Wanneer de Nieuw-Zeelandse regering begin 2022 verplichte vaccinatie oplegt aan de beroepsbevolking, komen velen in opstand. Ze gaan uit protest naar het parlement, maar worden genegeerd door politici, belachelijk gemaakt door de media en neergeslagen door de politie na een bezetting van 23 dagen.

 

Ontroerende weergave van een van de donkerste momenten in de geschiedenis van Nieuw-Zeeland. River of Freedom toont het verhaal over een kleine natie die werd misleid door een populistische premier die teveel in haar WEF orders ging geloven.

De drone-fotografie droeg enorm bij aan de visuele impact. Met overzicht hoog boven het parlement van Nieuw-Zeeland, waardoor de tenten van de demonstranten in het niet vielen. Nieuw-Zeelandse politici kwamen unaniem overeen om niet te spreken met de demonstranten die hen als terroristen bestempelden. Deze documentaire zal met het verstrijken van de tijd alleen maar krachtiger worden en zal dienen als een aangrijpende waarschuwing tegen de overheid die haar reikwijdte overschrijdt en zich voordoet als ‘beschermer en hoeder van de volksgezondheid’.

47 REACTIES

 1. Belangrijk dat we niet vergeten hoe ver de Staat is gegaan tijdens het Covid Circus.

  Ik verslikte me in mijn biertje toen ik die kop van Hugo de Jonge laatst zag in het NRC met de tekst ” over de rechtsstaat is niet te onderhandelen”. De hypocrisie! hoe durven ze?? Die despoot heeft eigenhandig de rechtsstaat (contradictio in terminus ) verkracht met zijn frikadel. Heb het artikel niet gelezen, is vast een aanval op de PVV door linkse deugneuzen.

  https://www.nrc.nl/nieuws/2023/12/22/demissionair-minister-hugo-de-jonge-niet-alles-is-onderhandelbaar-is-zeker-de-rechtsstaat-niet-a4185179

  • ” over de rechtsstaat is niet te onderhandelen”. Mij is niet duidelijk wat er onder verstaan wordt. De grondwet wordt regelmatig gewijzigd. Bij wet worden regelmatig beperkingen opgelegd. En D66 wilde in de grondwet vastgelegd hebben een Nexit onmogelijk te maken. Het aardige van de grondwet is nu juist dat het de wil van het volk vastlegt. Raar dat je dan met een grondwet het volk wil knechten. De bedoeling is nu juist de uitvoerenden te willen knechten.

   • Een geweldsmonopolie dat ook over de rechtsspraak gaat laat zich natuurlijk niet weerhouden door een stukje papier. Dat hebben we gezien tijdens corona. De Gw en de Neurenbergcode werd hardhandig de derriere mee afgeveegd.

    In de US zie je ook de Constitution steeds verder uitgehold worden en die hebben dan nog een SCOTUS die het bewaakt. In bananenmonarchie NL geen constitutioneel hof , staat de GW vol met uitzonderingen en is zelfs toetsing van wetgeving aan de GW verboten! (art 120 GW) Wat een clown show.

   • ‘De wil van het volk’ is een verzonnen mythe. Thorbecke zag de grondwet niet als de wil van het volk. Maar als een constitutie die was opgezet op basis van de intelligentie van een elite van de samenleving. De constitutie is een arrangement dat als basis dient om met elkaar samen te kunnen leven.

    Ik citeer Thorbecke,

    “De volksvertegenwoordiger mag zich niet voorstellen den werkelijken volkswil of het werkelijke volksverstand van den dag uit te drukken; maar hetgeen de natie, indien zij het goede en regte wilde, zou willen. In dezen zin moet hij trachten man des volks, orgaan van nationaal inzigt en nationalen wil te zijn; en in dezen zin is nationale wil souverein.”

    Het volksverstand stelt niet zoveel voor, sterker nog, de genoemde en andere pogingen van partijen zoals D66 om hun eigen agenda’s in de grondwet te injecteren, o.a. ook expliciete rechten voor de LGBTI cult zegt al dat zodra het volk het overneemt, d.w.z. de incompetente en corrupte leiders in een democratie het overnemen (Thorbecke was fel tegen democratie), de zaak bergafwaarts gaat.

    Het grappige is dat deze grondwet, die opgezet was door een werkelijke elite beter het volk beschermde dan de democratische waar incompetenten de grondwet willen misbruiken om de eigen politieke agenda’s door te drukken.

