Door red/ED Where is the Accountability? Dit artikel op de newssite van de UK Libertarian Party gaat over het door de WHO voorgestelde “pandemic preparedness and response treaty“: het beruchte verdrag waarmee nationale staten vergaande bevoegdheden overdragen aan de Wereld Gezondheids Organisatie. De UK Libertarians waarschuwen tegen onacceptabele ingrepen in de individuele vrijheid en concludeert. “The WHO’s toxic and illiberal post-pandemic treaty is a clear threat to our fundamental principles of liberty and personal responsibility.”

Geen tegenontwerpAls kritiek in eigen huis kun je stellen dat we nog geen tegenontwerp van libertaire kant hebben gezien voor bijvoorbeeld een globaal “Memorandum of Understanding” over hoe we – onder medemensen – het best reageren op de uitbraak van een biologisch massavernietigingsmiddel, en dan wél met inachtname van de individuele keuzevrijheid en het NAP.Gedurende de COVID-pandemie hebben we gezien hoe gemakkelijk mensen zich met mondmaskertjes, uitgaansverboden en (te) onveilige vaccinaties om de tuin lieten leiden. We hebben gezien hoe de overheid de massamedia en de pseudo-wetenschap kocht om haar verhaal geweldloos door te zetten.We hebben ook gezien hoe kwetsbaar mensen worden die opgehokt leven in steden met slecht geventileerde verzorgingstehuizen en sterk verdichte massawoningbouw. “De stad” bleek wel ongeveer de slechtste plek om te leven. En dat wellicht voornamelijk vanwege de grote overheidsconcentratie.We hebben ook gezien dat het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Drang- en dwangmaatregelen, die tegen de menselijke natuur ingaan riepen verzet en ongehoorzaamheid op. Politici, die de eigen afgekondigde maatregelen zelf niet naleefden, gaven een kijkje in de psychologie van deze “leiders”.Nog onthutsender bleek de willigheid van politieke “leiders” om mensen te gaan dreigen en te dwingen. Hugo de Jonge (“we weten waar ze wonen”) is daarvan het (nog steeds) sprekende voorbeeld. Toxische BOA’sGrote bestanden van de alomgehate BOA’s zijn eraan te wijten. Dat ze (welverdiend?) wel eens in hun gezicht gebeten worden roept bij hen de wens op om bewapend te worden*. Allemaal een gevolg van de algemene gekte die laat zien dat mensen niet beseffen hoe onze soort op bedreigingen reageert.Dat mensen nadenken hoe je je het best kunt voorbereiden op een pandemie is helemaal OK. Libertairen zullen menen dat het nemen van verantwoordelijkheid over je leven en je gezondheid een individuele zaak is, die je beter niet aan collectieven kunt overlaten, en zeker niet aan overheden, de pharma-industrie of aan hun supranationale “autoriteiten”. Maar waar is “ons” tegenontwerp?PreppenEr zullen in onze kringen “preppers” zijn die een plek op het platteland hebben gereserveerd waar ze het in betrekkelijk isolatie een tijdje kunnen uitzingen, misschien zelfs bewapend tegen hun muitende, infectueuze, soortgenoten. Je kunt ook gasmaskers en een zeevarende schuit aanschaffen, voor het geval dat, is het misschien handig. Is preppen een libertarisch tegenontwerp? De deugd van “self-sustainability” zit er wel in, maar zouden we deze mentaliteit niet ook moeten doortrekken naar het leven van alledag? Niet alleen maar wachten op de catastrofe, maar elke dag zo leven vanuit het besef, de kennis en de vaardigheden dat je te allen tijde voor je overleven op jezelf en je geliefden kunt tellen en niet teveel op hulpdiensten en andere overheden? Een moratorium op de ontwikkeling van biowapens?Een andere conclusie is, dat er een veel belangrijker taak blijft liggen: het zoveel mogelijk stoppen van de ontwikkeling van biowapens. Er bestaat geen moratorium tegen. De door professor Ron Fouchier in Rotterdam ontwikkelde methode om gevaarlijke virusen zoals de vogelgriep gemakkelijker op mensen overdraagbaar te maken is veel erger dan de ontwikkeling van de waterstofbom. Dat er nu details bekend zijn over de financiering van tientallen laboratoria voor “onderzoek” naar “function enhancement” in Oekraïne en in China, ja, dat nu blijkt dat er zelfs in Soedan zulke virus-onderzoekslaboratoria bestaan, geeft inzicht in de schaal en de verspreiding van het risico. Stoppen kan wellicht niet meer, indammen misschien nog wel.De WHO, overheden en de Verenigde Naties zijn geen philantropische organisaties. Ze staan niet in dienst van “de mensheid”. Het is beter om daar geen vertrouwen in te hebben.

