In Estland is op 14 september het referendum waarin de Esten zich mogen uitspreken of ze in de EU willen.

Tot dit voorjaar waren de stemmen verdeeld. De President, Premier, Kamervoorzitter en een aantal andere politici hebben toen met volle kracht het volk bewerkt. Dit had tot resultaat dat 67 % er over dacht om ja te stemmen.
Deze week heeft echter de grootste politieke partij besloten om het nee stemmen te adviseren.
De voorzitter vergeleek de Europese Unie met de Sovjet Unie die Estland zo lang bezet heeft. Hij zei dat hij duidelijk parallellen en overeenkomsten tussen die twee zag.

De stemming ligt nu weer helemaal open. De regering (!) heeft nu een onderzoekscommissie benoemd die moet bepalen wat de gevolgen van een nee-stem zullen zijn. De uitkomst laat zich raden!

Hoe zouden libertariërs in andere landen de Esten de waarheid kunnen vertellen? Als de Esten inderdaad nee zouden stemmen, zou dat voor de rest van Europa een teken kunnen zijn dat nog niet alles verloren is. Dat zou de kans van slagen van een poging (petitie) voor secessie enorm vergroten.

Wie heeft daarvoor ideeën?
In ieder geval kunnen we proberen zoveel mogelijk Esten te wijzen op de site van FREE EUROPE:
http://www.free-europe.org