    De grondwet, de constitutie, was een bouwwerk van de superieure geest, als de democratie aan dat bouwwerk kan komen, dan wordt het op allerlei wijze verminkt door incompetente bouwmeesters, en uiteindelijk stort het bouwwerk in.

    Zoals een Romeinse leider zei: het volk heeft geen hoofd, daarom ben ik het hoofd van het volk.
    Ofwel, het volk is een kindercrèche, en die kindercrèche moet geleid worden.

   • De constitutie van 1848 is ook tot stand gekomen in een situatie van censuskiesrecht, waar zelfs maar een heel klein gedeelte van de kiesgerechtigden echt kiesrecht hadden.
    Claimen dat de grondwet de wil van het volk vastgelegd is als de claim dat de lokale werkplaats van geestelijk gehandicapten een Rembrandt heeft geproduceerd.

    Als men claimt dat Thorbecke de grondlegger was van de parlementaire democratie, dan is dat geschiedsvervalsing, Thorbecke was fel tegen democratie. Als men claimt dat de grondwet tot stand kwam als zijnde wil van het volk, dan is dat geschiedsvervalsing. Dat laatste zal ook wel duidelijk worden als blijkt dat men allerlei radicale agenda’s en andere rare zaken in de grondwet wil injecteren.

    Een manier waarop de democratie de grondwet verkracht is o.a. door typisch steeds het gelijkheidsbeginsel uit te willen breiden. Gelijkheid is immer de obsessie der afgunst van de democratie. De radicalen van D66 hebben al een poging gedaan om haar radicale agenda door te drukken in het gelijkheidsbeginsel van de grondwet.

   • ‘hetgeen de natie, indien zij het goede en regte wilde, zou willen’

    Dat wil zeggen: als het volk een hoofd zou hebben, en het goede en regte zou willen.

   • Ofwel: de grondwet representeert het beste potentieel van het volk, totdat ze dat potentieel heeft gerealiseerd in haar collectieve wil zijn het de hoeders van het beste en ‘regte’ die de grondwet schreven.
    De grondwet is ook geen representatie van de gehele wil van het volk, aangezien dat uit miljoenen kleine individuele en vaak tegenstrijdige en veranderlijke willetjes bestaat die vrij moeten blijven. De grondwet beschrijft een basis arrangement waarmee men de situatie zo probeert te regelen dat men ondanks die veelvoud aan conflicterende willen met elkaar kan samenleven.

    De democratie is een leugen, één grote leugen van geschiedsvervalsing, hypocrisie, incompetentie, zwakzinnigheid, en corruptie.

   • @Johannes.
    Daar legt u de vinger wel op de zere plek. Hoe onaangenaam het ook mag klinken voor veel mensen, maar de meeste mensen zijn gewoon schapen die een leider volgen.

    Thorbecke zag dat heel goed en stelde dat de volksvertegenwoordigers het ‘belang van de natie’ voorop zouden moeten stellen.
    Wilhelmina was ook al tegen het algemeen kiesrecht. En wat mij betreft terecht, waarom zou iedere debiel overal een stem in moeten hebben? Wat dat betreft was het census-stemrecht wat mij betreft ook een stuk beter.

    Kijk ook hoe dat bij de opzet van de VS werd geregeld; stemrecht werd voorbehouden aan (voornamelijk) landeigenaren. Vanwege het feit dat die niet alleen beter waren opgeleid, maar ook de grote werkverschaffers waren en veruit de meeste belastingen genereerden. NIET belastingen betaalden, want inkomstenbelasting werd door de oprichters gezien als een gruwel. De opzet was dat de staat het zou moeten doen met accijnzen, doorvoerrechten en handelsbelastingen.

    Nu kunnen we stellen dat het onderwijs is verbeterd (hoewel ik daar toch nogal wat vraagtekens bij zet) en mensen daarom beter in staat zouden zijn om te stemmen, maar de waarheid blijft dat veruit de meeste mensen niet stemmen met een idee van wat het beste voor de staat is, maar met het idee over wat het beste voor henzelf is, meestal op korte termijn, want de gemiddelde mens heeft helemaal geen plan voor, noch interesse in, iets op lange termijn.
    Dat is ALS ze al ergens over nadenken, want de meeste mensen lijken eerder te stemmen vanuit emotie dan wat anders. Ik ken maar heeeeeeel weinig mensen die echt de moeite nemen diverse partijprogramma’s te lezen en vervolgens te kijken of de woorden en daden overeenkomen. Alleen dat al toont aan dat het idee van een algemeen kiesrecht nooit tot de beste resultaten kan leiden.

