Door vuile lucht zijn mogelijk honderden mensen extra overleden aan het coronavirus. Mensen die in gebieden met slechte luchtkwaliteit woonden, liepen een groter risico na besmetting te overlijden. Onderzoekers gingen hier al vanuit, maar een nieuwe studie van onder meer het RIVM bevestigt dit.

Het RIVM vermoedde al in de begindagen van de pandemie dat corona harder toesloeg in gebieden met intensieve veehouderij, en bijbehorende luchtvervuiling. In Oost-Brabant en Limburg lag het aantal besmettingen in april 2020 tien keer hoger dan in de rest van het land. Dat vormde de aanleiding voor het onderzoek.

Propaganda gevonden op AD.nl

Wat valt op? Allereerst natuurlijk het frame dat er ernstige luchtvervuiling in Nederland zou zijn. Ten tweede dat de boeren wéér de schuld krijgen. Maar ook valt de uitgelichte regio op: Oost-Brabant en Limburg. In combinatie met het gegeven feit dat het aantal besmettingen in april 2020 tien keer hoger lag dan in de rest van het land, levert dat vraagtekens op. Althans, bij mij.

Want hoe kan het RIVM zo maar een causaal verband leggen tussen “intensieve veehouderij”, “luchtvervuiling” en “coronabesmettingen”, als er zeer specifieke bijzondere omstandigheden waren in die betreffende regio’s in die betreffende periode?

Voorjaarsvakantie en carnaval

Nederland deelde destijds de voorjaarsvakantie op in twee tijdvakken: Regio Zuid had vakantie van 22 februari t/m 1 maart 2020. Precies in die periode viel ook carnaval; namelijk van 23 februari t/m 25 februari. Waar wordt carnaval ook weer het meest fanatiek gevierd? Precies: in Brabant en Limburg.

De eerste coronabesmetting in Nederland werd gemeld op 27 februari 2020

Zoals inmiddels bekend, leverde een coronabesmetting bij 90% van de bevolking geen symptomen op. Inmiddels is ook bekend dat je alleen maar besmet kon worden als je langer dan tijd X in slecht geventileerde ruimtes verbleef met mensen die al een besmetting onder de leden hadden. Die tijd X is een variabele die – naar we nu weten – mede afhing van de luchtvochtigheid en de hoeveelheid virusdeeltjes in de lucht.

Stel je eens voor: mensen komen terug van wintersport (lang leve de skihut!) en hossen en hijgen tijdens carnaval vrolijk door in de slecht geventileerde kroegen van Brabant en Limburg. Veel van hen waren coronapositief, maar wisten dat niet van zichzelf omdat ze:

  • Überhaupt niet van het bestaan van corona afwisten
  • Tot de 90% behoorden die geen symptomen van een coronabesmetting hadden

Van de mensen die vervolgens besmet raakten, had 90% ook weer geen symptomen. Als je je dan vrij in de samenleving begeeft, dan is het dus niet meer dan logisch dan dat er een maand later tien keer zoveel besmettingen zijn in Brabant en Limburg dan in de rest van het land.

Ik beschouw het artikel dan ook als pure propaganda om de boeren wéér in een kwaad daglicht te stellen. Daarnaast is er nog het kwaadaardige frame dat Nederland zou lijden onder luchtvervuiling. Laat me verwijzen naar wetenschapsjournalist Simon Rozendaal:

Je moet terug naar ver voor 1700 om zulke schone lucht tegen te komen, zoals nu, vóór de lockdown, in Nederland.

Simon Rozendaal

Bron Simon Rozendaal: EW Magazine

6 REACTIES

  1. Ik neem aan dat in de omgeving van Tata steel en de botlek, ook meer (corona)doden waren? of was het COPD die toesloeg omdat die lui binnen moesten blijven?
    En inderdaad, zo kan ik er nog een paar:
    – hoe bureaucratischer de samenleving, hoe meer oversterfte ( is het niet door de lockdown, dan door de vaccinatiegraad)
    – net als dat de hoogste percentages coronasterfte bij 80+ rs was, geldt dat natuurlijk ook voor de (oudere) COPD patiënten ( die al op de wachtlijst stonden om te gaan hemelen) en er zullen best meer COPDrs in slechte luchtkwaliteit zijn.

  2. Het virus dat zo dodelijk is, dat je je moet laten testen om te zien of je het hebt.

Comments are closed.