19 REACTIES

 1. `Dat is het probleem met termen als ‘ groen’ , ‘ duurzaam’ etc. Je kunt er alle kanten mee op.

  De aarde vergroent zelfs door meer CO2 in de lucht. Toch is het volgens de climate cult , niet groen omdat de temperatuur er door zou stijgen (wat ook weer uitstekend is voor de biodiversiteit). Bossen verstoken als biomassa is wel groen, want kortere carbon cyclus.

  Er bestaat zelfs een theorie die stelt dat olie/gas op een niet biologische manier tot stand zijn gekomen. Ik acht dat niet plausibel, maar het lijkt wel aan populariteit te winnen (net als chemtrails). https://en.wikipedia.org/wiki/Abiogenic_petroleum_origin

 2. Gaan we weer.
  Er is niks plantaardigs of dierlijks aan.

  The Deep Hot Biosphere
  The Myth of Fossil Fuels
  By Thomas Gold
  ISBN 978-0-387-95253-6

   • @Hijseenberg

    “Ik acht dat niet plausibel, (…)”

    Mind to elaborate?

  • 1. **Biologische oorsprong van aardolie**: De overgrote meerderheid van het wetenschappelijke bewijs ondersteunt de theorie dat aardolie wordt gevormd uit organische materialen, zoals plankton en algen, die gedurende miljoenen jaren onder hitte en druk zijn begraven en getransformeerd. Fossiele brandstoffen zoals olie en aardgas worden aangetroffen in sedimentair gesteente waar organisch materiaal zich kan ophopen en kan worden omgezet in koolwaterstoffen.

   2. **Chemische samenstelling van aardolie**: De chemische samenstelling van aardolie, inclusief de aanwezigheid van specifieke biomarkers en isotopische kenmerken, komt eerder overeen met een organische oorsprong dan met een anorganische oorsprong. Deze chemische kenmerken leveren sterk bewijs voor de biologische oorsprong van aardolie.

   3. **Geologische processen**: De processen die betrokken zijn bij de vorming van aardolie, zoals sedimentatie, begraving, hitte en druk, zijn goed begrepen en ondersteunen de theorie van organische oorsprong. Deze processen vinden plaats in de aardkorst en komen overeen met de vorming van fossiele brandstoffen uit organisch materiaal.

   4. **Gebrek aan direct bewijs**: Voorstanders van de abiotische aardolietheorie hebben vaak moeite om direct bewijs te leveren ter ondersteuning van hun beweringen. Hoewel het waar is dat zich onder bepaalde geologische omstandigheden koolwaterstoffen kunnen vormen, is de overgrote meerderheid van de aardolieafzettingen geassocieerd met organisch rijke sedimenten en vertonen ze duidelijke tekenen van biologische oorsprong.

   5. **Wetenschappelijke consensus**: De overweldigende consensus onder geologen, geochemici en andere experts op dit gebied is dat aardolie wordt gevormd uit organische materialen. De abiotische aardolietheorie wordt beschouwd als een randidee dat geen empirische steun heeft en niet algemeen aanvaard wordt binnen de wetenschappelijke gemeenschap.

   Uiteraard is punt 5 geen goed argument. Datzelfde zegt men over global warming. Punt 2 lijkt me vrij doorslaggevend. Als je resten DNA vindt van planten/plankton in de olie dan is dat belangrijke aanwijzing. Of bijvoorbeeld de afdrukken van (de nerven van ) een blad in steenkool. Dan moet je ingewikkelde theorien verzinnen om dat te verklaren, dan ga ik maar voor Occams razor.

   • “die gedurende miljoenen jaren onder hitte en druk zijn begraven en getransformeerd”

    Zouden er dan geen tussenvormen gevonden moeten worden. D.w.z, de fases tussen tussen organisch materiaal en aardolie?

   • @Johannes:

    Hijseenberg zegt:

    “Hoewel het waar is dat zich onder bepaalde geologische omstandigheden koolwaterstoffen kunnen vormen, (…)”

    Wellicht dan ook en en. Op bepaalde andere planeten waar geen leven is, zouden zich ook veel koolwaterstoffen bevinden. aldus de wetenschapper die spreekt in het filmpje waar ik de link van gaf.

    Er zijn dan ook theorieen die zeggen dat in de aardkost olie wordt gevormd. En dat dit voorlopig niet een eindig proces is.

    Ook het filmpje dat doc hieronder noemt bijft intrigerend.

    Nu het boek dat Klundert noemt, zou dat kwalitatief iets zijn?

    Slotsom: het laatste woord is hierover nog niet gezegd.