35 REACTIES

 1. Er lopen tegenwoordig heel veel mensen rond met allerlei mutaties. Mutaties in hoe ze eruit zien, in hun hersenen en hun immuunsysteem. Vroeger werden dat soort mensen opgeruimd door kinderziektes. Vroeg of laat komt er (vanzelf) een ziekte voorbij die het hele zooitje opruimt.

  Dr. Edward Dutton legt het uit: They’re Not ‘Woke.’ They’re ‘Spiteful Mutants.’

  https://www.youtube.com/watch?v=IjjvNEHPl7Q

  • Door de prik vallen heel wat mensen om. Te verwachten valt dat de toekomstige bevolking geen enkele prik meer wil. Dan valt de bescherming tegen kinderziektes weg, en zijn we weer terug bij af. En met ’terug bij af’ bedoel ik dat we dan weer in een situatie zitten waarin mensen met te veel mutaties direct worden opgeruimd.

   De natuur werkte goed, maar de mens ‘wist het weer beter’.

   • “Dan valt de bescherming tegen kinderziektes weg, en zijn we weer terug bij af. ”
    Er was nooit een bescherming, de dalende grafieken zijn vertekend, die daling was al heel lang aanwezig voor de “vaccins” op de markt kwamen.

 2. Door het ontstaan van een bi- of multipolaire wereld zijn veel plannen rondom wereldheerschappij in de soep gelopen. Het lijkt erop dat ze het zelf nog niet helemaal door hebben.

  • Het is vrijwel zeker dat er in de komende jaren een heel andere wind gaat waaien.

  • Waarom denk je dat het in de soep loopt in plaats van dat het zo geplanned is?

   • Het lijkt erop dat de Amerikaanse elite haar hand heeft overspeeld. Ze zouden vijf landen overnemen in vijf jaar of zo, het liep anders. Ze dachten echt de wereldheerschappij in handen te hebben.

   • Die doelstelling herinner ik mij nog wel. Maar ik ben er geenszins zeker van dat het daardoor in de soep loopt. Dan duurt het gewoon tien of zestien jaar of wat ook.

   • Als ze de rente omhoog gooien loopt de boel in de soep. Doe je voordeel ermee.

 3. Wellicht in het verlengde hiervan ligt de Wet Verplaatsing Bevolking. Veel mensen hebben zich lang afgevraagd wat de bedoeling is van massa-immigratie. Wel, met de Wet Verplaatsing Bevolking kan de overheid je dwingen asielzoekers in je huis op te nemen en je tegelijkertijd verplichten deze mensen van drank en spijs te voorzien. Wanneer tegelijkertijd het huizenbezit flink zwaarder belast wordt, terwijl velen toch al wat krap bij kas zitten, dan nadert het moment dat je je huis wilt verkopen om naar een kleiner appartementje in de stad te verhuizen. Blackrock staat al klaar om je een marktconform aanbod te doen, wat gegeven de verkoopdruk en stijgende rente niet al te royaal zal zijn. Zijn we hier getuige van een lange termijn plan om mensen uit hun huis te werken? Het zou mij niet verbazen en het is vanzelfsprekend een noodzakelijke stap binnen het Agenda 2030 protocol.

