedreigd kan worden door afgunstige have-nots, als van de bovenkant door een losgeslagen elite die elk gevoel voor matiging en bescheidenheid verloren hebben. Een religieus mens zal waarschijnlijk vinden dat angst voor de toorn van God ontbreekt, om zo morele excessen te beperken.

   • God ontbreekt, om zo morele excessen te beperken.

    God is dood verklaart

    Kapitalisten die op een gegeven moment extréém rijk zijn, schuiven aan bij de toppolitici, om hun ideeen voor de toekomst kenbaar te maken.

    Zo word het kapitaal een staat en de staat het kapitaal. Het gaat allemaal door elkaar lopen. Een Kaag en een Gates, die samen de toekomst willen maken.

    Libertariers maken altijd die scheidslijn. Kapitaal aan de ene kant, staat aan de andere kant. Maar heel vaak loopt het juist geheel door elkaar en kunnen ze niet zonder elkaar. Het is een symbiotisch geheel. De staat heeft wat aan de rijkdom die de kapitalisten maken en de kapitalisten worden beschermd door de staat. Hun patenten worden beschermd, hun panden worden beveiligd, hun infrastructuur word bekostigd, vakbonden in lage lonen landen worden onderdrukt etc.

    daadwerkelijke elite die het vertrouwen van het volk geniet, zou een reactionair kunnen zeggen.

    Als je dan op oud geld en/of oude intelligentsia doelt. Die mensen hebben totaal geen macht meer. En trouwens ook geen aanzien bij het volk

    Daarnaast is het moeilijk om te zeggen wat het volk tegenwoordig ziet als ‘de daadwerkelijke’ elite. En de vraag is hoe relevant dat is. Want dat het volk iets ziet als ‘de elite’ wilt niet zeggen dat ik dat ook zo ervaar. Als het volk zegt dat Ali B ‘de elite’ is, zegt mij dat natuurlijk niet zoveel.

    Die Michels was een fascist, trouwens.

   • Het verschil, domoor, tussen de staat en een bedrijf is dat je in een markt keuze hebt. De staat is alleen maar dwang. Verder, Nietzsche’s Gott is tot! Betekent dat Nietzsche, de zoon van een dominee, zag dat mensen de morele doctrines niet langer volgden. Waarna hij concludeerde dat God dood is. Hij heeft God niet dood verklaart. Dat is wat anders ofschoon ik er zeker van ben dat jij dat niet zult begrijpen. Michel was eerst een socialist, daarna een fascist, was toen heel populair, daarna heeft hij de Ijzeren Wet gedefinieerd omdat de politieke orde naar zijn idee altijd in hetzelfde uitmondt. Ten slotte gebruik je ik en het volk door elkaar. Je hebt er dus weer eens helemaal niets van begrepen. Toch meen je anderen met een zeker dedain te moeten aanspreken. Een naar mannetje, ben jij.

   • Die Youp gaat altijd meteen schelden hahaha.

    De rationele libertarier, die de hele tijd emotioneel word, als het blijkt dat niet iedereen hetzelfde denkt als hij. Maar dat is natuurlijk ook wel even schrikken.

    Ja, ik ben naar ! Anarchisme is naar en giftig en venijnig en brutaal.

    in een markt keuze hebt.

    Ja en dat vind ik dus een aanname. Een huis heb je gewoon nodig. Water heb je nodig. Sommige medicijnen heb je nodig. Waarom zouden bazen de prijs niet opvoeren? Ja, omdat ze goede mensen zijn, die om andere geven en een product willen leveren voor de conusment….Wie zegt dat? Wat is dat voor een management praatje?

    De bazen die ik heb meegemaakt in mijn leven, waren allemaal psychopathisch. Alleen gericht op geld, geld, geld, geld, geld en meer geld.

    Als huizenboer A de prijs hoger maakt, kan huizenboer B de prijs ook hoger maken, omdat mensen dus niet dakloos willen worden en het dus maar ophoesten. En, zo is je feodale orde weer hersteld.

    Wat cynisch. Geef me een reden om niet cynisch te zijn. In dit land heb ik mensen ervaren als klootzakken. Waarom zou het in het libertarisme ineens anders zijn? Ik ben niet een heel optimistisch persoon. Dan zeg je : je moet optimistisch zijn. Maar zo werkt het dus niet hé. Het is mijn gevoelsbeleving. En dat komt ook niet uit de lucht vallen hé

   • “In dit land heb ik mensen ervaren als klootzakken.”

    Misschien wel omdat jij dat in mensen oproept.

   • Dus jij vind dat andere mensen jou een huis moeten geven. Ze moeten je ook water geven en medicijnen als je dat nodig hebt. En dat noem je dan anarchisme. Het is de tirannie.

   • Misschien wel omdat jij dat in mensen oproept.

    Ja, je kent mij niet.

    En ik roep verschillende dingen op, bij verschillende mensen. Sommige mensen vinden mij aardig, andere mensen niet. En dat is prima allemaal.

    Je gaat verder niet in op mijn bezwaar. Het feit dat de huizenmarkt niet als andere markten is. Het verkoop van lego, vind ik iets anders dan het verkopen van water, huizen, of aidsremmers. De meeste mensen zullen snappen wat ik bedoel

    De CEO die miljardair word van het verkopen van lego, is iets anders dan de CEO die huizen verhuurt die veel te duur zijn voor wat het is. De meeste mensen zullen wederom snappen wat ik bedoel.

    Niet alles is altijd hetzelfde. Je kan niet zeggen ‘de markt’. Want er zijn verschillende markten, in verschillende contexten, die verschillende impact hebben op de levens en vrijheid van mensen.

    Maar we hoeven het niet eens te worden. Je hoeft me ook niet te overtuigen, of wat dan ook. En je hoeft me ook niet uit te schelden etc. Hoeft niet, mag wel

   • HET DOET ER NIET TOE WAT JIJ VINDT. WE LEVEN NIET IN JOUW DICTATUUR.
    REDENEREN VANUIT PRINCIPES!

   • Nee, we leven inderdaad niet in mijn dictatuur. Ik ben te egoïstisch om dictator te kunnen zijn. Dictators doen het altijd voor ‘de zaak’ of ‘het vaderland’, of ‘het socialisme’.

    Ik vertel je slechts wat mijn observaties, meningen, twijfels, overwegingen en emoties zijn.

    Of je daar iets mee doet, is dan weer aan jou 🙂

   • Maar ik snap Youp wel. Ik snap wel dat je boos wordt als ik datgene waar je in gelooft in twijfel trek.

    Iedereen doet dat. christenen, socialisten, liberalen etc.

    Maar zachte heelmeesters maken stinkende wonden. De moeilijkste vragen moeten gesteld worden

   • Ik bedoel, alle ideologische scholen worden boos, als je vragen stelt. Marxisten cancelen me meteen, als ik vragen stel over Mao. Libertariers cancelen me tenminste niet. Dat doen ze wél goed

   • Bert

    Metallica was nooit echt zo mijn ding. Ik had altijd meer met Black Sabbath etc

   • @ nayakosadashi2020 ,
    Mijn ding is dit ook niet.
    Maar het ging dan ook om de tekst. Dat niets er toe doet.

    Ik dacht, misschien veranderd het iets aan de negatieve stemming die even aanwezig was. Maar inmiddels alweer voorbij is.
    En dan is het ook nog ontzettend tyfus weer buiten.
    Daar wordt een mens ook al niet vrolijk van.

   • Youp 06-02-22 at 08:24,

    Mooie reactie van je vind ik. Dat misverstand over Nietzsche is vervelend. Dat had ik niet begrepen of was ik vergeten, dat van ‘Gott’.

  • Het eerste internationale tribunaal is al bezig, er werken meerdere internationale advocaten aan mee, hieronder staan meerdere openingsvideo’s op:

   U.S. Attorney Dr. Reiner Fuellmich gives his opening statements at the International Criminal Grand Jury Investigation involving the most heinous crimes against humanity

   https://twitter.com/LakovosJustice/status/1490144834417565697

   • Op naar een buitengerechtelijke veroordeling, hier zijn die advocaten al maanden mee bezig om het voor te bereiden. Kans dat er zich in de loop van dit jaar meer bij gaan aansluiten, zeker als je ziet dat nu al hooggerechtshoven in sommige landen voetje voor voetje al maatregelen van de regeringen terug aan het draaien zijn.

  • Ja die Schwaab, een psychopaat eerste klas wordt volgende maand 84, die zal wel haast hebben om zijn Kréét Reeeset nog mee te maken, dan denkt ie dat zijn leven ‘zin’ heeft gehad. De Canadese Trudeau was een van zijn lievelingetjes in al die klasjes die hij heeft gehad met die Young Global Leaders en is een van de grote aanjagers van dat project. Zoals iemand die in Canada heeft gewoond me zei over hoe het kon dat Canadezen wel bij zulke vriestemperaturen massaal in opstand komen: dat is een half verwijfd mannetje uit de grote stad, waar in de winter vloerverwarming in troittoirs is en winkelcentra totaal overdekt zijn; in een land dat voor meer dan 99% bestaat uit een diepvries in de winter, waar vele geharde mensen leven, maar waarin dat figuur nog geen dag zou kunnen overleven. En zo iemand meent die mensen de les te kunnen lezen.

