In een discussie om de veiligheid te verhogen en de kosten te verlagen stelde ik voor om alle ooit veroordeelde pedofielen op eigen kosten een enkelband te laten aanschaffen. En te laten dragen. Pedofielen hebben een hoog recidive percentage. Dus moeten in de gaten worden gehouden. Als zo’n pedofiel dan in de buurt van scholen, zwembaden en kinderspeelplaatsen komt zou er een alarm kunnen afgaan, fysiek en of in de meldkamer. Ook zou de pedofiel automatisch beboet kunnen worden.

Tot mijn verbazing vond men dit een prima idee.

Helaas beseffen velen nog steeds niet dat vrijheid vervolgens ook voor anderen stapje voor stapje wordt uitgehold. Dementerende bejaarden voorzie je van een zender en als ze zoek raken kan je ze zo opsporen. Schoolplichtige kinderen die een keer gespijbeld hebben idem. Je hebt een 100 procents controle en ziet zo welke kinderen op school ontbreken en waar je ze kan oppakken. Hetzelfde geldt voor mensen met een contactverbod. Stalkers kunnen niet langer onopgemerkt stalken. Supporters met een stadionverbod zijn prima te controleren. Lang leve de transparante samenleving! Of toch niet?

 

25 REACTIES

 1. De commercie moet er voor zorgen dat er overal 7G is, vermaak voor de massa’s, zodat er overal dumbphone zombies zijn, tot in de uiterste hoeken van de aarde, en zo kan men dan commerciële tracking aan de man brengen. Je noemt dat dan ‘innovatief’. Die innovatie kan nog verder gaan, men kan dan later de apparatuur in het lichaam bevestigen, je noemt dat dan innovatie en je prijst het kapitalisme voor haar superabundance. In plaats van een politieke leider breng je een CEO-aap naar voren die het voorbeeld is voor de aanbiddende massa’s. In plaats van centralisering door de overheid kopen de kapitalistische bedrijven alle kleine bedrijfjes op, en via die centralisering kan je ook veel monitoring inbouwen, dat is dan nodig voor het marktonderzoek waardoor je de massa’s weer beter kan bedienen. Je wilt veel van de klant weten, maar dat is allemaal voor zijn bestwil, voor het marktonderzoek, en je hebt veel mogelijkheden tot manipulatie en softe sturing. Maar dat is allemaal innovatie, vooruitgang, en de hele wereld wordt er zo beter van.

  • Via 7G is er dan overal verbinding met hoge data capaciteit, en iedereen draagt virtual reality brillen die een consument walhalla simuleren (beter dan overal flatscreens, die innovatie die ooit door kapitalisten als een heuse grote vooruitgang beschouwd werd), daar zit dan een camera in, en die registreert die pedofiel ergens op een plek waar hij beter niet kan zijn, die pedofiel is bekend als een pedofiel omdat er een klantprofiel bestaat, dat ook wordt verkocht omdat dat ervoor zorgt dat men de klant nog beter kan bedienen, dan stuur je een signaal naar de virtual reality bril van die pedofiel, en je projecteert er een Big Mac op, zodat deze prompt van koers veranderd naar de MacDonalds. Je noemt dat innovatie, en je claimt dat iedereen vrij is, en het is werkverschaffing en zorgt voor de groei van de economie.

  • Het idee van ‘anarcho kapitalisme’ leid wat mij betreft ook gewoon tot centralisering

   Een paar megabedrijven, die binnen een paar generaties alle natuurlijke hulpbronnen kolonialiseren en al het MKB overnemen

   Een deel van het vroeg anarchistische milieu ging over individualisme. Het zogenaamde ‘individualistische anarchisme’ Ik zie niet in hoe kapitalisten het individu ondersteunen. Als ze alles kaalplukken, als een zwerm sprinkhanen. Misschien zie ik iets over het hoofd

   Maar goed, als je dit soort vragen stelt ben je volgens de gemiddelde libertarische populist/baviaan een ‘socialist’ met ‘linkse’ ideeën. Een vraag stellen is al verdacht, blijkbaar.

   • Ja, de verdeling van hulpbronnen, hoe zit dat eigenlijk in het anarchisme. En, hulpbronnen zijn een van de grootste oorzaken van oorlogen. Dat zal gauw oorlog worden lijkt me.