  • Youp, ik huur mijn woning van Capreit, een Canadese verhuurder die 18 miljard in de markt heeft zitten. Ruim de helft hebben ze gefinancierd tegen lage rente, het andere deel is van beleggers. Zodra ze niet meer voordelig kunnen lenen daalt hun rendement. Dat ziet er mogelijk zo uit:

   Fase 1
   Aankoop 320.000
   Bij: kk ca. 10% 32.000
   Totale investering 352.000
   60% geleend bij de bank 211.200
   40% geld van beleggers 140.800

   Huurprijs per maand 1.160
   Dit is per jaar 13.920
   Geleend geld tegen 1% rente 2.112
   beheerskosten 10% van de huur 1.392
   Belastingen 0% –
   Totaal kosten 3.504
   Opbrengsten 13.920
   Resultaat voor beleggers 10.416

   Fase 2
   Huurprijs per maand 1.204
   Dit is per jaar 14.448
   Geleend geld tegen 4% rente 8.448
   beheerskosten 10% van de huur 1.445
   Belastingen 30% 4.334
   Totaal kosten 14.227
   Opbrengsten 14.448
   Resultaat voor beleggers 221

   Fase 3
   Huurprijs per maand 1.250
   Dit is per jaar 15.000
   Geleend geld tegen 7% rente 14.784
   beheerskosten 10% van de huur 1.500
   Belastingen 30% 4.500
   Totaal kosten 20.784
   Opbrengsten 15.000
   Resultaat voor beleggers -5.784

   Fase 4
   Bank eist meer eigen vermogen
   Beleggers willen eruit

   Fase 5
   Huurprijs per maand 1.400
   Dit is per jaar 16.800
   Geleend geld tegen 16% rente 33.792
   beheerskosten 10% van de huur 1.680
   Belastingen 30% 5.040
   Totaal kosten 40.512
   Opbrengsten 16.800
   Resultaat voor beleggers -23.712

   Fase 6
   Faillissement van het beleggingsbedrijf?

   Als ze van hun woning af willen hoor ik het graag, ik heb hier nog een kruiwagen met euro’s staan waar ik vanaf wil.

   • Ik vrees dat het niet de bedoeling is dat er veel privé huizenbezit overblijft. Maar laten we hopen dat ik mij vergis.

  • Ik denk dat het belangrijk is om onderscheid te maken tussen mensen die geen dodelijke injectie willen en mensen die boos zijn omdat de rente omhoog gaat, en alles dat dat met zich meebrengt.

   • Niet alleen voor mensen ook voor dieren…

    The real documentary, Farmageddon, which was made by honest people, viciously persecuted by the government, because they wanted to control their food supply.

    https://videopress.com/v/6U4zuskI

  • Een en ander is gewoon in de teksten van het WEF te lezen.
   Afschaffing inkomstenbelasting, en vervangen met eigendomsbelastingen.
   Deze worden gaandeweg steeds hoger.
   Daarnaast verbod om in je huis te wonen als het niet het goede keurmerk heeft vanaf 2030.
   Uiteraard willen ze het huis voor een zacht prijsje van je overnemen, want onbewoonbaar.

   • Maar het is toch vreemd dat je wel belasting betaald over arbeid en niet over winst op vemogen. Als je met je vermogen rendement maakt met dat vermogen dien je daar gewoon inkomsten belasting over te betalen, geldt ook voor ervenissen, dat daar al belasing over betaald is is een dooddoener, niet door de ontvanger. Is gewoon inkomen.

   • @ graftak. Wat te doen met een negatief rendement en “onderwater staande” huizen? Rendement op vermogen zal zo laag mogelijk gehouden worden. Nalatenschappen zullen negatief worden. Verwerpen van een erfenis ligt dan op de loer met als gevolg dat anderen voor verliezen zullen opdraaien. Spaarzin zal verdwijnen. Schulden maken zal bon ton worden.

   • Ik wil de woning die ik nu huur voor een gepast bedrag overnemen van de verhuurder, een beleggingsmaatschappij.

   • Als je geld op de bank hebt staan wordt dat belast in box 3. Tot op heden wordt dat geld niet belast als je het in de woning stopt waar je in woont. Dat gaat veranderen.

