Minister Maria Van der Hoeven van Onderwijs wil grip krijgen op het primaire en voortgezet onderwijs dat niet door de overheid wordt bekostigd. Daarom moeten vanaf 2005 deze particuliere scholen een erkenning aanvragen bij haar departement.

Ze kunnen het niet laten. Elke gelegenheid wordt aangegrepen om meer macht te krijgen. Kinderen op overheidsscholen worden opgeleid tot "goede gehoorzame staatsburgers" die hoe langer hoe slechter kunnen "denken". Op particuliere scholen is die grip veel minder. Maar daar gaat Maria nu wat aan doen. Om de erkenning te krijgen moet er uiteraard aan overheidsvoorwaarden worden voldaan en controle van de inspectie zal dan volgen.

Mijn vriend Marshall Fritz vecht in Amerika al jaren voor de scheiding van school en staat. Op de site van zijn stichting worden argumenten verstrekt. Er is ook een voortgaande mogelijkheid om een petitie te tekenen. Deze is nu al door meer dan 21.000 mensen getekend!
Zie http://www.Sepschool.org

Ik wil daar aan toevoegen dat:
"Onderwijs is zo belangrijk dat we dat niet aan de overheid kunnen overlaten!"