   • Johannes

    Klassieke anarchisten wilde dat mensen aan vruchtgebruik doen. Het land is iets dat je neemt en gebruikt, maar niet verkoopt. Een gemeenschap zou lokaal het land moeten beheren

    Maar daarnaast was men wel voorstander van de vrije markt, in spullen en met geld etc

    Het private landbezit, werd ook gelinkt aan de staat. Het is de staat, die grootgrondbezit mogelijk maakt. Want de staat beschermd de grootgrondbezitters. Zonder staat, zou de bevolking de aarde gewoon claimen.

    Zonder staat, geen bezit van vastgoed, geen bezit van hectaren land etc.

    Anarcho kapitalisten, willen de staat vervangen voor private verdedigingsbedrijven. Maar in de praktijk zit je dan alsnog met een soort staat, lijkt mij. Het heet dan alleen anders. Niet Nederland, Maar Netflix domein. Klinkt dystopisch

    Libertariers zijn niet eens anarchisten en willen slechts een kleinere overheid. Wat al wat realistischer is. En wat de VVD in theorie ook zou willen

   • Ik zie het zo: in het communisme, daar zit een essentieel element in van rechtvaardige onderlinge verdeling, in de de democratie zit een essentieel element van individuele vrijheid (anarchisme en libertarisme zijn aftakkingen die behoren onder democratie).

    Het collectieve element moet altijd in beschouwing worden genomen omdat een mens op zichzelf niets is, en niets kan, er is geen ontwikkeling van het individu mogelijk zonder de hulp van het collectief. Een individu staat altijd op de schouders van het collectief.
    Anderzijds, kan de samenleving zich niet ontwikkelen als er geen individuele vrijheid is.
    Een samenleving zou dus een synthese moeten zijn tussen communisme (in de essentiële zin), en democratie in de essentiële zin.

    Een mens is een onderdeel in een collectief, en daarnaast moet hij als doel op zichzelf gezien worden. Er moet dus altijd voldoende vrijheid zijn voor het individu als doel in zichzelf.

    In, ‘The soul of Man’ beschrijft Oscar Wild een samenleving waar door de stand van de technologie de mens veel vrije tijd heeft, en de verdeling van goederen rechtvaardig plaats vind, op basis van een soort communisme, en de vrijheid ligt er dan in dat die mensen kunstenaars zijn. De kunst is de manier tot individuele expressie en vrijheid, terwijl de mens in de markt sterk gebonden is aan die markt. De markt biedt maar een zeer beperkte vorm van individuele expressie. en bezit is maar een last, omdat bezit gepaard gaat met veel lasten.

    Dus via de schouders van het collectief wordt de hoogste vorm van individuele expressie mogelijk gemaakt.

   • Ja. Proudhon (de eerste anarchistische denker) bedacht een systeem dat een soort synthese was tussen collectiviteit en individualiteit.

    Individu en collectief moest in harmonie zijn en dat zou dan de anarchie zijn

    Communist is te collectivistisch, kapitalisme te egoïstisch/pervers, in zijn visie

    Wat hij dan voorstelt, is vruchtgebruik van de aarde, vrijwillige associatie en vrije markten

    Dit denken is alleen heel erg verloren gegaan, of opgegaan in allerlei andere tendenties. Libertarisme is een soort populistische/platte uitwas, van dit soort 19de eeuwse tradities

   • De mens is in de kern een sociaal dier

    Dus dit ben ik met je eens. De mens functioneert altijd in collectieven. De vraag is alleen hoe we die collectieven vormgeven

    Staten, bedrijven, families, clans, associaties, corporaties, sektes ?

    En in hoeverre is er vrijwilligheid en kan je je van de collectiviteit afkeren ?

   • Het is niet alleen dat de mens een sociaal dier is, maar een mens heeft achttien jaar hulp nodig om op zichzelf te kunnen staan, achttien jaar inzet van de maatschappij. Op zichzelf genomen zou de mens niet veel meer doen dan rondschijten in het bos, zichzelf bevuilen, en tot niks komen.
    Het is op de schouders van het collectief dat een individu zich boven de primaire door de natuur gegeven toestand kan verheffen.

   • Dat er vormen van collectiviteit nodig zijn, zijn we met elkaar eens

    De vraag is, wat voor soort vormen van collectiviteit zijn houdbaar? Hoe groot moeten de verbanden zijn?

