Een van de betere boeken over de ineenstorting van (wereld-)rijken is The Collapse of Complex Societies van antropoloog Joseph Tainter. Hierin worden de gemeenschappelijke factoren onderzocht van hoe verschillende samenlevingen door de geschiedenis heen – van het oude Ur in Mesopotamië, het Romeinse Rijk tot de Olmeken in Mexico – achteruitgingen en instortten.

Zijn analyse laat zien dat een van de belangrijkste oorzaken van de ineenstorting de afname is van het vermogen van een samenleving om problemen op te lossen.

Dit beschrijft vrijwel in een notedop de Amerikaanse federale overheid. Ze lossen geen problemen op. Ze kunnen nauwelijks op een beschaafde en rationele manier over problemen praten. En meestal weigeren ze problemen zelfs maar te erkennen.

Toen bijvoorbeeld eerder dit jaar de rating van de Amerikaanse staatsschuld werd verlaagd, reageerde het Witte Huis verbijsterd; ze konden niet begrijpen waarom ze werden gedegradeerd en zeiden dat de beslissing “bizar” en “verwarrend” was.

Deze reactie demonstreert een totaal gebrek aan bewustzijn over de problemen – d.w.z. een staatsschuld van bijna $34 biljoen en een jaarlijks tekort van $2 biljoen and counting. In het zeldzame geval dat er wel echte problemen worden erkend dan worden ze met veel krachtdadige woorden omkleedt en doorgeschoven.

Meestal nemen politici hun toevlucht tot kleinzielige scheldpartijen en theatrale deugdsignalering. Zonder enige rationele discussie over haalbare oplossingen waarbij de nadelen niet groter zijn dan de voordelen.

In het zeldzame geval dat er consensus bestaat (zoals bij COVID-reddingsoperaties ter waarde van meerdere biljoenen dollars) is er zelden enig rationeel langetermijndenken om de kosten en baten tegen elkaar af te wegen. Ze geven gewoon geld uit als dronken matrozen en verhogen de staatsschuld zonder rekening te houden met de gevolgen of de toekomst.

De staatsschuld groeit zo snel dat, volgens het Congressional Budget Office, de rente op de schuld, plus verplichte uitgaven voor rechten (zoals de sociale zekerheid), in 2031 100% van de federale belastinginkomsten zullen opslokken. Het is vrij moeilijk voor te stellen dat de VS de dominante economische en politieke macht in de wereld blijft, ook gezien de toenemende dedollarisatie door de BRICS landen.

Maar die realiteit zal nog zeven jaar duren.

Dan, twee jaar later, in 2033, zal het voornaamste trustfonds van de sociale zekerheid zonder geld komen te zitten en zal er een enorme reddingsoperatie van meerdere biljoenen dollars nodig zijn.

Dit alles zal er waarschijnlijk toe leiden dat buitenlandse landen de Amerikaanse dollar als de reservevaluta van de wereld zullen opgeven, waardoor de fiscale en economische achteruitgang verder zal worden versneld.

Deze uitkomst is niet onvermijdelijk. Elk land heeft uitdagingen en er zijn oplossingen voor de problemen waarmee de VS worden geconfronteerd.  Maar de klok tikt, en het lijkt erop dat er op dit moment geen enkele politieke of sociale wil bestaat om prioriteiten te stellen en rationeel compromissen te sluiten om problemen op te lossen.

Bron: Sovereign Man 

14 REACTIES

 1. Goede analyse van Simon Black. Hij gaat echter voorbij aan het feit, dat we nu nog een globale economie hebben. De BRICs landen hebben nog geen interne markt die hun huidige westerse consumenten en zakelijke exportmarkten kan vervangen. Als de VS failliet gaat (voor de zoveelste keer overigens) gaan de BRICs gewoon mee. Het is een lose-lose situatie vergelijkbaar met de middeleeuwse armoede en chaos na de ineenstorting van het Romeinse rijk.

 2. Het is tekenend, dat politici zelden of nooit een inhoudelijke discussie voeren over de haalbaarheid van voorgestelde oplossingen en of de voordelen wel opwegen tegen de nadelen. In NL gaan bestuurders en ook grote verzekeraars er van uit, dat een extra levensjaar in goede gezondheid (‘quality-adjusted life year’, QALY) mensen gemiddeld minstens 50.000 euro waard is. Toch worden politici er zelden op afgerekend als de kosten veel hoger liggen en men het beleid dus beter niet had kunnen voeren (corona bijv).

  • Je kunt je uiteraard afvragen hoe moreel het is als de samenleving als geheel er gemiddeld op vooruit gaat, terwijl je individuen een deel van hun QALYs afneemt door hun financiële reserves aan te spreken om er zelf wat QALYs bij te krijgen. Feitelijk stel je dan de morele basis van het utilitarisme ter discussie, wat helaas zelden gebeurt door politici.

