Op Surfing Ann’s Boeken Blog staat een recensie van het libertarische sociaal contract:

Van Edwin J.F. Delsing mocht ik dit boek recenseren. Ik wil hem daar hartelijk voor danken.

Subtitel:

Fundament voor een ongedwongen samenleving volgens universele beginselen

Waar gaat het boek over? 

Deze zoektocht is op iets anders uitgelopen. Het resultaat ligt nu verwoord in een boek met de titel “Het Libertarische Sociaal Contract”. Het omslag laat een “kettingbreker” zien, een man, die zichzelf bevrijdt uit de ketenen van … Ja, van wat eigenlijk?

De twee fundamentele uitgangspunten van het libertarisme, individuele zelfbeschikking en non-agressie, zijn uitgewerkt in het Libertarische Sociaal Contract. Met zulk een écht contract, in de vorm van een verklaring aan je medemens, definieer je jezelf tot zelfbeschikt mens, die te kennen geeft vreedzaam te willen samenleven met anderen die – wederzijds – het individuele zelfbeschikkingsrecht respecteren. Vanuit die zelfbeschikking geef je jezelf, als je dat wilt, een Libertarische Grondwet.

Een voorstel voor zo’n Libertarische Grondwet is compleet met toelichtingen en commentaren opgenomen in het boek. Het is bedoeld als leidraad en inspiratie voor vrijwillige gemeenschappen die hun eigen, parallelle samenleving vanuit de basis opbouwen. In deze Grondwet is er geen overheid gedefinieerd. Er wordt van uit gegaan dat mensen zelf hun gemeenschappelijke diensten opbouwen. De vrijheid van associatie houdt ook de vrijheid in om individueel ergens niet aan mee te doen.

De libertarische samenleving organiseert zichzelf dus “van onderop”, vanuit de vrijwillige samenwerking van individuen in verbanden die zich aaneensluiten, aggregeren, waarvan de macht kleiner wordt naarmate de organisatie groter is. In het libertarisme mag een meerderheid een minderheid nooit ergens toe dwingen. Het principe van de voor iedereen geldende meerderheidsbeslissingen wordt losgelaten. Stemmingen dienen ertoe om mensen te vinden die samen iets willen ondernemen.

De overheid van de toekomst is wat overblijft nadat de huidige monolithische overheid stap voor stap wordt opgedeeld tot er een grote verzameling van onderling concurrerende dienstverlenende bedrijven, verenigingen en stichtingen bestaat, die eigendom zijn van de mensen die ervan profiteren.

Wat vind je van het boek? 
Bij het zien van de mooie cover van Het Libertarische Sociaal Contract is het duidelijk dat de man zijn ketenen met veel kracht uit elkaar heeft getrokken, zichzelf heeft bevrijd. De vraag is waar hij zich van heeft bevrijd, waarom men heeft vast geketend. Je krijgt niet meteen een idee van wat voor soort boek je gaat lezen, maar als je het boek hebt uitgelezen, kun je alleen maar tot de conclusie komen dat men er goed aan heeft gedaan om voor deze cover te kiezen. De titel maakt nieuwsgierig, je wilt er meer over te weten komen. De subtitel geeft goed aan wat je kunt verwachten in dit boek. De foto’s in het boek maken het boek compleet. Het mooie van dit boek is, is dat je in dit boek niet bij de eerste bladzijde hoeft te beginnen, je bepaalt zelf waar je begint, wat je daarna leest en met wat je eindigt.
Hoe actueel is het boek?
Het boek is erg actueel en het boek zal voorlopig nog wel actueel blijven.
Hebben de auteurs je kunnen raken?
Ja, de auteurs hebben me weten te raken. Ik vond het schokkend om te lezen hoeveel gelijkenissen er zijn met een bepaald plakkaat. Ook is het schokkend om te lezen dat de Nederlandse Grondwet helemaal niet zoveel zekerheid biedt aan de burgers dan ik altijd heb gedacht. Zo zijn er meer columns die me geraakt hebben.
Hoeveel sterren geef je het boek? 
5 sterren.

5 REACTIES

 1. Anarchisme is het idee : dat alle sociale interacties vrijwillig moeten plaatsvinden

  Is dit mogelijk?

  Dat is in ieder geval het streven

  Feministen zeiden in de vorige eeuw : feminisme is het idee dat vrouwen rechten hebben

  Is dat mogelijk, vroeg men zich toen af.

  Dus het is goed dat dit soort boeken geschreven worden, om mensen in ieder geval op een andere manier te laten denken/kijken

  • ‘Tuurlijk is dat mogelijk.

   Gewoon doen: ten eerste: doe niet meer aan gedwongen sociale interacties mee. Ten tweede: interageer “sociaal” naar eigen wil en keuze. Bijvoorbeeld een schouderklop voor Nayakosadashi2022: helemaal eens!

   Zo moeilijk is dat niet.

   Sommige “Nederlanders” zullen ervan opkijken dat je niet meer aan hun spelletjes meedoet. Dat is dan lachen.

   • Ja, in je directe persoonlijke leven is het op zekere hoogte mogelijk.

    Maar, of het ooit op wereldschaal zal bestaan, is maar de vraag

 2. Geen parels voor de zwijnen ….

  Het zijn allemaal collectivistische partijen.
  De LP is daar heel anders in.
  Ze kunnen het boek via de LP bestellen.

Comments are closed.