   • Waar het ook om gaat in het voorbeeld van Oscar Wilde, is dat er lagere en hogere vormen van individuele vrijheid en zelfexpressie zijn.
    Een ondernemer is een rad in het wiel van de markt, een rad in het wiel van de economie, zijn vrijheid is beperkt, hij moet letterlijk de markt ‘bedienen’, is een dienaar van de markt. Maar een amateur wetenschapper, of iemand die handicraft maakt (mooie siervoorwerpen o.i.d.), of een kunstenaar, die niet in de dwingende markt van vraag en aanbod zitten, en van noodzaak, heeft meer vrijheid tot zelfexpressie.
    En bezit brengt werk en verantwoordelijkheid met zich mee.

    Dus je zou jezelf een kleine community kunnen voorstellen met socialistische verdeling van goederen en ontroerend goed, waar men dan de handen vrij heeft voor activiteiten waar men veel vrijer is.
    Dan heb je een synthese van collectief en individueel, waar die synthese via collectieve middelen een hogere of meer intensere vorm van vrijheid mogelijk maakt.

  • Ik denk dat hoe kleiner de collectiviteit, hoe beter

   Hoe groter het verband, hoe meer vervreemding en corruptie ontstaat

   De mens is niet gemaakt voor superstaten.

   • “Hoe groter het verband, hoe meer vervreemding”

    Ja, menselijke schaal.
    Maar er zijn verschillende vormen of hiërarchieën van collectiviteit. Je kunt een taal hebben die door twintig miljoen mensen gedeeld wordt. Je kunt ook onderdeel zijn van een internationaal collectief van iedereen die zich met wetenschap bezig houdt.
    Dus je kunt onderdeel zijn van een klein collectief, en daarnaast ook van andere grotere collectieven.
    In sommige gevallen betekent dat hoe groter het collectief is, hoe efficiënter het is, twintig miljoen mensen die een taal delen is efficiënter dan x duizend verschillende talen. En in sommige gevallen maakt de contributie in een groot collectief de zaak krachtiger (zoals in de wetenschap).
    Dus dat heeft dan te maken met dat wat beter werkt op grote collectieve schaal, en dat wat beter werkt op kleine(re) collectieve schaal, tot eindelijk de individuele schaal.

    Er is dus een hiërarchie van dat wat algemeen collectief wordt gedeeld naar dat wat steeds meer specifiek is, ook qua plaats, klimaat (geografie) naar dat wat alleen kan bestaan, en bloeien, en zinvolle of productieve relaties met elkaar kan hebben op nog kleinere schaal, tot op de individuele schaal.

    Dus de mens is dan als het ware een soort van boom, met de wortels in een specifieke grond, en de takken in de meer algemene lucht. En sommige mensen zijn als zeer plaatsgebonden struiken, anderen als kleine boompjes, en anderen als hoge bomen.

 2. De staat bezit het land en vraag belasting

  In anarcho kapitalisme, bezit een of andere kapitalist al het land en dan betaal je hem/haar huur.

  Het heet anders, maar de sociale realiteit is hetzelfde. Het zou in theorie vast kunnen. Maar je hebt dan gewoon duizenden en duizenden kleine warlords, die de productiemiddelen bezitten en met elkaar concurreren

  • Ik denk dat er dan ook bendes en leiders komen die protectie aan gaan bieden tegen andere bendes, voor geld. En op den duur wordt die protectie belasting dan wel erg hoog, en dan steekt men de koppen bij elkaar, wat als we nu een centrale protectie organisatie benoemen met zijn allen, en zo is de overheid weer geboren.

  • Dat hoeft niet eens per se

   Maar je hebt wel duizenden kleine private Staten. Bestaande uit heersers en slaven

   Meesters en slaven

   Terwijl het vroege anarchisme zei : geen goden geen meesters

   Geen meesters in de politiek en geen meesters op het werk

   Vrij van politici en vrij van kapitalisten/speculanten/landlords/blackrock/wef

  • Libertariers zijn ermee geobsedeerd om de overheid van alles de schuld te geven, maar de situatie die we nu hebben in het westen is een situatie waar een oligarchie de instituties, nationale overheden Verenigde Naties en de EU in hun grip hebben, en zo hun agenda’s doordrukken. Die oligarchie is voor het grootste deel het product van het kapitalisme, en voor een kleiner deel is er oud geld en oude aristocratie bij betrokken.
   In de libertarische wereld zou zo’n club met machtige rijken dan zogenaamd geen mogelijkheid hebben om hun macht te vergroten. Ik ben ervan overtuigd dat ze creatief genoeg zouden zijn om die mogelijkheden te creëren.

