KABINETSFORMATIE
MINISTERIE VAN OORLOG

Sorry, dat heet tegenwoordig Ministerie van Defensie! Maar waarschijnlijk ook dat niet lang meer.
Immers bij de plannen voor de vorming van het nieuwe kabinet hebben de politici afgesproken dat dit ministerie 100 miljoen euro’s MEER krijgt. Dit volgens NOS nieuws.
Die 100 miljoen worden dan wel niet gebruikt voor “defensie”, maar om aan bezettingsprojecten (in newspeak “vredesmissies” genoemd) mee te doen. Het is dan ook logisch om weer een nieuwe naam voor dat ministerie te verzinnen. Uiteraard een die voor toekomstige kiezers positief klinkt.
Wat denkt u van “Ministerie van Vrede”?

Overigens komt het voorstel voor deze verhoging op een moment dat er in Amerika steeds meer stemmen opgaan om maar uit de NATO te treden en de Europeanen (terecht) hun eigen boontjes te laten doppen.
Zou de angst daarvoor ook een reden van die verhoging kunnen zijn?

Zie het uitstekende rapport van CATO op de site van LIBERTARIAN INTERNATIONAL:
Should USA leave the NATO?
An Economic Case for American Withdrawal

Zie: http://www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art211