Velen wier gevoel voor moraliteit wordt beledigd door grote economische verschillen tussen individuen, groepen en naties zijn geneigd de oorzaken van deze verschillen te zien als ‘voordelen’ of ‘voorrechten’ die sommige mensen hebben ten opzichte van anderen. Maar het is cruciaal om onderscheid te maken tussen prestaties en privileges. Dit is niet alleen een kwestie van semantiek. Voorrechten gaan ten koste van anderen, maar prestaties dragen bij aan de voordelen van anderen.

Deze – vertaalde – quote komt van Thomas Sowell uit zijn boek Basic Economics.  De vele mensen die zich richten op de verschillen tussen individuen of huishoudens op het gebied van monetaire inkomens of monetaire rijkdom – en die veronderstellen dat deze verschillen ethisch zelfveroordelend zijn – stellen de ethiek en handelingen van criminelen effectief gelijk aan de ethiek en handelingen van succesvolle ondernemers en andere producenten.

Iedere persoon die deze aanname doet – iedere persoon die blijk geeft van zijn of haar onvermogen of onwil om criminelen van ondernemers te onderscheiden – is iemand die de aandacht van serieuze mensen niet waard is. Misschien daarom worden dat soort meningen door de politiek en media op het schild gehesen als zijnde moreel superieur.

Het aanwakkeren van jaloezie, afgunst, haat en nijd en het continue inwrijven van angst en schaarste is een van de kernactiviteiten van de amusementstak van de miljardairs-en-bureaucratenclub ofwel de media.

24 REACTIES

 1. Thomas Sowell:
  “Since wealth is the only thing that can cure poverty, you might think that the left would be as obsessed with the creation of wealth as they are with the redistribution of wealth. But you would be wrong.”

 2. Ondernemerschap is essentieel voor een samenleving. Het probleem zit in onbegrensde rijkdom en dus macht. Waar een gemiddelde burger uiteindelijk 90% van elke verdiende euro aan belasting betaald doet een grootverdiener dat niet. Dan krijg je een situatie dat een klein aantal multi-miljardairs en bedrijven het grootste gedeelte van de financiële reserves in de wereld bezitten. Die hebben dan gezamenlijk de macht om bijvoorbeeld alle voedsel op de wereld op te kopen. Vandaar de terechte angst dat “ze” iets soortgelijks ooit gaan doen.

  • Dit klinkt als de digitale reïncarnatie van Nayako: de rijken kopen alle voedsel op. Blijkbaar is onroerend goed op dit moment minder prangend.

   De rijkeren betalen overigens het overgrote deel van alle belastingen. Echt rijke mensen, die bv in Monaco wonen, daar heb je er maar heel weinig van. Niet eens 1%, eerder 0,001%. Je zult wel multinationale bedrijven bedoelen.

  • Wie € 37.800 bruto gezinsinkomen heeft, behoort tot de 10% rijksten op aarde. En wat doet een typische millennial? Inderdaad: die koopt alle havermelk en tofuburgers op.

  • De op afgunst gebaseerde gelijkheidsmanie is een product van de democratie, en die egaliserende afgunst beperkt zich niet tot economische gelijkheid, maar het betreft alle mogelijke ongelijkheden.
   De libertariers zijn goeddeels onderdeel van die cultuur van gelijkheidsmanie, het is hen ook met de paplepel ingegoten. De rechtsdraaiende libertariers pochen alleen over geld, eigendom en superioriteit in de zin van innovatieve en ondernemende personen op het gebied van bedrijfje spelen zo pimpen zij hun ideologie. Wat daarbuiten valt is allang geëgaliseerd door de democratie. De libertariers zijn onderdeel van een lagere, midden en hogere bourgeoisie, die hebben allang de aristocratische en hogere cultuur klassen verdreven, hun motto en meetlat is geld en eigendom, en wat zij als innovatie pimpen.