   • De grootste paradox in de vulgaire versie van het libertarisme, is dat ze aan de ene kant de huidige orde verwerpen en onrechtvaardig vinden en corrupt

    Maar aan de andere kant omarmen ze de huidige orde en cultuur ook.

    Kapitalisme en Amerika zijn fantastisch en kapitalisme heeft nooit écht bestaan

    Veel van de libertarische achterban is vervolgens te imbeciel om deze contradictie te zien

    De situatie die we nu hebben, is dat grootkapitaal en overheid samenwerken, om zo gewenste resultaten en veranderingen door te voeren. De libertarier verheerlijkt het kapitaal, maar is wel tegen het WEF. Terwijl WEF vormgegeven word door kapitalisten….Megarijken, multinationals etc…

    Het is een verward verhaal.

   • “Kapitalisme en Amerika zijn fantastisch en kapitalisme heeft nooit écht bestaan ”

    Ja, met dat laatste bedoelen ze te beweren dat de wereld beter zou zijn als de situatie geen mix zou zijn, maar puur. Het zijn dus puristen. Men gaat uit van de simpele oplossing dat alles wat er nu mis is in een gemengde vorm van kapitalisme en socialisme/overheid, ook in een land dat het meest kapitalistisch is zoals de VS, dat dat het probleem is.
    Het is simpelweg allemaal de schuld van de mix met overheden en internationale instituties. Al die macht die zo opgebouwd wordt, en de machtswellust die erachter zit, dat zou dan geen kans hebben in de libertarische wereld.

    Ach, waren we maar libertariers, dan was de oplossing simpel.

  • Historisch gezien klopt dit dus niet

   Kapitalisme kwam op, toen Staten hun land wilde centraliseren en overzichtelijk wilde maken. Staten onteigende “the commons” om zo industrialisatie en grootgrondbezit te introduceren. Dat is het begin van het kapitalisme. En inderdaad het begin van grotere productiviteit en moderniteit, maar ook uitbuiting van de massa’s

   Van begin af aan, was het dus al een product van de staat. Het libertarische verhaal dat er een kapitalisme los staat van de staat, is een verzinsel. Ahistorisch. Het is altijd verstrengeld geweest. De staat had baat bij kapitalisme. Kapitalisten hadden de staat nodig om ze te beschermen tegen de onteigende massa’s en op vele andere manieren hadden ze de staat nodig en hebben ze de staat nodig.

   Maar ga dat zo’n libertarische bitcoin bro uitleggen. De jongen met de hiphop pet en de baard, die games speelt en tegen “het socialisme” is. De Democraat mens/ Elon musk fan, die geen boeken leest maar wel graag jointjes rookt en af en toe iets “spiritueels” zegt

  • Iets spiritueels als :

   Just follow the path of your soul, bro

 3. Over die pedofiel

  Ik vind dit een goed idee. Kom te dicht bij kinderen en er gaat een alarm af

  Beter voor de kinderen en voor die pedofiel

  Ik ben blij dat ik geen kinderen heb, trouwens, in deze pedo tijden

  • Strikt genomen is pedofilie seksuele aantrekking tot kinderen die nog geen seksuele ontwikkeling vertonen, dat is beneden de leeftijd van 12-14. In de volksmond, en men praat overal met de volksmond, is het zo’n beetje alles wat onder de ‘legale’ leeftijd valt. Het taboe op incest heeft eigenlijk als fundamentele reden dat het het ras fysiek verzwakt, en ook het baren van kinderen op te jonge leeftijd, waar het lichaam nog niet is volgroeid, verzwakt het ras. Dus het kind is alleen daarom al niet geschikt voor seksualiteit.
   Daar komen dan in de moderne tijd allerlei overwegingen bovenop die te maken hebben met de rechten en de emotionele ontwikkeling van het individu.
   Gezien het feit dat seksueel contact met kinderen die al een zekere mate van seksuele ontwikkeling hebben historisch toegestaan was in vele maatschappijen zou het kunnen zijn dat het net zoals homoseksualiteit een historisch overerving is, een overerving van historisch praktijken. Het historische taboe op homoseksualiteit zal waarschijnlijk ook zijn oorsprong hebben in het bewaken van het produceren van genoeg nageslacht, in kleine samenlevingen kan een uitbraak van homoseksualiteit al snel veel gevolgen hebben.

