De meeste publicaties over de ontwikkelingen in de economie hebben een collectivistische achtergrond.

Bij voorbeeld de beweringen van de G8 politici op de "top" in Evian. Die zeiden dat de economie in de loop van dit jaar zou verbeteren. Waarschijnlijk weten ze dat dit dan door het volk geslikt wordt, en dat er daardoor minder onrust ontstaat.

Maar die verbetering is verre van zeker. Als we de toestand objectief proberen te bekijken, zien we dat er nog heel wat tekenen zijn die aangeven dat we het dieptepunt nog lang niet hebben bereikt.

Op de Libertarian International site kunt u een artikel vinden dat een goed inzicht geeft over wat er aan het gebeuren is:
"Economic Fascism and Tax Slavery" by Nelson Hultberg, te bereiken op:
http://www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art238