   • Ik begrijp vaak dat gedweep met Nietzsche niet, die inderdaad een zeer grote invloed heeft gehad op het denken van vooral de vasteland-Europa elite. Misschien omdat hij schreef wat zij zó graag wilden horen (al is het maar al te vaak uit zijn verband gerukt): ‘Gott ist tot, übermensch’ e.d. Het kan door hem wellicht ánders bedoelt zijn, maar als je filosoof, intellectueel en nadenkend bent zou je toch kunnen wéten dat mensen daar mee aan de haal gaan. Duitsland voorop, de denkbeelden van de nazi’s kwamen niet uit de lucht vallen, het Duitse superieuriteitsgevoel dát er al was kreeg dankzij hem een leuk filosofisch kader. We weten waar dat eindigde.

    Maar los daarvan; een filosoof die op zijn 44e al waanzinig werd, in zijn pyama op straat rondrende en ‘Caesar’ riep, opgenomen is in een psychiatrische inrichting en waanzinnig bleef tot zijn dood zou ik niet bepaald als ‘grote voorbeeld’ nemen.
    Als je een beetje van psychologie weet, weet je ook dat waanzin niet opééns uit de lucht komt vallen, alleen úit het zich op een bepaald moment, voordat dit op zijn 44e naar buiten kwam zal het er bij hem al geweest zijn.

    Er zijn filosofen die véle malen groter zijn dan deze (grootheids-) waanzinnige filosoof.

   • Smaken verschillen, Aristoplates. Ik vind hem wel interessant.

    Nietzsche zijn zus was een nazi. En zij herschreef zijn werk, op een nazistische manier. Hier kon hij niets aan doen. Zij trok het uit zijn verband.

    Als Nietzsche het over de übermensch heeft, heeft hij het niet over een bepaalt ‘ras’ of een bepaalde ‘klasse’. Hij heeft het dan over mensen die leven vanuit een eigen ethos. Mensen die zelf waarden en waarheid creëren. Geen conformisten, maar scheppers. Het nazisme is niet een nietzscheaanse filosofie . Het is een collectivistische, laffe, anti individualistische filosofie. Het is de politiek van het ressentiment. De politiek van de verbitterde conformist, die zich verschuilt achter de massa.

    Dat de nazi’s Nietzsche misbruikt hebben voor hun onzin, daar kon hij zelf niets aan doen natuurlijk.

    Ayan Rand ging ook aan de haal met Nietzsche, in haar filosofie. maar zij snapte het weer niet. Zij probeerde het in een economisch keurslijf te drukken. De übermensch, dat is dan zogenaamd ‘een ondernemer’. Dat is dan de manager van de Wibra, die ’targets’ haalt. Sorry, Ayan. Dit is Duitse romantiek, dit is niet iets dat gaat over ‘ondernemen’ en ‘obligaties’ en ‘het rendement’.

    En dat hij gek werd. Nou en. We zijn allemaal weleens gek. Het is een cliché, maar zitten genialiteit en gekte niet dicht bij elkaar? Zeggen ze dat niet weleens? Hij werd gek, omdat hij een geslachtsziekte had, toch? Goed, dat kan gebeuren hé. Oeps! Je had in die tijd nog geen condooms. Is dat zo?

    Daarnaast kunnen we ook zeggen. Misschien was Nietzsche wel meer een kunstenaar, dan een filosoof. Al weet ik niet of je dat zo kan zeggen.

    Kennen we de ‘chad Stirner en virgin Nietzsche’ meme?

  • Youp.

   Eens, behalve het woord ‘elites’. Het zijn eerder bendeleden dan elite vind ik.

   • Nietzsche was en is vaak indirect nog steeds populair in het Centraal-/West-Europese denken, en ook voorgangers als Kant (die trouwens vroeg-dement werd…) en Hegel die meende dat híj nu het ‘einddoel’ van de filosofie had opgeschreven, ná hém zouden er geen nieuwe dingen meer komen, over grootheidswaanzin gesproken. De totalitairen en vooral communisten / socialisten zijn volledig gebaseerd op zijn denken.

    De grondleggers van onze hele westerse filosofie: Plato en daarna Aristoteles kent blijkbaar niemand meer echt, men heeft er misschien wel nog iets óver gelezen, maar nauwelijks ván gelezen. Hun denkbeelden over deugd als niet alleen een handeling, maar een diepere karaktertrek, waardoor men, als vanzelf kiest voor het goede; is totaal belachelijk gemaakt. In navolging van latere filosofen is alles relatief, wat men nu allemaal gelooft. Plato en Aristoteles hebben echter wel dégelijk een filosofische beschrijving en onderbouwing van het juiste, het goede, het rechtvaardige beschreven.
    Politici, bestuurders, redacteuren en intellectuelen kennen die meestal nog niet eens.

   • De Griekse filosofie is zeker de moeite waard. Het stoïcisme sprak mij altijd aan.

   • Ik moet me er sowieso meer in gaan verdiepen, in Griekse filosofie. Als ik tijd heb etc

  • Zou ik zeker gaan doen en dan de werken zelf lezen niet wat 2e hands filosofen van nu ervan vinden.
   Je ziet daar een diepgang die er al een halve eeuw in het westen niet meer te vinden is.
   Ik heb laatst nog eens de échte versie van ‘de Republiek’ van Plato gelezen waarin hij de euvels van de democratie beschrijft. Hij leefde daar toen in en schreef wat hij zag. Dat de laagste figuren en meest machtswellustigen daarin het hoogste woord voerden, dat zij het volk manipuleerden en voorlogen en bedrogen… herkenbaar?

   Daarom ook pleitte hij ervoor dat alleen mannen (want dat was tóen zo) met een bepaalde levenservaring búiten de politiek aan het bestuur mochten deelnemen, die in hun jeugd eerst een militaire vorming hadden moeten doorlopen (discipline, doorzettingvermogen, moed), daarna een aantal jaren filosofische scholing, daarna nog ‘iets’ in het echte beroepsleven. Men mocht pas met zijn 40e of 50e dan in het bestuur komen.
   En als je dan een stuk leest van zo’n profeet uit het oude testament, ik weet niet meer welke, die een voorspelling doet: ‘en gij zult geregeert worden door kinderen…’ en ik zie de onnozelheid en naieviteit van de meeste kamerleden nu………

   • Heel vaak wordt aangehaald dat Nietzsche sifillis zou hebben gehad en daardoor gek is geworden. Deze mythe is allang ge-debunked, syfillis blijft in botten aantoonbaar en was er dus niet. Hij was niet ‘eens een keer gek’, hij is opgenomen geweest in een psychiatrische inrichting en daarna thuis verzorgd, hij werd beschreven als ‘waanzinnig’, 11 jaar lang tot zijn dood.

    Het verhaal over zijn ‘boze’ zus die alles verdraait zou hebben is ook zo’n ‘wiedergutmachung’ over Nietzsche. Zij was een heel middelmatig mens die nooit in staat kan zijn geweest om zijn complexe filosofie zo te verdraaien. En verder is van genoeg bronnen búiten die zus bekend dat Nietzsche liet zich regelmatig antisemitisch uitllet, al in zijn jonge jaren. Later zou hij dat wat hebben afgezwakt maar dat werd geweten aan zijn haat tegen de componist Wagner die ook al zo was.

    Maar er is keus genoeg aan ándere grote filosofen, die een heel goed inzicht hadden in de condition humaine…

   • Zijn er werken die je me kan aanraden?

    Ja, Plato vond ook dat die man dan niet getrouwd mocht zijn, toch, die filosofen koning? Want zo zou hij belangeloos zijn. Eigenlijk is het iets dat ze in de Katholieke kerk doen, met hun Paus. Ook een soort buitenstaander/filosofenkoning figuur

   • Persoonlijk zou Plato’s ‘Politeia’ verplicht moeten zijn voor alle hoger onderwijs en de Dialogen van Socrates, geschreven door Plato en idem Aristoteles Ethica. Dit is niet zozeer aan een ‘stroming’ verbonden maar echte púre filosofie. Iets dat je overal in kunt gebruiken. Verder moet je kijken wie je aanspreekt, ik vind zelf ook Spinoza goed, maar die is vaak uit beeld verdwenen nu en als je kijkt naar onze maatschappij heeft John Locke heel goede dingen geschreven, ook niet zweverig, in feite is de hele Amerikaanse revolutie op zijn gedachtegoed gebaseerd.

    De katholieken hebben van begin af aan Plato en Aristoteles inderdaad ‘overgenomen’, veel ervan zit in hun oudste kerkelijke leer, maar dat is niet vreemd, de Romeinen beschouwden zich als betere staatslui en bouwers maar bleven de Grieken de eer geven van beste filosofen. De Rooms-katholieke kerk wordt door veel historici gezien als de voortzetting van het Romeinse rijk, zij hebben ook de meeste boekrollen en filosofen bewaard in de ‘donkere middeleeuwen’. Veel kloosters hadden de werken van Plato en Aristoteles in hun bibliotheken. Heel interessant, maar je moet er wel van houden natuurlijk.