    Iran verwoordde het eigenlijk wel mooi, doelend op de VS;
    A government off the people, by the people, for the people? But the (your) people are morons.

   • Johan P,

    “Wat dat betreft was het census-stemrecht wat mij betreft ook een stuk beter.”

    Thorbecke:

    “Kiesrecht der zoogenaamde capacités wordt evenzeer geeischt door het aangenomen beginsel zelf, dat niet allen roept, maar slechts onderstelde bekwaamheid, als tot verbetering der onredelijke fictie, dat geld politische rijpheid aanwijze.”

    Dat met ‘geld’ competentie komt was voor Thorbecke dan uiteindelijk wel te kort door de bocht zogezegd.

    “Kijk ook hoe dat bij de opzet van de VS werd geregeld; stemrecht werd voorbehouden aan (voornamelijk) landeigenaren. Vanwege het feit dat die niet alleen beter waren opgeleid, maar ook de grote werkverschaffers waren en veruit de meeste belastingen genereerden. ”

    Aristoteles zag nog wel wat in een democratie die werd geleid door landeigenaren. De reden daarvoor was niet zozeer competentie, maar dat de landeigenaren een ‘gezond verstand’ mentaliteit hadden, en dat ze in functie als politicus meer te doen hadden dan maar steeds regels en beleid te maken zoals de ambitieuze workaholic politici doen, aangezien die landeigenaren parttime politicus zouden zijn. Ze leefden daarbij ook een gezond leven, dus niet onderhevig aan de decadentie en alles wat met het leven in de grote steden meekomt.
    De founding fathers kenden ook hun Aristoteles.

    Wat wij hebben is een compleet uit de hand gelopen systeem van ambitieuze fantasten, corrupten, incompetenten, verhalenvertellers, moralisten, sofisten, fanatiekelingen, carrièremakers, emo’s, partijpolitiek gekonkel, noem maar op.

   • johannes,

    “Wat wij hebben is een compleet uit de hand gelopen systeem van ambitieuze fantasten, corrupten, incompetenten, verhalenvertellers, moralisten, sofisten, fanatiekelingen, carrièremakers, emo’s, partijpolitiek gekonkel, noem maar op.”

    Ja, dat klopt.

    “De parlementaire democratie is de absolute garantie dat het meest waardeloze slijm boven komt drijven.” Adolf Hitler, Mein Kampf.

    Maar goed, dat is dan ook precies de reden dat het geïntroduceerd – en geïnstalleerd – is in de hoofden van de onbekwame massa’s als grote progressieve belofte. Het is niet meer dan een instrumenteel means to an end voor het kwaad, zoals de Abrahamische leren dat een trede lager dat ook waren. Zodra het kwaad dit/deze instrument/en niet meer nodig heeft zal het zich ervan ontdoen, samen met de nuttige idioten die erin acteren.

   • geen libertarier,

    Ik dacht er in eerste instantie nog bij te schrijven dat het maar goed is dat het haast niet mogelijk is om in te schatten hoe erg de situatie is.

    Hitler was dan weer wat typisch grof in zijn beschrijving.

    Plato drukte zichzelf eufemistisch uit, waarbij de wakkeren genoeg weten:

    Democracy, a delightful form of government, anarchic and motley, assigning a kind of equality indiscriminately to equals and unequals alike.

    Of zoals iemand anders schreef:

    The democrat is a jack-of-all-trades and the master of none. He is a dabbler and an imposter.

    Nouja, de observaties zijn hetzelfde.

   • @Johannes
    Wat mij betreft hoeft het niet perse het idee van landeigenaren te zijn. Mar ja, het gaat om een soort van ‘common sense’ en betrokkenheid die tegenwoordig ver te zoeken is.
    We hebben bootladingen politici, maar geen enkele staatsman.

    Zelf zou ik dan ook graag zien dat niemand zich verkiesbaar zou kunnen stellen voordat die persoon daadwerkelijke levenservaring heeft opgedaan. Dus niet school, dan een studie ‘politicologie’ of andere onzin, maar eerst maar eens echt werken voor je geld en leren wat verantwoordelijkheid inhoudt.
    Daarnaast zouden wat mij betreft (zoals ik al vaker heb gezegd) politici en ambtenaren gewoon persoonlijk (deels) financieel aansprakelijk dienen te zijn voor het departement waar ze werken/onder vallen. Zolang men kan blijven blunderen en geld kan wegsmijten zonder dat dat persoonlijke gevolgen heeft is er geen enkele reden om dat gedrag te veranderen.
    Gaat het hen zelf opeens direct geld kosten dan zal dat het gedrag heel snel veranderen.

