Angst zaaien is het business model van parasieten en politici. But I repeat myself.   Thomas Sowell legt het hier kort uit, hoe nietsnutten – via de Staat – het geld uit uw zak weten te kloppen. Uit de media kent men de adagia “ fear sells”  en “ if it bleeds, it leads”.   Helaas is het menselijk brein kennelijk niet veel verder geëvolueerd nadat we uit de bomen zijn geklommen en zijn we derhalve makkelijk te manipuleren door volop het limbisch systeem te bespelen dat doorgaans wint van de neocortex.  Heeft misschien iets te maken anciënniteit.  Hersenstam is nog ouder evolutionair gezien en die driften winnen weer van de voorgaande 2 hersengebieden.  In ieder geval lijkt het erop dat in de tijd van social media ons brein hopeloos achterloopt op de technieken om ons te manipuleren. 

Door effectieve propaganda, betaalt met geld dat is afgeperst van het slachtoffer, denkt de gemiddelde Amerikaan dat er 30 miljoen doden zijn door corona.

En we gaan allemaal dood door climate change.  

Weet u het nog.  Als er wat bosbranden zijn ergens op de wereld.  De aarde staat in brand!  Armageddon.  Fik news!

Maar de arme koralen, die zijn echt ten dode opgeschreven omdat we teveel vliegen.

En met de hoeveelheid ijs op zowel de zuidpool en noordpool gaat het uitstekend, alsook met de ijsberen populatie.  Maar dat wist u waarschijnlijk al want de MSM bombardeert u dagelijks met goed nieuws.

Wat wel gevaarlijk is is de Staat.  De ervaring leert dat, 262 miljoen doden in de vorige eeuw. Terwijl de mensheid die entiteit juist als wilde weldoener ziet.  Fraai staaltje propaganda, wederom onze neocortex die om de tuin wordt geleid cq. wordt overruled door de primitievere hersendelen. De parasiet die veinst in een symbiose te leven met de gastheer, maar eigenlijk parasitoïde is.  En nu zitten de twee overheden met de meeste nukes een proxy oorlog te voeren in Oekraïne die nog elke dag verder escaleert.  Daar zou ik me meer zorgen over maken dan de hamer fetish van Paul Pelosi. 

11 REACTIES

 1. De basis van oorlog en conflict: mensen zijn ervan overtuigd dat er een autoriteit in hun leven moet zijn, die gelegitimeerd is om opdrachten te geven aan mensen. Deze mensen zijn ervan overtuigd dat de opdrachten opgevolgd moeten worden ongeacht de gevolgen die het heeft.
  Het spreekt voorzich dat het bovenstaande geldt voor de Volgers en niet voor de Leiders. Sommige mensen zijn nu eenmaal meer gelijk dan andere mensen.
  Daarom is voor mij links, midden en rechts allemaal hetzelfde. Het is collectivisme.

  • Bij mij is een anti autoriteiten syndroom vastgesteld.
   Ze hebben er nog geen behandeling voor dus met mij is geen land nog te bezeilen met mij wanneer ik zogezegd weer iets moet.
   Ben overal dwars van en overal tegen.
   Dus ze maken geen schijn van kans bij mij, ze doen hun best maar.

  • Karel

   Anarchisme, is altijd een middenklasse dingetje geweest. Wat ik nu zeg, is vast controversieel, maar bekijk het zo.

   (Btw, Voor het gemak, noem ik libertarisme ook een anarchisme. Dat is wel zo makkelijk)

   De regerende klasse, van politici en ‘betuurders’ geeft graag orders.

   De arbeidersklasse, is geneigd om orders op te volgen. Dit is taboe, maar het is gewoon zo. Zij zijn zo gesocialiseerd, in het volgen. Dit betekend niet dat ze ‘dom’ zijn, dit heeft te maken met socialisatie.

   Middenklasse, dus ZZPers, intellectuelen, leraren en kleine bezitters. Zijn meer geneigd om hun eigen weg te gaan. Ze zitten er tussenin. Ze zitten tussen de arbeidersklasse en de heersers in. Ze vallen tussen wal en schip.

   Anarchisme, zoekt een uitweg, uit de meester/slaaf dynamiek.Marxisme doet dit niet. Marxisme wilt de meester/slaaf dynamiek alleen veranderen. Veel wat we nu zien gebeuren, lijkt op marxisme/communisme. Niet het omvergooien van de meester/slaaf dynamiek, maar haar veranderen, in iets dat in theorie veel moderner is

   Dit willen overstijgen, van de meester/slaaf dynamiek, valt ook te rijmen met Nietzscheaanse filosofie. Waarin, de übermensch geen meester en geen slaaf meer is.