   • Dankje

    Ja, die dialogen van Socrates ga ik even kopen dan. Of op podcast opzoeken

    Ik ben wel een klein beetje thuis in Aziatische filosofie. Veel anarchisten in het C4SS milieu zijn bezig met taoïsme en boeddhisme etc, btw, viel mij op. Ik ben niet de enige dus.

    Zeker, Locke heeft veel invloed gehad op de wereld. Maar het neoliberalisme is wel heel anders dan wat hij voor ogen had

    Ja, er zit veel platonisme in het katholicisme hé.

    Ik geloof dat de moslimwereld meer op Aristoteles leunde.

    Heel interessant, maar je moet er wel van houden natuurlijk.

    Zeker interessant. Je moet er ook tijd voor hebben, om erin te gaan spitten en je moet je geest ernaar zetten.

   • Ik wil sterk wijzen op de vertaler! Ik las verschillende vertalingen van Plato en zag dat de één het ‘wat minder begreep’ dan de ander.
    Dus die vertaler is een erg belangrijk punt.

    En, dat wil ook wel zeggen: Plato is een zegen voor de logica. Zijn dialogen zijn vreselijk leuk en leerzaam. Eenmaal zijn geschriften gelezen en men kijkt nooit meer hetzelfde naar bijvoorbeeld politici en anderen die gebruik maken van de filosofie, en dan met name van de sofistiek.

   • Jaja, haha, dat klopt als een bus, Grieks heeft een veel grotere woordvariatie om iets uit te drukken dan Nederlands, het ligt er dus aan of het een vertaler is die weet heeft van wát hij vertaalt of niet. En dan zijn ze hier ook nog eens zo gemakkelijk dat ze het gewoon vertalen van een vertaling uit het Engels, Frans of Duits, vertaling van een vertaling dus prut. “Eenmaal zijn geschriften gelezen en men kijkt nooit meer hetzelfde naar bijvoorbeeld politici”. Daarom ook zou dat verplicht moeten zijn in het onderwijs, vroeger was dat nog op het gymnasium, toen kwam de HBS, het atheneum, havo, geen opleidingen om zélf te leren nadenken en ook vóór mijn tijd; dus dan moet je de schade zélf inhalen.

   • Begin maar eens met Plato, Taoïsme kan ik je zééér aanraden, maar dan ook weer boeken die uit het oosten komen of vertaald daaruit natuurlijk, iet wat een europeaan of nederlander daar van víndt, idem voor Boeddhisme, dat is totaal verkracht in het westen, lees dan de sutra’s van Boeddha diamant-soetra of Hart-soetra, of het óudste boek uit het Boeddhisme: de Dhammapada. Boeken over Zen-boeddhisme zijn vaak beter: zen is ook japanse een combinatie van taoïsme en boeddhisme, boeken kun je tig keer lezen. Vooral Enomiya Lasalle heeft juweeltjes geschreven ( was een jezuitische monnik die in Japan woonde en ook Zen deed).
    Ook ér goed en toegankelijk is: ‘Overpeinzingen’ van Marcus Aurelius (Romeins Keizer) .

 2. Geen woord van gelogen. Nederlandse media zijn op zijn gunstigst gekleurd maar gewoonlijk manipulatief, lopen aan het handje van de macht en dulden geen andere mening.
  Vertrouw de media niet want ze zijn helemaal niet onafhankelijk.

  • Je hoeft alleen maar te kijken naar de kranten, b.v. de telegraaf of het AD.
   Vandaag het opstappen van Marc Overmars. Dat wordt meteen in een context geplaatst dat Ajax nu in elkaar stort. Media plaatsen allerlei verhalen uit rancune of sensatiezucht.
   Ik boycot de media en dat zouden meer mensen moeten doen.

   • Goed gezien Winston. Media plaatsen allerlei verhalen uit rancune of sensatiezucht.
    Je zou eens ‘nieuws’ moeten kijken en dan de volgende dag proberen te achterhalen bij jezelf wat je alweer gezien hebt… euuuuuuuu? Je weet het waarschijnlijk niet meer, het is een waterval van flauwekul, ‘belangrijke mensen’-nieuws, onzin, sensatie, rampen in verwegistan en debiliteit. Echt nieuws waar mensen die hier wonen, werken en leven wordt bijna niet meer gebracht. Zo kun je een heel volk dom en zwakzinnig maken.

   • En het volk denkt dat het waar is omdat het op TV was of in de krant stond.
    De domheid ten top en daar speculeren de media op.

 3. Dit is inderdaad een gevaarlijke ontwikkeling, al jaren geleden stond op amerikaanse websites het gevaar van Big Business en Big Government die de democratie zou bedreigen. Nú zien we hoe dat werkt voor onze ogen.
  Vooral in Europa met zijn verleden van fascistische-, nazistische- en communistische totalitaire bewegingen en zélfs hele staten zien we alwéér het totalitaire spook opdoemen. En welk land zal ons déze keer moeten komen redden??? Geen.

  https://www.americanprogress.org/article/corporate-capture-threatens-democratic-government

  https://www.businessinsider.com/why-big-business-loves-big-government-2010-1?international=true&r=US&IR=T

  • De grote vraag is alleen. Hoe houd libertarisme big business in toom?

   Hoe zou in een libertarische samenleving, de big business een beetje getemd worden? Want zodra ze groot zijn, gaan ze zich als een soort overheid opstellen, hebben we gezien

   Het is dan een staat, maar het heet anders. Je betaald geen belasting aan ze, wel huur.

   Wat mij betreft nog steeds een bug in het libertarisme verhaal. Maar misschien zie ik dingen over het hoofd.

   • Ik denk dat we veel minder in onze ‘kaders’ moeten gaan denken. Je schrijft hoe houdt libertarisme big business in toom; een zéér goede vraag. Ik heb een aantal werken van Marx, Engels en Lenin in mijn boekenkasten, net als over de aanloop vd 2e wereldoorlog trouwens, gewoon omdat ik altijd zo’n vaag gevoel had dat dat nog wel eens terug kon komen. Marx en Engels hádden précies dezelfde vraag, maar dan hóe kan het Marxisme grote bedrijven in toom houden….. Zijn antwoord: door ze áf te schaffen of op te breken…. Opvallend is dat het énige land dat dát advies van nota bene Marx volgt het meest kapitalistische land ter wereld is: de USA, het begon al ruim een eeuw geleden met het opbreken van het monopolie van Standard Oil in de 7 grote oliebedrijven die er nu nog zijn. Een liberaal land dat marxistische middelen gebruikt…

    Alle grotere ídeologieën, politieke stromingen nú zijn állemaal ontstaan in de 19e eeuw en géven allemaal géén antwoord op de problemen van de 21e eeuw. Gewoon omdat ze daarvoor te beperkt zijn en omdat er nu problemen zijn die er toen niet waren: exploderende mogelijkheden van techniek, ICT, genetische manipulatie (inc. fabriceren van ziektes), nanotechnologie, écht totaal globale MEGA-bedrijven, etc. etc.

    De oplossingen moeten daarom ook niet van maar één ideologie komen, maar Nederlanders hebben daar nogal moeite mee, ze hebben een verleden van ééuwenlange verzuiling en hokjesdenken.

   • Opbouwende reactie. Top

    gewoon omdat ik altijd zo’n vaag gevoel had dat dat nog wel eens terug kon komen

    En dat doet het ook. Het marxisme is zeker nog niet dood. De jongeren van Bij1 vierde laatste de verjaardag van Lenin. Tien jaar geleden was dit nog ondenkbaar geweest.

    het begon al ruim een eeuw geleden met het opbreken van het monopolie van Standard Oil in de 7 grote oliebedrijven die er nu nog zijn.

    Hadden ze hen dat monopolie moeten laten behouden?

    Alle grotere ídeologieën, politieke stromingen nú zijn állemaal ontstaan in de 19e eeuw en géven allemaal géén antwoord op de problemen van de 21e eeuw. Gewoon omdat ze daarvoor te beperkt zijn en omdat er nu problemen zijn die er toen niet waren: exploderende mogelijkheden van techniek, ICT, genetische manipulatie (inc. fabriceren van ziektes), nanotechnologie, écht totaal globale MEGA-bedrijven, etc. etc.

    Ik snap je punt. Daarom val ik dus voor existentialisme, omdat dat een basis is die nog steeds op gaat. Die niet gedateerd is. Een soort ankerpunt, als het ware.

    Wel kunnen we kijken naar de 19de 19e-eeuwse ideologieën, om te kijken in hoeverre ze nog bruikbaar zijn. Maar wat je zegt is waar, veel van die ideologieën zijn hier en daar nogal gedateerd. Kijk naar iets als anarcho syndicalisme. Ja, dat was in 1930 populair. Het is nu niet 1930. Toch zijn er linkse anarchisten die het nog aanhangen en de Spaanse burgeroorlog dan aanhalen etc, als referentie. De links anarchistische beweging is niet meegegroeid met de tijd.