    Wat betreft corruptie binnen een overheid; dat is van alle tijden. Maar dit is dan wel weer een aardig idee.
    https://www.change.org/p/bringitback-it-s-time-to-restore-the-guillotine?recruiter=1173092317&recruited_by_id=4a6b55c0-51b9-11eb-a772-f98fa6b80743&utm_source=share_petition&utm_campaign=share_for_starters_page&utm_medium=copylink

   • johannes,

    “Ik dacht er in eerste instantie nog bij te schrijven dat het maar goed is dat het haast niet mogelijk is om in te schatten hoe erg de situatie is.”

    Ook dat is een goede opmerking.

    Want idd de ernst van de huidige situatie – en het wat, hoe en waarom en wie daar achter zit – gaat het bevattingsvermogen van naar mijn idee 99,99999% absoluut ver te boven. Eens hoorde ik net zo goed bij die 99,9999%. Waar ga je beginnen met dit proberen uit te leggen aan een normie?

   • @Johannes de grondwet heeft de overheid als geadresseerde. Niet de burger. Met de grondwet worden/zijn de piketpalen geslagen waarbinnen de overheid zich heeft te bewegen. Het gelijkheidsbeginsel legt de overheid de plicht op alle burgers gelijk te behandelen in gelijke gevallen. Burgers onderling mogen elkaar wel verschillend behandelen.

   • @ Bertuz,

    De grondwet richt zich ook op de burger, er worden ook de rechten en de plichten van de burger geformuleerd, ook hoe de burgers elkaar moeten behandelen, of beter gezegd: wat ze achterwege moeten laten.

    Dit artikel bepaald bijvoorbeeld ook hoe de burgers elkaar moeten behandelen:

    “Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.”

    Ziehier in ‘eenvoudige taal’:

    “Dit artikel hoort bij artikel 10 i (Recht op privacy). Iedereen is de baas over zijn eigen lichaam. De overheid mag niets met je lichaam doen, als je dat niet wilt. Ook anderen mogen niets met je lichaam doen, als je dat niet wilt. Niemand mag je bijvoorbeeld pijn doen. Ook mag niemand je medicijnen geven, als je dat niet wilt. Zelfs medische keuring, of het knippen van je haren mag niet, als je daarvoor geen toestemming geeft.”

    In het geval van artikel 1, het gelijkheidsbeginsel wordt dat artikel een probleem. Men probeert daarmee discriminatie tussen personen onderling te verbieden, of bijvoorbeeld in de sfeer van werkgever/werknemer relatie.

    Zie bijvoorbeeld: https://www.werk.nl/werkzoekenden/solliciteren/contract-en-loon/discriminatie-op-de-werkvloer/index.aspx

    De voorgangers van het gelijkheidsbeginsel ware in eerste instantie gericht op het afbreken van de rigide rangen en standenmaatschappij met haar privileges. Daarna kwam het gelijkheidsbeginsel zoals we dat nu kennen.

    Het probleem met het gelijkheidsbeginsel in een democratie is dat de democratie geobsedeerd is met gelijkheid, en dat artikel op allerlei manieren zal willen misbruiken. Zo heeft men bijvoorbeeld het homohuwelijk erdoor gedrukt, en wil men allerlei bepalingen voor cults erdoor drukken (LGBTI cult bijvoorbeeld). Afgunst en intolerantie ten opzichte van alles wat superieur is is immer de basis drive van de democratie.

    Wetten en bepalingen hebben altijd een geest, zijn geschreven vanuit een geest, en die kunnen dus altijd misbruikt worden aangezien de complexe realiteit niet in regels gevat kan worden.

    Geen dank, zo leer je nog eens wat.

   • Democratie is voortschrijdend soft-communisme via cultuur-radicalisme, waar men alles tot in steeds groter detail gelijk wil stellen en deviantie wil promoten, psychologisch gemotiveerd door de meest primaire emotie van afgunst. Artikel 1 is dus bij uitstek het wapen van het democratisch cultuur-marxistisch communisme.

    Oorspronkelijk had het een andere betekenis, het idee kwam voort vanwege het historisch verzet van de rigide standenmaatschappij en haar privileges, en het onrecht van ongelijkheid voor de wet.
    De grondwet heeft in de democratie, vanwege democratie tendenzen dus op termijn een andere betekenis, het wordt vanuit een andere geest geïnterpreteerd.