   • Ik ben het grotendeels met jouw eens. Maar, het maakt niet uit, wie je neemt, of een klasse, zij hebben allemaal de overheid in hun hoofd zitten.
    Dit komt door opvoeding, scholing en media. Als mensen een bepaalde leeftijd bereiken en een bepaald kennis niveau en ervaringen hebben opgedaan, beginnen zij te ontdekken dat de overheid eigenlijk niet te vertrouwen is. Dan beginnen mensen de verbanden in het leven te ontdekken, hoe zaken werken en waarom.
    Maar, dan is het al te laat. De kinderen zijn al ‘opgevoed’ en hebben vaak hun scholing afgerond.
    De indoctrinatie wordt pas op latere leeftijd ontdekt. Dan is het al te laat. De besluiten die genomen zijn, kunnen maar heel moeilijk worden teruggedraaid. Mensen weten heus wel dat de overheid niet te vertrouwen is, maar veranderen wordt steeds moeilijker.
    Het systeem wat dit veroorzaakt, wordt ook steeds meer rigide en onveranderlijk. Na de 2de generatie begint ook het verval. Er komt steeds meer financiële schade, een decadente cultuur, niet meer leren van de geschiedenis, en de opkomst van collectivisme en de ondergraving van de zelfstandigheid van mensen.
    Dit verval kun je niet tegenhouden.
    Democratie, sociaal democratie, socialisme, fascisme, nazisme, communisme etc zijn allemaal collectieve systemen die de zelfstandigheid en zelfredzaamheid ondergraven. En daarmee rot het fundament van de samenleving weg.

   • Ik snap dat je een individualistische anarchist bent. Maar niet een in de Stirner/existencialisme traditie. Meer een in de natural rights/liberalisme hoek

    Je bent heel fel tegen collectivisme. Ergens snap ik dat. Maar, vergeet niet. De mens is ook een collectivistisch wezen. Zoals Proudhon het zegt en ik ben dat wel met hem eens. De mens is tegelijk heel collectivistisch en heel individualistisch. Daartussen zit een spanningsveld. De mens zoekt de mens op, om mee samen te werken, omdat dat gunstig is. En zo ontstaat er al een vorm van collectivisme. Maar, zodra die collectiviteit er is, zegt de mens: hey, laat me met rust !

    Collectivisme, moet individualiteit ondersteunen, niet wegdrukken. Je wilt een collectivisme, dat je individualiteit juist mogelijk maakt. Dat je niet claimt. Dit is wat Stirner bedoeld, met zijn ‘unie van egoïsten’. Individualisten, die elkaar opzoeken, omdat de samenwerking iedere afzonderlijk persoon voordelen geeft. Niet omdat collectivisme een doel op zich is. Op deze manier, moet er dan een balans gevonden worden, tussen individuele temperamenten en verlangens. Een contract, waar iedereen iets aan heeft. En dat verbroken wordt, wanneer het niet meer gunstig is

    Als je een coöperatie begint, doe je dat, omdat je dan meer geld overhoud en de baas niet al de winst afroomt. De collectiviteit/collectivisme die je dan opzoekt, komt voort uit een egoïsme/individualisme.

    Als je in een woongroep gaat leven, doe je dat, omdat dat goedkoper is. Niet omdat communisme een doel op zich is.

    Collectivisme, kan het individu ook ruimte geven. En markt kapitalisme, kan het individu helemaal klem zetten, in financiële constructies en verplichtingen en commerciële belangen

  • Naya, de mens is collectivistisch.
   dat is gewoon feitelijk onjuist. we verteren niet samen collectivistische een hamburger. Dit omdat onze darmkanalen niet collectivistisch verweven zijn. Onze hersenen zijn dat ook niet en daarom nemen individuen beslissingen.
   Alleen heersers beweren dat er collectiviteit gedacht en besloten wordt. Omdat zij de beslissingen nemen en anderen dwingen daar in mee te gaan.

   • Nee, de mens heeft altijd in stammenverbanden geleefd, voor de agrarische revolutie. De mens stamt af van de mensaap, de mensaap leeft ook in familie/stammenverbanden. Als we dan toch naturalistisch/darwinistisch denken, zoals vele van jullie doen

    Voor klassiek links anarchisme, was er niet zo’n duidelijke scheidslijn, tussen individualisme en collectivisme. Men wilde het allebei. Men wilde een individualisme, dat kon bloeien door het collectief en een collectief bestaande uit unieke individuen.