    De oplossingen moeten daarom ook niet van maar één ideologie komen, maar Nederlanders hebben daar nogal moeite mee, ze hebben een verleden van ééuwenlange verzuiling en hokjesdenken.

    We kunnen hier in ieder geval de problemen bespreken. Een canclevrije ruimte, is voor nu van cruciaal belang.

    Mensen houden zich inderdaad vast aan ideologische identiteiten. Niet alleen Nederlanders doen dit.

    Het is misschien tijd voor nieuwe oplossing, voor nieuwe problemen. Nieuwe termen, nieuwe politiek. Misschien moeten we zowel de liberale/libertarische, als de marxistische oplossingen gaan verwerpen. In die zin is dat geolibertarisme wel interessant. Het is tenminste iets nieuws.

 4. De WHO beweert al 2 jaar dat het oorspronkelijk coronavirus van een markt in Wuhan kwam. Dat klopt waarschijnlijk, maar een onderzoek naar de 2 laboratoria in Wuhan mocht niet; maar werknemers van die laboratoria kochten hun eten ook op die markt, toch? Opzet?
  Nu de hele wereld al 2 jaar worstelt met corona en dito maatregelen en het dus druk heeft, zien Putin en Xi hun kans schoon om resp. Ukraïne en Taiwan te veroveren. Dit lijkt op zijn minst op een gezamenlijk vooropgezet plan omdat het Westen zeer afhankelijk is gemaakt van Russsisch gas en Chinese investeringen. Nee wij zetten in op zo nnepanelen die uit China komen en denken dat Rusland afhankelijk is van onze gasbetalingen; niet dus.En Rusland heeft gisteren contracten gesloten voor grote gasleveranties aan China, zodat zij niet van onze betalingen afhankelijk zijn.
  Onze leiders leven in hun eigen wereldvreemde bubbel.

  • Of Johns hieronder heeft gelijk. Ons wordt van alles wijs gemaakt door de zelf benoemde hoeders van de waarheid, onze media.

   • En dan vraag je je nog steeds af:
    https://ejbron.wordpress.com/2021/11/23/waarom-hebben-we-75-jaar-geleden-gevochten-voor-onze-vrijheid ?

    Dat was toch juist voor vrijheid, voor mensenrechten, voor anders mogen denken, voor zwakkeren in de maatschappij (joden, roma’s, homoseksuelen, mensen in ziekenhuizen etc., kortom zgn. ‘untermenschen’), voor de vrije pers, échte vrijheid van protest en demonstratie, vrijheid om binnen een redelijke wet te kunnen gaan en staan waar men wil, naar welk land men wil, wat men wél of níet met lichaam en geest wil doen?

    Hoeveel soldaten zijn daar tóen niet voor gestorven en hebben gevochten, zoals die andere ‘Winston’ op dat eiland zei: ‘on our beaches, in our cities, on our hills, we will néver surrender to tiranny!’

 5. Dat lijkt allemaal erg veel op 1984 van Orwell, het begint met nepnieuws en op een gegeven moment wordt de hele geschiedenis herschreven in dat boek. Zoiets zie je nu ook al in aanleg, o.a. met de ‘factcheckers’.
  Als veel uitgevers in handen van die Big Business zijn dan zullen ook schoolboeken en -websites herschreven gaan worden, want wie schreef al wel: ‘de geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars’?
  Kinderen gaan dan ruzie krijgen met hun ouders omdat ‘zij dat op school geleerd hebben!” en omdat “juf zei dat…!”

  Dat wordt echt het tegenovergestelde van de zogenaamde utopie die dat soort figuren ons voorhouden, een zich héél lángzaam ontvouwend horrorscenario.

  • Ja, die hele term ‘misinformatie’

   Vroeger (paar jaar geleden nog ) zeiden mensen gewoon dingen op facebook bijvoorbeeld en dan kon je dat onzin vinden. Maar niemand classificeerde het dan als ‘misinformatie’.

   Want wanneer is informatie ‘mis’? Informatie is informatie. Als je een boek lees, neem je informatie in je op. Maar tegenwoordig kan die informatie dus ‘mis’ zijn. En inderdaad, bevind je je dan op glad ijs. De volgende stap is het verbranden van boeken etc. Boeken die ‘mis’ zijn.

   • Inderdaad, ‘misinformatie’ alsof er iets mis is. En sinds paar jaar heb je dan de factcheckers, lulhannessen, wie zijn dat, wie heeft tijd om alles diepgaand te checken, wie checkt de factcheckers? En wat ze factchecken is áltijd de informatie die bij het mainstream-narratief vraagtekens zet. Ze checken nooit die mainstream-info zelf, of wetenschappers die tegenwoordig in steeds grotere aantallen vraagtekens zetten bij het coronaverhaal, alleen in nederland al een paar duizend, internationaal nog veel meer, zoals de Great Barrington Declaration https://gbdeclaration.org met op dit moment 925.877 handtekeningen… Die zullen wel allemaal ‘mis’zijn. Als we nú in de Sovjetunie of het 3e Reich leefden zouden ze die allemaal opsluiten in de psychiatrie, want er is iets ‘mis’ met je als je vragen hebt over de hersenspoeling.

   • In het leger wordt de term ‘desinformatie’ gebruikt, ook in de wereld van ‘007’ bekent.

    Desinformatie is te kwader trouw verspreide misleidende of onjuiste informatie; dan wel valse, onjuiste informatie die wordt verspreid in de veronderstelling dat het correcte informatie is. Desinformatie in de eerste betekenis van het woord wordt publiekelijk bekendgemaakt of “strategisch” uitgelekt door een overheid, onderneming om te voorkomen dat een doelgroep juiste conclusies kan trekken of correcte meningen kan vormen.

    De geallieerden deden dit al voor D-Day, ze zetten allerlei misleidende informatie in gewone kranten, de Duitsers dachten op een gegeven moment dat de invasie van hun rijk zou plaatsvinden: in Italië, in Bretagne, bij Calais, in Noorwegen…. Toen het écht gebeurde reageerden ze eerst nauwelijks, want ze dachten dat dit wéér een afleidingsmanoevre was. Zo krachtig is desinfomatie via de media…

   • Aristoplates

    Sommige ‘feiten’ zijn denk ik ook niet echt te achterhalen. Tenzij je een soort al ziend oog bent. Een Sauron.

    Iemand zei toen en toen dit en dat. Dat valt niet te checken. Tenzij je heel veel mensen gaat arresteren en ondervragen ofzo. En dan nog

   • En wat je zegt. Dan moet het inderdaad van twee kanten komen. Dan moeten ze ook Hugo’ zijn ‘facts’ checken.

    Willem Engel ga je ‘fact checken’? Prima, maar ga dan ook het RIVM fact checken.

    En inderdaad, wie checkt weer de fact checker. Wie zegt dat die persoon dan wel zuiver op de graad is? Ook weer een aanname.

  • Sluit niet uit dat die ouders waarschijnlijk ook al les kregen uit boeken die geschreven waren door de overwinnaars.
   Dus wat is dan nog waar.
   Ik merk zelf ook dat zeer veel onderwerpen of niet behandeld werden of gekleurd werden weergegeven op school.
   Waar ik later achter kwam dat het toch iets anders in mekaar zat dan mij verteld werd op school.
   Ik noem maar b.v. Nederlands Indië. Wij waren de helden en de andere de vijanden.
   En zo zijn er nog wel meer voorbeelden te bedenken.
   Wat klopte er eigenlijk wel vraag ik mij nu af.

   Alle schoolboeken waren vroeger gekleurd.
   Ik heb nog een lesboek van mijn moeder van de huishoudschool.
   Daar staat echt heel duidelijk in wat haar taak was. Wat regelmatig herhaald wordt.
   Zorgen voor je man, goed leren koken, je huis onderhouden en voor de kinderen zorgen.
   Zo’n boek zou nu verboden worden op school.

   • Ik noem maar b.v. Nederlands Indië. Wij waren de helden en de andere de vijanden.

    Ja precies. Het is allemaal propaganda. Wij kregen ook niet het eerlijke verhaal. Een reactie daarop, op die leugenachtigheid, is dan de woke beweging. Wat dan ook weer een soort radicale reactie is, waar je niet vrolijk van wordt.

    Het is nooit slechts informatie verschaffen. Het probeert mensen altijd te kneden, een richting in te duwen. En dan is het al geen onderwijs meer, maar politiek

   • Toen was het nog zo dat daar níets over werd gezegd, maar er waren er genoeg die er anders over dachten, óók in de krant. In de jaren ’70 en jaren ’80 was er ook heel veel maatschappijkritiek in kranten en tijdschriften, ook waren er veel lokale krantjes met een plaatselijke redactie, die helemaal bestonden van de reclame-inkomsten van de lokale advertenties en ook daar stonden grotere verhalen in dan alleen van die stad of zo.
    Nu zijn zelfs de zogenaamde lokale krantjes die er in het noorden altijd waren onderdeel van die belgische uitgever, ze hebben hun naam nog maar hebben hetzelfde onzinnieuws als de landelijke kranten. Ik lees ze al niet meer, net als wat je vroeger hoorde over de DDR, alleen de Stasi en de buren die je verraden als je anders denkt zijn er nog niet.