 3. Er zijn nog steeds hele volksstammen die denken, al je maar de juiste politieke filosofie kiest, met de juiste mensen, die de juiste besluiten nemen, de juiste wetten maken, die ook nog eens een keer niet corrupt worden, dan komt alles goed. Dit is collectivistisch denken. Dus werkt het niet.
  Ook op deze site verschijnen deze denkers.
  Ik ga ervan uit dat ook deze groep mensen nadenken over betere structuren en oplossingen, begrijpelijk. Maar, ervan uit gaan, dat mensen, die je macht geeft via een Staatsorganisatie (publiek orgaan), dat zij plotseling goed gaan gedragen, is pure onzin.
  De toekomst ligt bij het individu, de markt, ondernemerschap en privaat eigendom. Publieke organisaties in de vorm van politieke stromingen, zijn hiervan 100% afhankelijk.

  • Exact! Vanuit bestuursorganisaties en de politiek kan je echter alleen collectivistische oplossingen en het daaraan ingebakken machtsmisbruik verwachten (wij van WC-eend adviseren WC-eend).
   ___________

   “Giving money and power to government is like giving whiskey and car keys to teenage boys.”

   ~ P. J. O’Rourke (American journalist, 1947-2022)

  • De vraag zou moeten zijn, bestaat het kwaad?
   Zo nee, heb je geen overheid nodig want alle mensen zijn goed.
   Zo ja, is het veel te gevaarlijk om een overheid te hebben want het kwaad werkt zich op tot waar het de meeste macht heeft.

  • Karel2,

   “De toekomst ligt bij het individu, de markt, ondernemerschap en privaat eigendom. ”

   Wat je mijmeringen over individu versus collectief betreft.
   Zodra je je in de markt/economie begeeft, begeef je je in het mechanisme van een collectief. Het individu is dan in grote mate ondergeschikt aan het collectief, het collectieve kwantitatieve mechanisme van de markt.
   Wat je uitdrukt wat de zogenaamde toekomst zou zijn is een kwestie van de bekende bourgeoisie mentaliteit. Waar het karakteristiek is voor de bourgeoisie om haar individuele identiteit te baseren op bezit. Het primitieve concept van individualiteit aldus de bourgeoisie.

   Het is zelfs het collectivistisch denken van de bourgeoisie, dogma’s van het collectief van de bourgeoisie geest (ik gebruik die term niet in de zin van het Marxisme).
   Iemand die een gemeubileerd huis huurt, een auto huurt, en eventueel ander bezit huurt, en in loondienst is heeft volgens de bourgeoisie mentaliteit dan weinig mogelijkheid tot individuele expressie…, omdat men dat koppelt aan bezit en ondernemerschap.

   “Ook op deze site verschijnen deze denkers.”

   Als er geen andere denkers op deze site zouden zijn, dan zou men door het toedoen van een aantal dogmatische predikers van fanatieke aard als een kerk van geestelijke incest steeds ronddraaien in dezelfde simplistische dogma’s. Dus zie het als een geestverruiming…, een geestelijke verruiming uit de filosofie 101 die soms heerst op vrijspreker.

   De bourgeoisie mentaliteit heeft alle recht voor zichzelf te spreken, maar men moet niet het concept van individualisme naar zich toetrekken alsof men de enige spreekbuis ervan is.

   Ondernemers hebben weinig tijd om veel te lezen en te reflecteren, en mensen die bezit hebben, hebben veel werk aan het verkrijgen en onderhouden van dat bezit, waardoor hun geestelijke vermogens tot reflectie niet bepaald een hoog niveau bereiken, en het resultaat van dat denkwerk is vaak ondermaats.. Ieder zijn vak zullen we maar zeggen, en het bepalen van kwaliteit van denkwerk laten we het liefst niet over aan de markt…

   “Dit is collectivistisch denken. Dus werkt het niet.”

   Mee eens, bourgeoisie denkwerk is ook collectivistisch denken, dat werkt tot op zekere hoogte, maar is nogal beperkt, of dacht je dat je betoog voor markt en ondernemerschap een product was van individueel denkwerk, en niet een ‘volksstam’ van libertariers met een collectieve bourgeoisie mentaliteit.

 4. “bizar” en “verwarrend”. Dat vond ik van een video van Joe Biden (bekend van overal verdwalen) die ik laatst zag. Daarin ging het ook over de staatsschuld o.i.d. en bazelde hij dat “We’re the United States of Amerika” en worden als “Wij krijgen alles voor elkaar want wij zijn Murica godverdegodver”. Het klonk niet overtuigend. Eerder als het gestamel van een alzheimer bij wie de amfetamine heb naar het hoofd was gestegen.

Comments are closed.