   • Fossiele brandstoffen — zoals aardgas en aardolie — zijn niet hernieuwbaar: ze zijn miljoenen jaren geleden ontstaan ​​door de langzame, onder druk staande ontbinding van planten en andere organische materialen, en het zou nog miljoenen jaren duren om nieuwe reserves te creëren.
    Zullen we dus ooit helemaal door onze olie heen raken, tot het punt dat er helemaal geen olie meer is? Kortom, nee, het is praktisch en economisch niet haalbaar dat dit zou gebeuren. Ruwe olie zal alleen nog maar gewonnen worden zolang het winstgevend is om dat te doen.
    Van noord Frankrijk, België, Nederland en het noorden van Duitsland, drijft op één grote oliebel. Om deze olie eruit te halen is fracking noodzakelijk. En wat je ook leest het is veilig sinds 1947.
    Wat is fracking? Hydraulisch fracturen, of “fracking” zoals het beter bekend is, is slechts een kleine methode van het bredere proces van onconventionele ontwikkeling van olie en aardgas. Fracking is een bewezen boortechnologie die wordt gebruikt voor het winnen van olie, aardgas, geothermische energie of water uit de diepe ondergrond.
    Benzine is het fijnste product ooit gemaakt…
    Als er mensen zijn die denken, dat “Fracking” is slecht voor het klimaat. Ik kan ze recht zetten in 2 minuten…
    Morgen : Wat is beter voor het klimaat een Prius of een Hummer?

  • “Fletcher Prouty Explains Invention and Use of Term “Fossil Fuels”… 👍!!!

   “Dust to Dust” dat een Prius $ 3,25 aan energie per mijl (1.6 KM) verbruikt gedurende zijn levensduur van wieg tot graf. Een Hummer H2 verbruikt daarentegen $ 3,03 per mijl en de Hummer H3 slechts $ 1,95. Zo’n tegengestelde conclusie wordt als iets walgelijks gezien bij degenen die Prius-eigenaren zijn.

   De batterij van een E/V is gemaakt van 25 kilo lithium, 60 kilo nikkel, 44 kilo mangaan, 30 kilo kobalt en honderden kilo’s koper, aluminium, staal en plastic. Het gemiddelde gewicht is 750-1.200 kilo aan mineralen die moesten worden gewonnen en verwerkt tot een batterij die alleen elektriciteit opslaat. En 70% van die energie wordt geproduceerd door het verbranden van olie, gas of kolen (slechts 2% komt van wind en zon). Het grootste deel van de rest wordt opgewekt door waterkrachtcentrales of kerncentrales.

   De extra milieukosten van het transporteren van deze batterijen resulteren in een hogere CO²-voetafdruk dan bij ICE-voertuigen. Een studie uit 2021 die EV- en ICE-emissies vergeleek, toonde aan dat 46% van de EV-koolstofemissies afkomstig is van het productieproces, terwijl ze voor een ICE-voertuig ‘slechts’ 26% uitmaken.

   Dit is de waarheid, over de leugen van “groene” energie.

 3. Raffinage produceerde veel afvalstoffen waaronder benzine. Dankzij de verbrandingsmotor kon men deze afval ineens nuttig gebruiken. Duurzaamheid avant la lettre.

 4. In 1952 waarschuwde de overheid dat alle olie is over 10 jaar op. In 1962 voorspelden wetenschappers een ijstijd in 10 jaar. In 1972 zou zure-regen in 10 jaar alle landbouwgrond verwoesten. In 1982 was de angst dat de ozonlaag over 10 jaar zou verdwijnen. In 1992 was iedereen ervan overtuigd dat de ijskappen over 10 jaar zijn gesmolten. In 2002 zouden kuststeden over 10 jaar onder water staan. In 2012, kregen we te horen dat CO² is het ergste wat er is. !n 2022 is stikstof aan de beurt…

  De waarheid is nog altijd dat de atmosfeer bestaat uit 78% stikstof (N), 21% zuurstof (O), 1% argon (AR), edelgassen: krypton, xenon, radon, neon, helium, ± 4% H2O(g) en 0,04% koolstofdioxide (CO²). Van die 0,04% koolstofdioxide CO² is 95% afkomstig uit natuurlijke bronnen, zoals vulkanen of afbraakprocessen in de natuur. Het menselijke CO²-gehalte in de lucht is dus slechts 0,0016%. Deze menselijke koolstofdioxide CO²-uitstoot van 0,0016% is veel te klein, om enig verschil te maken in deze klimaatopwarming onzin!