   • Sietske

    Ik zag laatst wel dat ‘de andere krant’ blaadje, in de Primera. Dat is al niet meer underground, blijkbaar.

    Ik koop dat blaadje altijd. Volgens links maakt mij dat ‘een neonazi’.

    Maar er staan gewoon interessante/relevante artikelen in.

  • Bestuurders met media in hun kielzog doen er alles aan de waarheid te verdraaien in de gewenste richting.

   • Als ik dan zie dat er nu blijkbaar een begin van een soort internationaal tribunaal is met die advocaat die het woord doet ga je je toch afvragen of deze collectieve media-manipulatie daarin niet ook meegenomen kunnen worden.
    Op basis van de ‘Neurenbergse principes’, de rechtsbeginselen opgesteld om misdadigers te kunnen berechten, die volgens het eigen nationale recht wél rechtmatig gehandeld hebben of hadden.
    Zij bepalen dat íedereen die een misdaad heeft gedaan naar internationaal recht (rechten van de mens) daarvoor persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden. Zij geven aan dat níemand zich kan beroepen op een bevel of opdracht van overheid of hogerhand, íedereen blijft persoonlijk verantwoordelijk.

   • Dat klopt Winston, zie bovenstaande over desinfomatie: dat wordt áltijd gebruikt door overheden. Behalve het hier boven staande voorbeeld over D-day zag men het ook voor de oorlog in Irak, ze ‘hadden massavernietigingswapens’, dus niet. En zo kun je véle, véle voorbeelden vinden, het wordt áltijd gebruikt om iets te rechtvaardigen wat eigenlijk niet juist is of niet door de beugel kan. Daar zouden ze eens een ‘factcheck’ van moeten doen.

  • Johns,

   “een zich héél lángzaam ontvouwend horrorscenario”
   Inderdaad. En men is al heel ver. Veel boeken zijn inmiddels waarschijnlijk al herschreven. De indoctrinatie-programma’s lopen al decennia, zo niet eeuwen. Omdat wij deze tijden beleven denken we dat die normaal zijn. Naderhand pas kan men zien hoe waanzinnig het eigenlijk was. Dat is een ‘probleem’ van ons bewustzijn waar gretig door de spindokters gebruik van gemaakt wordt.

   • “Naderhand pas kan men zien hoe waanzinnig het eigenlijk was.” Als dat ‘naderhand’ nog komt…. Als je 1984 goed gelezen hebt zie je dat er dan geen ‘naderhand’ meer is, want niemand weet dat nog, men is of opgesloten in een gekkenhuis, lees die stukken maar eens waarin ‘de held’ in dat verhaal ondervraagd wordt door een heel manipulerende staatsdienaar… ( íedereen wéét toch dat het zó is, waarom jij niet?), desnoods schakelen ze wel psychologen, artsen en psychiaters in, de verhalen daarover uit de Sovjet-Unie zijn er velen.

  • Je vraagt je toch af wat de drijfveren van die figuren allemaal zijn, gaat het echt alleen maar om macht en geld of zijn het psychopaten. Een psychiater heeft me ooit gezegd dat er meer psychopaten in managersbanen zitten dan er in de gevangenis zitten. Moest daar toen om lachen, maar als ik de dingen het laatste jaar bekijk lach ik daar niet meer om. Misschien trekt dat soort banen in de politiek, de macht wel dat soort geestelijk gestoorden aan wie weet. Het lijkt vaak of alleen nog mensen die geen machtsfunctie hebben nog normaal zijn. In ieder geval mogen we dat niet zomaar laten gebeuren, al is het maar voor onze kinderen die anders straks in een soort open inrichting zullen opgroeien en wie weet zelf ook zo worden.

   • En als ik dan beelden zie van ‘Markje’ in Oekraïne, hoe hij als hij niet met de andere bazen op de foto moet kijkt als een vaal, gestoord manneTJE en even later de beelden zie als hij met die president van Oekraïne samen zit en weer zijn brede pokerface-lach opzet, alsof hij hem met een knopje aan en uit kan zetten moet ik steeds weer denken aan die ’the Joker’ uit de film Batman, alleen zijn witgeschilderde gezicht en roodgeschilderde grijns ontbreekt nog.

   • The Joker is gezonder dan Mark. En minder gevaarlijk.

    Maar serieus, je moet toch sowieso al een beetje een vreemd figuur zijn, als je wereldleider wilt zijn/bent? Je offert letterlijk je hele leven op, voor ‘een zaak’, die niet eens de jouwe is. Je offert je hele leven op, voor ‘het WEF’ en “Europa”, of ‘Rusland’. Dan ben je al een niet erg gezond mens, mentaal gezien, denk ik. En die mensen besturen ons dan. Megalomane figuren, die zichzelf helemaal kwijt geraakt zijn. Een soort religieuze fanatiekelingen.

    Die Rutte is niet eens echt meer een persoon te noemen. Het is een soort paspop, die af en toe technocratische, bureaucratische, robotachtige taal uitslaat. Die af gaat op ‘modellen’

 6. Het vaak allebei waar, media in handen van óf de Staat (NOS bij ons) óf van nog geen handvol multinaltionale mediaconcerns (zoals alle andere media bij ons), die weer onderdeel zijn van de internationale ‘Corporate’ wereld van megabedrijven kúnnen nooit alle meningen en visies verkondigen. Wat ze níet vertellen is vaak al veelzeggend. Dat het virus uit een lab in Wuhan komt (ontsnapt of anders) is door de grote media eerst totaal belachelijk gemaakt en wordt nu her en der weer aangehaald. Hoe verder we echter van het ontstaan af raken in tijd des te onwaarschijnlijker wordt het dat we dat te weten komen.

  Ik vertrouw media al langer niet meer, ze vertellen op zijn bést maar de have waarheid, ik kijk zelden nog naar ‘nieuws’, het is een mix van sensatie, rampen, ‘hart van Nederland’ en inderdaad die framing uit het artikel.
  Op internet zijn genoeg media die niet bij die bende horen en die het veel veelzijdiger brengen, maar zo goed als géén uit Nederland…

  • Die soort Pauw en Witteman en Jinek praatprogramma’s etc. Ik kan er niet eens naar kijken. Ik weet niet precies waarom, ik kan het gewoon niet. Het is zo oppervlakkig, gekunsteld, platvloers, stompzinnig.

   De ergste vond ik Mathijs van nieuwenhuis.

 7. Gisteren op het Belgische nieuws was er een verslaggever, die ik daar nog niet vaak gezien heb, die wél een minister kritische vragen durfde te stellen: waarom de Vlaanse regering maar zo door bleef gaan terwijl steeds meer landen: Zweden, Engeland, Ierland, Denemarken en nog meer maatregelen afbouwden of zelfs helemaal weg hadden. Die minister reageerde zichtbaar geïrriteerd en zie dat dat er toch 9 landen waren in de EU die dat níet deden (Nederland, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en welke verder weet ik niet). Op Frankrijk na allemaal landen waar Duitse én Vlaamse commerciële media het verhaal maken, geen toeval lijkt het.

 8. Dus de Volkskrant zei, tijdens het covid debacle het volgende : nu moeten alle neuzen dezelfde kant op staan. Nu moeten we samenwerken met het RIVM om de pandemie te bestrijden

  Ja, dan verneuk je je taak als journalist dus helemaal. Dat slaat helemaal nergens meer op. Dan ben je gewoon een politicus geworden, eigenlijk, als journalist.

  Het is de bedoeling dat de Volkskrant slechts registreert. Wat gebeurt er, wat zegt het RIVM, wat zegt Willem Engel, wat zijn de cijfers etc. Ik neem het ze wel heel erg kwalijk.

  • Dat “nu moeten alle neuzen dezelfde kant op staan” van zo’n grote krant, ooit heel kritisch doet wel heel erg denken de Nazi-Gleichschaltung of gelijkschakeling, de eufemistische term waarmee men de maatregelen aanduidde waarmee de nazi’s Duitsland veranderden, die de controle van de Staat over Duitsland versterkten tot binnen een aantal jaar een totalitair systeem was bereikt….

 9. Ondanks dat vrijwel iedereen nou wel door heeft dat er van de berichtgevingen nog maar weinig klopt, blijven mensen wel trouwe kijkers van dit soort programma’s.
  Het 20:00 journaal is voor vele nog steeds de vaste tijd om de tv aan zetten om zich bij te laten praten.
  Bij alle klets programma’s, die onderling nauwelijks van mekaar schelen, zijn dagelijks hoge kijkcijfers te zien.
  En overal zitten dezelfde mensen in verwerkt die als zogenaamde deskundige reageren.
  En toch blijven de mensen kijken. Elke dag weer.
  En dat snap ik dan weer niet. Je wordt er geen stuiver wijzer van en vermaak is het allang niet meer.
  Als je dat toch door hebt dat er nog maar weinig van klopt, dan haak je toch af.