    Vandaar dat men in dit artikel eindeloos door kan redeneren en uitvlooien:

    https://www.nederlandrechtsstaat.nl/grondwet/inleiding-bij-hoofdstuk-1-grondrechten/artikel-1-gelijke-behandeling/

    Hier wordt het duidelijk dat in de democratische versie van 1983 men het woord ‘discriminatie’ erin heeft gesmokkeld:

    https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vi7pkisz82r9/artikel_1_gelijke_behandeling_en

    In 2023 smokkelen de democratische radicalen ‘seksuele gerichtheid ‘ en handicap erin, oorspronkelijk wilde men de agenda van de LBGTI cult erin (uiteindelijk wil men identiteitspolitiek erin).

    “Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

    Het woord ‘discriminatie’ is erin gesmokkeld zodat de radicalen met de stok van ‘discriminatie’ kunnen slaan als iemand hun agenda niet slikt. Het grondwet artikel wordt zo een vehikel om de radicale identiteitsagenda door te drukken.

   • @Johannes, neen de geadresseerde van de grondwet is de overheid. De regel zonder wet geen bevoegdheid is van toepassing op de verhouding volk-overheid. In de grondwet vind je de piketpalen. In andere wetten de uitwerking.

  • Wat men in de democratie met rechtsstaat bedoeld is dat recht waarmee men door de grondwet te verkrachten en selectief te interpreteren, datgene wat afwijkt of dissident is kan bestraffen of verbieden. Dat gebeurt zowel aan de linkerzijde als aan de rechterzijde. Dat is het gevolg als de demos en haar corrupte en incompetente vertegenwoordigers de macht overnemen. In de democratie is vervolgens alles een leugen en valsigheid (gekuip, zoals Thorbecke al schreef).

  • Johannes

   Linkse anarchisten pleiten voor syndicalisme en raden communisme

   Iets dat nooit gaat ontstaan in het westen. Want de linkse anarchisten hebben per Europees land zo’n tweehonderd aanhangers

   Hoppe pleit voor privaat anarchisme

   Iets dat ik sneller zie ontstaan, maar waar wel veel haken en ogen aanzitten

   Dus daarom zitten we met een democratie. Omdat anarchisten niets voorstellen

   Een democratie die jaren lang nog redelijk door kabbelde, maar nu totaal ontwricht is, sinds het Corona grapje. En sinds ze grondrechten gingen negeren

   De vraag is wat ze nu met de Wilders revolte doen ? In 2024

   • “Dus daarom zitten we met een democratie. ”

    Het pre-democratisch systeem had in stand kunnen blijven, met geleidelijke veranderingen. Ze hebben de druk van de massa’s en hun demagogen niet kunnen weerstaan, daarom zitten we met een democratie. De democratie is een revolte der massa’s onder leiding van hun demagogen. Die revolte zou niet nodig geweest zijn, de emancipatie van de gewone man was toch al in gang. Geef het volk een vinger, dan moet je zeer goed uitkijken dat ze niet je hele hand pakt.

    In sommige Europese landen zijn het de Amerikanen geweest die democratie opgedrongen hebben.

    Het is niet de democratie die jarenlang voortkabbelde, deze was altijd al radicaal en vol met onrust, maar door het pre-democratische fundament was er in het begin meer stabiliteit.

   • “De vraag is wat ze nu met de Wilders revolte doen ? ”

    Wilders-biograaf: ‘Het is echt een sekte rondom Geert Wilders’

    https://www.youtube.com/watch?v=c-TRUz1PDew

    Klinkt aannemelijk, de partij van Wilders (waarschijnlijk joods, en hij heeft een joodse vrouw), is primair opgericht als pro-Israël partij, en voor het ophitsen tegen de islam en moslims (= pro-Israel in de meeste gevallen, en waar het niet zo is, is het toch mooi meegenomen).
    Ik durft zelfs te zeggen dat premier kunnen worden een tegenslag is, omdat dan het ophitsen tegen de islam en moslims niet meer kan. En juist in deze tijd, met de oorlog in Israël is dat van groot belang voor de gecontroleerde rechtse Europese oppositie.
    In ieder geval is het aannemelijk dat de partij sterk in de hand wordt gehouden, aangezien zoals Wilders al zegt, de islam-haat in de DNA van de partij zit, d.w.z. zijn DNA en degenen met wie hij samenwerkt buiten de partij (niet alle PVV-ers hebben die agenda).
    De keuze voor de PVV is een zoveelste demonstratie hoe oliedom het volk is. Men krijgt wat men verdiend.