   Zo zie je dus hierboven in de commentaren dat men geld aan het tellen is, dat is namelijk de meetlat van alle partijen, de verdelers (socialisten), en de ondernemende klasse. De cultuur van de rechtsdraaiende libertarier/ondernemende klasse wordt ook sterk gevoed door de brute cultuur die door de VS wordt geëxporteerd.

  • De rechtsdraaiende libertariers zijn degenen die steeds over ondernemerschap en innovativiteit pochen, en alles draait om geld, markt en eigendom (en zelfzucht wordt opgehemeld). De linksdraaiende libertariers hebben een meer sociale en communale geest, zijn vaak zachtaardiger van karakter.

   Bij de rechtsdraaiende libertariers vindt je een nieuw superioriteit’s denken van een twintigste-eeuwse bourgeoisie klasse. Zoals gezegd is alle hogere cultuur verdwenen door de democratie, en blijft er slechts dat ‘superieure’ type over. Aan de ’top’ vindt je daar de futuristen en technologie-cultisten. Die willen van top CEO’s de nieuwe ‘aristocraten’ maken, het zijn vaak ultra-materialistische toy-boys. Aan de ’top’ (zelfverzonnen top) vindt je daar de cultisten die zich in willen laten vriezen om zo onsterfelijk te worden, en men denkt er al aan om andere planeten te gaan koloniseren. Een bourgeoisie klasse met technologische vleugels.., zij zijn de goden die op de vleugels van ‘superabundance’ doorstoten naar hogere regionen, de he-mannen van het universum. Ook hun vleugels worden gekortwiekt door het afgunstige proletariaat.

   • De onzinverhalen van die trieste trol blijven maar komen.

    Geld is niets anders is dan de sublimatie van individuele prestaties, net zoals een boek, een compositie of een schilderij dat is.

    Sterker nog, het staat boven dergelijke culturele producten. Het is immers de blijk van waardering die anderen je voor jouw hulp aan hen hebben getoont.

    Hoe rijker mensen zijn, hoe meer waardering zij van de samenleving hebben ontvangen voor hun goede werken. Een meer hoogstaande uiting van het ontwikkelingsniveau van een beschaving is nauwelijks denkbaar.

    __________

    “We have a system that increasingly taxes work and subsidizes nonwork.”
    ~ Milton Friedman

   • “Geld is niets anders is dan de sublimatie van individuele prestaties, net zoals een boek, een compositie of een schilderij dat is. ”

    Ach knuppel toch.
    Je kunt een imperium opbouwen op basis van WC papier…. en daar schatrijk van worden. Sublimatie van individuele prestaties noemt hij dat… goeddeels maakt een WC papier imperium gebruik van een historische accumulatie van kennis en technologie die door de samenleving als geheel beschikbaar wordt gesteld, de individuele prestatie is in dat geheel een fractie. En nee, die kennis en technologie is niet totaal afhankelijk van het kapitalisme.
    Alhoewel de schilder of de componist ook afhankelijk is van de accumulatie van kennis en technologie, is zijn individuele toevoeging maximaal, en hij is geen slaaf van de markt. Zodra de bourgeoisie cultuur de zaak heeft afgevlakt, dan gaat men zelfs het vulgaire prijs mechanisme toepassen op de kunsten. Ware het niet dat muziek bijvoorbeeld steeds gereproduceerd moet worden, dan zou men aan klassieke muziek ook een flinke bourgeoisie prijskaartje hangen… Dat komt omdat de bourgeoisie cultuur niets anders kan doen dan in ‘handels’ waarde en bezit denken. Daar wil men de hele ‘cultuur’ op baseren.

    Ik gebruik het woord ‘bourgeoisie’ overigens niet in de Marxistische zin, maar als cultuurfenomeen. Marxisten en kapitalisten hebben één ding gemeen, dat men de realiteit via waterdichte groteske theorieën reduceert tot simplismen.