  • “Ondanks dat vrijwel iedereen nou wel door heeft dat er van de berichtgevingen nog maar weinig klopt, blijven mensen wel trouwe kijkers van dit soort programma’s.”.
   Bert,

   Ik denk dat bijna niemand het door heeft. Ja, met woorden weet men het wel, maar diep in het hart zijn ze als de dood wat te missen. De psychologie die achter de media zit is oersterk en niet te onderschatten. Men maakt gebruik van technieken die niet te begrijpen zijn, zo geslepen en slim, wetenschappelijk en technisch mogelijk gemaakt door de ontwikkeling van die techniek(en).
   Daarom zéggen mensen vaak ‘a’ maar doen ‘b’. Dat is heel eng om te zien. Veel mensen zijn onwetend omtrent zichzelf en begrijpen zichzelf niet eens bij benadering. Ook dat speelt mee.

 10. Het gaat om het gedrag van de massa en hun ‘geloof’, mooi uitgedrukt in het citaat rechts op deze pagina:
  “An election is coming. Universal peace is declared, and the foxes have a sincere interest in prolonging the lives of the poultry.” – George Eliot –

  Gustave Le Bon, een Frans arts, socioloog en psycholoog publiceerde al in 1895 ‘De psychologie der massa’. Hij beschreef hierin dat het individu in de massa zijn kritische vermogens verliest. In de massa is de individuele persoon lichtgeloviger en vatbaar voor propaganda en massapsychoses. Dat heeft tot gevolg dat de massa vaak blind achter zijn leiders aanloopt…

  En wáár haalt ‘de massa’ zijn informatie vandaan? Uit de massa-media… En waar zijn die massa-media anno nu van? Van nog slechts een páár zeer grote multnationale mediagiganten óf van de overheid (d.m.v. hun subsidiëring van die laatsten). Zoals beschreven in dit artikel in Nederland van óf overheid (allemaal NPO) óf één Duitse EU-operende mediamogol (RTL) en twéé Vlaamse papieren mediamogols voor álle kranten.

  Al decennia geleden waarschuwden vooral Amerikaanse onderzoekers voor de vervlechting van Big Government en Big Business. Dát is anno nú zo goed als voltooid op mediavlak dan toch. De media-multinationals vertellen het verhaal van de centrale overheid (wat de ruim 40 (!) onafhankelijke uitgevers in de jaren ’80 nog niet deden, de staats-gesubsidieerde omroep doet dat al 20 jaar.

  Het probleem is dat ‘de massa’ van Le Bon op bijna geen andere manier dan via díe massa-media bereikt wordt en daardoor zoal Le Bon het beschrijft: ‘lichtgelovig en vatbaar voor propaganda en massapsychoses’ is. De alternatieve, onafhankelijke media en kanalen díe er nóg zijn moeten daarom met alles wat ze in zich hebben zo krachtig mogelijk de andere kant van het verhaal aan mensen tonen.

  Het gaat hier niet om een ‘aardigheidje’ waar leuke filosofische discussies over gevoerd kunnen worden…
  In demonstraties in Canada zie je regelmatig wél nog écht bezorgde keurige burgers voorbijkomen, met bordjes: ‘THE MEDIA ARE THE VIRUS’. And so be it.

  • Wat dat betreft is het internet wel een uitkomst. Cafe weltschmerz kan een tegengeluid bieden, via het internet. Het internet is/was een vrijhaven. Als er geen internet was geweest, waren we meer de lul. Dan had je alleen maar talpa en NOS. Ik denk dat we dan wel echt helemaal in een dictatuur zaten

   Van nog slechts een páár zeer grote multnationale mediagiganten

   Ja en dan zie je hier wel dat accumulatie van kapitaal toch een probleem is, zelfs als je de overheid wegdenkt

   • Ja, je kunt denken van die Karl Marx wat je wil, ik ben het ook totaal niet eens met zijn oplossingen. Maar hij heeft wel akelig juist beschreven hoe het kapitalistisch systeem zou evolueren: concentratie van bedrijven tot steeds minder mega-bedrijven, accumulatie van steeds meer kapitaal bij steeds minder mensen en het ‘markt’ worden van álles in het leven: van productie zelf natuurlijk, maar ook van cultuur, amusement, nieuws en informatie, zelfs natuur en tenslotte menselijke relaties… hij voorspelde dat álles ‘markt’ en kapitaal zou worden. Eng om te zien hoe vaak dat is uitgekomen. Het laatste hoofdstuk zou een bijna monopolie-kapitalisme zijn dat tenslotte zou uitlopen in staats-kapitalisme… en precies dát zien we in het huidige China, het model voor Schwaab blijkbaar.

   • Ja, maar hoe kijkt het libertarisme daar dan naar.

    Als er geen staat is, zou die accumulatie en concentratie niet meer kunnen ontstaan. Wie zegt dat? En waarom zou niet alles vermarkten, in een staatloos kapitalisme? Dingen als water, etc en natuurlijke hulpbronnen

    Marx gaat er trouwens wel vanuit, dat de boel vanzelf klapt. Dat zien we alleen niet gebeuren. Alhoewel, misschien is deze WEF zet wel een soort revolutie

    Mijn vraag aan jou is, wat is dan wel de oplossing voor dit probleem?

 11. Even nog een aanvulling: de mainstream-media hebben vooral in wat ooit de ‘kernlanden’ van de EEG waren een bijna monopolie-positie: Nederland is al beschreven in bovenstaand artikel, maar ook in België en Duitsland is dat hetzelfde: staatsgesubsidieerde ‘correcte’ media en min of meer dezelfde particuliere media-concerns (RTL-group, Springer-concern, Bertelsman), je ziet zelfs precíes dezelfde reclame (alleen dan natuurlijk in een andere taal) met dezelfde gezichten.

  Nederlanders hebben vaak wel een grote mond naar buiten toe, maar zijn van binnen vaak heel erg conformistische mensen: als brillen met een jaren ’50-montuur (zwaar uitziende brillen) mode zijn, heeft in no time bijna iedereen ze op, als ‘slim-fit’ hemden in zijn, heeft in no time iedereen die aan, als een ‘glad gezicht’ mode is, hebben mannen geen gezichtshaar meer, nu is baard in dus steeds meer mannen hebben weer een baard(je), als alle huizen van binnen wit en schaars ingericht zijn, heeft binnen paar jaar iedereen dat….
  De massa van Le Bon….

  • Nederlanders hebben vaak wel een grote mond naar buiten toe, maar zijn van binnen vaak heel erg conformistische mensen: als brillen met een jaren ’50-montuur (zwaar uitziende brillen) mode zijn, heeft in no time bijna iedereen ze op, als ‘slim-fit’ hemden in zijn, heeft in no time iedereen die aan, als een ‘glad gezicht’ mode is, hebben mannen geen gezichtshaar meer, nu is baard in dus steeds meer mannen hebben weer een baard(je), als alle huizen van binnen wit en schaars ingericht zijn, heeft binnen paar jaar iedereen dat….
   De massa van Le Bon….

   Ik snap je punt

   Ik vind dat ook altijd griezelig om te zien, die groepsvorming. Het is iets dat in iedere politiek systeem naar voren komt. Soms kan het heel erg mis gaan.

   • Ja het is soms eng om te zien, maar ook vaak lachwekkend, hoe ze allemaal hetzelfde doen en tóch denken dat men allemaal zó uniek is. Media bevorderen dat proces nogeens in het kwadraat, vooral door de immense hoeveelheid reclame die mensen dagelijks zien, waarin meestal geen product meer wordt aangeprezen, maar een complete ‘lifestyle’, inclusief hoe je er uit ‘hoort’ te zien. En de mensen volgen. Marketing-psychologen en de adviseurs voor grote bedrijven en overheden weten dat ook allemaal……

   • Maar ik link dat toch ook aan de precaire positie, waarin vele mensen zitten

    Je moet je huur betalen, anders ben je dakloos en er is woningnood, dus dakloosheid is heel problematisch.

    Dus mensen zijn bang om hun baan te verliezen. En omdat ze angstig zijn, zijn ze vatbaarder voor dit soort conformisme. Als ik maar de juiste schoenen heb, word ik niet ontslagen. Het is een cultuur van angst, die wel bepaalde bronnen heeft. Maar dat alles is taboe. Je mag het nooit over de échte problemen hebben

    We zien dit ook in linkse kringen. De mensen zitten financieel in precaire situaties en sluiten zich aan bij radicaal linkse groepen. Maar deze groepen eisen heel veel conformisme van de mensen. En de mensen buigen hiervoor, omdat ze denken dat de groep bescherming bied.

  • “Marx gaat er trouwens wel vanuit, dat de boel vanzelf klapt. Dat zien we alleen niet gebeuren. Alhoewel, misschien is deze WEF zet wel een soort revolutie. Mijn vraag aan jou is, wat is dan wel de oplossing voor dit probleem?”