   De seksualiteit van de mens kan dus de meest vreemde kanten op gaan, je ziet ook momenteel dat men op scholen sekslessen geeft aan hele jonge kinderen, waarmee die kinderen vroeg worden geseksualiseerd. Een kwestie van human engineering, in de verkeerde richting.

   Pederastie (seksuele jongen – man relatie) is ook direct verbonden met mannelijke homoseksualiteit. Die auteur die voor de Rutgers stichting kinderboeken voor seksueel onderwijs had geschreven was een homoseksueel die ook een roman had geschreven met beschrijvingen van pederastie. De hele zaak is dus verbonden met de LBGTI/kinderseksualiteit agenda die overal wordt doorgedrukt.

   De huidige Rutgers stichting komt ook voort uit twee stichtingen die in de jaren zeventig/tachtig kinderpornografie wilden legaliseren, en de wetten m.b.t. seksueel contact met kinderen tot op zekere hoogte wilden versoepelen.
   Op basis daarvan heeft men een psychologie van de seksualiteit van kinderen ontwikkeld die natuurlijk moest bewijzen wat men wilde dat werd bewezen…, een gedeelte van de programma wordt nu gebruikt door de WHO en de EU. Dat programma is een kwestie van human engineering, omdat menselijke seksualiteit alle kanten op kan gaan als het moet…

   http://www.deanderekrant.nl/nieuws/rutgers-weigert-verantwoording-af-te-leggen-over-week-van-lentekriebels-2024-03-04

   • Ja, ik ken het verhaal over de Rutgers stichting

    Het lijkt erop, dat ze de pedofilie er in willen gaan masseren. Een cultuurverandering teweegbrengen, waarin mensen pedofilie gaan accepteren

    De stomme massa slikt toch alles voor zoete koek, dus ze zouden er wel eens succesvol in kunnen zijn.

    Gelukkig heb ik geen kinderen

    Laatst hoorde ik een D66er zeggen dat kleine kinderen ‘ook heus wel een seksualiteit hebben’.

    Dit is echt bizar, een paar jaar geleden zeiden alleen pedo’s zoiets en iedereen walgde ervan. Maar nu is dat de mainstream geworden. De pedo’s zullen hier erg blij mee zijn

    Maar goed, laat ze allemaal in hun eigen sop gaar koken.

 4. Ik zit er een beetje dubbel in voor die pedofiel. Zoals het artikel ook al aangeeft is het een glijdende schaal, wat ingesteld kan worden voor de ene categorie kan heel snel naar de volgende overslaan.

  Pedofilie is een probleem vanwege het hoge recidivisme percentage, waarmee de vraag rijst of het uberhaupt wenselijk/mogelijk is een dergelijk figuur weer in de samenleving toe te laten. Chemische castratie is geen echte optie, want dat vereist dat die zooi regelmatig wordt toegediend, wat meestal aan de persoon zelf wordt overgelaten. Flinke kans dus dat dat niet wordt gedaan. Dat betekent dat er indien men geen tweede kans wil toestaan slechts de keuze rest voor automatisch permanent uit de samenleving verwijderen.

  Aan de andere kant is het zo dat wanneer iemand de straf heeft uitgezeten/vervuld, deze persoon een nieuwe kans dient te krijgen. Ik ben zelf een voorstander van een tweede kans. Maar daar moet dan ook wel wat tegenover staan. Mijn voorstel zou zijn dat een pedofiel na het voltooien van de straf de keuze krijgt; fysieke castratie ondergaan, zodat de neiging tot herhaling wordt onderdrukt (en uitvoering wordt bemoeilijkt) en daarna de samenleving weer ingaat, of chemische castratie waarbij de medicijnen in het vereiste regelmatige schema in het bijzijn van een getuige door een arts worden toegediend, op eigen kosten.
  En in beide gevallen onder de duidelijke voorwaarde dat in herhaling vervallen automatisch de doodstraf betekent.

Comments are closed.