Als je de regeringsverklaring leest, en de discussies in het parlement volgt, zou je zeggen dat zij echt menen dat zij dat gaan doen.

Maar een feit is, dat een regering helemaal niets doet aan het "maken" van een economie. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die mij één echt "productieve" zelfstandige daad van een overheid heeft aangetoond.
Economie wordt gemaakt door de ondernemers, producenten en consumenten. En de overheid valt onder geen enkele van die categorieën. Nou ja, consumeren doen ze eigenlijk wel!

Het enige wat een overheid in de economie doet, is die productieve personen belasten, het hen moeilijker maken. Deze moeten allemaal een deel van hun productie aan die overheid afstaan in de vorm van belastinggeld. Dit afgenomen geld wordt dan vaak gebruikt op manieren die nog meer last voor de ontwikkeling van de economie veroorzaken. Bovendien maakt de overheid dan nog allerlei regels, die het voor de producenten en/of de consumenten ook nog lastiger maken.

We zitten in een "rijdende trein". De economie ontwikkelt zich binnen de mogelijkheden van die rijdende trein; dus o.a. afhankelijk van de regels, wetten en voorschriften die in het verleden gemaakt zijn.
En dat zijn zaken waar een regering wel wat aan zou kunnen doen, namelijk die hindernissen wegnemen. De genoemde belofte van "minder regels" klinkt daarom positief. Alleen zien we het nog niet gebeuren. We komen daar nog wel op terug.

De zinsneden in de regeringsverklaring: (nadruk van mezelf)
"Het Kabinet zal <i>het algemeen belang</i> en de toekomst voorrang geven boven deelbelangen en de korte termijn." En:
" . . . de balans herstellen tussen individuele en <i>collectieve verantwoordelijkheid</i>."
voorspellen niet veel goeds.

De enige juiste oplossing ook voor de economie is terug naar een morele maatschappij met vrijheid en eigen verantwoordelijkheid voor ieder individu.