   Marx gaat ervan uit dat door de accumulatie (van geld/bezit) en concentratie daarvan er een vervreemding en ‘verelendung’ ontstaat van de have-nots. Het kapitalisme heeft dat tot nu kunnen voorkomen, mede door de ‘welvaartsstaat’ en een flinke middenklasse die er graag aan zou meewerken. Tot zover de theorie.
   Het systeem heeft al een aantal malen op het punt gestaan economisch in elkaar te storten, alleen weten veel mensen dat niet, de huizen-/ en vervolgens bankencrisis ruim tien jaar geleden waren zo’n moment.
   Voor het eerst in de modernere geschiedenis is toen ‘rente op geld’ zo goed als verdwenen, om zo de burger en beleggers aan te sporen nóg meer te consumeren en te investeren. Precies dat gebeurde: de consumptie in de westerse wereld is nu 50% hoger dan 10 jaar geleden, veel investeringen gingen richting aandelen én ontroerend goed, gevolg: exploderende beurzen (wachten tot de volgende Krach), exploderende woonlasten, nog meer massaconsumptie, inflatie en massavervuiling en ‘CO2, welks lasten óók weer op de schouders van burgers komen.

   Steeds meer mensen worden stééds ontevredener en woedender daardoor. Zoals iedere geschiedkundige je kan vertellen zijn álle revoluties begonnen door verarming van de bevolking. Daar sluit het weer aan bij de theorie van Marx: ‘verelendung’. De ‘maakbaarheids-idioten’ van het WEF en hun adepten denken dat ze dat nu met hun systeem wel kunnen ondervangen. Afhankelijk van allerlei omgevingsfactoren en hoe het blad der geschiedenis valt natuurlijk zal dit vroeg of laat waarschijnlijk inderdaad tot een ‘communistische’ revolutie leiden, van onderop, met veel geweld en veel ‘bijltjesdagen’.

   De oplossing daarvoor? Ik zou het niet weten, als er een mega-natuurramp zou gebeuren die de hele aarde betreft en onze ‘beschaving’ zou wegvagen én de hoeveelheid inwoners krijgen we vanzelf een ‘Great Reset’, de mensheid die overbljft begint dan gewoon weer opnieuw in de middeleeuwen.

   • Er is feitelijk nog nooit communisme ergens geweest, misschien wel in de ‘Parijse Commune’ toen heel kort en in het begin van de Russische Revolutie toen er spontaan arbeiderscommunes ontstonden die zichzélf bestuurden. Lenin en Stalin hebben dat al heel snel in een dictatuur verandert. Dat is zo’n sterk grondidee dt dat niet uit te roeien is, in Spanje zijn er nu een aantal coöperaties die zo werken: naar buiten toe een gewoon bedrijf dat echter intern helemaal geleid en bestuurd wordt in zelfbestuur, ze lpen vaak beter dan door aandeelhouders gevoerde bedrijven.

   • JC

    Jij snapt economische dingen beter dan ik, zie ik.

    Maar ja, wat ik dus zeg. Het WEF ís de marxistische revolutie. De WEF mensen denken, fuck, het gaat uit de hand lopen in Europa. Voordat er een ‘bijltjesdag’ revolutie komt, komen wij met deze stille, geruisloze revolutie. Ik denk dat dat is wat we zien. Ze hebben de weerstand van de bevolking alleen onderschat.

    Ik ben het eens met Johns.

    In de Parijse commune, experimenteerde men kortstondig met allerlei concurrerende socialistische en anarchistische modellen/doctrines.

    En er was inderdaad een verschil tussen de daadwerkelijke sovjets en de sovjet unie.

    in Spanje zijn er nu een aantal coöperaties die zo werken: naar buiten toe een gewoon bedrijf dat echter intern helemaal geleid en bestuurd wordt in zelfbestuur, ze lopen vaak beter dan door aandeelhouders gevoerde bedrijven

    Ik ben ook een voorstander van dat soort constructies. We noemen deze vorm van organisatie ook wel ‘mutualism’.

    Heb je een link voor mij, ver die Spaanse coöperaties? Ik denk dus dat dat, samen met bitcoin, weleens de toekomst kan zijn.

   • Dankje

    Ja, dat is natuurlijk veel gunstiger zo’n democratisch systeem. En libertariers kunnen daar dan ’tegen zijn’, maar dat slaat nergens op, want dit kan naast ‘normale’ bedrijven bestaan. Dus ze hebben geen reden om hier ’tegen’ te zijn. Niemand legt dit op aan iemand. Maar mensen zijn wat mij betreft masochistisch, als ze hun werkplek niet democratisch willen besturen

   • Dat is het probleem met het vastzitten in hokjes, wat vooral een probleem is in deze delen van Europa. Veel theoriëen zijn ontworpen om grip en zicht te krijgen op de werkelijkheid, maar worden nu verward mét de werkelijkheid zelf. Of zoals een oud Zen-spreekwoord het uitdrukt: “de vinger die wijst naar de maan ís niet de maan”.

    Als je uitgaat van bepaalde morele principes: b.v. ‘democratie’ en dito bestuur, dan moet je vervolgens kijken naar hoe dat in de praktijk het beste kan, iets dat dan al blijkbaar een hele tijd werkt is dan niet slecht, ook al past het niet in je ‘modelletje’.

   • Ja

    Het is ook voornamelijk een cultureel gegeven, dat mensen graag in hierarchien willen werken. Net als dat men vroeger vond dat vrouwen niet zouden mogen stemmen, etc

    Mensen willen blijkbaar graag ‘carrière maken’ in een of andere autoritaire organisatie. Mensen willen bazen, om tegenop te kijken. Net als dat religieuze mensen priesters willen en heiligen etc.

 12. We moeten de media gewoon geloven wat is dat nou allemaal. Het zal best wel kloppen, we leven toch in Nederland! Alles is helemaal goed bij ons. Ook libertair gezien is het het meest libertaire land in de hele wereld, iedereen mag hier doen wat hij wil. Het libertaire systeem is hier al, behalve dan nog die paleisinwoners.
  Filosofisch gezien is er maar weinig op aan te merken!

 13. WIE BEGINT ZELFSTANDIGE MEDIA?
  Als men de zelfcensuur, de eenzijdigheid, politieke correctheid en vooral nog ‘nieuws’ van de Staat en multinationals (wat eigenlijk ook steeds meer een soort Staat wordt) ziet vraag ik me af: waarom zijn er geen ideële ondernemers die hier iets mee gaan doen? En daar ook nog eens mee gaan verdienen.

  Iedereen heeft tegenwoordig wel internet, je kunt ieder TV-toestel daar ook op aansluiten, zelfs een wat ouder toestel. Op internet zijn nu al verschillende platforms om ‘video’s’ te plaatsen. Naast YouTube komen er ook steeds meer die de steeds dwingendere censuur en aanpassing aan de grote, grijze eenheidsworst, ook langzaamaan van YouTube, sterk afwijzen, zoals Bitchute / PeerTube / Odysee / Brighteon / Dtube:
  https://gratisnieuwsgroepen.nl/youtube-alternatieven/?sfw=pass1644177051

  Men kan dus met al bestaande infrastructuur écht onafhankelijke media opzetten, mét of zónder abonnement. Als er eenmaal een redelijk aantal kijkers zijn dan zijn hebben ook bedrijven interesse om daar reclame op te zetten, net als het verdienmodel nú van de grote commerciële TV-zenders. Voordeel voor de kijker is dat hij dan de kosten voor ‘de kabel’ niet meer heeft en dat de macht van ‘het kartel’ gebroken wordt.

  • Ik ervaar trouwens ‘vrijspreker’ als leuk en onafhankelijk. Dus eigenlijk is die onafhankelijke media er al.
   En nee, geen ondernemers alsjeblieft. Gewoon voor de aardigheid is naar mijn idee veel beter.

   • Ik denk dat die adverteerders de media juist vaak verkutten. Want die adverteerders willen dan media die bij hun merk past. Ons bedrijf is woke en heeft een woke boodschap. Dus liever geen woke kritische stukken, anders trekken we onze advertentie in.

    Ons bedrijf gaat over liefde en vrede, dus liever geen nare artikelen. Anders trekken we onze advertentie in!

    Media die niet bekostigd word door iemand, blijft het zuiverst. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Dus beter geen brood eten !

   • Adverteerders kunnen de zaak verpesten ja, maar het gaat om de verscheidenheid van media, veel smaken en kleuren waardoor er niet alleen maar één ‘nieuws’ en soort programma’s is. Vroeger had je nog lokale media en lokale omroepen, lokale kranten, je had zelfs ‘amateurs’ zonder vergunning die buitengaats gingen. In Amerika is die traditie nog steeds, alleen hebben die zich aangepast aan de tijd en hebben nu een TV-stationetje voor een stad, of een regio. En ze concurreren heftig met elkaar. Die zijn door de big media níet te controleren en trekken vaak meer kijkers en luisteraars dan de grote networks. Voor de EU kan dat via internet nog gemakkelijker, je hebt je site gewoon buiten de EU, kan al op de Kanaaleilanden of het Island Man, die allebei ook nogeens een semi-autonome status hebben van Engeland, dat zelf nu óók buiten de EU is. Als ik geld had zou ik het proberen, risico loop je altijd, dat ís ondernemen.

