Deze krantenkop stond in BNdeSTEM van 5 juni. Wat zeg je daar nu van?
Gaan we nu de "hele politiek" straffen of naar huis sturen?

Het gaat over de gebeurtenissen in Sebrenica. Door allerlei "Nederlandse" fouten is daar een groot aantal personen vermoord. De zending was slecht voorbereid, soldaten werden naar een onbekend gebied gestuurd en de organisatie voor back-up hulp deugde niet.

Toch is er volgens de Parlementaire Enquête Commissie geen verantwoordelijke aan te wijzen. "Het was een collectieve tekortkoming van Kabinet en Tweede Kamer".

Een "collectieve tekortkoming". Nou ja, dan is er dus niemand schuldig. Of zijn "wij allemaal" schuldig? De Tweede Kamer zal wel zeggen dat "wij allemaal" die collectieve schuld moeten erkennen, en dat we belastingen moeten blijven betalen om aan Sebrenica Nederlandse hulp te "blijven verlenen".

De nieuwe uitzending van militairen naar Irak staat voor de deur.
Zouden we die niet beter achterwege kunnen laten? Wat kunnen we doen om de schuldige politiek daarvan te overtuigen?