De Amerikaanse Grondwet, die nu meer dan 200 jaar oud is,
is de basis geweest van een enorme welvaartsvergroting.
Zowel in de Verenigde Staten als over de hele wereld. De daarin vastgelegde vrijheid, heeft voor grootse resultaten gezorgd.
Jammer dat er nog een paar zwakke punten in zaten en dat de
politici toch kans zagen om in belangrijke mate van die basis
af te wijken.

Nu komt de Europese Grondwet. Deze is in heel veel opzichten het
tegengestelde van die Amerikaanse. Hier wordt zoveel mogelijk
de vrijheid van het individu beperkt en de macht zoveel mogelijk
centraal naar de politici in Brussel verschoven. Het lijkt wel een analogie van de centrale communistische macht in Moskou.
Net zoals de macht in Moskou tot armoede leidde en uiteindelijk
in elkaar flapte, zal dat ook het geval worden met die macht in Brussel. Jammer dat dat zo lang moet duren en zoveel ellende gaat veroorzaken.

Tekenend is dat de Amerikaanse grondwet met 4.500 woorden
kon worden opgeschreven op krap 17 blaadjes.
Voor de nieuwe Europese grondwet zijn er 70.000 woorden nodig
en 260 bladzijden, terwijl ze nog niet eens klaar is.
(Maar die is wel in leer gebonden!)

Zie hierover een artikel van CATO op de LLIBERTARIAN INTERNATIONAL site:
Socialism’s Farewell Note, http://www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art274

1 REACTIE

Comments are closed.