Deskundigen zien een raadselachtige toename van kanker bij mensen onder de 50 die biologisch anders lijkt dan kanker voor 2020. Daarnaast komen verdwenen kankergevallen terug. De term turbokanker wordt gebruikt om agressieve, snel optredende kankers te definiëren die resistent zijn tegen behandeling. Deze treden voornamelijk op bij personen na COVID-19-vaccinatie. Deze gevallen presenteren zich vaak in een laat stadium met uitzaaiingen en worden snel fataal.

“De kankers die we gewend waren om te zien, hun groeipatronen en hun gedrag zijn volledig veranderd … Dus ’turbokanker’ is iets dat er niet was en opeens is het overal,” zegt Dr. Ryan Cole, een patholoog en CEO van Cole Diagnostics, zei in een interview op EpochTV’s “American Thought Leaders”.

Dr. Cole vertelde dat hij voor het eerst een toename van bepaalde soorten kanker opmerkte na de uitrol van het vaccin in december 2020 en gelooft dat onderzoekers beginnen te begrijpen hoe deze kankers ontstaan.

“Artsen zien meerdere soorten kanker in hun dagelijkse praktijk – en in jonge patiëntengroepen waar je normaal gesproken geen kanker ziet. Hoewel de toename van kanker officieel wordt toegeschreven aan gemiste screenings, weet je dat het daar niet aan te wijten is omdat jonge mensen doorgaans niet worden gescreend,’ zegt Dr. Cole.

Kankers nemen sneller toe dan verwacht, en talloze doktoren en clinici over de hele wereld hebben dit bevestigd. Hun patiënten zijn jarenlang kankervrij, maar na een booster duiken er kankers op, voegde hij eraan toe. Het unieke aan turbokankers is dat ze niet reageren op traditionele behandelingen omdat de cellen in het beenmerg zijn veranderd en de cellen “niet doen wat ze zouden moeten doen”.

Het exacte mechanisme dat turbokankers veroorzaakt is onbekend, en het is onduidelijk of één of meerdere mechanismen verantwoordelijk zijn voor deze kankers, vertelde Dr. William Makis, een oncoloog, kankeronderzoeker en radioloog in de nucleaire geneeskunde, in een e-mail aan The Epoch Times.

Dr. Makis gaf de volgende verschillende mogelijke hypothesen over hoe mRNA COVID-19-vaccins turbokankers zouden kunnen veroorzaken:

1. De huidige COVID-19-mRNA-vaccins bevatten pseudouridine-gemodificeerd mRNA, dat de activiteit van sleuteleiwitten in het aangeboren immuunsysteem verzwakt of verandert, waardoor de afweer tegen kanker wordt aangetast.

Wanneer ze worden geactiveerd, kunnen deze sleuteleiwitten, tolachtige receptoren genaamd, voorkomen dat tumoren zich vormen en groeien.

2. Vaccinatie verandert T-celsignalering die een ernstige verslechtering veroorzaakt in type 1 interferon en kankersurveillance.

T-cellen, een type witte bloedcel, helpen het immuunsysteem van het lichaam om kanker te voorkomen. Studies tonen aan dat het krijgen van meerdere injecties het niveau van een bepaald antilichaam, IgG4 genaamd, verhoogt, wat T-cel- en interferononderdrukking veroorzaakt, wat leidt tot het onvermogen om kanker onder controle te houden, vertelde Dr. Cole aan The Epoch Times.

“Iedereen krijgt elke dag atypische cellen in zijn lichaam en het hebben van een bewakingssysteem is belangrijk, maar wanneer het bewakingssysteem is uitgeschakeld, kunnen deze cellen in de war raken. Hoe lang het onderdrukt blijft, weet niemand, en dit zijn de onderzoeken die de NIH (de National Institutes of Health) zou moeten doen,” zegt dr. Cole.

3. De verschuiving van het antilichaam IgG4 veroorzaakt door herhaalde mRNA-vaccinatie zou een tolerantie voor spike-eiwit kunnen creëren en de productie van de antilichamen IgG1 en IgG3 en kankerbewaking kunnen belemmeren.

4. Het spike-eiwit dat door het lichaam wordt geproduceerd na COVID-19-mRNA-vaccinatie kan interfereren met belangrijke tumoronderdrukkende eiwitten: P53, BRCA 1 en twee tumoronderdrukkende genen.