   • je kunt alleen overleven dankzij geniale ondernemers die nieuwe manieren van productie verzinnen.
    Je zou dankbaarheid verwachten, maar je ziet idd afgunst, jaloezie, roofzucht, herverdelen.
    Dit soort geniale mensen zouden helemaal vrijgesteld moeten worden van belasting.
    de rest overigens ook natuurlijk.
    socialer betekent dan roofzuchtiger.

   • Hou toch op met die kulverhalen. Alle grote innovaties zijn door individuen die de essentiële elementen op een unieke manier combineerden tot stand gebracht. Zonder de prestaties van die gepassioneerde individuen, van Da Vinci tot Einstein, zaten we nu nog in een tochtige grot op een houtje te bijten.
    __________

    “The work of the individual still remains the spark that moves mankind ahead”
    Igor Sikorsky (American aviation pioneer, 1889-1972)

   • “je kunt alleen overleven dankzij geniale ondernemers die nieuwe manieren van productie verzinnen.”

    Pcr,

    Als je alleen leeft om te ‘overleven’ is dat een armoede, maar goed dat woord was niet zo goed gekozen, dus dat is een makkelijke inkopper. Verbeterde productieprocessen zouden er uiteindelijk moeten leiden dat de mens de handen vrij heeft voor zelfontwikkeling en cultuur. Maar dat gebeurt maar minimaal, men is slaaf van de economie en het pimpen en collectief nieuwe doelen stellen zorgt ervoor dat men blijft slaven, dan worden er doelen gesteld voor in de toekomst, zo houdt men iedereen aan het werk. Als je om je heen kijkt dan zie je een hoog gedisciplineerde economische slavenmachine. De geschiedenis is niet slechts een lineair verhaal van meer technologie en meer productie = een beter leven, ook niet van meer technologie/innovatie = een beter leven.

    Maar het is trouwens Peter de Jong die steeds alles framed in termen van socialisme/kapitalisme collectief/individu. De man leeft in zijn eigen wereld van dogma’s, en hij komt niet verder dan een binair idee, dat kritiek betekent dat iemand socialist. Hij vecht tegen zichzelf, een zeer obsessieve stalker die zich helemaal heeft vastgebeten en aan Pavlov reacties lijdt.
    Zelfs in mijn commentaar hieronder waar ik Nietzsche citeer, die daar kritiek levert op gelijkheid en socialisme, toont de Jong zich als een blinde kip die niet leest wat er staat. Het lijkt erop dat alles wat niet binnen zijn dogmatische credo’s valt een Pavlov reactie veroorzaakt, zelfs als de tekst binnen de lijn van denken ligt van anti socialisme.
    De Jong zou een tijd vakantie moeten nemen…

 3. Ja, massaman laat zich door intriganten verdelen in klasses en special interest groups en wijsmaken dat mensen van een gemeenschap niet allen hetzelfde belang hebben, namelijk een soevereine habitat waarin zij een welvarend, veilig, en rijk leven kunnen leven. En tevens dat ‘welvarend en rijk’ alleen maar betekent in materiële zin.

 4. Klassenstrijd! Maar dan anders. 😁

  “We need a commitment from all of those who create wealth to fight against socialism and statism. If they fail to do so the socialists will keep on coming. Since socialists try to leech off others without working, they are tireless in their pursuit.

  Their leitmotif in life is to live off of others. So they never give up on this mechanism to gain control of other people’s wealth, money or income through the State. This battle must be waged permanently.”

  ~ Javier Milei (Argentinian politician, 1970)

 5. @Seneca,

  Je kan een rationele argumentatie houden waarom linkse (cultureel-marxistische) politiek onjuist, ineffectief en immoreel is, en beargumenteren, dat prestaties en privileges fundamenteel verschillend zijn, maar zoals Milei al aangeeft, gaat ze het daar helemaal niet om.

  Wat interesseert jou de feitelijke logica van deze politiek als je er zo door kan wonen?

