Op woensdag 19 november aanstaande In Amsterdam

vindt de openingsbijeenkomst van

de Frédéric Bastiat Stichting plaats.


Paul Cliteur, lid van de Raad van Aanbeveling van de Bastiat Stichting en bekend uit onder meer het tv-programma Buitenhof, zal een lezing geven over de proliferatie van grondrechten.

Er bestaat tegenwoordig een neiging bij mensen om alles wat ze willen of nodig hebben te vertalen in termen van een recht. Waar constituties van oudsher alleen negatieve rechten betroffen (een recht op een privé-sfeer, waar overheidsingrijpen niet is toegestaan) staan er nu steeds vaker positieve rechten in (rechten die een actief ingrijpen van de overheid vereisen).

Cliteur legt uit waarom dit een probleem is.

Zaal open 19.30 uur

Locatie:

Stichting CREA, Turfdraagsterpad 17, Amsterdam (vlak bij de UvA).

Het aantal plaatsen voor de bijeenkomst is beperkt, dus als u verzekerd wilt zijn van een plaats geeft u zich dan zo snel mogelijk op via info@bastiatstichting.nl. Consumpties zijn voor eigen rekening. De toegang is gratis.

Zie ook http://www.bastiatstichting.nl/

1 REACTIE

  1. Beste mensen,

    Graag zou ik aanwezig zijn bij de opening, helaas heb ik een verplichting hier in de Hoeksche Waard, waar ik niet onder uit kom. Die discussie die n.a.v. Cliteurs inbreng ontstaat wordt neem ik aan wel op jullie site weergegeven?

    Ik denk dat het punt van de ontbrekende constitutionele toets (er is niet eens een const. hof!) in Nederland debet is aan het desaster met de conflicterende grondrechten. Je hebt o.a.een hierarchie van grondrechten (actieve en passieve, wat Cliteur zal uitleggen, na ik aanneem) nodig anders kun je als overheid, nog als rechtsprekende, nog als wetgevende of als controlerende niet goed je werk doen; voor de volledigheid vermeld ik nog even dat een hierarchie-vraagstuk ook kan ontstaan tussen actief-actief grondrecht en passief-passief. Het blijft schipperen en hopen dat je nergens collidiert. NL zou niet zo panisch moeten zijn over dit vraagstuk. Het collideren van grondrechten is juist het vertrekpunt van een goed functionerende rechtsstaat; het definieren van de hierarchie van grondrechten is een kans om helderheid in het gehele stelssel van grondrechten en wetten te brengen.: wat heeft voorrang: – onderwijs of geloof?(hoofddoekjes) – meningsvrijheid of geloof (denk aan uitlatingen Imams)-privacy (van de dader)of bescherming tegen terrorisme (dus bescherming van lijf en leven)- . De angst in NL om een constitutionele toets in te voeren is ook causaal voor het wetstechnisch zo onge-schikte "antidiscriminatie-artikel" (en uiteraard volledig overbodig omdat het grondrecht reeds beschermd is)opgenomen kon worden in de grondwet, uiteraard goed bedoeld maar dilettantisch in de constructie. Deze gedachte was trouwens voor mij een punt voor herkenning in het beruchte Fortuyn interview in de Volkskrant van 9 feb. 2002. Enfin ik hoop een volgende keer wel aanwezig te kunnen zijn.Met vriendelijke groeten Winny de Jong, Piershil

Comments are closed.