    Alleen Stirner, sprak over een hyper individualisme. Maar, ook hij heeft het over het belang van samenwerken, juist omdat dat dus in het belang is, van dat individu.Als je verstandig bent, verenig je en help je de buurman, want dan helpt hij jou. Als je verstandig bent, huur je samen een advocaat, zodat jullie samen tegen de verhuurder kunnen procederen, als deze zich weer eens niet aan zijn/haar contract houdt. Samenwerking = gunstig. Voor mij. Daarom werk ik samen. Niet omdat ik andere wil helpen, ofzo. Nee, ik help ze, omdat ze mij dan weer helpen.

    De mens, is gewoon geneigd om samen te leven, samen te werken. Familie op te zoeken, vrienden te hebben. Dat zijn collectivistische instincten in ons, die je niet even kan wegredeneren, omdat ze je niet aanstaan.

    Individuen nemen beslissingen, dat klopt. Maar, individuen hebben vaak zeer de neiging, om zich te verbinden met andere. Dit is een instinct, in de mens. In de meeste mensen, in ieder geval. Met of zonder staat, er zullen altijd vormen van collectiviteit ontstaan. Er zullen ook altijd machtsstructuren ontstaan, tussen mensen

    Het Ayan Rand ideaal, van een soort totaal losgezongen, berekende, hyper rationele, materialistische mens, komt wel voor natuurlijk. Maar, de meeste mensen zijn niet zo.
    De meeste mensen, doen ook niet alles voor geld. Voor de gemiddelde VVD stemmer is dit heel moeilijk te bevatten. Het Ayan Rand ideaal, staat gewoon heel erg ver af van de werkelijkheid. Zij is meer een science fiction schrijfster.

    Ik loop net hier buiten. Jongelui zitten op een bankje jointjes te roken, met de meisjes te praten, stoere taal uit te slaan. Waarom doen ze dat? Omdat mensen dat doen. Ze willen erbij horen, ze willen indruk maken, ze willen sociale interactie, spanning, vriendschappen, ruzies, verliefdheden. Dit is een instinct, in hen.

    Het is niet zo, dat ze elkaar inhuren. Zo zou Ayan Rand dat voor zich zien.

 2. Oorlog is massahysterie in een groep mensen die zich ziek voelt of ziekteverschijnselen vertoont zonder dat hiervoor een medische verklaring is. De aanleiding voor de hysterie kan verschillen maar ‘angst voor’ is het algemene kenmerk. Vaak denkt de groep dat ze zijn blootgesteld aan een gevaarlijke stof. De groep is meestal hecht en afgescheiden, een school, werkplaats of kantoor. Een nocebo is het tegenovergestelde van een placebo. Alleen in het geval van een placebo wordt je gezond van een nep-medicijn, van een nocebo word je ziek.

  • Oorlog, gaat gewoon altijd over macht, terrein, belangen, geld, olie

   Heersers, weten hun onderdanen zo ver te krijgen, om de oorlogen uit te vechten. Dit doen ze dan via nationalisme. Ga voor mij vechten, je doet het voor Duitsland! Ga voor mij vechten, je doet het voor Frankrijk! Je doet het voor nationalisme

   Er zijn altijd mensen die dan graag willen sterven, voor ‘hun land’

   Oorlog word ook altijd verkocht, als : we doen het, voor ‘onze waarden’. We doen het voor ‘onze Europese’, of ‘onze Russische’ waarden

   https://www.youtube.com/watch?v=u4ZLkl15_d8

   Can’t you hear the war cry?
   It’s time to enlist
   The people speak as one
   The cattle, the crowd
   Those too afraid to live
   Demand a sacrifice
   A sacrifice
   Cant you smell their stinking breath
   Listen to them
   Wheezing and gasping and
   Chanting their slogans
   The grave diggers song
   Demand a sacrifice
   A sacrifice
   Can’t you smeel the fresh blood
   Steaming into the soil
   As our patriots
   Fathers and mothers and lovers
   Admire the military style
   Praising God and the state
   Crying tears of pride
   For the sons and lovers
   For all the fools slaughteres
   For the maimed, the dying
   And the dead
   So the nation will live
   So the people will remain as cattle
   Demand a sacrifice
   A sacrifice

   https://www.youtube.com/watch?v=u4ZLkl15_d8

  • oorlog gaat er over om de eigen onderdanen beter uit te buiten. De buitenlandse vijand is alleen een middel daartoe

 3. ik las wel dat als je Amerikaans stemvee vraagt wat ze belangrijk vinden, dat klimaat en racisme daar nauwelijks in voorkomen. nummer 1 is inflatie en economische malaise.

Comments are closed.