5. Het spike-eiwit kan de DNA-reparatiemechanismen verstoren.

6. Het RNA van de COVID-19-vaccins kan omgekeerd worden getranscribeerd en geïntegreerd in het menselijk genoom.

7. Flacons van Pfizer en Moderna die besmet blijken te zijn met plasmide-DNA dat SARS-CoV-2-spike-eiwit bevat, kunnen in het menselijk genoom integreren.

8. De aanwezigheid van het apenvirus 40 (SV40) in DNA dat is ontdekt in mRNA-vaccinflesjes van Pfizer kan leiden tot kanker – met name non-Hodgkin-lymfoom en andere lymfomen – net als bij met SV40 besmette poliovaccins.

9. Op mRNA gebaseerde vaccins kunnen de afgifte van oncogenen triggeren – oncomiR’s of microRNA’s, die de ontwikkeling van kanker kunnen versterken. Ze dragen bij aan biologische processen van kanker, zoals proliferatie, invasiemetastase, angiogenese, chemoresistentie en immuunontsnapping.

“Ik geloof dat het dringend nodig is om de onderliggende mechanismen van turbokankers te onderzoeken omdat oncologen op dit moment niets te bieden hebben aan patiënten die turbokanker hebben ontwikkeld en conventionele kankerbehandelingen weinig of geen voordeel bieden,” vertelde Dr. Makis.

Bron: Epoch Times 

 

10 REACTIES

 1. Is de situatie in Nederland en de rest van Europa noemenswaardig anders?
  Hoe druk is het momenteel bij de uitvaartondernemingen? Daar is bovengemiddelde sterfte toch als eerste zichtbaar. En dan ga ik er even vanuit dat ’turbokanker’ en andere bijwerkingen van het Wonderdokter Hugovaccin fataal zijn.

 2. Links was altijd kritisch over grootkapitaal. Grootkapitaal denkt alleen maar aan geld en gaat over lijken, is de stellingname. We moeten grootkapitaal op zijn minst controleren en tegenmacht vormen

  Maar dit gaat vervolgens niet op voor big pharma….

  En het gaat niet op voor de mensen die verdienen aan gender transities bij kinderen

  Kortom, modern links is niet echt meer links te noemen. Het is een verward zooitje ongeregeld. Het moderne links is sterk beïnvloed door Amerikaanse democrat politiek en dat is niet links.

  Waarom is een SP niet kritisch over zoiets als deze covid vaccinatie toestand ? Zij onderzochten toch altijd staat en kapitaal en de geldstromen etc?

  Hebben jullie die prikjes gehad ?

  • Prikjes zeker niet gehad. En gaat ook niet gebeuren bij mij. Het valt op hoe links tot de fanatiekste aanhang van vaccins, prik dwang en drang en degelijke zijn gaan behoren. Was links er bij toen de ‘wappies’ aan het demonstreren waren? Misschien een beetje maar anti-vaccin en anti pharma-corruptie leken vooral rechtse thema’s te zijn.

   Bij mijn weten is de SP gestopt met kritisch zijn op Big Pharma toen een van hun prominente leden (Agnes nogwat) een belangrijke baan kreeg bij een groot pharma bedrijf.

  • Ik denk dat het in het algemeen zo is dat het kapitalisme de melkkoe is geworden voor de gehele politiek, door haar succes, en ook voor het luxe-proletariaat van links. Links doet aan ‘shape-shifting’, meespelen en inhaken om redenen van macht, het kan best zijn dat er op de achtergrond nog een droom leeft om zaken verder te onderwerpen aan de dictatuur van staatssocialisme, dat men de gelegenheid te baat neemt zodra die zich voordat, en ondertussen bedienen ze zich van de macht van de grote overheid, en melken ze de koe zover als mogelijk is.
   Ik denk ook dat het moment van socialistische overname gekomen is, maar dan in een nieuwe vorm, het oude arbeiders socialisme heeft grotendeels afgedaan, de nieuwe vorm is klimaatsocialisme. Het is ook om die reden dat de voormalige arbeiders partij PvdA samengaat met Groen Links, men haakt in op het nieuwe klimaatsocialisme (de grote corporaties zijn ook van de partij). Uiteindelijk gaat het dan niet meer om de rechten en positie van arbeiders, maar om de rechten van de natuur, en de rechten van de planeet (en de onderwerping van de rechten van de mens aan de vermeende rechten van de planeet). Dus de agenda’s van die partijen worden ook steeds meer van bovenaf bestuurd, internationaal, volgens een internationaal opgelegde agenda. Die internationale partijen (VN/WEF, etc) groomen dan wel de fanatiekelingen op lager niveau. Als men fanatiek genoeg is, dan kan men plaats nemen in de hogere echelons.
   Intussen zal men dan wat pappen en nathouden, als de onderklasse teveel lijd onder de destructie van de economie en industrie, als de energierekening te duur wordt, dan deelt men wat sigaren uit de eigen doos uit, en probeert men het zus en zo op te lossen om nog geloofwaardig te blijven, en het electoraat aan de partij te binden.