   • Ik weet trouwens niet of Weltschmerz adverteerders heeft, of geldschieters.

    Het liefst heb je dus media die niet door geld verpest word. Maar dit is lastig, want zodra de media groter word, hebben ze geldschieters nodig. Geldschieters uit Rusland? Het WEF? De vastgoedbeleggers? Iran? China?

 14. Goed, de media zijn dus in een paar handen die de taal van de bazen spreken. Propaganda dus.
  Dat zou niet moeten. Maar aangezien het dus wel zo is, is het dan maar het beste die media te mijden als de pest, als je tenminste niet ook in de war wilt raken. Hoogstens kan men e.e.a. van de boodschappen bezien met het oog zo van ‘eens zien wat zij het volk nu weer voor opdrachten geven’.
  Het enige nare van de zaak is dat men de andere mensen niet kan beletten dit geestelijk ‘gif’ tot zich te nemen, daar de medemens opgezet kan worden tegen anderen. Want gif lijkt het me zeker. Mensen smullen nu eenmaal van ‘het nieuws’. Dat lijkt een aangeboren sociale functie te hebben, dat – zeg- roddelen. Dus daarom zal er wel niets verbeteren voor mensen die geïnteresseerd zijn in wat meer onafhankelijke verslaggeving. Tot mijn verdriet.

  • Dat zie je helder! Toen de boekdrukkunst er eenmaal was en na de middeleeuwen de eerste eenvoudige kranten kwamen in Duitsland was er in een gebied een idealistische rijke vorst die zich al ergerde aan de pulp en sensatie dat in die blaadjes stond. Hij ging toen in zijn gebied een krant laten drukken waar serieuze informatie instond over vanalles en de wereld om hen heen, om de mensen nog wat te leren. De krant werd gratis uitgegeven.
   Na een jaar is hij daar maar mee gestopt, de mensen lazen namelijk liever de pulpkrantjes waar ze voor moesten betalen dan iets wat minder giftig voor hen was….

 15. Mij valt op dat er in onze westerse wereld nu en het romeinse rijk toen veel overeenkomsten zijn.
  De media kloppen niet, dat weet nu iedereen wel die nog een klein beetje zelf kan nadenken en nog niet helemaal in slaap gevallen is. Maar dat is niet alles.

  Wie nog wat geschiedenis kent weet dat het romeinse rijk ook ooit begonnen is als een democratie en pas eeuwen later een dictatuur is geworden. Sterker, het woord dictator is afkomstig uit de Romeinse republiek van toen en was een magistraat met vergaande bevoegdheden door het parlement om orde op zaken te stellen, maar tijdelijk. Totdat dit tijdelijk steeds langer tijdelijk en permanent werd en de dictators zich Caesar gingen noemen, keizer. Pas de keizers gingen het systeem van de romeinse spelen invoeren, eerst alleen Rome, totdat iedere stad in iedere uithoek van het Rijk een eigen theater had waar het volk geamuseerd werd met steeds bloedigere, perversere en gewelddadigere spelen, in wat grotere steden íedere dag. Op het einde was het volk zo verrot dat het Rijk zijn soldaten uit de buitengebieden moest halen en toen het onder de voet gelopen werd in de 5e eeuw velen van hen het maar lieten gebeuren. De ooit zo roemruchte en gevreesde legioenen hadden hun strijdlust verloren, ten onder gegaan in dagelijks plezier en vermaak. De barbaren namen plaats in Rome en niet veel later was het rijk ook officieel verdwenen.

  Mij valt op dat dat erg veel lijkt op wat de laatste jaren hier nu ook is. Er is steeds meer vermaak en amusement gekomen, hoeren zijn sekswerkers, gokken is legaal, iedere dag ergens een feest, in de media zien we precies hetzelfde geestdodende rommel. En de meerderheid vindt het héérlijk…

  Kan het niet ook zo zijn dat ook de meerderheid van het volk het wel prima vindt, niks geeft om rechten en vrijheid als het maar geamuseerd wordt?

  • I was awake dreaming of new dystopias to run to
   And hide within
   And new faces to wear
   And new bodies to inhabit
   And new lies to guzzle
   And how I loved the moon
   And its sheet of seeds
   The moon tiding in your body
   The smell of your blood breathing
   And its taste in the sea
   In the South shining my feet
   Till it seemed as if they were made with dew
   There’s pearls of huge beauty in the sunset
   Moontime for lying heads
   Their snakefaces
   Have burrowed into this world
   From Har Megiddo Time

   Whilst kissing the bronze King
   Whilst kissing the copper King
   Whilst kissing the silver King
   Whilst kissing the golden King
   Give into Mammon
   And then kill Caesar cannot come
   Both brothers have sodomized
   The given sky
   Then Kill Caesar
   Oh Kill Caesar
   Black Ships eat skies
   And pumpkin pies
   And cross their hearts
   And so carry on
   And cannot die
   And devour the sky
   So then kill Caesar
   Then kill Caesar

   Tarmac angels
   Burst into the seafoam
   The end sees blood
   It’s buzzing like flies
   And skipping-tops clown
   A rich harvest of berries
   Planetary Israel
   Mother and Father
   Blue and gold
   Beauty Israel
   But then kill Caesar
   Then kill Caesar
   The sunset comes
   And then becomes
   A million sunrises
   Shuddering at once
   But then kill Caesar
   Black Ships invade the Realm
   Then kill Caesar
   Then kill Caesar
   Then kill Caesar
   Then kill Caesar

   (btw, hoe kan je hier een profielfoto veranderen?) Deze dame heeft ook een eigen plaatje, in plaats van de criminele meeuw.

  • Goed gezien.
   Dat valt mij ook op. En wie zou er nu de Keizer zijn? En wie zijn zijn helpers? Door die vragen te beantwoorden wordt de wereld wellicht duidelijker voor wie het tenminste wíl zien.

   Er verandert uiteindelijk weinig. Vaak wordt hetzelfde ‘spel’ gespeeld. Het lijkt alsof hetzelfde draaiboek steeds herbruikt wordt. Dus wie de geschiedenis kent, kan de wegen in het heden zien, met dien verstande dat men moet begrijpen dat de boeken herschreven zijn door dezelfde machten en dus met argusogen bekeken moeten worden!

   • En niet te vergeten dat ‘geschiedenis’ wordt geschreven door de overwinnaars, zover dat tenminste mogelijk is. De ‘baas’ is al wéér Duitsland in Europa, zeker nu engeland verdwenen is. Niet militair de baas maar economisch en ook qua invloed: de grootse mediaconcerns in de EU nu zijn allemaal Duits, zeker in West-Europa. Frankrijk is is schoothondje dat grotendeels drijft op de duitse economie, nederland is laf als altijd, belgië volgzaam en passief, de rest doet er nauwelijks toe.

 16. Gelukkig hebben wij dan nog een Keizer die wel wat doet.

  Omropfryslan.nl 06 feb 2022 – 10:48

  Anti-QR-code-petitie Mona Keijzer 350.000 keer getekend

  De petitie van oud-staatssecretaris Mona Keijzer om het coronatoegangsbewijs te schrappen, is momenteel 350.000 keer getekend. De petitie kwam pas vrijdag online. Volgens de initiatiefnemers van de petitie staat de schade van het coronatoegangsbewijs niet in verhouding met de eventuele voordelen voor de volksgezondheid. Keijzer werd in september ontslagen door demissionair premier Rutte, nadat ze zich in het openbaar keerde tegen het coronabeleid van het kabinet.

 17. En toch ook nog behoorlijk wat demonstraties zie ik ook op Omrop Fryslan vandaag. Toch nog één media die nog wat eerlijk bericht, maar anders kijken wij er ook niet meer nar.

 18. Het laatste in dit kader dat ik las is dat Mona Keijzer haar petitie wilde uitleggen aan de Volkskrant (inmiddels al 600.000 handtekeningen?), maar dat die geen interesse hadden. Hoezo, het valt wel mee met de media?

 19. Nu 07-02- 21.51u.
  Brede coalitie voor het onmiddellijk afschaffen van het coronatoegangsbewijs: 684.617 ( Mona Keijzer)
  Schaf het coronatoegangsbewijs af 435.136

  Samen meer dan 1 miljoen handtekeningen al.

  • Op 5 uur tijd dan 84.000 handtekeningen meer, gaat hard zo! Mona heeft haar rug rechtgehouden, zo zelfs dat Rutte niets anders kon dan haar ontslaan. Waren er maar meer zo.

 20. Is ruim 1,1 miljoen, keek ook nog even op petities.nl waar die opstaan en zag dat die van Mona Keijzer pas 3 dagen bezig is, die haalt dan alleen de 1 miljoen. Dat is volgens mij nog zelden voorgekomen.

 21. Haha, geweldig plaatje, je ziet wie naar wat kijkt, hoe toepasselijk!

Comments are closed.