Tot mijn verbazing las ik in het ochtendblad dat "Balkenende tornt aan recht op zorg".

Zou de nieuwe regering nu ook al dit soort "rechten" gaan inperken? We weten al lang dat het voor een overheid de gewoonste zaak van de wereld is om de spelregels gedurende het spel te veranderen. Dat doen ze constant en het één van de redenen waarom alles wat een overheid doet, verkeerd uitkomt.

Op de eerste plaats is het natuurlijk onfatsoenlijk om met een recht, belofte of afspraak te sjoemelen. Maar omdat het zo vaak door de overheid gebeurt, valt het de meeste mensen niet eens meer op. Na een paar kankerkreten, omdat men minder krijgt, is het meestal over en kan de overheid weer verder gaan.

Maar er is ook een ander facet. Principieel kan iemand helemaal geen "recht" op zorg hebben. Net zo min als recht op onderwijs, een woning, vakantie enz. Of dat nu in de Universele Verklaring van de rechten van de mens staan of niet. Dat doet er niet toe. Immers door dit als een "recht" te beschouwen, moet men de rechten van anderen noodzakelijk schenden. Want als ik recht heb op één of al die zaken, dan MOET iemands anders (gedwongen) die zaak aan mij verstrekken. En dat is duidelijk een inbreuk op zijn leven en eigendom.

Het zou fijn zijn als Balkenende aan die zogenaamde rechten wil gaan tornen omdat hij de immoraliteit ervan inziet. Maar ik denk dat hij dat nog niet door heeft.

* * * *
U kunt hier een uitstekende beschouwing over lezen in de artikelen o.a. van Frank van Dun
Op www.libertarian.nl met in het bijzonder het artikel
Natuurlijke rechten vs. Mensenrechten. Zie:
http://www.libertarian.nl/artikelen/article020205_1935.html