    Ook mijn buitenlandse verhuurder betaalde voorheen geen belasting in Nederland. Dat gaat veranderen. De verhuurder gaat op de pijnbank, ik sta klaar om verlossing te bieden zodra de verhuurder er klaar voor is.

    De woning moet gerenoveerd worden naar een hoger energielabel. Dat wordt een flinke klus. Ik kan dat zelf dus dat scheelt. En het materiaal kan ik misschien met zwart geld kopen, scheelt ook weer.

   • Bertuz, leven op krediet was leuk zolang de rente laag was en de waarde van het onderpand steeg. Gevoed door steeds lagere rente. Maar dat is nu voorbij.

   • @Graftak. Tot op zekere hoogte kan ik daar wel in meegaan. Als we nou ipv sommige delen in verschillende boxen stoppen alles aan inkomen gewoon boeken onder ‘inkomen’ en daar een lage flat-tax over rekenen dan wordt het een stuk eenvoudiger, een stuk goedkoper voor de overheid omdat er niet zoveel manuren nodig zijn en goedkoper voor de burger omdat er een lager tarief kan worden gebruikt.

    Toch is die erfenis een beetje een heikel punt. Daar is namelijk inkomstenbelasting over betaald, plus vermogensbelasting en dat na het betalen van allerlei andere heffingen om eindelijk eens wat over te houden.
    Maar ik zou er geen probleem mee hebben dat als inkomen te zien en nogmaals over te moeten betalen mits het systeem wordt opgeschoond.

    Ik zou voor willen stellen dat de eerste 12.000 euro die men verdient belastingvrij zou moeten zijn. Dat is 1.000 euro per maand, en daarvan leven is niet simpel.
    Alles daarboven, ongeacht de bron (werk, 2e baan, hobby, verhuur of verkoop van goederen of onroerend goed, dividend, rente, erfenis, loterij, wat dan ook) belasten met een flat-tax van 15%. Geen aftrekposten, niks, nada. Dan komt er veel meer geld binnen en zijn alle burgers toch beter af.
    Dan meteen de BTW op water en voeding naar 0% (eerste levensbehoeften), electriciteit, zorgkosten en benzine etc naar 5% en de rest naar 10%.

  • “Wel, met de Wet Verplaatsing Bevolking kan de overheid je dwingen asielzoekers in je huis op te nemen en je tegelijkertijd verplichten deze mensen van drank en spijs te voorzien”

   Dat zal niet zo’n vaart lopen, want dan gaat men een stap te ver. De bedoeling van de opvang van asielzoekers buiten de grote steden is om de rest van het land te laten wennen aan de omvolking, via die wet heeft men nog meer middelen om de omvolking verspreid door te drukken doordrukken. Dat betekent nog meer onveiligheid en tweedracht ook buiten de grote steden, en dat vraagt weer om nog meer controle van bovenaf.

   • Lol. Dat zal zo’n vaart niet lopen? Zullen we daar een weddenschap op afsluiten? Die wet is niet voor niks weer uit het stof gehaald.
    De hele coronoa-hype heeft wel aangetoond dat de meeste nensen zich gedwee zullen voegen, na wat gemopper misschien.
    En degenen die wel protesteerden werden door politie hardhandig in elkaar geslagen.

    Nee, deze wet gaat zeer zeker worden gebruikt.

 4. Ze zijn zo bezorgd om je gezondheid, dat ze je op elke mogelijke manier zullen terroriseren.

 5. Ik had het over verdiensten, blijkbaar is dat teveel moeite om te begrijpen.

  • Veel voormalige ss ers werden ingezet in voormalig nederlands indie. Ook zoiets.
   Overgens deden ongeveer 20.000 nederlanders vrijwillig deel aan de ss.

  • Als je naar de essentie van het Nationaal Socialisme kijkt, dan zie je dat bijna alles tegenovergesteld is aan de middelen van vandaag.

