Op de Libertarische Wereldconventie in Vilnius was een Forumdebat over de EU.

Dit panel werd als belangrijk en interessant ervaren. Ramunas Vilpisauskas uit Litouwen was “gematigd vóór de EU” en Erik Lakomaa uit Zweden en uw schrijver (Hub Jongen) waren duidelijk tegen. De discussianten uit de zaal waren overwegend tegen. Er kwamen nu al verzoeken om over dit onderwerp te spreken op de komende Libertarian International in Londen (22 / 23 November) en/of Nederland (3 / 4 april 2004).

Allerlei punten kwamen aan de orde; ook soms details. Mogelijk zullen we een aantal punten afzonderlijk in de komende HUBlog stukken nog ter sprake brengen.

Een punt dat door voorstanders als heel belangrijk naar voren werd gebracht, is dat in Europa nu “al” 60 jaar geen “oorlog” is geweest. Men bedoelde dan meestal een grote oorlog tussen Frankrijk en Duitsland. De twee landen die in het verleden voor wereldoorlogen zorgden. De “oorlogen” op de Balkan en dergelijke werden voor het gemak maar als “niet zo erg” ter zijde geschoven.

Het zou dus te danken zijn aan de EU (en de ontwikkeling er naar toe) dat die oorlogen zijn uitgebleven.
Een stelling die mijns inziens zeer aanvechtbaar is. Er zijn nog veel andere factoren die een rol gespeeld hebben en nog spelen. Misschien wel een veel belangrijker rol.

Toch hoor je dit “geen oorlog argument” ook regelmatig gebruiken door politici en door anderen die dat van de politici hebben overgenomen.

Ik ben erg benieuwd of er lezers zijn die over dit specifieke punt een inbreng hebben, of die publicaties over dit onderwerp kennen. Het lijkt belangrijk deze m.i. onjuiste opvatting met argumenten te weerleggen. Daarom zien we uw eventuele bijdrage hiervoor bijzonder graag tegemoet.