Dat zegt Justus Uitermark, stadsgeograag bij de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Justus beweert dat kraakacties een grote maatschappelijke betekenis hebben. Er is een overschot aan kantoorruimte. Dat komt door wanbeheer van de eigenaren. Er is een chronisch tekort aan woningen. Door het kraken los je dus beide problemen op.

Wel ja, niet alleen geen optreden ertegen door de overheid, maar het toejuichen! Zou het inderdaad tijd worden om een libertarische krakerafdeling op te richten?

Op dezelfde manier zou je bij voorbeeld het wereldvoedseltekort kunnen oplossen. In het Westen is er een overproductie. Veel daarvan wordt ‘doorgedraaid’. In Afrika is er hongersnood. Als die krakers dat nu eens zouden oplossen, door het door te draaien voedsel op tijd weg te nemen, en het dan naar Afrika brengen. Dan los je hier het overschot op, en daar de honger. Eenvoudig toch?

Bij het radionieuws vernamen we dat het vijfde kantoorpand in de reeks in Eindhoven door socialisten gekraakt is. (Door de jongerenafdeling van de SP) Daar werd bij gezegd dat de politie niets kon doen, want het kraken was geheel volgens de daarvoor geldende regels gebeurd. We hebben in dit land regels voor het bedrijven van misdaden. En dan vinden velen het raar dat de misdaad toeneemt!

Ook hier weer een uitbreiding van de ‘Tien Geboden’:

Gij zult niet stelen, behalve als gij het doet volgens de regels! Regels die gelden in een degenererende samenleving.

(Zie ook onze voorgaande stukjes over Kraken)

5 REACTIES

 1. Beeld je in dat je over-heid bent.

  Je hebt huurwetten uitgevaardigd die in leegstand resulteren. Hierdoor vinden sommigen geen onder-dak. M.a.w., ze vinden geen onder-dak tengevolge van je maatregelen,

  Ga jij dan als over-heid zeggen “Ja sorry, het is mijn schuld, je moet maar buiten, zonder-dak, slapen”?

  Als je dat doet is jouw over-heid-zijn afgelopen. M.a.w., de tak waarop je zit breek je niet af.

  A=A, dus kan dit niet blijven duren.

  Wacht maar tot de Grotere Depressie begint, dan zal het gedaan zijn met alle over-heden. Dan is het gedaan met ALLE parasieten.

  Zoals Erasmus het zei;

  Een Zot man spreekt zomwijle ook wel een wijze reden.

  Ten ware gy mogelijk meende, dat dit het vrouvolk niet aen en ging. Ik zie dat gy vast wacht om liet besluit van mijn reden te hooren, maer gy zijt verre verdoolt, indien gy meent dat ik eenige heugenis hebbe van alles wat ’er gezegt is; dewijl ik zoo veel hoys over den balk haelde. Men pleeg weleer zegge: Weg met den genen, die uit het gelag klapt. Maer ik zegge nu: Weg met den toehoorder, die goed van onthoud is. Vaert wel mijn vrienden, en vroome Gildebroeders, klapt in de handen, leeft vrolijk, en drinkt eens een glas op mijne welspreekentheid.

 2. Dat het Nederlandse parlement in 40 jaar tijd geen kans gezien heeft een efficiente wet tegen het kraken te produceren is uiteraard geenszins verbazend en typerend voor het hoge communistische gehalte van het Nederlandse koninkrijk.

 3. zoals zo vaak is het beter om de oorzaak van een probleem weg te halen dan om aan symptoombestrijding te doen. Waarom wordt er gekraakt? Omdat er te weinig woonruimte is! Het is dus ook eerder de vraag waarom de nederlandse regering in 40 jaar tijd geen kans heeft gezien de woningnood te bestrijden

 4. [3] "Het is dus ook eerder de vraag waarom de nederlandse regering in 40 jaar tijd geen kans heeft gezien de woningnood te bestrijden"

  En dat is de echte reden: De regering heeft er zich mee bemoeid. En dus gaat het fout.
  Je weet: ALLES wat de overheid doet gaat ergens fout.

 5. Tja ach, zo vreemd is dat eigenlijk niet, immers de staat heft ook belasting en dat ik niets anders dan gelegaliseerde afpersing, dus is het niet verwodnerlijk dat zij kraken eveneens in regels giet.

Comments are closed.