Is daar een Nederlands woord voor?

Henry Sturman is bezig met een onderzoek (voor een publicatie)naar "health fascism". Over hoe de overheid ons onderdrukt onder het mom van bescherming van onze gezondheid.
Dat kan bij voorbeeld over de anti-rookterreur gaan (recht op werkvrije werkplek, accijnzen, etc.), dat is actueel. Maar ook over verbod op drugs, verplicht veiligheidsgordels in auto, verplicht in ziekenfonds, alcoholaccijnzen, medicijnen alleen op recept, door de overheid vastgestelde kwaliteitseisen voor voeding en andere producten, verplichte inentingen (of is dat niet zo?).

Nu is de vraag van Henry: wie heeft alvast meer voorbeelden van health fascism die ik kan verwerken? Of eventuele andere suggesties.