Een dalende trend in de verhouding van koolstofisotoop 13 (C-13) in kooldioxide (CO2) in de atmosfeer wordt beschouwd als bewijs van door de mens veroorzaakte CO2-emissies als gevolg van het verbranden van fossiele brandstoffen.

Koolstof bestaat in verschillende isotopische vormen, waaronder koolstof-12 (C-12) en koolstof-13 (C-13). Fossiele brandstoffen, zoals steenkool, olie en aardgas, zijn afkomstig van oud organisch materiaal dat miljoenen jaren geleden werd gevormd. Dit organische materiaal is afkomstig van planten die via fotosynthese koolstofdioxide uit de atmosfeer hebben opgevangen. Tijdens fotosynthese nemen planten bij voorkeur koolstofdioxide op dat C-12 bevat, wat leidt tot een hogere concentratie C-12 in het plantmateriaal.

Wanneer fossiele brandstoffen worden verbrand, komt er CO2 vrij in de atmosfeer. De koolstof in fossiele brandstoffen heeft een lagere C-13-verhouding vergeleken met de koolstof die van nature in de atmosfeer aanwezig is. Daarom zorgt de verbranding van fossiele brandstoffen voor een grotere hoeveelheid C-12 in de atmosfeer, waardoor de C-13-verhouding in de loop van de tijd zou moeten afnemen. Volgens Greta en consorten. 

Echter, recent onderzoek wijst uit dat die verhouding stabiel is en zelfs iets toeneemt, hetgeen niet consistent is met theorie dat de mens de CO2 toename veroorzaakt.  Het lijkt er dus op dat de natuur een veel grotere rol speelt in de CO2 huishouding van de atmosfeer en dat Net Zero dus – behoudens iedereen aan de bedelstaf – totaal geen effect zal hebben.  Maar ja, leg dat maar eens uit aan asfaltplakkers. 

“We own the science” – United Nations pocht dat ze met Google samenspannen om de klimaat scam te promoten.  Het betrouwbare Google heeft de definitie van ‘ bloodbath’ veranderd om Trump in een kwaad daglicht te stellen.