   • Wilders heeft ook banden met Amerikaanse moslimhaat organisaties en neoconservatieve haviken die verantwoordelijk zijn voor de oorlogen in Iraq, Syrië , Libië , en hij was voor de oorlog in Iraq, en voor Guantanomo Bay. Die laatste oorlog heeft gigantisch veel mensen en kinderen het leven gekost, of hen lichamelijk verminkt, ook na de oorlog nog.
    In feite hebben we hier te maken met een crimineel/psyschopaat, die geen ambitie heeft om premier te worden, maar de politiek is ingegaan vanwege zijn haat voor de islam, en zijn liefde voor het Zionazi systeem in Israël.

    Vanaf de dag dat deze Zionazi het partijkantoor van de VVD binnenliep is hij aan het stoken tegen moslimlanden.

   • Het kan zijn dat ‘ZioHitler’ Wilders als premier een step up wil doen, niet meer het kleine gezeur over hoofddoekjes, maar samen met de wereldwijde Ziomafia een grotere rol spelen bij het echte werk, de massaslachtingen in het Midden-Oosten, het omver werpen van de regering in Iran, dat soort dingen.

    Tot nu toe heeft hij dat altijd gesteund, ook middels zijn pro-Israel vriendjes bij de VVD, maar toen was hij nog iets minder radicaal. Inmiddels heeft hij wellicht als een roofdier bloed geroken.

    https://www.presstv.ir/Detail/2023/11/28/715442/why-does-dutch-probable-pm-geert-wilders-hate-muslims-love-zionists

  • Een democratie is een heel wankel systeem

   Omdat het volk te misleiden is en corrupte mensen op posities kunnen komen

   Jaren lang liep het redelijk. Althans, het was leefbaar. Toen de verschillende partijen ergens voor stonden en er naar een balans gezocht werd. Een balans tussen liberalen, marxisten en christenen in dit land

   Toen werd in de jaren 90 iedereen liberaal, neoliberaal

   En dat heeft de democratie gedestabiliseerd, waardoor het nu in crisis is

   De tegenkrachten zijn weggevallen, waardoor balans weggeraakt is. Daarnaast kwam het globalisme erbij, dat ook destabiliseerde

  • De bevolking is niet pro zichzelf, maar anti islam

   De volksmassa’s hebben allemaal meningen over “de islam”

   Want de islamieten zijn “geen nette mensen” als je her Henk en Ingrid, of andere randdebielen vraagt

   We krijgen denk ik geen pvv kabinet. De democratie werkt namelijk niet meer in Nederland. Partijen als sp fvd of pvv komen er nooit tussen. Het is een regentencultuur, systeem, slechts een halve democratie

   Ik denk dat het vroeger wel functioneerde, maar vanaf de jaren 90 vooral gecorrumpeerd is en daarnaast steeds meer een vehikel van Amerika geworden

   • Plato was de eerste die observeerde dat de democratie bestaat uit een collectie geisoleerde individuen. Tegenwoordig noemen we dat atomisering. De Tocqueville en anderen observeerden dat men cliënt van de staat wordt. En Hoppe dat democratie soft-comunisme is.
    In de democratie is er geen volk dat ingebed is in een cultuur, maar cultureel anarchisme, en waar vervolgens het collectief gebonden wordt door de staat.
    Die democratie wordt dan op termijn door grotere machten en agenda’s geleid, vanwege het gebrek aan culturele verbondenheid.
    Ook het gezin, een sfeer op zich wordt steeds meer aangevallen, de overheid dringt er steeds verder in door, radicalen bereken het af (feminisme/LGBTI/homo huwelijk).

    De democratie werkt zoals ze altijd heeft gewerkt, ook in historische democratieën, vanwege haar radicalisme (cultuur-marxisme) en het daaruit voortkomende gebrek aan culturele cohesie is ze een makkelijke prooi voor het voortschrijdende soft communisme. Geatomiseerde radicale individuen hebben geen culturele binding meer, en worden dan van bovenaf gebonden.
    Het zou vergeleken kunnen worden met een chemisch proces waar de cellen hun individuele binding verliezen door erosie van voortdurend radicalisme, en daardoor hun cohesie, en dan gebonden worden door grotere machten. De natuur staat niet toe dat er chaos ontstaat. Dat verlies van cohesie is al aan de gang sinds het begin van de democratie, maar het accelereert naarmate de staat machtiger wordt, en de cohesie van de samenleving zwakker. De jaren negentig is dan een proces van acceleratie.