  In het piepkleine NL heb ja al opvallende klimaatverschillen: In Maastricht is het gemiddeld twee graden warmer dan in Groningen en dat is nog nooit, op welk gebied dan ook een groot probleem geweest. Maar stel je toch eens voor dat het over 100 jaar in Groningen bijna net zo warm is als nu in Maastricht! Dat akkoord is getekend door wereldvreemde linksdenkende politici, die onhaalbare doelstellingen hebben bedacht. En dat mogen u en ik gaan betalen. Dit is de meest gestoorde en prijzige tulpenmanie ooit in NL….

  Een CO²-budget voor iedereen, is niets meer dan een oorlogsverklaring aan de bevolking. Het klimaatkalifaat parallellen met religie zijn onthutsend. Bange mensen die Sodom en Gomorra afroepen over mensen die “Het Klimaatwoord” in twijfel trekken. Met argumenten als “je wilt toch niet dat de wereld vergaat?” en “je wilt toch niet zeggen dat het niet de verkeerde kant opgaat” word je verketterd. Niets democratisch of inclusief aan als puntje bij paaltje komt. Want klimaatwetenschap bestaat nergens.

  CO² heeft er niet toe geleid dat de temperatuur of de zeespiegel boven historisch niveau is gestegen. Ernstige stormen zijn sinds 1950 niet meer in frequentie of intensiteit toegenomen – noch hittegolven, noch droogtes. Global change is niet schadelijk voor koraalriffen. Elke stijging van natuurlijke CO²-concentraties over enorme tijdspannes er zijn er een paar geweest, zijn niet voorafgegaan aan stijgende mondiale temperaturen. Alarmistische klimaatwetenschappers hebben het verkeert.

  Even afronden, bomen en planten zijn allemaal klimaatneutraal. Bomen met het fotosyntheseproces, halen CO² uit de lucht en wordt omgezet in zuurstof en biomassa zoals hout, blad en wortels. Maar ze vergeten je te vertellen, dat na al die bomen hun maximale leeftijd heeft bereikt, het opgenomen CO² wordt weer netjes teruggegeven aan de natuur bij het afbraakproces zoals verrotting, verbranding etc. Ik kijk met verbazing, niet met afkeer naar die linksdenkende milieu mensen, dat ze al deze onzinnige propaganda geloven.
  Want het gaat om méér geld uit je knip te halen, meer niet…

 5. Bijna vergeten…

  De meeste mensen die zich altijd zorgen maken over het zg “klimaat”, denken dat bomen kunnen helpen de opwarming van de aarde te vertragen door koolstofdioxide (CO²) de atmosfeer te verwijderen, maar een recent onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift “Science” toont aan dat de voordelen van het planten van bomen voor de koeling van het klimaat wellicht zwaar worden overschat.
  “Ons onderzoek toonde aan dat bomen geen enkele sterke afkoeling veroorzaken.”

  Waarom helpt het planten van bomen niet tegen klimaatverandering?
  De redenen hiervoor zijn onder meer het planten van bomen op onnatuurlijke plekken, zoals graslanden, die al fungeren als koolstofputten. (Een koolstofput is alles wat meer CO² uit de atmosfeer opneemt dan het vrijgeeft.)
  Het verstoren van dergelijke gebieden brengt het risico met zich mee dat deze koolstofvoorraden in de atmosfeer terechtkomen.

  Kunnen we 1 biljoen bomen planten om klimaatverandering op te lossen?
  Het planten van 1 biljoen bomen, een plan dat onlangs werd voorgesteld door uitspraken van WOPKE HOEKSTRA, hij studeerde geschiedenis en is nu (?) Europees Commissaris voor Klimaatactie, is echt géén serieuze oplossing voor de klimaatcrisis. Het is in feite niets meer magisch denken. De duizelingwekkende hoeveelheid land die nodig zou zijn, tart de praktische realiteit. En nieuw onderzoek maakt het idee nog minder serieus en gewoon lachwekkend….

  De enigsten die daar rijk van worden zijn, deze juichende boeren die bomen kweken..

 6. Niet gekapte bomen leveren bij verrotting een aanzienlijke hoeveelheid methaan. methaan is, op gewichtsbasis, een broeikasgas dat 28 maal zo schadelijk is dan CO2. Tel uit je winst wat betreft het aanplanten van meer bos vanuit het perspectief van klimaatdoelstellingen..

  • Die meneer snapt het precies. Hij schrijft o.a.;

   “methaan is, op gewichtsbasis, een broeikasgas dat 28 maal zo schadelijk is dan CO2”

   Ok, mooi feit. Om het precies te snappen, hoe is de verhouding waarin de gassen in de broeikas komen? Al dan niet door menselijk toedoen?

   Graag hoor ik het.
   Mvg

Comments are closed.