Overgenomen uit libertair perspectief. Door Red./Edwin J.F. Delsing

De Libertaire Partij Nederland, politieke tak van de libertaire levensovertuiging, gaat meedoen aan de komende Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023. Daarmee is de LP zowat de enige partij die zich actief inzet voor het de-politiseren van de samenleving. Ze kan daarmee ook steun aantrekken van mensen die “de politiek” moe zijn. Die er niks mee te maken willen hebben. Uit Libje’s woordenschat: de polizieken en de polizatten.

Bij elk maatschappelijk probleem hebben er mensen staan te roepen en te dringen dat de overheid voor een oplossing moet zorgen. Het probleem wordt aan de overheid “gedelegeerd”. We hebben één enkele organisatie voor alles en nog wat. Voor elk publiek belang staat dezelfde speler klaar, een monopolist, die bestuurders onderhoudt in een maatschappelijke waterkop van hogere en lagere overheden, semioverheden, gesubsidieerde “instellingen”: stichtingen, verenigingen en ngo’s. Met één centrale directie: het Kabinet, dat alles beslist over de uitvoering wat het parlement, de wetgever, beslist. Of het nu de militaire organisatie betreft, zorg voor zieken, het opvoeden van kinderen of het (laten) bouwen van infrastructuur. Van de recirculatie van 50% van het BNP lopen de controletouwtjes uiteindelijk samen bij enkele leiders van de coalitiepartijen. En die hebben de (welvaarts-)staat tot onhoudbare proporties uitgebouwd.

De erfenis van tweehonderd jaren monopoliestaat met democratisch sausje is een dure bestuurlijke waterkop. Krakeelpartijen beheersen het “wetgevende” politieke toneel. De partijen van het kabinet heffen hun schilden tegen de pijlen die de “oppositie” erop afschiet. En allemaal, zonder uitzondering, hebben ze een politieke agenda met een collectivistische invulling.

Die waterkop van bestuurders kost geld, en dat wordt op alle mogelijke manieren bijeengeschraapt. Dat voel je wanneer je een tot onderdaan gemaakte bent. Je bent met een overdaad van maatschappelijke plichten beladen werkpaard. Individuele zelfbeschikking is in Nederland geslonken tot de persoonlijke keuze van een televisiekanaal. En dat schuurt bij een hoop mensen, ofschoon ze niet goed onder woorden kunnen brengen waaraan dat ligt. Zo zeer zijn ze geprogrammeerd tot “burgerschap”, waardoor ze de plichten als vanzelfsprekend aanvaarden omdat “de overheid” daarvoor enkele “grondwettelijke” vrijheden teruggeeft. “Bij rechten horen ook plichten” is een van de meest achterbakse doctrines van het vrijheid berovende paternalisme. Wat is er toch met Libertariërs, dat deze indoctrinatie bij hen niet werkt?

De Young Global Leaders hebben nu eventjes – althans in Nederland, de aftocht geblazen. Hun partijen, de VVD, D66, het CDA en de CU – en alles wat er omheen fladderde – blijken partijen zonder eigen visie, zonder waarde en zonder waarden te zijn.

Een volgend kabinet komt eraan. Of je stem op 22 november verschil maakt? Nieuwe poppen in het oude systeem? Dit artikel beoogt mensen te mobiliseren die de libertarische visie steunen om te gaan stemmen. In die visie past de beïnvloeding van de politieke arena met ons libertaire gedachtengoed.

Counter-Politics is opbouwen

Libertaire politiek is eigenlijk een “contradictio in terminis”: die twee woorden staan in tegenspraak tot elkaar. De opgave van de politieke tak van het Libertarisme is het de-politiseren (ont-politiseren) van de samenleving. Het terugdringen van de politieke macht en de invloed van de overheid, ten faveure van de zelfbestemming van individuen. Counter Politics bedrijven betekent: het stap voor stap zoveel mogelijk domeinen buiten het bereik van de overheid plaatsen en veel meer aan zelfredzaamheid en zelforganisatie over te laten. Dat kan alleen maar lukken wanneer er concurrerende alternatieven voor de diensten van het overheidsmonopolie bestaan.

De opgave van de niet-politieke tak van het libertarisme: het agorisme, is het bouwen aan alternatieven, waarop voordien de staat een monopolie had. Het gaat minder om het afbreken van de staat als wel om het breken van haar monopoliegrip op de samenleving. Minder gebruik van diensten van de monopolist betekent ook minder bijdrage in de kosten van een vaak veel te dure dienstverlening. Om dat door te zetten is het goed om met gelijkgestemden samen te werken. En die vind je ook bij de LP.

