Joop Wijn, die Jan Peter bij de kabinetsformatie dagelijks assisteerde, en toen Staatssecretaris van Financiën geworden is, komt nu met communistische plannen.

Deze plannen komen er op neer dat we nog meer in een collectivistisch systeem terechtkomen met ‘iedereen moet werken naar zijn capaciteiten en iedereen moet ontvangen naar zijn behoeften’.

Hij wil via de belastingen de inkomens regelen. Wie meer behoeften heeft dan een ander, krijgt meer geld van hem!

Het wordt dus erg belangrijk om veel behoeften te kweken, Hoe meer behoeften je kunt verzinnen, hoe meer je krijgt.

Natuurlijk zullen niet al je wensen vervuld kunnen worden. Zoveel geld is er niet. Maar dan zal Joop wel bepalen wat je wel en wat je niet betaald krijgt. Hij gaat zich daarom ook bezig houden met je ‘levensloop’. Dus van de wieg tot het graf.

Ik dacht dat na al de ellende die we van het socialisme, bij voorbeeld in Rusland, gezien hebben, dergelijke voorstellen onmogelijk zouden zijn. Maar kennelijk staan de politici voor niets en komen hun oude wensen toch weer boven.

Het is van enorm groot belang dat zo veel mogelijk personen dit gevaar gaan begrijpen en er zo veel mogelijk tegen protesteren. Het systeem is tegen de natuur van de mens, immoreel en het is een zekere methode voor totale armoede, nog versterkt door een algemene afgunst iedereen op iedereen.

Om dit duidelijk te begrijpen is het bijzonder nuttig om nog eens het verhaal van ‘Twentieth Century Motorcompany’ te lezen in ATLAS SHRUGGED van Ayn Rand.

Van dit verhaal stond kortgeleden een samenvatting op een site. We zullen zoeken of we die nog terug kunnen vinden om nogmaals te publiceren.

We komen op deze Wijn-bedreigingen beslist nog nader terug. Als u ondertussen ideeën hebt die het gevaar zouden kunnen keren, laat ons die dan z.s.m. weten.

6 REACTIES

 1. Sturing van gedrag via belastingen is natuurlijk uit den boze. Hoewel libertariers belastingen als zodanig afwijzen kunnen we de ene vorm van belasting meer afwijzen dan andere vormen.

  Zelf ben ik voor een (lage) "flat tax" als er toch belastingen geheven moeten worden.

  Ook zouden belastingen gedecentraliseerd kunnen worden; Dus dat gemeenten belastingen heffen en uitgaven doen. Voordelen zijn dat gemeentebestuurders veel dichter bij de burgers staan, en dat er concurrentie ontstaat tussen gemmeenten.

 2. Ik weet niet hoe het werkt in NL, maar in de VS zijn inkomstbelastingingen altijd al afgestemd op behoefte geweest (andere belastingen z.a. BTW zijn daar veel lager). Ze hebben daar b.v. geen kinderbijslag, maar mensen kunnen hun kinderen declareren als "dependents" bij de belastingdienst. Ze hebben geen inkomensafhankelijke ziekefonds, maar ze kunnen hun medische uitgaven declareren bij de belastingdienst, enz. enz.

  Persoonlijk vind ik dat een beter systeem dan in NL, als er toch al belastingen en voorzieningen moeten zijn. In NL heb je voor iedere "behoefte" een aparte instelling, compleet met ambtenaren en kantoren, en iedere instelling dupliceert het keuringsonderzoek van de ander. Denk maar aan: Sociale Verzekeringsbank, Sociale Dienst, GAK, Voorziening Gehandicapten, Inkomensbeheergroep (studiefinanciering), Ziekenfonds, Raad voor Rechtsbijstand, ad infinitum. Het zou veel goedkoper zijn om al die aparte instellingen af te schaffen en hun functies onder te brengen bij de belastingdienst, inclusief negatieve uitbetalingen. Wanneer we dan het libertarisme gaan invoeren, is er nog maar een instelling om uit te faseren.

 3. Hub zoekt ideeen die het gevaar zouden kunnen keren.

  Zoals Ayn Rand het stelde, dient alles vanuit de filosofie te komen.

  In het begin van de Renaissance waren Erasmus and Thomas More dikke vrienden. In zijn “Lof der Zotheid” (die hij schreef ten huize van More) kwam Erasmus in het begin der zestiende eeuw op basis van zijn humanisme tot de verdediging van de vrijheid. Enkele jaren later kwam Thomas More in zijn “Utopia” echter op basis van datzelfde humanisme tot communistische conclusies.

  Misschien heeft dit iets te maken met de keuze die je volgens Ayn Rand in begin van je leven dient te maken met betrekking tot de vraag hoe je je ideeen gaat laten leiden: door “I know” of door “they say”

  Libertair zou je dan worden als je in het begin van je leven veel geweld ervaren hebt. Nochtans als je kijkt naar de verhalen op de Walter Block Collection

  http://www.lewrockwell.com/

  dan zie je dat Tibor Machan de enige is die zegt dat dat hem overkomen is. Zijn de anderen dood? Of zijn ze beschaamd om ermee naar buiten te komen?

  Ideeen welkom.

 4. Joop Wijn en het CDA leren blijkbaar niets van de economische geschiedenis. Wat hij voorstelt is niets anders dan een bureaucratisch monster en zal in de praktijk zeer gevoelig zijn voor malversaties en fraude. Dit hebben we al in de jaren 70 gezien met Neerlands eerste communistische premier Den Uyl. We plukken daar nog steeds de wrange vruchten van via onze enorme staatsschulden. Beter zou het zijn om of een Vlaktaks (flat tax) te heffen, of alleen een uitgavenbelasting (omzetbelasting). Alle andere belastingen kunnen dan worden afgeschaft en mensen kunnen naar hartelust hun bruto/netto-inkomen besteden naar hun goeddunken. Dat betekent wel het einde van de sociale verzekeringen, ziekenfondsen, huisvestingsdiensten e.d. In Rusland is vorig jaar een Vlaktaks van 13% geintroduceerd en het blijkt dat de overheid nu meer belastinggeld int dan tevoren. Het zwartegeld-circuit zal op deze manier gewoon verdwijnen, als de progressieve inkomstenbelasting wordt afgeschaft.

 5. Een beperkte flat-tax is geen slecht idee. Deze zou misschien kunnen aangevuld worden met een bedrag aan een sociaalfonds. Vrijwillig natuurlijk en bij voorkeur op lokaal niveau. Niet door de overheid beheerd, maar door de donateurs zelf. Een donatie dient wel weer aftrekbaar te zijn van de flat-tax natuurlijk.

  Wat het stukje betreft het volgende:

  Het systeem van Wijn zal leiden tot het afnemen van de capaciteiten van mensen. Als je veel capaciteiten hebt en hard werkt, moet je dus veel belasting betalen. De behoefte die je hebt kun je zelf wel betalen. Als je geen zin hebt om je capaciteiten te gebruiken of te streven naar het verbeteren van je capaciteiten heb je natuurlijk wel ernstige behoeft op een inkomen om in je levensonderhoud te voorzien.

 6. Zou het geen idee zijn politici dat boek te sturen bij hun aantreden?
  Dat ontneemt ze dan in elk geval het excuus van "ich habe es nicht gewusst" als ze later dom beleid voeren.

Comments are closed.