   Essentie van Nationaal Socialisme:

   Competentie, kracht, glorie en superioriteit van cultuur
   Traditie hoog houden (ook glorieuze narratieven verzinnen)
   Uniformisme, culturele eenheid, eigen volk
   Hoge kunsten, hoge cultuur als teken van glorie en superioriteit (muziek, architectuur, etc.), nationalisme.
   Discrimineren (onderscheid maken, hiërarchische structuur)

   Dit allemaal op een brute manier overigens.

   De huidige methode is:

   Incompetentie, zwakte en perversiteit stimuleren (sociaal democratie, LGBTI, feminisme, afhankelijkheid van de overheid, democratisch anarchisme/atomisering)
   Geen glorie maar schuldgevoel, masochisme
   Traditie vernietigen, traditie verdacht maken, traditie als slecht bestempelen
   Democratische chaos stimuleren (popcultuur, democratische kunsten = perversiteit, bruutheid, wansmaak, lelijkheid, democratische massacultuur = globalisme
   Pluriformiteit = culturele chaos en tweedracht = multiculturalisme
   Democratisch egalitarisme (laagcultuur, anti-discriminatie)

   Voor het laatste, wansmaak in de kunst, daar kunnen nog wel wat ‘vrijsprekers’ voor gerekruteerd worden overigens, muhaha.

   In essentie is de huidige methode democratische anti-cultuur plus bureaucratie, oligarchie en globalisme. Het democratisch linkse negatief van Nazisme.

 6. Beetje laat, maar goed.
  Het hele idee dat ‘preppen’ iets vreemds is, alleen voor paranoide individuen is iets relatief nieuws. Zeg maar tot zo’n 100, 150 jaar geleden, of minder nog, was dat normaal. Mensen zorgden zo goed en kwaad als het ging voor zichzelf en konden er niet op rekenen dat ‘de overheid’ alles wel zou regelen. Wat dat betreft is de verzorgingsstaat het grootste kwaad dat ik ken; het maakt mensen zwak, lui, gemakzuchtig enafhankelijk van die staat ipv mensen aan te sporen zichzelf te ontwikkelen en zelfredzaam te zijn.
  Mijn grootouders waren geboren rond 1900. Ze leefden bewust door 2 wereldoorlogen en de grote depressie en zij hadden altijd zaken op voorraad, waren zuinig, omdat ze harde lessen hadden geleerd.

  Ik zie mezelf dan ook als een prepper; het idee is dat ik zo min mogelijk afhankelijk ben van anderen, met name de overheid.
  Doet het er wat toe of er een ‘noodtoestand’ is vanwege politieke onrust, of rellende zwarten vanwege BLM onzin, of een tornado, of een aardbeving of wat dan ook? Nee, het gaat erom dat ik mezelf kan redden. Hier in Pennsylvania komen tornado’s voor. In de VS lopen, zodra je buiten de grote steden komt, alle kabels boven de grond. Stroomuitval komt op veel plaatsen met enige regelmaat voor, dat kan zijn vanwege een zwaar onweer, zware sneeuwval, ijsvorming aan de kabels, omvallende bomen of iemand die tegen een paal of een transformatorstation oprijdt of wat dan ook. Het zal mij een rotzorg zijn wat de reden is, zolang ik maar in staat ben om die situatie de baas te kunnen. Ook als in de winter de weg een tijd lang onbegaanbaar is dan hoef ik me geen zorgen te maken.

  Wil dat zeggen dat ik egoistisch ben? Of paranoide? Ik ben liever voorbereid. Beter MEE verlegen dan OM verlegen zoals mijn opa en oma zeiden. Wat betreft egoistisch; ik ben niet te beroerd om anderen te helpen, maar ben niet bereid om een heel stel klaplopers te gaan onderhouden omdat die dachten dat ze nooit zelf ergens voor zouden hoeven te zorgen.
  Zelfredzaamheid leert mensen sterker te worden, zowel fysiek als mentaal (en spiritueel). Het geeft zelfvertrouwen en zelfrespect.

