Een groep EU – "experts" onder leiding van een echte voormalige EU-commissaris, Karel van Miert, en andere politici, zoals de befaamde ex-minister van verkeer Smit-Kroes, heeft een rapport gemaakt om 248 miljard (miljard) euro te gaan besteden aan een 18 grote projecten. Hoge snelheidslijnen, snelwegen en dergelijke.

Van diverse politici, inclusief de huidige NL minister van verkeer Karla Peijs (CDA), zijn al juichende kreten gehoord.
De kunst is nu namelijk om een deel van het door u betaalde belastinggeld dat (na afroming) vanuit Den Haag naar Brussel is gegaan, en daar (na afroming) beschikbaar wordt gesteld voor deze projecten, weer terug te halen naar Nederland. Zelfs al lukt maar een fractie van het betaalde, dan nog kan het aan den volke worden verkocht als een positief resultaat van "ons lidmaatschap van de EU". We "krijgen"dan immers geld uit de EU! Dus fijn dat we lid van die club zijn. Dat het ons eigen geld is (verminderd met allerlei bedragen) hoef je aan de burgeres niet te vertellen. Het geheugen van de gemiddelde kiezer is immers toch maar erg kort.

Wij bezien de ontwikkeling van deze projecten dan ook met deze basisfeiten als uitgangspunt. We zullen er zeker nog op terugkomen. Alleen nog dit, één van die graaiprojecten is het befaamde Europese navigatie project Galileo. Een vroegere libertarische mening daarover kunt u op de site vinden onder:
http://www.libertarian.nl/actueel/actueel020403_1213.html
De gedachten daarbij aan al de (tot nu toe) mislukkingen en kostenoverschrijdingen bij het politie-communicatie project C2000 stemmen ons niet erg gerust.

Hoe kunnen we dit alles toch aan de gemiddelde burger duidelijk maken?