In onze tijd zijn er verschillende bewegingen opgebloeid die beogen gedecentraliseerde alternatieven op te bouwen: de coöperaties van Society 4.0, het ondernemersnetwerk van Keuzevrijbijmij, de parallelle samenleving van Forumland, de regionale autonomiebeweging Frij Fryslân, de alternatieve (ongesubsidieerde) media, etc. Met uitzondering van FvD’s Forumland zijn ze niet gelieerd aan een politieke partij. Elk initiatief heeft ten doel aan deelnemers een alternatief te bieden waaraan de huidige overheid niet deelneemt. Je vindt er een sterke wil om aan de (huidige) overheid te ontsnappen. Ook daar bloeien libertaire opvattingen.

Leiderschap in de LP

Het hebben van “leiders” veronderstelt “volgers”. Om het met Libje te zeggen: regelgevers vind je bij regelnemers. De typische aanhanger van het Libertarisme is geen “regelnemer”. Hij/Zij/Het leidt zichzelf wel. Er is geen leiderschaps- of dienaarschapscultus bij de LP. De LP kent wel het begrip “delegeren”. Een gedelegeerde is de overbrenger van een boodschap. Het libertarisme is erbij gebaat wanneer mensen hun libertaire licht niet onder de korenmaat zetten. Doe en zeg alsjeblieft hardop waar je goed in bent en waarvoor je gemotiveerd bent. Mensen, die in groter verband voor een libertaire de-politisering van de samenleving kunnen pleiten zijn hartstikke welkom om op de kieslijst van de LP te komen staan. De deadline om je aan te melden als kandidaat is 28 juli om 23:59.

De Tweede Kamer biedt een platform op nationaal niveau om onze levensovertuiging over te brengen, en dat is de reden waarom de stem van de Libertaire Partij daar terecht moet komen.

Noot:

Het begrip “Counter Politics” werd eerder – in een extreem-linkse, marxistische context – uitgewerkt door Stephen D’Arcy, een hoogleraar aan de Huron University in Ontario, Canada. De analyse van D’Arcy is niet oninteressant.

13 REACTIES

 1. tweederangs kwaliteit is een probleem bij een overheid, niet alleen vanwege het aantal zaken dat zij wil behappen maar juist ook het bewust gebruik maken ervan!

 2. “Doe en zeg alsjeblieft hardop waar je goed in bent en waarvoor je gemotiveerd bent.”

  Nou vooruit dan. Ik ben beschikbaar als bestuurslid van het Politburo van de LP. Ik ben nergens goed in maar heb verstand van alles en overal een mening over. Heb wel een beetje talent voor het schrijven van vijfjarenplannen, sigaren roken en rondhupsen op een skippybal. Kortom, de ideale voorzitter.

 3. Ik moet uit eigen ervaring erkennen dat de LP heel goed is in het de-politariseren. Van de eigen achterban wel te verstaan. Ga vooral vrijwillig voor de LP steunen (fysiek, toen met Toine Manders als lijsttrekker) en ervaar hoe je als een stuk stront wordt behandeld. Allicht dat het nu anders is maar de LP was toen, in het gedrag richting vrijwilligers om ze te helpen, slechter dan slecht. Wat ik heb ervaren tijdens LP vrijwillig promoten;
  – Je regelt je eigen vervoer maar zelf. We helpen niet met car poolen of wat dan ook.
  – Eten en drinken regel je zelf maar. Gaan we echt niets aan doen.
  – Naast een paar foldertjes, zoek het maar zelf uit wat het ”geluid” is. We doen niet aan campagne training van vrijwilligers.
  – We doen absoluut niets om campagne vrijwilligers te motiveren. Echt helemaal niets. We laten gewoonweg niets van ons horen
  – Als een campagne medewerker (zoals ik) een mens die interesse had aanmerkte als potientieel stemmer, niks gebeurde.

  Als vooormalig vrijwilliger voor de LP jaren geleden steun ik nu het niet stemmen idee. De LP kan niet eens voor zijn vrijwilligers zorgen. De LP is een grap. Slechter dan de kartel partijen. Die zorgen tenmiste voor hun vrijwilligers. Op zijn minst een mailtje met dank je wel voor je inzet. Dat kan er bij de LP niet vanaf in mijn ervaring. Dus fuck de LP wat mij betreft, ik stem niet.

  Groeten,
  Hugo

  • Da’s niet aardig van ze. Heb je enig idee waardoor dat kwam? Was het amateurisme (gewoon alles slecht georganiseerd) of onwil (alle aandacht voor de partijtop en middelvingers voor de vrijwilligers)?

   Inhakend op @frits hieronder: de LP mag blij zijn als ze 6600 stemmen halen. Wat wat het hoogste aantal tot nu toe – 4000 of zoiets?