  • Het klimaatalarmisme wordt vooral gepushed door Demons66. Aangezien arbeiderspartijen zoals de PvdA en SP ook nog wat van hun oorspronkelijke programma waar moeten maken of er in ieder geval voor moeten pleiten zal het steeds een gevecht zijn tussen de belangen van hun oorspronkelijke doelgroep, en de grotere vermeende belangen van het klimaat, de natuur, en de planeet. Dat wordt dan ook een kwestie van het oppimpen van het klimaatalarmisme, om weerstand te breken. De partij voor de dieren kan hier ook instrumenteel zijn (zij zijn klein grut natuurlijk).

   Uiteindelijk is het doel van het klimaatalarmisme om rechten aan de natuur, en uiteindelijk aan de planeet toe te kennen. Dat gaat dan gepaard met de gelijkschakeling van de mens aan andere levensvormen, en dat gaat dan weer gepaard met de onderwerping van de rechten van de mens (inclusief die tot uiting komen in een vrije economie) aan de rechten van de planeet (die rechten worden dan gedefinieerd door een kliek die zich opstelt als de vertegenwoordigers van de planeet).

   De rechten van de planeet en de natuur kunnen dan gebruikt worden om hele samenlevingen intensief te besturen. Men wordt dan bijvoorbeeld de steden ingejaagd onder het mom van bescherming van de natuur en het klimaat, in de steden kan men beter bestuurd en gestuurd worden (buiten de steden is er teveel mogelijkheid tot een zekere mate van vrijheid). Vrijheid van beweging kan op allerlei ingeperkt worden, rechten kunnen op allerlei manier worden ingeperkt. De mogelijkheden zijn eindeloos.

   https://www.sp.nl/onderwerp/voor-klimaatrechtvaardigheid

   In dit artikel doet de SP haar oude ding, hun haat voor het kapitalisme inzetten om grote multinationals de schuld te geven. Niettemin waren een aantal grote corporaties al heel vroeg van de partij bij het pimpen van het klimaatverhaal, zoals bijvoorbeeld een groot Amerikaans bedrijf in natuurlijk gas, zij zagen wel brood in het verhaal toendertijd omdat gas minder CO2 uitstoot produceert dan kolen, om het marktaandeel te vergroten. Toen lag het klein grut van de SP nog te slapen.
   De SP bestaat wat dat betreft uit verlate sukkelaars die vanwege de kleine macht meeliften op de zaak, zo kunnen ze ook nog het kapitalisme schoppen en de schuld geven. Voor de rest komen ze met een fantasieverhaal waar de werkelijkheid die is van absurditeiten, kapitaalvernietiging, corruptie, en brute exploitatie). Ondertussen is het klimaatverhaal een gigantische hefboom waarmee de rijken rijker worden gemaakt, en voeren ze een agenda uit van een oligarchie.

   Inderdaad “Het is een verward zooitje ongeregeld.”

   • “Twintig multinationals in de fossiele brandstoffen zijn verantwoordelijk voor een derde van de uitstoot van alle broeikasgassen in de wereld. ”

    Noteer ook ‘broeikasgassen’, meervoud, behalve het op pseudo wetenschap gebaseerde verhaald dat CO2 een broeikas gas is zijn er blijkbaar nog meer, of wellicht is dat meervoud bedoeld voor het oppimpen. Een foto van een pijp waaruit gassen komen erbij en het beeld is klaar.

    “Er komt een Co2-heffing waarmee we gericht de grote vervuilers belasten. ”

    Men vergeet: een lucratieve Co2 handel. Maar goed, het beeld is: de grote boze vervuilers belasten.

    Al met al past de SP hun aloude beleid toe, de pseudo wetenschap van door de mens veroorzaakte klimaatverandering stelt ze in staat om hun aloude vijand te schoppen, terwijl men er onderhand mee samenwerkt. Ze geven de zaak ook een socialistische draai, de groten zijn verantwoordelijk, de kleine man is altijd slachtoffer.

 3. Het lijkt erop of die knul van “Home Alone” de prikjes heeft mogen ontwerpen.
  Hij heeft er al zijn gimmicks in gestopt.

Comments are closed.