  • Een staatje als Nederland is kwetsbaar Op het wereldtoneel

   Makkelijk werd het ingekapseld door machten van buitenaf. Amerika in dit geval

   Nu trekt de EU aan ze

   En militair heeft het niet zoveel slagkracht

   Een staatje kan wel sterk zijn, maar dan moet het investeren in een leger en duidelijk grenzen afbakenen. Een beetje wat Thierry wilt. Anders word je inderdaad een speelbal van allerlei grotere machten

   Ik erger me aan het islam gezeur van de pvv en het npo gezeur. Alsof er geen grotere problemen zijn. Het zijn zulke non issues. Het gaat helemaal nergens over.

   Ik heb nooit last van moslims gehad. Laatst hier was ik in de schoenenwinkel, schoenen kopen. Een moslima was schoenen aan het testen aandoen voor de spiegel. Leuke vrouw. Heel opgewekt. Ik dacht, is dit dan het grote moslim gevaar ? Deze leuke tante ?

   • Ik ben een voorstander van de FvD, maar nationaal soeverein soft-communisme aka democratie, versus supra-nationaal, het verschil tussen twee kwaden. Dat wordt dan allen spruitjes eten.

    De multiculti samenleving is in principe voor mij soms een soort bevrijding uit de burgerlijke monocultuur. Maar die monocultuur is een product van de democratie, vanwege de obsessie met gelijkheid, de dictatuur der middelmatige geesten, de druk van de massa’s, etc.

    Toen ik achttien jaar was, toen ging ik voor het eerst in de grote stad uit, daar had je dan in de uitgaansgelegenheden allerlei radicalen uit de pop en homo/travo cultuur, punkers, travo’s etc. Het eerste wat mij opviel dat ze ondanks hun vreemde outfits .e.d. bij nadere inspectie geestelijk nogal gewoontjes waren… Al die radicalen zijn in mijn ogen nogal gewoontjes als je ze beter leert kennen. Het kwam me voor dat ze keetschoppen en gek doen, juist omdat ze geen andere kwaliteiten hebben die spontaan voor diversiteit zorgen..

    Er is ook het syndroom van die democratische verzet cultuur, ‘je moet je verzetten’ van die generaties, dat ze bijna allemaal als ze hun wilde haren verliezen zeer burgerlijk worden, ofwel een enkeling een ongeleide projectiel die doet alsof.
    Je bent anders, of je bent het niet. Die hele verzet en diversiteits cultuur is slechts een show, uiteindelijk voegen de meesten zich in in de opgelegde collectieve normaliteit. En dan zijn ze teleurgesteld, ach, hoe burgerlijk zijn we geworden.

   • Diversiteit in de democratie is slechts een theater waar shows worden opgevoerd, na een tijd zijn de scripts opgedroogd. LGBTI is het laatste theater waarin men nog scripts opvoert als wanhopige pogingen om radicaal keet te schoppen en te shockeren. Rest uiteindelijk de diversiteit der wanstaltigheid.

  • Ik heb op zich niets met die islam theorie

   Maar ik ben niet voor een “verbod” natuurlijk

   En als ik dan zo’n moslima tante zie, zie ik in dat het niet echt een probleem is allemaal. Ik was beetje verliefd op haar, soort van

   Ja die zogenaamd alternatieve cultuur is in de kern vrij tam inderdaad. Allemaal schijn

   Ik ben veel raarder dan de gemiddelde punker of travestiet haha

   Met fvd ben ik het ongeveer voor de helft eens. Ik was blij met ze in de COVID tijd en ik ben blij met hun anti oorlog retoriek

   • Het kunnen wel charmante dames zijn die moslima’s, en soms zijn die hoofddoekjes nog charmant ook, en die volle maan gezichtjes, donkerbruine amandelvormige ogen, en bleke satijnen huid.

    Deze probeert wat uit in de spiegel in de kledingzaak:

    https://www.youtube.com/watch?v=PLLQt9RpFuk

    Je zou maar meester van een harem zijn.. en dan mag het hoofddoekje soms af, dan zie je de donkere haren maar af en toe, waardoor het nog mooier is.

    Nee dan Wilders met zijn geblondeerde kapsel en zijn kleine spleetoogjes…

  • Dat lhtbq is op geen enkele manier rebels

   Die punk ook niet

   Het ondermijnt de neoliberale hegemonie namelijk niet

   Het daagt geen machtstructuren uit. Het is vorm, geen inhoud

   Daarom vallen veel mensen er voor. Veel mensen snappen inhoud niet, maar slaan wel aan op vorm en esthetiek

 2. Ik zie meerdere lagen: Allereerst heb je de krankzinnige dictator die vanuit zijn bunker bevelen geeft, die blind worden uitgevoerd door handhavers. Dan heb je de gehoorzame massa waarvan een aanzienlijk deel zelf ook gaat handhaven. Anderzijds heb je een groep weigeraars.