  • Preppen is ieder voor zich anti-cultuur. In een context van een zwakte-cultuur van sociaal-democratie en monsterachtig statisme is dat een ieder voor zich anti-cultuur die anti cultuur is (cultuur is per definitie het product van een collectief). Dat is wat anders dan een normale manier van ‘voorbereid zijn’ op minder, en ‘zelfstandig zijn’.
   Spiritualiteit en prepper anti-cultuur gaan niet samen, tenzij in het Protestantisme, waar men er van uitgaat dat er een persoonlijke god bestaat.
   Ik zou zelf preppen, in de zin van continue voorbereid en in een zekere verhoogde mate ‘voor jezelf’ eerder als anti-spiritueel (= anti-cultuur) bestempelen.

   • Dan hebt u dus werkelijk geen enkel idee waar u over spreekt.
    Preppen is zeker geen anti-cultuur. Het is ook niet anti-samenleving. Het is niet anti-spiritueel.
    Preppen stelt niet dat je zonder de samenleving kunt; het gaat niet om mensen die als kluizenaars leven. Uiteraard zijn er dergelijke figuren en die worden dan altijd als voorbeeld gebruikt, maar het gaat juist om mensen die WEL samenwerken. Maar mensen die niet afhankelijk willen zijn van de overheid voor alles. De ‘prepping community’ bestaat voor een flink deel uit vrij hechte groepen van mensen die zelfredzaam en zelfverzekerd zijn en zelfrespect en zelfvertrouwen hebben. Omdat ze weten dat ze zich kunnen redden in noodsituaties, al dan niet mbv kun kring van kennissen. Meestal zijn het lokale groepen die elkaar bijstaan, contact houden, elkaar helpen met problemen of projecten.
    En u begrijpt al helemaal niks van de mentaliteit van preppers als u denkt dat iemand die prept niet gelovig of niet spiritueel kan zijn. Onder de preppers zult u juist meer spirituele/gelovigen vinden dan onder de stadsbewoners die helemaal niks zelf kunnen en nergens in geloven behalve hun materialistische eigenwaarde.

    Wat betreft het voorbereid zijn voor jezelf; dat is ook al onjuist. Uiteraard wil je dat eerst je eigen gezin veilig en voorbereid is; je kunt namelijk niet iemand anders helpen als je zelf niks te bieden hebt. Voor de meeste preppers gaat het als volgt;
    Eerst eigen gezin, dan familieleden, dan andere preppers (hoewel die wel voor sommige familieleden zullen komen) dan andere kennissen. Maar niet alle klaplopers die nooit enige moeite hebben gedaan.
    Dat kan ook niet. Ik zou bv naast mijn gezin nog 8 anderen een jaar kunnen onderhouden en heb een lijstje van wie daarvoor in aanmerking zouden komen. Maar ik kan niet de hele streek onderhouden. Ik zou dat ook niet willen, want dat gaat in tegen het hele principe dat mensen dienen te leren voor zichzelf te kunnen zorgen.

 7. “Hugo de Jonge (“we weten waar ze wonen”) ”

  De democratische bemoei-tengel overheid weet alles van je, meer dan dictators en despoten weten en wilden weten, maar die overheid is een product van het volk, een volk van bemoei-tengels, en een volk waarvoor (schijn)veiligheid en comfort boven alles gaat, boven vrijheid en individualiteit. Er bestaat geen grotere en meer alomtegenwoordige dictator dan een democratisch volk. Eigenlijk kan het geen volk worden genoemd, meer een massa die door de staat is gebonden en afhankelijk gemaakt. Vandaar dat men multiculturalisme kan introduceren, alles wat door de staat kan worden gebonden in de massa kan meedoen.

  • “De WHO, overheden en de Verenigde Naties zijn geen philantropische organisaties. Ze staan niet in dienst van “de mensheid”. Het is beter om daar geen vertrouwen in te hebben.”

   Als het aan de democratische massa’s (volk zonder cultuur) kan worden verkocht als was het voor hun veiligheid en comfort, dan staat het in dienst van de massa, dat is hoe al dit soort dingen worden verkocht (en gekocht). De overheid (lees democratisch gekozenen) wil macht, en de commerciële sector zou hun grootmoeder nog verkopen (of ombouwen naar een man) voor het geld en de macht.

Comments are closed.