De rechter in Rotterdam heeft 12 terroristen vrijgelaten omdat de bewijzen verkregen door de Binnenlandse Veiligheidsdienst (tegenwoordig AIVD) niet gebruikt mogen worden.

Van deze onzin begrijp ik niets. We betalen belasting om een veiligheidsdienst te laten werken en te betalen. Dan betalen we belasting voor het Openbaar Ministerie die misdadigers voor de rechter moet brengen. Dan betalen we belasting voor Justitie om de misdadigers te veroordelen.

En dan blijkt dat we met al de verkregen gegevens niets (kunnen) doen. Al het werk is dus voor niets geweest en al dat (belasting)geld is gewoon weggegooid geld.

Als je dan ook nog leest dat hetzelfde is gebeurd in december 2002, dan kun je niet anders dan weer denken aan de uitspraak van Harry Browne, "dat alles wat de overheid doet, verkeerd uit komt".

En dat dan ook nog met de enige taak die we eventueel bij een overheid zouden willen laten:
"Het beschermen van de burgers tegen geweld en fraude." Zelfs dat doen ze niet goed.