  Filmpje over de noodzaak van de aanpak van overbevolking:

  https://www.youtube.com/watch?v=f4d0uey1328

  Hoe gestoord moet je zijn om jezelf te laten injecteren met een experimenteel goedje, dat wordt opgedrongen door de massamedia?

  • Het lijkt wel een soort weddenschap: ‘Wedden dat de massa zo dom is om geheel vrijwillig in de rij te gaan staan voor een injectie waarvan overduidelijk is dat je die niet nodig hebt, als je tenminste over het kleinste beetje verstand of intuïtie beschikt?’

   ‘Nee, zo dom is de massa niet’.
   Wedden van wel?
   En zo kwam het mogelijk tot stand.

   Mensen zonder ook maar het kleinste beetje verstand of intuïtie, wat moet je daarmee? De herder die zich tegen zijn schapen keert, want hij had te veel schapen of zo. Het kan ook te maken hebben met het wegstrepen van schulden en pensioenen. Als het (selectief) uitdunnen van de kudde alleen maar voordelen heeft, waarom dan niet?

 3. Geweldsvertoon van één of andere handhaver zal twee effecten hebben: ten eerste bange schapen. Ten tweede: roofdieren die de handhaver beloeren, volgen zoals een roofdier dat doet, en eventueel opzoeken, thuis, op zijn of haar werk of onderweg. Een specifieke handhaver of een willekeurige handhaver.

  Het laatste is natuurlijk iets dat de overheid absoluut niet kan gebruiken: een geweldsspiraal. Je moet bang gehoorzamen, niet olie op het vuur gaan gooien. De mogelijkheden om op te schalen zijn voor de overheid zeer beperkt, terwijl aan burgerzijde de mogelijkheden om op te schalen enorm zijn.

  Daar komt nog een keer bij dat als burgerzijde wordt opgeschaald er steeds meer handhavers weglopen.

  • Bij Albert Heijn was in die tijd een incident tussen twee jongeren. Eén werkte voor Albert Heijn en ging handhaven op de maskerplicht. Een klant, ook een jongere, was daar niet van gediend. Het escaleerde. De klant takelde de handhaver zodanig toe dat deze overleed.

   Ook bij andere supermarkten waren toen ernstige geweldsincidenten vanwege de maskerplicht. Je kunt je afvragen hoeveel doden acceptabel zijn voor een winkel, de medewerkers en hun ouders, partners, familie, etc.

   De vraag: ‘zou u een masker op willen zetten’ gaat uiteindelijk te ver als het de vlam in de pan kan doen slaan met gevolgen die niet zijn te overzien.

 4. Als ze me zouden dwingen die prik te nemen, zou ik me fysiek gaan verdedigen tegen ze.

  Of het land verlaten, als dat nog kan

  • Nayo, waarom pas verzet bij de prik en niet bij de maskerplicht?

 5. Van die prikjes word je misschien zwaar ziek

  Van dat maskertje niet

  Dat is dus veel minder erg

  Maar ook dat maskertje droeg ik niet, als ik naar de supermarkt moest etc. Totdat ze me dwongen etc. En dan deed ik het even op en buiten weer af

  • Maar Nayo, vertel eens, wat is het verschil tussen het dwingen van een masker en het dwingen tot een prik? Ik bedoel: als ze je dwingen?

   • Voor mij persoonlijk is het een gewoon anders dan het andere

    Ik ga mijzelf niet in gevaar brengen voor zo’n maskertje

    Maar ik laat het niet gebeuren dat ze met gaan prikken. Dat is een brug te ver en dat gaat ook gewoon niet gebeuren, op geen enkele manier

  • Nayo,

   ‘Totdat ze je dwongen’

   Hoe hebben ze je precies gedwongen?

  • Je moet uit de winkel etc als je het niet draagt. Dan draag ik het wel even

 6. er waren meer van dit soort nieuwe staten
  behalve New Sealand , was dit ook kenmerkend voor Australie en Canada
  Of dat dit komt door de instelling van hun foute voorouders die na de 2e wereldoorlog daarheen wisten te ontsnapten heeft er volgens mij wel toe bijgedragen.
  Ook na Zuid Amerika zijn, onder het toeziend oog van de westerse regeringen, dit soort foute mensen ontsnapt, zij waren hier toen van een groot probleem af door de lui te exporteren, oogluikend te laten vertrekken

Comments are closed.