  Links huis van Timmermans en rechts huis van Marcel van Dam allebei @PvdA links lullen en rechts vullen 😜
  https://twitter.com/a_vermeij/status/1125820366943916032

 6. Talenten en superieure capaciteiten brengen ook een bevoorrechte situatie met zich mee. De afgunstige democratie wil die bevoorrechte situatie ook graag afschaffen. Dus wat we momenteel zien is de democratie die op alle vlakken verschil wil afschaffen, en het gevecht daartegen. Het is om die reden dat de democratie ook geobsedeerd is met ‘discriminatie’, wat neutraal gezien ‘onderscheid maken’ is, democratische afgunst en intolerantie heeft aan dat woord een uitsluitend morele betekenis toegekend, het is het magische woord voor onrecht geworden.
  Overigens hoeft de gelijkheid niet compleet te worden, als men de kans heeft om ‘hogerop’ te komen, dan pist men wel graag naar beneden. Een ander fenomeen is dat er een explosie is van samenzweringstheorieën, die moeten bewijzen dat elites altijd al stiekeme of niet zo stiekeme onderdrukkers zijn geweest, gemene lieden die altijd het feest van gelijkheid in weg hebben gezeten.

  • Nietzsche over democratie en sociaal democratie:

   “We, who hold a different belief–we, who regard the democratic movement, not only as a degenerating form of political organization, but as equivalent to a degenerating, a waning type of man, as involving his mediocrising and depreciation: where have WE to fix our hopes?”

   “The democratic idea favours the nurturing of a human type prepared for slavery in the most subtle sense of the term. Every democracy is at one and the same time an involuntary establishment for the breeding of tyrants, taking the word in all its connotations, including those of a spiritual nature.”

   “The over-all degeneration of man down to what today appears to the socialist dolts and flatheads as their “man of the future”-as their ideal-this degeneration and diminution of man into the perfect herd animal, this animalization of man into the dwarf animal of equal rights and claims, is possible, there is no doubt of it.”

   • Ongelooflijk, zelfs Nietzsche moet hier de volslagen kul stokpaardjes van dit garnalen brein gaan berijden.

    Zelfs een kind kan begrijpen, dat als je samen iets bezit de meerderheid van de aandeelhouders het voor het zeggen heeft.

    Wat zij over hun eigendom beslissen, of dit cultureel hoogstaand is of juist volslagen camp, doet helemaal niet ter zake, zolang zij die beslissing maar in vrijheid kunnen nemen.
    ______________

    SUGGESTIONS 13. THOU SHALT BE AMUSED RATHER THAN ANGERED BY THE WORDS AND DEEDS OF IDIOTS; FOR I AM THY NOODLY LORD AND I HAVE CREATED IDIOTS SOLELY FOR ENTERTAINMENT PURPOSES, MINE FIRST AND THINE LIKEWISE.

    -The Flying Spaghetti Monster

   • De Jong,

    We zouden je brein eens moeten laten scannen, je dan een tekst laten lezen, en dan kijken waar de disfunctionele opstopping zit die ervoor zorgt dat alles verkeerd wordt geïnterpreteerd. Niet dat dat soort dingen niet regelmatig voorkomen, maar in jouw geval is het een duidelijk mentaal probleem, een psychiater kan waarschijnlijk hulp bieden.
    Ik snap dat je in eerste instantie door politieke simpelmansframing ondergetekende het imago van ‘van de linkse kerk’ zijnde wilde geven, maar toen dat niet lukte en je niet genoeg bijval kreeg wellicht, is er ergens iets blijven haken in de grijze cellen wat een stalkersyndroom veroorzaakt. Als die opstopping eenmaal weg is, dan gaat komt het allemaal weer goed, als je er goed voor zorgt niet in je eigen vallen te trappen.

   • Ga lekker je collega nitwits op Joop.nl vervelen met je linkse kletsverhalen. Vrijspreker promoot een samenleving van vrije individuen. Dat staat haaks op jouw immorele waanideeën. We hebben nu wel genoeg gelachen.
    ___________

    “My needs are simple and few. Food. Clothing. A comfortable place to sleep. And no idiots.”

    ~ Orson Scott Card (American science fiction writer)

Comments are closed.