   • Hoi,

    Ik denk dat het een combinatie van beide was en zoals ik het in de huidige campagne zie gebeurt hetzelfde. Vrijspreker geeft de LP betere exposure dan de LP zelf voor elkaar krijgt.

    Groeten,
    Hugo

  • Het meeste wat de LP roept, of wat men hier op vrijspreker roept (in relatie tot de overheid) mag al bekend zijn bij vrijheidslievenden, als ze hun huiswerk gedaan hebben.

   “Bij elk maatschappelijk probleem hebben er mensen staan te roepen en te dringen dat de overheid voor een oplossing moet zorgen.”

   De klassiek liberaal Herbert Spencer, welbekend onder de meer welbelezen individuen met een liberale instelling, schreef in zijn tijd, eind negentiende eeuw al dat, des te meer er vooruitgang was in de samenleving, des te meer roep er was dat er iets mis was, en dat er maatregelen genomen moesten worden. Hij geeft daar een aantal voorbeelden van. Het is zelfs zo dat men niet bestaande problemen creëert, en dan roept om beleid die oplossingen moet bieden, Spencer geeft daar ook voorbeelden van. Er is weinig nieuws aan het beleid van overheden dat niet all door Spencer door de mangel is gehaald. Het enige dat nieuw is dat de overheid van vandaag de dag de beschikking heeft over statistische data, waardoor de schijnrealiteit nog sterker wordt. Ze voelen zich heel wat met hun cijfermateriaal.

   Het probleem is wellicht dat de liberale (werkelijk liberale) discourse (kritiek op de overheid) er één is van steeds hetzelfde blijven roepen, aangezien het statisme rust op hetzelfde geloof en dezelfde primitivismen, aannames en beleid wat nooit veranderd. Na een eeuw wordt men daar toch wel moedeloos van.
   Ware het niet dat de overheid steeds meer dictatoriaal wordt (ook op basis van haar statistische schijnrealiteit), waardoor de geest van verzet weer opbloeit, dan zou men met een eeuw soft tirannie op basis van primitief geloof, ophitsen en absurditeit, alleen maar moedeloos worden.
   We moeten het dan hebben van die onvermijdelijke trend naar meer dictatoriaal gedrag, en meer uitbreiding, zodat het legertje wakkere vrijheidslievenden groter wordt.

 4. Geloofwaardig depolitiseren, gaat als eerst via het niet meedoen aan politiek en het niet stemmen, lijkt mij.

  Ik bedoel, de linkse anarchisten in Nederland zeggen ook : we moeten samenleven zonder de overheid, de overheid is een kanker. En zij runnen dan ook niet een of andere partij en ze stemmen niet. Ik heb verder niets met hun beweging, maar ze zijn hier wel consistenter in dan libertariers

  De LP zou dan in de kamer komen, als een soort van uithangbord voor depolitisering? Ik vind het een vage omweg. Wij richten een partij op, om aan te geven dat je geen partijen zou moeten willen oprichten. Ik ben een politicus, om mensen te vertellen dat je geen politicus zou moeten willen zijn. Ik zit op voetbal, omdat ik niet van voetbal hou en voetballers die boodschap wil meegeven. Ik ben allergisch voor katten en ik hou meer van honden, daarom heb ik twee katten nu

  Anarchisme doet niets met ‘de politiek’. De anarchistische focus is altijd meer de economie geweest. Men liet de parlementaire politiek links liggen. Het gaat om maatschappij en economie, niet om politiek of nationalisme

  Als je uit het net van statisme wilt, zoveel mogelijk. Ja, regel dan meer zelfbestuur. Richt woongroepen op, cooperatieven, netwerken, eigen munten, eigen scholing, weiger te stemmen. Stap er dan uit, binnen de wet (of buiten de wet, dat moet je zelf weten, daar ga ik niet over)

  Wat men van de LP herinnert, is een klein vaag splinterpartijtje, dat een beetje VVD overkwam en waarvan de voorzitter bezig was met het helpen van de megarijken. Niemand gaat daar op stemmen. Het is een soort belasting ontwijk kantoor geweest, meer niet. Niet een partij of beweging, of ‘cultuur fenomeen’

 5. Merkwaardig, de klachten over de LP als grap, als fringe partijtje, als slechte werkgever van vrijwilligers.
  Ik verwacht van Libertariërs dat ze een eigen motivatie hebben en geen schouderklopjes of bedankjes.

  Als je je stemgedrag laat afhangen van een “realistiche inschatting” van de kansen om 66’000 stemmen te krijgen, dan weet ik niet hoe collectivistisch je jezelf in zou schatten als dat van je gevraagd werd.

