Schaf de ontwikkelingshulp af!

De laatste paar dagen hebben we weer uitgebreid kunnen lezen en zien dat er met ontwikkelingshulp gezwendeld wordt. Deze keer bij de bouw van scholen in Indonesië.
Maar dat is niet het enige dat fout loopt. De Financial Times publiceerde deze week over een rapport dat de Hoge Commissaris voor de minst ontwikkelde landen, Anwarul Chowdhury, in Geneve presenteerde. Daarin bleek onder andere dat minstens 15 van die arme landen er het afgelopen jaar op achteruit zijn gegaan.

Als één van de hoofdoorzaken noemde hij de grote landbouwsubsidies die de rijke landen aan hun boeren verstrekken. Daardoor, en door de invoerrechten die het Fort Europa op producten uit arme landen heft, kunnen die landen hun producten helemaal niet kwijt, en blijven arm.

Het belangrijkste punt is echter weer de immoraliteit van de politiek.
Mensen in de EU moeten belasting betaling om de landbouw te subsidiëren en ontwikkelingsgeld aan overheden in vreemde landen te geven. Tegelijkertijd worden (landbouw)producten uit de derde landen geweerd door invoerrechten. Een immoreel overheidsspel.
Gevolgen:
EU producten kunnen goedkoop op de markt gebracht worden in de derde wereld. Daar kan de eigen landbouw niet tegen concurreren en kan zich dus niet ontwikkelen. De mensen blijven arm.
Ook de "arme" mensen in de EU moeten met het mindere geld dat ze na belasting over houden, eten kopen dat duurder is dan het zou zijn zonder die subsidies en invoerrechten.

De oplossing, althans een grote stap voorwaarts zou eenvoudig zijn: Schaf de landbouwsubsidies en de ontwikkelingshulp af. Geef de burgers dat geld terug. Schaf tegelijkertijd de invoerrechten af, en geef de ontwikkelingslanden een eerlijke kans.

Iedereen wordt er dan beter van. Misschien met uitzondering van de vele ambtenaren op ministeries en Brussel die nu alleen maar belang erbij hebben dat de mensen in de ontwikkelingslanden arm blijven.

Deze oplossing zou er zonder meer zijn in een libertarische of anarcho-kapitalistische maatschappij.
Ook hier blijkt dat: "Het morele is tevens het praktische".

—————————-
Dieper gaande beschouwingen over ontwikkelingshulp e.d. kunt u vinden op:
http://www.libertarian.nl/topics/internationale_betrekkingen.html#4

7 REACTIES

 1. You are the most selfish piece of shit I have ever seen. Why stop all the help? What’s the use of that? You want to let those people sort it out all by themselfs? Just let the wars go on? Let them fuck HIV info everyone? Let them starve?

  I would love to see you two weeks in there, I swear you will be screaming to get out. But I guess you don’t want that, you only care about your own fat ass and your own wallet, which isn’t as fat as you want because via tax, you are doing at least something for those people.

 2. It’s quite remarkable that one tends to be selfish if one wants to do away with a enormous amount of bureaucracy, nepotism and corruption by abolishing development aid given by governments to governments. A lot of research has been done on the efficiency of development aid to third world countries and apparently the most efficient aid given was by private organisations. I have to correct Mr Hunt, because selfishness has nothing to do with, it’s sheer common sense. The Reason Foundation, Marshall Institute, Heritage Foundation and the Cato Institute have done a lot of studies on this subject. I would advise Mr Hunt to read these first.

 3. Ik weet niet of het enige zin heeft om te reageren op de opmerkingen van Joey. Hij gebruikt geen enkel argument. Hij gebruikt alleen maar scheldwoorden en weet kennelijk alleen maar iets over "shit". Jammer.

  Ik geloof ook niet dat hij echt begaan is met het lot van die arme mensen. Die arm zijn en in de ellende zitten dank zij het politieke systeem.

  Iedereen die echt begaan is met dat lot, zou eerst eens moeten studeren om te ontdekken wat is nu de beste methode om die lieden te helpen.

  Als mensen als Joey dat zouden kunnen, en alleen al eens het boek van Johan Norberg *) zouden lezen, en dan ook nog objectief naar de feiten zouden zoeken, dan kwamen ze wel tot andere conclusies, en daarmee zouden die arme drommels in de ontwikkelingslanden meer geholpen kunnen worden.

  Johan Norberg: IN DEFENCE OF GLOBAL CAPITALISM.

  Vertaald als: LEVE HET KAPITALISME

  Zie daarvoor onder andere http://www.libertarian.nl/N

 4. De beste hulp aan andere landen is het onmiddellijk afschaffen van alle ontwikkelingshulp.
  Hugo van Reijen

 5. De beste hulp aan andere landen is het onmiddellijk afschaffen van alle ontwikkelingshulp.
  Hugo van Reijen

Comments are closed.