  En over het helpen van de superrijken … Heb je Toine Manders niet horen vertellen dat hij juist de MKB-ers hielp om hun vermogen uit de grijpgrage vingers van de kutoverheid te houden? En voordien de dienstweigeraars? Dat riedeltje van de superrijken ken ik alleen van mensen die zelf nooit succes hebben gekend. Jammer, misschien wat laat een libertarische instelling gekregen?

  En natuurlijk gaat het de LP erom de overheid te decimeren en te decentraliseren. Het gaat niet om een overheid te gaan besturen. De-politiseren gaat over decentrale verenigingen, coöperaties, stichtingen, ondernemingen.

  Al die luie mensen die graag hebben dat anderen het voort hen organiseren, ga zelf eens iets ondernemen. Jawel, de LP is klein en ongeorganiseerd. Met 100 leden heb je statistisch gezien 10 actieve leden, met 600 leden heb je in de regel zo’n 24 actievelingen. Dat is nog niet veel. Forum heeft er 60’000, dan kun je wel met 250 actieve mensen rekenen.

  Is het je meer waard om bij Forum aan te sluiten? Omdat die haar vrijwilligers beter organiseert? Of denk je toch iets principiëler libertarisch? Ikzelf vind het trouwens wel leuk als ik “mijn” dingen niet perfect organiseer. Kwestie van mentaliteit?

  • Hoi Edwin,

   Ik weet niet zeker of umijn post goed heeft begrepen. Aan de ene kant geeft u aan dat ik mezelf maar moet motiveren. Dan heb je mijn post niet begrepen. Het doel van die voorbeelden was om aan te geven dat het heel, heel slecht geregeld was . Je kan niet verwachten gekozen te worden als je een totaal ongeorganiseerde campagne hevt.

   Aan de andere kant geeft u aan dat u het eigenlijk wel fijn vindt wanneer zaken niet goed geregeld zijn. Als dat het geal is kan ik u activisme voor de LP aanraden. U bereikt er niets mee qua promoten van het LP/libertarische idee maar u kunt met volle teugen genieten van dingen die ”perfect zijn qua organisatie”.

   Om een voorbeeld te geven. Vrijspreker is, wat mij betreft, de meest bekende libertarische site in NL. Waarom de LP niet een lans breekt voor de LP via zeg een weekelijkse collum op VS en vaker tijdens verkiezingen snap ik niet. Dit aangezien ze dan een platform hebben om met gelijkgestemden in contact te komen. Maar goed, zal wel komen door het door u geliefde ”dingen niet perfect organiseren”

   Groeten,
   Hugo

 6. Dat is in ieder geval het beeld dat ik heb bij de LP en dat vele mensen hebben/hadden. Dat het iets is voor de megarijken. Misschien zit ik ernaast, dat kan ook

  Mensen hebben tegenwoordig voornamelijk last van enorm hoge huren. Als je MKBer bent en je huurt, betaal je extreem hoge huur. Daar kan de LP niets aan doen. De mensen die te hoge huren betalen voor hun kamer, liggen niet echt wakker van die btw over dat flesje fristi

  Het kwam op mij gewoon erg VVD over allemaal. Dus, blijkbaar is men niet echt goed geweest in de communicatie

  Het helpen van dienstplichtweigeraars, dat is wel heel goed wat mij betreft.

  Mensen stemmen trouwens gewoon tactisch. Als ze links zijn, stemmen ze op de grote linkse partij. Als ze rechts zijn, stemmen ze op FVD of PVV, omdat die partijen al enige slagkracht hebben.

  • Hoi,

   Ik ben zeker niet mega rijk maar heb het ook niet slecht. Best wel goed (en beter dan toen ik vrijwiller was voor de LP).

   In mijn optiek is anarchisme het beste voor de mens. In dat opzicht deel ik uw mening dus. Ik geef weinig om materiele welvaart als ik de basis maar heb. Wat ik het allerbelangrijkste vind is vrijheid. LP komt daar het beste bij in de buurt.

   Ik ben het overigens niet eens met uw stelling dat de LP niets kan doen aan hoge huren en hoge woningprijzen voor de kopers. De LP kan het alleen al ideologisch niet ”verkopen” aan de achterban om te zeggen, ”u mag niet doen met uw grond” Dit is namelijk bestemd voor landbouw. Ik heb jaren en jaren dagelijks met de trein door kilometers lange stukken grond tussen Utrecht en Rotterdam gereden. Alleen in gebruik om hooi te kweken. Ok, soms een stukje mais of een boomgaarde.

   Echt een klassiek voorbeeld van schaarste voor u zonder u met dank aan uw overheid. Verder eens met uw stelling over communicatie. ZIe mijn post hierboven daarvoor.

   Groeten,
   Hugo

Comments are closed.